Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

Tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter

(uppdaterad av Anna Svensson CONTENT PRODUCER ‎2020-04-08 14:26 )

Hej! 

 

I Regeringens krispaket för småföretagare finns bland annat ett beslut om tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter. 

Detta innebär en nedsättning av arbetsgivaravgifterna mellan 1 mars och 30 juni 2020. Det innebär att företaget endast kommer att betala ålderspensionsavgift för sina anställda. Nedsättningen gäller för upp till 30 anställda och på den del av lönen för den anställde som inte överstiger 25 000 kronor per månad. Det leder till en skattelättnad med upp till 5 300 kronor per anställd och månad.  Nedsättningen är ett stöd och alltså inget som företaget kommer behöva betala tillbaka senare. Läs mer på regeringens sida Om förslaget tillfälligt sänkta socialavgifter med anledning av coronaviruset.

 

Förslaget trädde i kraft den 6 april 2020 och gäller för arbetsgivardeklarationer som redovisas april-juli (för löner med utbetalningsdatum mars-juni).

 

Nu finns version 2020.1 av Visma Lön och en uppdatering av Visma eEkonomi Lönebesked.

Där kan du markera de anställda som du ska göra nedsättningen för. Du behöver inte låsa upp lönekörningen för mars i Visma Lön utan det räcker att du skapar om arbetsgivardeklarationen och bokföringsunderlaget för mars så kommer de uppdateras med de nya siffrorna. Om du redan har redovisat arbetsgivardeklarationen till Skatteverket kommer du få göra en manuell justering där. 

Läs hur du gör när du arbetar i Visma Lön: Skapa arbetsgivardeklaration med tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter 

I Visma eEkonomi gör du i princip på samma sätt. Läs mer i Malins beskrivning som du hittar här: Hantera nedsättning av arbetsgivaravgifter med anledning av coronaviruset i eEkonomi Lönebesked 

 

Om du har nedsättning för Stödområde eller Forskning och utveckling sedan tidigare

Det går inte att kombinera flera regelverk så att arbetsgivaravgifterna blir lägre än ålderspensionsavgiften. Men däremot så kan du för samma person använda sig av flera reduceringsregler. Säg att en person har 40 000 kr i lön och för 25 000 kr kan du då betala låg avgift enligt reglerna för tillfällig nedsättning. Sedan på den överstigande delen av lönen, 15 000 kr, kan du beräkna enligt reglerna om Regionalt stöd eller Forskning och Utveckling.

Mitt tips är att du använder ett av dem och sen gör en manuell justering på Skatteverkets hemsida när du lämnar in arbetsgivardeklarationen, plus att eventuellt justera bokföringen.

 

Arbetsgivardeklarationen för mars månad ska vara inlämnad senast 14 april. Mer information finns på Skatteverkets sida Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter

 

For information in english, please visit the government's site Crisis package for small enterprises in Sweden

 

Vill du har ett mejl så fort vi uppdaterar inlägget med ny information? Logga in och klicka sedan på cirkeln med de tre prickarna uppe till höger och välj Prenumerera.  

153 Kommentarer
NY MEDLEM

Vet någon ännu hur det praktiskt kommer att fungera för oss som driver enskild firma utan någon anställd?

COMMUNITY MANAGER

Hej @HXL123 

Regeringen har också lagt fram ett förslag om nedsättning av egenavgifter för enskilda firmor. Jag håller på att undersöka det lite närmare men kommer ha ett inlägg ute om det senare i eftermiddag 🙂 

NY MEDLEM

Såg att Skatteverket publicerat följande: https://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2020/nyheter/tillfalligtsanktaarbetsgivaravgifterochegen...


"Om beslut tas enligt det här förslaget ska begäran om nedsatt arbetsgivaravgift göras genom att arbetsgivaren sätter ett kryss i fält 062 på individuppgiften ”Reducerad avgift först anställd”.

Genom att kryssa i fält 062 på individuppgiften kommer ersättningar upp till 25 000 kronor per angiven betalningsmottagare att ingå i avgiftsunderlaget för enbart ålderspensionsavgift om 10,21 procent.

Reglerna föreslås träda i kraft den 6 april 2020. För att undvika onödiga omprövningar bör den arbetsgivare som vill ha nedsättning vänta med att lämna arbetsgivardeklaration till dess att reglerna har trätt i kraft. Arbetsgivardeklaration för mars månad ska ha kommit in till Skatteverket senast den 14 april i år."

 

Det får man ju ändå säga är en, i sammanhanget, smidig hantering från Skatteverkets sida!

 

Så, om det inte redan är möjligt att markera flera anställda som "första anställd" (vilket inte borde gå, hehe), kan vi hoppas att det blir en relativt enkel fix från Vismas sida att bara låsa upp för detta under en period framöver 🙂

NY MEDLEM

Det är ju klart, men för oss som är den enda i en enskild frima och har Fskatt görs inga inbetalningar, utan allt regleras via skatteinbetalningen månadsvis, utan uppdelning. Min fråga är hur jag skall gå tillväga för att få den nedsättningen. Jämka om min skatt?

 

COMMUNITY MANAGER

TACK @AndreasHafvs ! 

Jag har uppdaterat ursprungsinlägget med din information och med länken till Skatteverket 👍

NY MEDLEM

Helt överens, men sista meningen

 

"Förslaget innebär en skattelättnad med upp till 5 300 kronor per anställd och månad, enligt lagrådsremissen från regeringen. För att ge en motsvarande lättnad till enskilda näringsidkare föreslås även en nedsättning av egenavgifterna."

 

Hur kommer den som driver enskild firma med F-skattsedel i åtnjutande av detta. Sker det med automatik att man räknar om våra skatteinbetalningar eller måste vi jämka om för förnyad F-skatt eller....... det är själva tillvägagångssättet jag inte blir klok på (kanske beror på stressen i rådande situation :-))

COMMUNITY MANAGER

Du kan ju alltid skicka en en en preliminärdeklaration till Skatteverket om du tror dig ha en stor förändring på företagets intäkter, och på så vis få ändrad f-skatt. Jag har försökt leta runt och jag kan inte i dagsläget hitta någon information om att f-skatten automatiskt kommer att bli sänkt med anledning av förslaget om sänkta egenavgifter. 

Jag har precis lagt upp ett inlägg med anledning av egenavgifterna, står inte mycket mer än det du har sett här men där kommer vi uppdatera om vi får mer info om egenavgifterna. Inlägget heter Tillfällig nedsättning av egenavgifter för enskilda firmor

NY MEDLEM

Tack - hittar inget själv heller, men följer det andra inlägget och hittar jag något lägger jag upp det. Gissningsvis kommer det mera om ett par dagar

NY MEDLEM

Hej

 

Gäller förslaget företag med upp till 30 anställda (oavsett sysselsättningsgrad) eller för även dem med över 30 anställda (där nedsättningen gäller för 30 utav dem)? I så fall vilka gäller den för? Hur är det med timvikarier? 

 

Jag har redan skickat in arbetsgivardeklarationen för mars 20. Det verkar gå att justera med ändringsfil, kommer det att gå att skapa en sådan i Visma lön 600?

 

UTFORSKARE

Även jag har redan skickat in, men du kan ju ändra på individerna inne på skv.
Antar att rutan kommer upp där när det träder i kraft?

NY MEDLEM

För oss som redan skickat in arbetsgivardeklaration verkar detta gå att ändra i SKVs tjänst. Frågan är hur man löser det i Visma Eekonomi?

NY MEDLEM

Förslaget innebär att arbetsgivare kan begära nedsättning av arbetsgivaravgifterna för maximalt 30 av sina anställda för utbetalningar som görs under 1 mars till och med 30 juni 2020.

Ovanstående står på skatteverkets hemsida och jag tolkar det som att det inte spelar någon roll hur många anställda man har men nedsättningen gäller endast för 30. Tolkar jag det fel?

COMMUNITY MANAGER

Hej @cinnas 

Vi kommer att plocka fram specifik information för hur du med Visma eEkonomi gör om du har hunnit lämna in arbetsgivardeklarationen. Följ inlägget Avvakta med att markera lönebesked som betalda och att lämna in arbetsgivardeklarationen så kommer vi uppdatera där hur du ska gå tillväga. 

NY MEDLEM

ser att många med mig har redan skickat in arb. givardekl.  men det går att ändra i skv´sida 

gå in på ändra inlämnad dekl och individnivå,  där plockar du fram resp anställd och under mottagare (anställd)

finns rutan 062 att kryssa i.  sen finns ju notisen om att det bara skall markeras en första anställd med den noten kan ju hinna ändras för systemet protesterar inte när man markerar flera.

NY MEDLEM

Hej

 

Jag kör Visma lön 300 och då går det bara att ange första anställd på EN person. Hur gör man då?

NY MEDLEM

det jag hänvisar till, är möjligheten till att ändra inskickad arbetsgivardeklaration på skatteverkets sida.

i löneprogrammet har jag inte hittat någon ruta för markering av första anställd

 

COMMUNITY MANAGER
(uppdaterad av Lisa Henriks COMMUNITY MANAGER ‎2020-03-30 10:40 )

Idag finns det ingen inställning för nedsättning av arbetsgivaravgifter på mer än 1 anställd, men vi jobbar självklart på att göra detta möjligt och en lösning är inte långt borta. Vi kommer att vänta in det slutliga beskedet från regeringen, beslutet förväntas träda i kraft den 6 april. När beslutet är taget så kommer vi hjälpa er med hur ni i era program skapar arbetsgivardeklarationer med nedsatta avgifter. 

 

Har man redan lämnat in arbetsgivardeklarationen så går det ju som alltid att skicka in en ny arbetsgivardeklaration när man har gjort rättningar. Det går också bra att göra justeringar manuellt via Skatteverket. Du har fram till den 14 april på dig att lämna in arbetsgivardeklarationen för lönen som betalades ut i mars.

 

NY MEDLEM

Vart anger man nedsättning för första anställd i programmet? I såna företag som bara har en anställd? Tänkte att jag kan gå in och ändra/rätta de redan nu i väntan på att man kan ändra alla med flera anställda. Försökte bocka i rutan "Växastöd för första anställda" men det slog inte igenom nån ändring på arbetsgivaravgiften då...

 

NY MEDLEM

Går det att låsa upp lönekörningen och ändra arbetsgivaravgifter manuellt på lönebeskeden och sedan skicka ny fil ?

NY MEDLEM

På regeringssidan står en intressant fråga;

"Vad gäller för lön som överstiger 25 000 kronor i månaden?
Nedsättningen gäller lön eller annan ersättning upp till 25 000 kronor per månad och anställd. Om månadslönen för den anställde är högre än så ska arbetsgivaren betala hela arbetsgivaravgiften, och löneavgiften, på den del som överstiger 25 000 kronor."

Hur funkar det då med skv och fältet 062 som ska kryssas i? Räknar systemet ut beloppet som överstiger 25000 kronor eller ska vi göra det manuellt?? Verkar lite riskabelt.

CHAMPION

Eftersom ruta 062 avser Växa-stödet som i sig just gäller för löner upp till 25000 torde det inte vara något problem med löner över detta gränsbelopp, det är redan löst. SKillnaden nu är ju att det gäller för fler än en anställd person. 

CONTENT PRODUCER

Hej!

 

Vi jobbar just nu med en ny version av Visma Lön där vi kommer hantera de här förändringarna. Vi inväntar just nu beslutet som ska tas i Riksdagen den 2 april. Till den nya versionen försöker vi också få klarhet i hur korttidspermittering ska hanteras och försöka få med det i versionen också.

 

Mitt tips är att du så länge avvaktar med att lämna in arbetsgivardeklarationen - den ska vara inlämnad senast 14 april.

 

Vill du använda funktionen för "Växastöd för första anställd" kan du läsa om hur du gör här: https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-lon-600/content/online-help/vaxastod.htm Detta fungerar endast på en anställd.

 

Vi bevakar och kommer uppdatera här i forumet när vi har mer information!

UTFORSKARE

Hej,

 

Jag tror att många med mig förstås har betalat ut lönerna men inte lämnat in arbetsgivardeklaration eller betalat/bokfört källskatt och sociala avgifter. När beslutet är formellt och ni gör en instruktion om hur vi skall gå tillväga så föreslår jag att ni beaktar:

 

- Användning av "Växa-stöd" för fler personer än en (samt att det inte ställer till bekymmer för de som faktiskt använder funktionens ordinarie syfte)

- Uppdatering av bokföringsunderlag

- Uppdatering av lönespecar (mindre viktigt kanske)

- Uppdatering av AGI

 

Alternativt så hanterar man det manuellt för marslönen men det skulle vara skönt om det gick att justera via uppdatering i Visma lön.

 

mvh,

Stabo

UTFORSKARE

Vi har årsavslut nu 31/3 (aktiebolag). Kommer det att ställa till det angående nedsatt arb. avg. Lönen är ju utbetald och skatt och arb.avg redan bokförd. Har inte skickat in arbetgivardeklaration men då blir väl "tillgodo" under nästa år? Är detta problem?

 

 

UTFORSKARE

Hej pelleni,

 

Ni kan alltid justera bokföringen för det gångna räkenskapsåret i efterhand (men innan bokslut). 
Arbetsgivaravgifterna för mars betalas ju först i april och till dess ska vi ha fått svar. Arbetsgivardeklarationen är enkel att justera om den skulle varit inlämnad (vilket inte är fallet för dig). 

 

mvh,

Stabo

NY MEDLEM

Hej,

Igår kom ju Srf konsulterna ut med ett klipp om hur det kommer gå till med AGI. Jag tänker kommer ni att ändra något i systemet? 
Nu är ju alla lönekörningar låsta och vi inväntar med att skicka in AGI där vi kan trycka i ett fält på skatteverket för nedsättning av arbetsgivaravgifter. Hur blir det med bokföringsunderlaget, då måste vi ju låsa upp alla lönekörningar igen?

NY MEDLEM

Kommer ni ut med en tydlig instruktion att följa om man redan har skickat in och redovisat arbetsgivaravgifterna till Skatteverket för marsmånad?

Vilka steg man behöver göra i Visma Lön, nya lönespec, nytt bokföringsunderlag, nya AGI, och sedan även manuellt på Skatteverketssida?

 

Tack på förhand!

NY MEDLEM

För mig verkar det inte fungera. Jag har kryssat i "första anställd". Men AGn blev exakt samma som innan. Hur ska jag få till den sänkta arbetsgivaravgiften? Utan att behöva bokföra om allting manuellt?

NY MEDLEM

Hej,

Är det någon som vet om man kommer att bli återbetalningsskyldig om man utnyttjar nedsättningen av arbetsgivaravgifterna?

NY MEDLEM

Som jag har förstått det så är den sänkta arbetsgivaravgiften ett stöd, vilket borde innebära att det inte ska betalas tillbaka

 

NY MEDLEM

Jag tänker också så att den inte ska betalas tillbaka men blev osäker när chefen frågade

UTFORSKARE

Hej InilaS,

 

Den sänkta arbetsgivaravgiften för mars-juni är inte återbetalningspliktig. Det är däremot andra åtgärder som har presenterats. 

CONTENT PRODUCER

Hej!

 

Jag har uppdaterat inlägget med infon:

Vi kommer under vecka 15 släppa en ny version av Visma Lön som hanterar detta. Där kommer du markera de anställda som du ska göra nedsättningen för. Du kommer inte behöva låsa upp lönekörningen för mars utan det räcker att du skapar om arbetsgivardeklarationen och bokföringsunderlaget för mars så kommer de uppdateras med de nya siffrorna. Om du redan har redovisat arbetsgivardeklarationen till Skatteverket kommer du få göra en manuell justering där.

---

Jag har också lagt in texten om att stödet inte kommer vara återbetalningsskyldigt.

NY MEDLEM

Menar ni bokföringsunderlaget för lönekörningarna också. För på dessa reserveras ju arbetsgivaravgiften.  Vi har 3 st lönekörningar i mars så kommer alla att ändras eller måste vi lås upp dem och köra om någon i alla fall. 1 utav dessa är en extra lönekörning.

Vi måste separera tjm, koll osv. hos oss.

NY MEDLEM

Det skulle vara uppskattat om ni kunde i samband med den nya versionen vecka 15 lägga ut en slags lathund om hur man går tillväga när ändrar bokföringsunderlag mm. kanske det förenklar för oss alla att göra det i tillägg? (Så slipper ni onödiga följdfrågor.  🙂 

 

Bra jobbat alla Vismianer! Förstår att det är inte roligt att jobba en tid då alla är oroliga. Ni gör ett bra jobb!

UTFORSKARE

Kommer ni uppdatera eEkonomi med lönemodulen eller är det bara Visma Lön ni fixar under vecka 15?

CONTENT PRODUCER

Hej!

 

Vi kommer se till att det finns tydliga instruktioner för hur du hanterar de olika scenarierna om du behöver skapa om arbetsgivardeklarationen.

 

@GuruKonsulten Vi kommer uppdatera Visma eEkonomi också med anpassningarna. Följ inlägget Avvakta med att markera lönebesked som betalda och att lämna in arbetsgivardeklarationen så kommer vi uppdatera där hur du ska gå tillväga. 

NY MEDLEM

Det är kanon att ni gör en justering för detta i programmet! 

Då kan ni väl passa på att även utveckla ert program så att nedsättningar för stödområde kan hanteras i programmet utan att man behöver göra manuella rättelser. Jag har spenderat åtskilliga timmar med att i efterhand rätta felaktiga nedsättningar så att bokföring stämmer med redovisning till skatteverket. 

 

Hej!

Jättebra att det kommer en löneversion som är förberedd för den tillfälliga nedsättningen av arbetsgivaravgifterna.

En fundering dock: för oss som har många kunder inom stödområdet så har vi regional nedsättning av arbetsgivaravgifterna sedan tidigare. Enligt det förslag som ligger så får man inte både den tillfälliga och regionala nedsättningen på samma underlag, däremot får man den regionala nedsättningen på underlag man ej kunnat söka tillfällig nedsättning på.

Det jag undrar över är om ni även löst detta i den nya version som kommer vecka 15? Eftersom man anger i anställningsregistret när man arbetar i stödområdet så hamnar ju bruttolönen som underlag för den regionala nedsättningen, men det underlaget måste ju då minskas med belopp som använts som underlag för den tillfälliga nedsättningen.

Vore kanon om ni även löst eller kan lösa det i den nya versionen!

UTFORSKARE

Hej,

 

Jag är fullt medveten om vad som menas med att nedsättningen innebär att endast ålderspensionsavgift (10,21 procent) på ersättning upp till 25 000 kronor per betalningsmottagare och månad ska betalas. Och om ersättningen är högre än 25 000 så är det mellanskillnaden mellan ersättningen och 25 000 som man betalar vanlig arbetsgivaravgift på.

 

Men det jag inte riktigt förstår eller hänger med på är: "Förslaget innebär en skattelättnad med upp till 5 300 kronor per anställd och månad, enligt lagrådsremissen från regeringen." (Taget från Skatteverkets hemsida) Hur påverkar detta själva arbetsgivaravgiften?

 

Är det någon som på ett enkelt sätt kan förklara detta för mig?

 

Tack på förhand!

NY MEDLEM

@JouleenY

Det är väl mellanskillnaden på 31,42 och 10,21, dvs 21,21 %. Alltså det man "sparar" på att inte behöva betala full arbetsgivaravgift (=skatt) på de första 25 000 kr för varje anställd? Ex. 21,21% x 25 000 kr =  5 302 kr

 

Vet inte om du kanske blandar ihop det här med prel.skatten för den anställde? 

Reglerna innebär ingen skattelättnad för privatpersonen. 

 

Mvh

Markus

UTFORSKARE

@MarkusAlm 

 

Tack för återkopplingen och svaret 🙂

och nej jag blandar inte ihop detta med prel. skatten för de anställda på företaget och jag är också fullt medveten om att reglerna för skattelättnader inte gäller privatpersoner.

 

Men polleten kanske har fallit ner för mig, är det så att företaget endast kan få tillbaka 5 300 kr / person för förslaget på nedsättning av arbetsgivaravgiften på 31,42%?

 

Trevlig helg!

NY MEDLEM

@JouleenY 

Ja, det skulle jag säga. 🙂

Bolaget sparar cirkus 5300 kr per anställd genom sänkningen av arbetsgivaravgifterna för max 30 anställda.

 

Trevlig helg! 🙂

UTFORSKARE

Hej JouleenY,

 

Polletten har nog ramlat ned. Men det handlar egentligen inte om att få tillbaka utan att slippa betala in. 

mvh,

Stabo

NY MEDLEM

Hej, 

 

När under veckan tror ni att ni kommer släppa den uppdaterade versionen? 
//Helene 

 

NY MEDLEM

Hej,

Gäller sänkta arbetsavgifterna även för skolor som finansieras genom statliga medel?

NY MEDLEM

Kan inte hitta stället där jag väljer Prenumerera?

NY MEDLEM

1. Är du inloggad?

tre prickar under fliken Nyheter - så får du en lista.

CHAMPION
(uppdaterad av Pacsac ‎2020-04-07 18:28 )

tre prickar funkar inte i Firefox (kommer upp en html-kodsida)

NY MEDLEM

Hej!

Jag funderar lite på hur det här påverkar oss som får regionalt stöd. blir det någon påverkan på våra avgifter