Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
(uppdaterad av Tinna Gunnarsson MODERATOR ‎2020-12-03 11:11 )
  • 2 Svar
  • 1 gilla
  • 1759 Visningar

I Sverige finns det inget krav på hur en kontoplan ska se ut eller vilka konton du ska använda, men de flesta väljer att använda BAS-kontoplanen. Du hittar den på bas.se

 

BAS-kontoplanen är konstruerad efter hur balans- och resultaträkningen ska vara uppställd, vilket underlättar för dig när du väljer konto. 

 

BAS-kontoplanen är uppdelad i 8 olika klasser där de olika klasserna börjar på siffran 1-8.

 
 
Tillgångar 
Kontoklass 1 är dina tillgångar. Här bokför du inventarier, bankkonton, kundfordringar mm. 
 
Skulder och eget kapital 
Kontoklass 2 är eget kapital och skulder. Bland dessa konton bokar du aktiekapital, eget uttag, banklån, leverantörsskulder, moms, skulder för avdragen skatt mm. 
 

Kontoklass 1 och 2, dvs tillgångar och eget kapital/skulder är grunden för Balansräkningen. 

 
Intäkter
Kontoklass 3 är till för dina intäkter, till exempel försäljning. I många bokföringsprogram finns färdiga artikelkonteringar som du kan använda på dina varor och tjänster. Använder du dem behöver du inte tänka på att välja rätt konto, det gör programmet åt dig. Det viktiga är att du stället in om det är en vara eller tjänst, och vilken momssats artikeln har. 
 
Kostnader
Kontoklass 4 är kostnader för inköp av varor och vissa tjänster samt kostnader som är förenliga med varuinköp. Det vanligaste kontot att använda vid inköp är 4000. Har du gjort inköp inom eller utanför EU är det andra konton som ska användas, läs mer i forumtråden Konton vid tjänste- och varuinköp inom och utanför EU

Kontoklass 5 och 6 
är övriga externa kostnader såsom hyra, porto, mobilkostnad, bokföringsprogram, redovisningstjänster, el mm. 

Kontoklass 7 
innehåller kostnader för personal såsom löner och ersättningar. 

Kontoklass 8 
tar hand om finansiella kostnader och intäkter. 
 

Kontoklass 3-8 är grunden för Resultaträkningen. 

 
 

Det är viktigt att du bokför i rätt kontoklass men inte riktigt lika viktigt vilket konto du väljer i respektive klass bara du är konsekvent. Det du bör hålla koll på är om det är avdragsgilla utgifter eller inte. Hur många konton du bör använda, och hur specifik du bör vara styrs av din verksamhet. Ett litet företag kan boka alla marknadsföringskostnader på ett konto medan ett större företag vill dela upp kostnaderna på mässor, tryckt material, internetmarknadsföring mm.

 

Här i forumet har vi massvis med svar på specifika kontofrågor. Hittar du inte svaret på vilket konto som ska användas i listan ovan eller i en annan tråd är du välkommen att ställa din fråga i området bokföring.

 
Kommentarer
Linus Fast
NY MEDLEM

Det ligger ju redan upplagda konton i Visma men som jag ser det stämmer inte dessa överens med Bas-kontoplan 2020, uppdateras inte dessa?

Jag har väldigt svårt att förstå vilka konton en bör bokföra på när de heter helt andra nummer i Visma eEkonomi än i Bas-kontoplanen.

My Janhall
MODERATOR

@Linus Fast

När du startar Visma eEkonomi så får du den senaste bas- kontoplanen men den uppdateras inte automatiskt om ändringar sker för namnen, däremot så ska inga nummer flyttas. Ett exempel skulle kunna svara konto 1316 som år 2020 bytte namn, föregående år så hette kontot Övriga andelar i koncernföretag men bytte år 2020 namn till Andra andelar i svenska koncernföretag. Med det sagt så används kontot fortfarande till samma sorts bokning och kontonumret 1316 består som du kan utgå från. 

 

/My