Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 232 Visningar

Snart är det dags för deklarationstider, därför passar vi på att gå igenom hur du deklarerar via Visma Advisor Period & År.

 

Deklaration för aktiebolag 

Under Årsavslut – Deklarationsblanketter hittar du blankett INK2 – Inkomstdeklaration 2 för aktiebolag m fl med tillhörande bilagor INK2R – Räkenskapsschema och INK2S – Skattemässiga justeringar. I avsnittet hittar du även blanketterna N3B – Delägare i handelsbolag, N4 – Uppskov näringsverksamhet och N8 – Skogsavdrag/substansminskningsavdrag

 

Vissa av blanketternas fält fylls i manuellt, medan andra fält innehåller förifyllda belopp som har systemgenererats på referenskontonivå. Du kan ändra referenskonto för ett kundkonto i Underhåll – Kundens kontoplan.

 

Andra fält innehåller värden som genereras när justeringar görs under Årsavslut – Skatteberäkning, och när särskilda bilagor stäms av under Årsavslut – Balansavstämning – Bilagor

 

När en blankett är färdigifylld klarmarkerar du den genom att klicka på bocken i kolumnen Klart i vyn till vänster. När en blankett har klarmarkerats kan du inte längre göra ändringar i den. Ångra klarmarkeringen genom att klicka på bocken på nytt. 

 

Om du har klarmarkerat en blankett och något av de importerade värdena sedan ändras i andra delar av programmet, så kommer bocken att ändra färg från grön till orange. Gå då igenom och kontrollera de uppdaterade värdena och klarmarkera på nytt.

 

Du kan ändra värdet i ett systemgenererat fält genom att klicka på menysymbolen som visas när du håller pekaren över fältet. Välj Ändra belopp. För att återställa värdet håller du återigen pekaren över fältet, klickar på menysymbolen och väljer Återställ

 

För att visa vilka kundkonton som har kopplats till de olika fälten klickar du på menysymbolen som dyker upp när du håller pekaren över ett fält och väljer Visa konton. Om det finns kopplade konton utan saldon kan du välja att visa även dessa genom att markera den avsedda kryssrutan i fönstret som öppnas. 

 

För att ladda ner en eller flera blanketter till din dator, gå till Rapportcentral, markera de aktuella blanketterna under Deklarationsblanketter och välj Generera rapport. Välj sedan Ladda ner PDF under Förhandsgranskning.

 

När du är klar med alla deklarationsblanketter kan du skapa SRU-filer för inlämning via Skatteverkets filöverföringstjänst. 

 

 

Inlämning till Skatteverket  

Under Årsavslut – Deklarationsblanketter – Inlämning skapas automatiskt SRU-filer (blanketter.sru och info.sru) som kan användas för att skicka in deklarationen via Skatteverkets elektroniska inlämning. Du kan lämna in deklarationen via Tjänsten för filöverföring. Det är även viktigt att du anger information om uppgiftslämnaren (dvs byråns uppgifter) innan du laddar ner filen info.sru.

 

Det finns även en möjlighet att skicka med övriga upplysningar i form av ett så kallat fritextbrev direkt via SRU-systemet. Fyll i önskad information i textrutan, så kommer det automatiskt med i SRU-filen.

 

För att lämna in SRU-filerna måste du först spara ner dem på din dator. Skatteverket har tyvärr inget stöd för att skicka in deklarationen direkt via externa system.

 

Gör så här:

  1. Välj Årsavslut – Deklarationsblanketter – Inlämning.
  2. Välj Ladda ned info.sru.
  3. Välj alternativet Spara som. Vilka val som visas beror på vilken webbläsare du använder. I vissa webbläsare sparas filen direkt i hämtade filer.
  4. Välj var du vill spara filen på din dator. Det är viktigt att filen sparas med det föreslagna filnamnet (info.sru respektive blanketter.sru) för att inlämningen till Skatteverket ska fungera.
  5. Välj Spara.

Upprepa steg 2–5 med filen blanketter.sru.

 

Deklaration Enskild firma 

Ska du deklarera åt en Enskild firma? I avsnitten Deklarationsunderlag för enskild firma & Deklarationsblanketter för enskild firma kan du läsa om hur du gör. 

 

Till sist... 

  • Här hittar du alla datum som du behöver hålla koll på inför inkomstdeklarationen 2020. 

Lycka till! 

 

 

Medverkande