Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 410 Visningar

I programmet finns en inbyggd tidregistrering där varje medarbetare kan registrera både arbetad tid och frånvaro. Det finns även möjlighet att lägga upp arbetsscheman med normalarbetstid för varje medarbetare. Normalarbetstiden används sedan av programmet för att räkna ut saldon till medarbetarnas tidbank.

 

Om de registrerade timmarna överstiger arbetsschemats timmar kommer tidbankens värde vara positivt. På motsvarande sätt reduceras tidbanken om mindre tid per dag registreras. Beräkning av tidbankssaldo görs först efter du har klarmarkerat dagens tidregistreringar.

 

Utifrån registrerad tid kan du enkelt få fram statistik samt göra andra uppföljningar, till exempel ta fram företagets och medarbetarens debiteringsgrad.

 

Kom igång 

Innan du kan registrera frånvarotid, intern tid och tid som läggs på kunder behöver du göra följande fem steg här nedan. Du kan läsa mer om du du gör varje steg i hjälpavsnittet Arbeta med frånvaro, schema, tidbank och löneunderlag » 

1. Definiera frånvaroaktiviteter

2. Definiera byråns standardarbetsschema

3. Definiera byråns helgdagsschema

4. Lägg upp arbetsschema på medarbetaren

5. Lägg in ingående värden i tidbanken

 

 

Tidsregistrering och beräkning av tidbank

  • Registrera din tid  

Registrera tid via Start- och Stoppklocka » 

Registera tid via ikonen för Tidregistrering » 

Registrera tid manuellt via dag- eller veckovy »

 

För att registrera frånvaro väljer du Kund - Frånvaro och Uppdrag - Frånvaro. I fältet Aktivitet anger du vilken typ av frånvaro det handlar om. 

 

 

  • Tid utöver avtalat pris & normalarbetstid 

Om du lägger ner arbete som inte ingår i det avtalade fastpriset eller transaktionspriset för uppdraget, kan det registreras som om det vore ett uppdrag med prissättning Timpris. Priserna hämtas i detta fall från den prislista som är kopplad till kunden. 

Så fakturerar du tid utöver fastpris eller transaktionspris »

 

I vecko- och dagregistreringsläget visas normalarbetstiden för respektive dag. Normalarbetstiden hämtas från det arbetsschema som är kopplat till medarbetaren. Det tas även hänsyn till inställningar i helgdagsschemat.

 

När du klarmarkerar dagen så räknar programmet ut summan av registrerad tid minus normalarbetstiden. Det saldo som räknas ut påverkar det ackumulerade tidbankssaldot. 

Du har möjlighet att bestämma om vissa fält i Tid- och Utläggsregistreringen ska visas eller inte. Genom att dölja fält som du inte använder, kan du effektivisera din registrering av tider och utlägg. Du kan enkelt göra fälten synliga igen när du behöver dem. 

Visa eller dölja fält i Tid- och utläggsregistrering »

 

 

Lägg till favoriter i Tidregistreringen

Lägg till en tidregistrering som favorit. Det hjälper dig att snabbare registrera tider, när du har återkommande aktiviteter för en kund. 

Registrera tid manuellt via dag- eller veckovy »

 

Löneunderlag

Under menyvalet Rapporter finns en rapport som heter Löneunderlag där du kan skriva ut som underlag när du upprättar lönerna i ditt löneprogram. 

Beskrivning av programmets rapporter »

 

Exportera tidregistreringar i Visma Advisor till Visma Lön, med hjälp av tilläggsprogrammet Visma Advisor Löneunderlag. Programmet skapar en TLU-fil av tidregistreringarna, vilken sedan kan importeras och läsas in i Visma Lön.

Exportera löneunderlag till Visma Lön  »

 

Medverkande