Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

Versionsnyheter 10/6 eEkonomi

(uppdaterad av Nellie Karlsson APPLICATION SPECIALIST ‎2020-06-26 09:25 )

Ny rapport; Åldersanalys förfallna fakturor
En ny rapport har lagts till under Bokföring – Rapporter, eller via genvägen för rapporter uppe i den blå menyn.
Med rapporten Åldersanalys förfallna fakturor har du möjlighet att sortera på kund eller leverantör, välja upp specifik kund eller leverantör samt välja ett datum då du vill se fakturor som är obetalda per den xx-xx-xx.

När du skriver ut rapporten ser du vilka fakturor som är förfallna inom vilket intervall, t ex om fakturan är förfallen inom intervallet 0-30 dagar.

Åldersanalys 1.PNG

Åldersanalys 2.PNG

 

Releasedatum: 2020-06-10
Varianter: Fakturering, Bas, Smart, Pro

 

Skriv ut/skicka lista på ej bokförda bankhändelser
Det är nu möjligt att skriva ut en lista på kassa- och bankhändelser under fliken Ej bokförda bankhändelser. Du kan antingen skicka listan på e-post eller skriva ut till PDF.
Detta kan t ex vara bra när du som stämmer av och bokför bankhändelser saknar ett underlag. Då kan du skriva ut listan över Ej bokförda bankhändelser, för att enkelt visa och skicka till din kollega vilka händelser du saknar underlag för. 

 

Ej bokförda bankhändelser.PNG

Ej bokförda bankhändelser 2.PNG

Releasedatum: 2020-06-10
Varianter: Bas, Smart, Pro

 

Enklare att göra korrigeringar

 • Alla korrigeringar eller ändringar kan från och med nu göras inifrån verifikationen genom att klicka på knappen Redigera. Knappen Redigera syns så länge perioden inte är låst.

 • Vi har även öppnat upp för fler möjligheter att korrigera/ändra direkt på verifikationen efter du klickat på Redigera. Vad som kan ändras beror på vilka konton som har använts, om momsredovisningen är bokförd eller inte, samt om bokföringsperioden är låst eller inte.

T ex har vi lagt till att du kan:

 1. Ändra försäljningskonto, ändra/lägga till resultatenhet och projekt som kommer från typen Kundfaktura.
 2. Ändra inköpskonto, ändra/lägga till resultatenhet och projekt som kommer från typen Leverantörsfaktura.
  För att byta verifikationsdatum behöver du gå till leverantörsfakturan.
 • Om perioden skulle vara låst visar vi inte längre knappen Redigera, utan den byts då ut mot Öppna under Bokföring – Verifikationer, och ändringar direkt på verifikationen går inte längre att göra.

 • När du som användare inte kan ändra direkt på verifikationen så blir du ledd till att skapa en korrigeringsverifikation istället under knappen Åtgärder.

  Men för att du inte ska använda Skapa korrigeringsverifikation i de fallen som du faktiskt kan ändra direkt på verifikationen, så har vi gjort en liten förbättring att ta bort alternativet Åtgärder – Skapa korrigeringsverifikation när du står i listläget över verifikationer. Och du har istället möjlighet att direkt klicka på Redigera, och mycket lättare till att redigera din verifikation.  

  Om du behöver skapa en korrigeringsverifikation, t ex om momsredovisningen är bokförd, så klickar du först på Öppna och inne på verifikationen hittar du Åtgärder – Skapa korrigeringsverifikation.

 • Samma sak gäller Momskod, när knappen Redigera syns är det möjligt att ändra momskoden direkt på verifikationen. Annars får du klicka på Öppna för att gå in till verifikationen och där hittar du Åtgärder – Korrigera momskod.

Releasedatum: 2020-06-24
Varianter: Bas, Smart, Pro

 

Information förbättrad på fakturor som ska säljas via Betalt Direkt
Nu visas mer och tydligare information direkt på fakturan innan den säljs, om kostnad, moms och utbetalningssumma så du får en tydlig bild om vad du kan sälja fakturan för. 

 

Releasedatum: 2020-06-10
Varianter: Fakturering, Smart, Pro

 

Kvitto/Avräkningsnota direkt på såld faktura via Betalt Direkt  inne i eEkonomi
Om du har sålt en faktura via Betalt Direkt skickar vi nu in ett kvitto med specifikation på försäljningen och lägger den direkt på fakturan i eEkonomi.
Detta är särskilt bra för dig som jobbar i eEkonomi Fakturering och behöver ett bokföringsunderlag till din redovisningsbyrå. Underlaget visar kostnad, moms m.m.

Betalt Direkt 3.PNG

 

Releasedatum: 2020-06-10
Varianter: Fakturering, Smart, Pro

2 Kommentarer
Nellie Karlsson
APPLICATION SPECIALIST

UPPDATERING 2020-06-12 

 

Vi har valt att backa funktionen med förbättringar gällande korrigeringar. Vi har hittat en par saker vi vill åtgärda och därefter kommer vi releasa på nytt. Vi uppdaterar här igen. 

 

/Nellie 

Nellie Karlsson
APPLICATION SPECIALIST

UPPDATERING 2020-06-24

 

Sedan 24/6 finns de nya förbättringarna gällande att korrigera verifikationer, på plats igen.