Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

Uppdateringar i Advisor juni 2019

(updated by Anna Svensson CONTENT PRODUCER ‎2019-10-30 17:17 )
Michael Holmgren

Juni månad är avslutad och jag tänkte presentera de nyheter som släppts i Advisor under månaden. 

Nytt utseende under Underhåll - Scheman

Gränssnittet är förändrat på sidan Underhåll - Scheman. Med det nya gränssnittet är det enklare att redigera och lägga till standardscheman samt helgdagar.

 

Fliken har försätts med inline-redigering. Det innebär att du hamnar i redigeringsläge när du klickar på en rad i listan (eller väljer att skapa en ny) och enkelt kan göra dina ändringar. Du kan också ta bort scheman direkt från listan. 

 

I alla delar som uppdateras med det nya gränssnittet förbättras även prestandan.

 

Ändringar i menyn Underhåll

Vi har ändrat sättet på vilket menyn Underhåll visas för användare som inte har fullbehörighet till underhåll. För dessa användare är bara undermenyn Medarbetare synlig, så de kan komma åt listan över kopplade fullmakter. 

 

Användare med behörighet till Underhåll kan fortfarande se och komma åt alla undermenyer precis som tidigare. 

Förbättring av Byråinställningar. 

Vi har delat upp sidan Byråinställningar i fyra flikar för att göra den tydligare och enklare att arbeta med. Samtidigt har vi också uppdaterat sidan med det nya användargränssnittet. 

 

Rapport - Genomsnittligt timpris

Rapporten Genomsnittligt timpris finns nu tillgänglig under Rapporter. Syftet med rapporten är att följa upp det genomsnittliga priser per fakturerad timme, via formeln: Fakturerat belopp / Registrerad tid. 

 

Ny funktion - Händelselogg

I Underhåll - Händelselogg är det möjligt att söka efter ändringar som har gjorts i systemet, till exempel om ett pris har ändrats i en prislista eller om en bevakningspunkt har avmarkerats. Sökresultatet visar vad det är som har gjorts, samt vilket datum och klockslag ändringen ägde rum. Även namnet på medarbetaren som gjorde ändringen visas. Bara medarbetare med fullständig behörighet till Underhåll har åtkomst till händelseloggen.