Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

Statslåneräntan (SLR) vid utgången av november 2021 blev 0,23%

(uppdaterad av Niklas Crona CONTENT PRODUCER ‎2022-01-13 08:42 )

Statslåneräntan vid utgången av november 2021 har nu fastställts till 0,23 %. Uppgiften påverkar  vissa kalkyler för inkomstår 2022.

 

Positiv och negativ räntefördelning för näringsverksamhet 2022

  • Positiv räntefördelning = 6,23% (SLR + 6%, där SLR lägst får vara 0,00%)
  • Negativ räntefördelning = 1,50% (SLR + 1%, där SLR lägst får vara 0,50%)

Gränsbelopp för fåmansaktiebolag 2022

  • Uppräkning av sparat gränsbelopp = 3,23% (SLR + 3%, där SLR lägst får vara 0,00%)
  • Kapitaldel av årets gränsbelopp = 9,23% (SLR + 9%, där SLR lägst får vara 0,00%)

Ränterelaterat belopp vid bilförmånsberäkning 2022 *)

  • Ränterelaterat belopp = 1,35% (SLR * 0,70 + 1,00, där SLR lägst får vara 0,50%)

 *) Nya regler för bilar som registreras första gången 2021-07-01 eller senare

 

Schablonintäkt på investeringskonto (ISK) år 2022

Procentsatsen som används är statslåneräntan den 30 november föregående år plus en (1) procentenhet, men den kan aldrig bli lägre än 1,25 procent. För inkomstår 2022 innebär det att schablonintäkten blir 1,25 procent av kapitalunderlaget.

 

Schablonintäkt på periodiseringsfond år 2022 i aktiebolag

Aktiebolag som vid beskatt­ningsårets ingång har periodiseringsfonder ska ta upp en schablonintäkt till beskattning. Det kan liknas vid att man betalar en ränta på den skattekredit man får i och med att beskattningen av periodiseringsfonderna skjuts upp.

 

Schablonintäkten beräknas utifrån den statslåneränta som gällde vid utgången av november året före det kalenderår då beskattningsåret går ut. Statslåneräntan ska alltid vara lägst 0,5 procent vid beräkningen.

 

För beskattningsår som slutat under 2022 är procentsatsen som periodiseringsfonderna ska multipliceras med alltså 0,5 procent.

 

 Uppdatera räntesatsen i Visma Skatt/Skatt Proffs

I Visma skatteprogram kan du enkelt uppdatera statslåneräntan via menyvalet Arkiv – Uppdatera.