Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
  • 0 Svar
  • 1 gilla
  • 264 Visningar

När du är klar med ditt bokslut för år 1 ska du boka om föregående års resultat på första dagen i år 2. Du flyttar helt enkelt saldot från kontot för årets resultat till ett annat konto för eget kapital. Detta gör du för att göra plats för årets resultat i det nästkommande bokslutet.

 

Enskild firma
Här flyttar du resultatet till huvudkontot för eget kapital, 2010.

 

Vinst på 100 000 kr
2019 Årets resultat Debet 100 000

2010 Eget Kapital Kredit 100 000

vinst enskild firma.jpg

 

Förlust på 100 000 kr
2019 Årets resultat Kredit 100 000

2010 Eget Kapital Debet 100 000

förlust enskild firma.jpg

 

Aktiebolag
I aktiebolagets bokföring brukar man använda ett särskilt konto för föregående års resultat, 2098. Då kan man i årsredovisningens balansräkning se både resultat för innevarande år och året dessförinnan.


Vinst på 100 000 kr
2099 Årets resultat Debet 100 000

2098 Vinst eller förlust från föregående år Kredit 100 000

vinst ab.jpg

 

Förlust på 100 000 kr
2099 Årets resultat Kredit 100 000

2098 Vinst eller förlust från föregående år Debet 100 000

förlust ab.jpg

 

Efter bolagsstämman så bokförs Vinst eller förlust från föregående år till balanserad vinst eller förlust. Skulle de besluta om utdelning till aktieägarna så bokförs detta också.

 

Endast omföring av Vinst eller förlust från föregående år till balanserad vinst eller förlust 

Vinst på 100 000 kr
2098 Vinst eller förlust från föregående år Debet 100 000

2091 Balanserad vinst eller förlust Kredit 100 000

omföring av vinst ab.jpg

 

Förlust på 100 000 kr
2098 Vinst eller förlust från föregående år Kredit 100 000

2091 Balanserad vinst eller förlust Debet 100 000

omföring av förlust ab.jpg

 

Om det sker utdelning på 50 000 kr när föregående års resultat är 100 000 kr
2098 Vinst eller förlust från föregående år Debet 100 000

2091 Balanserad vinst eller förlust Kredit 50 000

2898 Outtagen vinstutdelning Kredit 50 000

utdelning 50.jpg

 

Om det sker utdelning på 150 000 kr när föregående års resultat är 100 000 kr
2098 Vinst eller förlust från föregående år Debet 100 000

2091 Balanserad vinst eller förlust Debet 50 000

2898 Outtagen vinstutdelning Kredit 150 000

utdelning 100.jpg

 

När utdelningen betalas ut till aktieägarna på 100 000 kr
2898 Outtagen vinstutdelning Debet 100 000

1930 Bank Kredit 100 000

utdelning aktieägare.jpg

 

Handelsbolag
Här följer vi samma princip som i den enskild firman och bokför mot huvudkontot för eget kapital. Skillnaden är att varje delägare har ett eget sådant.

 

Vinst på 150 000 kr
2019 Årets resultat, Delägare 1 Debet 50 000

2029 Årets resultat, Delägare 2 Debet 50 000

2039 Årets resultat, Delägare 3 Debet 50 000

2010 Eget kapital, Delägare 1 Kredit 50 000

2020 Eget kapital, Delägare 2 Kredit 50 000

2030 Eget kapital, Delägare 3 Kredit 50 000

vinst hb.jpg

 

Förlust på 150 000 kr
2019 Årets resultat, Delägare 1 Kredit 50 000

2029 Årets resultat, Delägare 2 Kredit 50 000

2039 Årets resultat, Delägare 3 Kredit 50 000

2010 Eget kapital, Delägare 1 Debet 50 000

2020 Eget kapital, Delägare 2 Debet 50 000

2030 Eget kapital, Delägare 3 Debet  50 000

förlust hb.jpg

 

Här kan du läsa hur du Bokför årets resultat »