Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Senaste inlägg

Hej hej! Då kan du bara döpa om filändelsen till .jpg istället så ska det fungera. Jag tror inte att kvalitén på bilden kommer att förändras nåt märkbart eftersom jpeg och jpg egentligen är samma typ av filformat. Du kan alltid ta en kopia av din logotyp innan du ändrar den till .jpg.
Hej hej! Inne på kunden måste du göra inställningar för att ni har uppdraget Revision på flik Uppdragsval och även välja Visma Revision på fliken Programval. Kontrollera att du har dessa inställningar på kunden och testa sedan igen via Starta för att se om du kan välja Visma Revision nu.
Hej! Jag skulle rekommendera dig att använda fåmansbolagskalkylen i Visma Skatt. Där får tips och råd på vad du ska tänka på och programmet tar hänsyn till deklarantens ålder. Du hittar fåmansbolagskalkylen under Arbeta med - Kalkyler i programmet när du skapat en skattefil för delägaren. En arbetsgång som beskriver hur du arbetar med kalkylen finner du här: http://www.vismaspcs.se/visma-support...
Hej hej! Eftersom du inte har Internet på denna datorn så har du inte fått de senaste windows-uppdateringarna som kommer med jämna mellanrum. Det kan bero på detta och att du behöver uppdatera listan med Microsofts rotcertifikat. Denna uppdatering kan hämtas via följande länk: http://www.microsoft.com/sv-se/downlo... Du skriver att du laddar ner versionen för Skatt Proffs så jag antar att du har en annan dator med Internet. Då får du ladda ner denna filen på den datorn där du har Internet och sedan flytta med dig den till denna datorn där du har programmet, via exempelvis ett usb-minne. När du installerat windows-uppdateringen kan du testa att installera version 2013 av Skatt Proffs på nytt. Återkom gärna om problemet kvarstår.
Hej! Enligt BFN RR 7 och stycke 18 beskrivs vad som ska justeras för: ”Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, såsom avskrivningar, avsättningar, icke utdelade resultatandelar i intresseföretag, orealiserade valutakursvinster och valutakursförluster, uppskjutna skatter och minoritetsintressen” Dessa justeringar görs i Kassaflödesanalysen i Visma Bokslut innan ”Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital”. Avseende förutbetalda kostnader och upplupna intäkter samt upplupna kostnader och förutbetalda intäkter redovisas ökning alternativt minskning under rubriken ”Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital”
Awesome
Genvägar