Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Senaste inlägg

Då är jag med! Det kan man faktiskt göra något åt 🙂 För att få bort jobben som ofakturerade så behöver du skapa upp fakturaunderlagen, och sedan för över dom till historiken. När du för över fakturaunderlagen manuellt till historiken så går inte fakturaunderlagen till bokföringen. Läs mer ihjälpavsnittenGodkänn fakturaunderlagochÖverför fakturaunderlag manuellt till historiken.
Inför deklarationstider har vi här samlat lite punkter som kan vara bra att tänka på om du vill ansöka om byråanstånd och arbeta i Visma Advisor Connect. Du kan ansöka om byråanstånd om du i din näringsverksamhet hjälper fysiska personer och dödsbon med att upprätta inkomstdeklarationer.Ett beviljat byråanstånd ger dig rätt att lämna inkomstdeklarationerna senare än den 4 maj 2020. Skatteverket öppnade filöverföringstjänsten för ansökan om byråanstånd den 10 februari 2020. En förutsättning för att få byråanstånd fram till den 15 juni 2020 är att alla deklarationsblanketter som kan lämnas digitalt även lämnas in digitalt. Det betyder alltså att hela inkomstdeklarationen, det vill säga huvudblanketten (INK1), bilagor och övriga upplysningar skickas in digitalt. Det går att göra på två olika sätt, antingen via Skatteverkets filöverföringstjänst (SRU) eller Skatteverkets e-tjänst Inkomstdeklaration. Nytt för i år är att du vid digital ansökan (SRU) inte behöver ange något anståndskontor. Kontor 143 kommer att anges för alla. Tänk dock på att du i Visma Advisor Connect själv behöver välja in kontor 143 eftersom det är det enda skattekontor som tar emot ansökan. Senast den 4 maj 2020 måste ansökan om byråanstånd lämnas in till Skatteverket. Om Skatteverket beviljat ansökan om byråanstånd gäller följande: Deklarationer som lämnas digitalt ska ha inkommit till Skatteverket senast den 15 juni 2020 Om du inte lämnar in deklarationen digitalt ska den inkomma till Skatteverket senast den 18 maj 2020 Observera att juridiska personer (förutom dödsbon) inte kan få byråanstånd. Mer information om byråanstånd finner du på Skatteverket.se Ansök om byråanstånd via Visma Advisor Connect Via Visma Advisor Connect kan du enkelt göra anståndsansökan till Skatteverket.När du ansöker om byråanstånd för dina kunder via Connect behöver du först säkerställa att bara de kunder som ska tas med i ansökan listas i Connect. Läs mer i hjälptexten om vilka förberedande samt avslutande steg du behöver göra i Visma Advisor. För att skapa byråanstånd i Visma Advisor Connect gör du enligt följande: Öppna Visma Advisor Connect. Välj Arkiv – Byråanstånd. Dialogrutan Byråanstånd visas. Här ser du en lista med alla privatpersoner och enskilda firmor som du har uppdraget Deklaration upplagt på i Visma Advisor. Om dimensionen Kontor används i Visma Advisor, visas bara kunder som tillhör ditt kontor. Avmarkera de kunder du inte vill ska komma med i anståndsansökan. Ange skattekontor. OBS: Numera finns endast kontor 143 att välja. Välj Skapa byråanstånd. Guiden Skapa byråanstånd – steg 1 startar. Välj om du vill skicka byråanstånd via Skatteverkets e-tjänst för filöverföring eller via Exportera till egen mapp. Välj Fortsätt. När byråanståndsfilerna är klara visas dialogrutan Skapa byråanstånd – steg 2. Här ser du var filerna har sparats. Välj Ja om du vill öppna utforskaren och titta på filerna som har skapats, annars väljer du Nej. Ditt byråanstånd är nu klart för att skickas till Skatteverket. Det skapas en pdf-fil för varje anstånd som du skapar. Vill du även se hur du gör detta? Kika på filmen Sök byråanstånd via Visma Advisor Connect! (Uppmärksamma dock att de förberedande stegen i Visma Advisor ska göras innan de stegen som vi går igenom i filmen!)
Mallarna i eEkonomi kan inte ändras. Vet inte om jag tycker att det är det bästa programvalet för ett K3-bolag, men om ni vill fortsätta använda det får du också leva med den begränsningen.
Hej Maribo, Vi kommer att se över överskrifter och kursiva rader i kommande versioner av programmet så utskrifterna kommer vara snygga och enhetliga. Själva uppställningen till Bolagsverket är inget vi kan påverka precis som mina kollegor sa. Trevlig helg! /Tinna
Nu uppkom många svar samtidigt på ditt inlägg. Jag ska försöka bena ut allt jag har att säga.Jag börjar med min bokslutsverifikation som jag inte har exporterat än till Visma eEkonomi pga denna diff på 161.563 kr uppstår som jag vill vara säker på att jag hanterar rätt. Bokslutsverifikationen “Årets resultat, skatt och förändring av periodiseringsfond” innehåller en transaktion som debiterar 8910 med 305.238 kr och krediterar 2510. Skillnaden mellan 305.238 kr och “slutlig skatt” 161.563 är beloppet 143.675 kr, vilket är det belopp som är bokfört på konto 2510 kreditefter bokslutsverifikationen “Årets resultat, skatt och förändring av periodiseringsfond” är bokförd. Rätta mig om jag har fel, men jag tror att beloppet 143.675 kr är det rätta beloppet som ska vara bokfört på konto 2510 vid årsskiftet 2019-12-31 eftersom det är det som återstår att betala i skatt på årets resultat. “Slutlig skatt” 161.563 kr betalades ju 2019-12-01. Skatteskulden (konto 2510) 2019-12-31 efter bokslutsverifikation är alltså 143.675 kr.Svar på din fråga: “Slutlig skatt” för år 2019 som baseras på de deklarationer vi har lämnat in.Jag är skeptisk till Pers inlägg punkt 3. Det står “När slutskatten dras/sätts tillbaks på skattekontot, bokar man bort beloppen som under det aktuella beskattningsåret bokats upp på konto 2518 och 2512. 2518 krediteras och 2512 debiteras. Mellanskillnaden bokas upp på konto 1630.” Det är sista meningen jag är skeptisk till och skapar förvirring för mig. Jag kan inte bokföra någonting på konto 1630 som inte har hänt på skattekontot. Det som dock har hänt på mitt skattekonto 2019-12-01 är snarlikt vad som Per skriver i kombination med händer i punkt 4: Datum: 2019-12-01 “Slutlig skatt” krediterar konto 1630 och debiterar 2510 med 161.563 kr. Tillgodoförd debiterad preliminärskatt debiterar konto 1630 och krediterar 2510 med 179.964 kr. Mellanskillnaden 18.401 kr krediterar 1630 och debiterar 1930. Det skiljer sig åt är just “Mellanskillnaden bokas upp på konto 1630”. Mellanskillnaden är nämligen själva utbetalningen till mitt checkräkningskonto 2019-12-01 som beskrivs i punkt 4. Det kanske bara är ett steg som jag inte tar med i min bokföring.Fasta bilagor i Period & År för konto 2510 gör att det uppstår ett avstämningsbelopp på 305.238 kr. Eftersom jag redan har betalat in "Slutlig skatt" på 161.563 kr borde det bara återstå ett avstämningsbelopp på 143.675 kr. Jag tror att upplägget på Visma Advisor Period & År och era förbestämda bilagor för konto 2510 är gjort för företag som får “Slutlig skatt” på skattekontot efter årsskiftet. Varför jag tror det är just rutan “Avgår inbetald preliminärskatt för beskattningsåret” i bilagan "Sammanställning årets skatteskuld/fordran". Infot rekommenderar mig att lägga upp en till bilaga “Debiterad preliminärskatt” för dokumentation. Det kan jag förstå att jag ska göra om jag ännu inte fått “Tillgodoförd debiterad preliminärskatt” på mitt skattekonto. I mitt fall fick jag “Tillgodoförd debiterad preliminärskatt” 2019-12-01, dvs all bokförd debiterad preliminärskatt kvittades ut (14997 kr * 12 = 179.964 kr) från mitt skattekonto innan årsskiftet. Hade jag inte fått “Tillgodoförd debiterad preliminärskatt” innan årsskiftet hade jag kunnat fylla i denna flik “Avgår inbetald preliminärskatt för beskattningsåret” i bilagan och diffen för konto 2510 hade försvunnit och det som återstod på konto 2510 skulle vara avstämningsbeloppet 143.675 kr som ännu inte är betalt till Skatteverket av “Årets skatt”. Nu uppstår istället differensen 161.563 kr som det inte finns en flik för i de förutbestämda bilagorna att hantera. Kanske borde ni skapa fält även för företag där punkt 3 och 4 i Pers inlägg skedde innan årsskiftet (innan bokslutet). Ni kan ta med detta som en idé. Kanske kan denna flik heta “Redan inbetald skatt på årets resultat”. Där fyller jag i 161.563 kr och kvar som avstämningsbelopp på konto 2510 är skatteskulden 143.675 kr.
Genvägar