Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

Tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter

(uppdaterad av Lisa Henriks COMMUNITY MANAGER igår )

Hej! 

 

Regeringen kom igår med ett krispaket för småföretagare och krispaketet innehöll bland annat ett förslag om tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter. 

Förslaget innebär en nedsättning av arbetsgivaravgifterna mellan 1 mars och 30 juni 2020. Det innebär att företaget endast kommer att betala ålderspensionsavgift för sina anställda. Nedsättningen föreslås gälla för upp till 30 anställda och på den del av lönen för den anställde som inte överstiger 25 000 kronor per månad. Det leder till en skattelättnad med upp till 5 300 kronor per anställd och månad. Läs mer på regeringens sida Om förslaget tillfälligt sänka socialavgifter med anledning av coronaviruset.

 

Förslaget förväntas träda i kraft den 6 april 2020.

 

I och med att nyheten kom igår så har vi ännu inga besked om hur det kommer hanteras i löneprogrammet. Vi återkommer så fort vi har svar på detta. Avvakta med att lämna in arbetsgivardeklarationen till Skatteverket om det blir som så att du behöver göra justeringar på lönekörningen för mars. Arbetsgivardeklarationen för mars månad ska vara inlämnad senast 14 april. Mer information finns på Skatteverkets sida Tillfälligt sänka arbetsgivaravgifter och egenavgifter

 

For information in english, please visit the government's site Crisis package for small enterprises in Sweden

 

Vill du har ett mejl så fort vi uppdaterar inlägget med ny information? Logga in och klicka sedan på cirkeln med de tre prickarna uppe till höger och välj Prenumerera.  

15 Kommentarer
NY MEDLEM

Vet någon ännu hur det praktiskt kommer att fungera för oss som driver enskild firma utan någon anställd?

COMMUNITY MANAGER

Hej @HXL123 

Regeringen har också lagt fram ett förslag om nedsättning av egenavgifter för enskilda firmor. Jag håller på att undersöka det lite närmare men kommer ha ett inlägg ute om det senare i eftermiddag 🙂 

NY MEDLEM

Såg att Skatteverket publicerat följande: https://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2020/nyheter/tillfalligtsanktaarbetsgivaravgifterochegen...


"Om beslut tas enligt det här förslaget ska begäran om nedsatt arbetsgivaravgift göras genom att arbetsgivaren sätter ett kryss i fält 062 på individuppgiften ”Reducerad avgift först anställd”.

Genom att kryssa i fält 062 på individuppgiften kommer ersättningar upp till 25 000 kronor per angiven betalningsmottagare att ingå i avgiftsunderlaget för enbart ålderspensionsavgift om 10,21 procent.

Reglerna föreslås träda i kraft den 6 april 2020. För att undvika onödiga omprövningar bör den arbetsgivare som vill ha nedsättning vänta med att lämna arbetsgivardeklaration till dess att reglerna har trätt i kraft. Arbetsgivardeklaration för mars månad ska ha kommit in till Skatteverket senast den 14 april i år."

 

Det får man ju ändå säga är en, i sammanhanget, smidig hantering från Skatteverkets sida!

 

Så, om det inte redan är möjligt att markera flera anställda som "första anställd" (vilket inte borde gå, hehe), kan vi hoppas att det blir en relativt enkel fix från Vismas sida att bara låsa upp för detta under en period framöver 🙂

NY MEDLEM

Det är ju klart, men för oss som är den enda i en enskild frima och har Fskatt görs inga inbetalningar, utan allt regleras via skatteinbetalningen månadsvis, utan uppdelning. Min fråga är hur jag skall gå tillväga för att få den nedsättningen. Jämka om min skatt?

 

COMMUNITY MANAGER

TACK @AndreasHafvs ! 

Jag har uppdaterat ursprungsinlägget med din information och med länken till Skatteverket 👍

NY MEDLEM

Helt överens, men sista meningen

 

"Förslaget innebär en skattelättnad med upp till 5 300 kronor per anställd och månad, enligt lagrådsremissen från regeringen. För att ge en motsvarande lättnad till enskilda näringsidkare föreslås även en nedsättning av egenavgifterna."

 

Hur kommer den som driver enskild firma med F-skattsedel i åtnjutande av detta. Sker det med automatik att man räknar om våra skatteinbetalningar eller måste vi jämka om för förnyad F-skatt eller....... det är själva tillvägagångssättet jag inte blir klok på (kanske beror på stressen i rådande situation :-))

COMMUNITY MANAGER

Du kan ju alltid skicka en en en preliminärdeklaration till Skatteverket om du tror dig ha en stor förändring på företagets intäkter, och på så vis få ändrad f-skatt. Jag har försökt leta runt och jag kan inte i dagsläget hitta någon information om att f-skatten automatiskt kommer att bli sänkt med anledning av förslaget om sänkta egenavgifter. 

Jag har precis lagt upp ett inlägg med anledning av egenavgifterna, står inte mycket mer än det du har sett här men där kommer vi uppdatera om vi får mer info om egenavgifterna. Inlägget heter Tillfällig nedsättning av egenavgifter för enskilda firmor

NY MEDLEM

Tack - hittar inget själv heller, men följer det andra inlägget och hittar jag något lägger jag upp det. Gissningsvis kommer det mera om ett par dagar

NY MEDLEM

Hej

 

Gäller förslaget företag med upp till 30 anställda (oavsett sysselsättningsgrad) eller för även dem med över 30 anställda (där nedsättningen gäller för 30 utav dem)? I så fall vilka gäller den för? Hur är det med timvikarier? 

 

Jag har redan skickat in arbetsgivardeklarationen för mars 20. Det verkar gå att justera med ändringsfil, kommer det att gå att skapa en sådan i Visma lön 600?

 

NY MEDLEM

Även jag har redan skickat in, men du kan ju ändra på individerna inne på skv.
Antar att rutan kommer upp där när det träder i kraft?

NY MEDLEM

För oss som redan skickat in arbetsgivardeklaration verkar detta gå att ändra i SKVs tjänst. Frågan är hur man löser det i Visma Eekonomi?

NY MEDLEM

Förslaget innebär att arbetsgivare kan begära nedsättning av arbetsgivaravgifterna för maximalt 30 av sina anställda för utbetalningar som görs under 1 mars till och med 30 juni 2020.

Ovanstående står på skatteverkets hemsida och jag tolkar det som att det inte spelar någon roll hur många anställda man har men nedsättningen gäller endast för 30. Tolkar jag det fel?

COMMUNITY MANAGER

Hej @cinnas 

Vi kommer att plocka fram specifik information för hur du med Visma eEkonomi gör om du har hunnit lämna in arbetsgivardeklarationen. Följ inlägget Avvakta med att markera lönebesked som betalda och att lämna in arbetsgivardeklarationen så kommer vi uppdatera där hur du ska gå tillväga. 

NY MEDLEM

ser att många med mig har redan skickat in arb. givardekl.  men det går att ändra i skv´sida 

gå in på ändra inlämnad dekl och individnivå,  där plockar du fram resp anställd och under mottagare (anställd)

finns rutan 062 att kryssa i.  sen finns ju notisen om att det bara skall markeras en första anställd med den noten kan ju hinna ändras för systemet protesterar inte när man markerar flera.

NY MEDLEM

Hej

 

Jag kör Visma lön 300 och då går det bara att ange första anställd på EN person. Hur gör man då?