Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

Var försiktig med den tillfälliga lagen om utökad avsättning till periodiseringsfond

(uppdaterad av Peter Samuelsson TAXATION SPECIALIST ‎2020-05-07 11:12 )

Periodiseringsfond är ett avdrag som du kan göra i din deklaration varje år som ditt företag (enskild firma eller delägare i handelsbolag) går med vinst. Du kan dra av upp till 30 procent av vinsten och slippa betala skatt för det nu. Årets avdrag behöver du normalt sett återföra senast i deklarationen 2026. Först då kommer årets avsättning att påverka resultatet i företaget och därmed även skatten och avgifterna.

 

Med anledning av den rådande situationen har möjligheten till avsättning utökats. I deklarationen 2020 (inkomståret 2019) får du sätta av 100 procent av vinsten till periodiseringsfond, dock högst en miljon kronor. Det här innebär att du kan sänka din vinst i årets deklaration. Sänkningen medför att inkomstskatten och egenavgifterna minskar och att möjligheten till skatteåterbäring ökar beroende på hur mycket preliminärskatt du betalade in under 2019.

 

Avsättningen påverkar din PGI

Du behöver tänka på att när du sänker ditt resultat så påverkas samtidigt din pensionsgrundande inkomst (PGI). Den ligger till grund för beräkningen av din pension. Om du sänker ditt resultat kan alltså din pension bli mindre.

 

Avsättningen kan även tvinga dig att minska ingående expansionsfond

En avsättning till periodiseringsfond gör att kapitalunderlaget vid beräkning av expansionsfond minskar. Utgående periodiseringsfond ses som en skuld när kapitalunderlaget beräknas.

Har du ingående expansionsfond kan det då leda till att du måste minska (återföra) hela eller delar av denna beroende på kapitalunderlagets storlek.

Så en avsättning till periodiseringsfonder kan medföra att ingående expansionsfond måste minskas.

En "tvingande" minskning av expansionsfonden ökar då näringsinkomsten. Även om du får "tillbaka" 22% av expansionsfonden, så får du betala inkomstskatt och egenavgifter på den delen.