Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

Statslåneräntan (SLR) vid utgången av november 2020 blev -0,10%

(uppdaterad av Peter Samuelsson TAXATION SPECIALIST ‎2021-01-07 11:12 )

Statslåneräntan vid utgången av november 2020 har nu fastställts till -0,10 %. Uppgiften påverkar normalt vissa kalkyler, men för år 2021 så sker inga beräkningsändringar då räntan är negativ.

 

Positiv och negativ räntefördelning i kalkylen för näringsverksamhet 2021

  • Positiv räntefördelning = 6,00% (SLR + 6%, där SLR lägst får vara 0,00%)
  • Negativ räntefördelning = 1,50% (SLR + 1%, där SLR lägst får vara 0,50%)

Gränsbelopp i kalkylen för fåmansaktiebolag 2021

  • Uppräkning av sparat gränsbelopp = 3,00% (SLR + 3%, där SLR lägst får vara 0,00%)
  • Kapitaldel av årets gränsbelopp = 9,00% (SLR + 9%, där SLR lägst får vara 0,00%)

Ränterelaterat belopp vid förmånsberäkning i bilkalkylen 2021 *)

  • Ränterelaterat belopp = 0,375% (SLR * 0,75, där SLR lägst får vara 0,50%)

 *) nytt förslag från 2021-07-01
Det ränterelaterade beloppet ska beräknas till bilmodellens nybilspris multiplicerat med summan av 70 procent av statslåneräntan och 0,01. Med statslåneräntan avses här räntenivån vid utgången av november året närmast före det kalenderår under vilket beskattningsåret går ut, dock lägst 0,5 procent

 

 Uppdatera räntesatsen i skatteprogrammet

I Visma skatteprogram kan du enkelt uppdatera statslåneräntan via menyvalet Arkiv – Uppdatera.