Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

Här hittar du tips inom bokföring!


Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Tips och få ett mejl varje gång det publiceras något nytt.


1. Logga in i forumet
2. Klicka på de tre prickarna uppe till höger
3. Välj Prenumerera.
Sortera efter:
senast uppdaterad av Marielle Westberg CONTENT PRODUCER ‎2022-11-14 09:48
Moms, moms, moms. Här kan du läsa om ingående och utgående moms, olika momssatser, omvänd skattskyldighet m.m.
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Agnes Ohrling COMMUNITY MANAGER ‎2022-11-12 22:56
Detta är inlägget för dig som vill lära dig hur du ska bokföra momsredovisningen, momsfordran eller momsskulden.
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Tinna Gunnarsson MODERATOR ‎2022-11-10 10:23
Bokföring av utbildning, kurs eller webbinarie ser olika ut beroende på vem som är deltagare och om denne är anställd eller ägare.     Vad klassas som en utbildning?  Kursavgift och kurslitteratur för köpta/externa utbildningar är exempel på utgifter som tillkommer för arbetsgivaren när de anställda går en utbildning. Vad du kan tänka på är att särskilja bokföring av resor, kost och logi som sker i samband med utbildningen.      Utbildning för anställd i ett aktiebolag Konto Debet Kredit 1930 - Företagskonto   x 7610 - Utbildning  x   2641 - Ingående moms x      Utbildning för ägare i en enskild firma Konto Debet Kredit 1930 - Företagskonto   x Valfritt konto i grupp 65xx eller 69xx x   2641 - Ingående moms x     Du som använder Visma eEkonomi kan ibland behöva aktivera ett konto för att kunna använda det i programmet. Det gör du genom att gå in under Inställningar - Kontoplan och bocka i rutan Visa även inaktiva poster upptill. Sök sedan på 7610 så visas kontot. Markera det och klicka på Redigera till höger. Bocka i rutan Aktiv upptill och spara så kan du bokföra på det kontot sedan. I regel har du rätt till avdrag för utbildning som anses nödvändig för din näringsverksamhet. Läs mer hos Skatteverket om vilka utbildningar som är avdragsgilla eller ej avdragsgilla.  Är du osäker på om en föreläsning eller kurs är avdragsgill så behöver du kontrollera det med Skatteverket.   
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Tinna Gunnarsson MODERATOR ‎2022-11-10 09:59
När du bokför fakturor i utländsk valuta görs en omräkning till svenska kronor efter den kurs som gäller den dagen då fordringen eller skulden uppstår.    Exempel på kontering av kursvinst - kundfaktura Du får en fakturainbetalning från en kund på 1000 euro vilket omräknat till svenska kronor är 12 000 kronor. Kundfakturan bokades upp till 10 000 kronor enligt den kurs som var aktuell vid fakturadatumet och nu vid betaldatumet så uppstår en kursvinst på 2 000 kronor.  Så här bokför du kursvinst i samband med kundinbetalning av faktura. Konto Debet Kredit 1930 - Företagskonto 12 000   1510 - Kundfordran   10 000 3960 - Kursvinst   2 000   Exempel på kontering av kursförlust - kundfaktura Du får en fakturainbetalning från en kund på 1000 euro vilket omräknat till svenska kronor är 9 000 kronor. Kundfakturan bokades upp till 10 000 kronor enligt den kurs som var aktuell vid fakturadatumet och nu vid betaldatumet så uppstår en kursförlust på 1 000 kronor.  Så här bokför du kursförlust i samband med kundinbetalning av faktura. Konto Debet Kredit 1930 - Företagskonto 9 000   1510 - Kundfordran   10 000 7960 - Kursförlust 1 000     Exempel på kontering av kursvinst - leverantörsfaktura Du betalar en leverantörsfaktura på 1000 euro vilket omräknat till svenska kronor är 9 000 kronor. Leverantörsfakturan bokades upp till 10 000 kronor enligt den kurs som var aktuell vid mottagandet av leverantörsfakturan och nu vid betaldatumet uppstår en kursvinst på  1 000 kronor. Så här bokför du kursvinst i samband med betalning av leverantörsfaktura.      Konto Debet Kredit 1930 - Företagskonto   9 000 2440 - Leverantörsskuld 10 000   3960 - Kursvinst   1 000   Exempel på kontering av kursförlust - leverantörsfaktura Du betalar en levantörsfaktura på 1000 euro vilket omräknat till svenska kronor är 12 000 kronor. Leverantörsfakturan bokades upp till 10 000 kronor enligt den kurs som var aktuell vid mottagandet av leverantörsfakturan och vid betaldatum så uppstår en kursförlust på 2 000 kronor.  Så här bokför du kursförlust i samband med betalning av leverantörsfaktura.      Konto Debet Kredit 1930 - Företagskonto   12 000 2440 - Leverantörsskuld 10 000   7960 - Kursförlust 2 000  
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Tinna Gunnarsson MODERATOR ‎2022-11-02 13:13
Sponsring innebär att ditt företag betalar ut en summa pengar till exempelvis en förening, idrottare eller artist. Sponsring kan även innebära att ett företag sponsrar med en produkt eller en tjänst mot att mottagaren visar upp företagets produkter eller tjänster i olika sammanhang.    För att sponsring ska vara skattemässigt avdragsgill krävs att företaget får en motprestation av mottagaren, till exempel matchbiljetter vid sponsring av en idrottsförening eller att sponsrande företag får låna deras klubbhus utan att betala hyra.  Om det inte finns någon motprestation bokförs händelsen som en icke avdragsgill kostnad och därmed medges inte avdrag för moms. Är du osäker på om det är en motprestation eller inte så kontaktar du Skatteverket som hjälper dig att avgöra vad som gäller.  Vill du läsa mer och få guidning så har Skatteverket tagit fram riktlinjer om sponsring som finns att läsa på deras sidor Riktlinjer, avdragsrätt för sponsring och Kultursponsring .    Sammanfattar man skrivelserna i grova drag så medges avdrag för sponsring i följande fall: Utgiften inte är en gåva Sponsorutgiften är avsedd att öka eller bibehålla företagets inkomster Sponsorn får en direkt motprestation från den sponsrade Sponsorn måste kunna redovisa ett sponsringsavtal. Så här bokförs skattemässigt avdragsgill sponsring:  Konto Debet Kredit 1930 - Företagskonto   10 000 5980 - PR, institutionell reklam och sponsring 8 000   2641 - Ingående moms  2 000     Så här bokförs icke skattemässigt avdragsgill sponsring: Konto Debet Kredit 1930 - Företagskonto   10 000 6992 - Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla 10 000    
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Tinna Gunnarsson MODERATOR ‎2022-11-02 10:45
Funderar du på hur du bokför inköp av bokförings- eller löneprogram? Svaret hittar du här och det bästa av allt är att det gäller både dig som köpt ett program från Visma Spcs, Speedledger, Årsredovisning Online eller någon annan programleverantör.    Kostnaden kan avse både inköp och serviceabonnemang för uppdateringar av program som du får utnyttja men som du inte äger själv.   Konto Debet Kredit 1930 - Företagskonto   x 5420 - Programvaror x   2641 - Ingående moms  x  
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Tinne Lestrin MODERATOR ‎2022-10-17 12:12
Vad är en expeditionsavgift? Som kompensation för det administrativa arbete som du utför vid en försäljning, exempelvis fakturering och manuell hantering av en order, kan du ta ut något som kallas för expeditionsavgift. Avgiften är momsbelagd. Expeditionsavgift kan också benämnas som administrationsavgift eller faktureringsavgift.   Bokföringsexempel expeditionsavgift till kund i Sverige med kontantmetoden Konto Benämning Debet Kredit 1930 Företagskonto 5000   2611 Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25%   1000 3051 Försäljn varor 25% sv   3900 3540 Faktureringsavgift   100   Bokföringexempel expeditionsavgift till kunder i Sverige med fakturametoden Konto Benämning Debet Kredit 1511 Kundfordran 5000   2611 Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25%   1000 3051 Försäljn varor 25% sv   3900 3540 Faktureringsavgift   100  
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Agnes Ohrling COMMUNITY MANAGER ‎2022-09-26 12:28
I detta användartips kommer du få hjälp med hur du ska bokföra Swish-betalningar och eventuella Swish-avgifter.
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Agnes Ohrling COMMUNITY MANAGER ‎2022-09-11 15:32
Hur bokförs inköp av fika i ditt företag? Det får du svar på i detta användartips.
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Agnes Ohrling COMMUNITY MANAGER ‎2022-09-06 18:45
I detta användartips beskriver jag hur du ska hantera inköp med kreditkort i din bokföring
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Agnes Ohrling COMMUNITY MANAGER ‎2022-09-03 17:28
När du bokför fakturor i utländsk valuta görs en omräkning till svenska kronor efter den kurs som gäller den dagen då fordringen eller skulden uppstår.    Exempel på kontering av kursvinst Du får en fakturainbetalning från en kund på 1000 euro vilket omräknat till svenska kronor är 12 000 kronor. Kundfakturan bokades upp till 10 000 kronor enligt den kurs som var aktuell vid fakturadatumet och nu vid betaldatumet så uppstår en kursvinst på 2 000 kronor.    Så här bokför du kursvinst i samband med kundinbetalning av faktura Konto Debet Kredit 1930 - Företagskonto 12 000   1510 - Kundfordran   10 000 3960 - Kursvinst   2 000 Exempel på kontering av kursförlust Du får en fakturainbetalning från en kund på 1000 euro vilket omräknat till svenska kronor är 9 000 kronor. Kundfakturan bokades upp till 10 000 kronor enligt den kurs som var aktuell vid fakturadatumet och nu vid betaldatumet så uppstår en kursförlust på 1 000 kronor.    Så här bokför du kursförlusten i samband med kundinbetalningen av faktura Konto Debet Kredit 1930 - Företagskonto 9 000   1510 - Kundfordran   10 000 7960 - Kursförlust 1 000     Exempel på kontering av kursvinst Du betalar en leverantörsfaktura på 1000 euro vilket omräknat till svenska kronor är 9 000 kronor. Leverantörsfakturan bokades upp till 10 000 kronor enligt den kurs som var aktuell vid mottagandet av leverantörsfakturan och nu vid betaldatumet uppstår en kursvinst på  1 000 kronor.  Så här bokför du valutavinsten i samband med betalning av leverantörsfaktura   Konto Debet Kredit 1930 - Företagskonto   9 000 2440 - Leverantörsskuld 10 000   3960 - Kursvinst   1 000   Exempel på kontering av kursförlust Du betalar en levantörsfaktura på 1000 euro vilket omräknat till svenska kronor är 12 000 kronor. Leverantörsfakturan bokades upp till 10 000 kronor enligt den kurs som var aktuell vid mottagandet av leverantörsfakturan och nu vid betaldatumet så uppstår en kursförlust på 2 000 kronor.  Så här bokför du valutaförlust i samband med betalning av leverantörsfaktura Konto Debet Kredit 1930 - Företagskonto   12 000 2440 - Leverantörsskuld 10 000   7960 - Kursvinst 2 000    
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Agnes Ohrling COMMUNITY MANAGER ‎2022-09-03 17:16
Detta användartips är till för dig som vill veta hur du bokför ett eget uttag i din enskilda firma. 
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Agnes Ohrling COMMUNITY MANAGER ‎2022-09-03 17:13
Bokföra friskvård och friskvårdsbidrag
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Agnes Ohrling COMMUNITY MANAGER ‎2022-09-03 16:45
Funderar du på hur du bokför en egen insättning i din enskilda firma? Då får du svar i detta användartips. 
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Agnes Ohrling COMMUNITY MANAGER ‎2022-09-03 16:39
Bokföringsguide hur du gör när du har gjort ett inköp till företaget men betalat med dina privata pengar. 
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Agnes Ohrling COMMUNITY MANAGER ‎2022-09-03 16:30
Att bokföra försäljning är inte alltid helt lätt, detta inlägg hjälper dig förhoppningsvis reda ut ett par frågetecken.
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Agnes Ohrling COMMUNITY MANAGER ‎2022-09-03 16:15
I samband bokföring av föregående års resultat kan du bokföra omföring av konton för eget kapital, användartipset beskriver hur du gör.
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Agnes Ohrling COMMUNITY MANAGER ‎2022-09-03 16:11
  När du är klar med ditt bokslut för år 1 ska du boka om föregående års resultat på första dagen i år 2. Du flyttar helt enkelt saldot från kontot för årets resultat till ett annat konto för eget kapital. Detta gör du för att göra plats för årets resultat i det nästkommande bokslutet.   Enskild firma Här flyttar du resultatet till huvudkontot för eget kapital, 2010.   Vinst på 100 000 kr Konto Debet Kredit 2019 - Årets resultat 100 000   2010 - Eget kapital   100 000   Förlust på 100 000 kr Konto Debet Kredit 2019 - Årets resultat   100 000 2010 - Eget kapital 100 000     I samband med bokföring av föregående års resultat kan du bokföra Omföring av konton för eget kapital, i länken finns information om hur detta går till.     Aktiebolag I aktiebolagets bokföring brukar man använda ett särskilt konto för föregående års resultat, 2098. Då kan man i årsredovisningens balansräkning se både resultat för innevarande år och året dessförinnan. Vinst på 100 000 kr Konto Debet Kredit 2099 - Årets resultat 100 000   2098 - Vinst eller förlust från föregående år   100 000   Förlust på 100 000 kr Konto Debet Kredit 2099 - Årets resultat   100 000 2098 - Vinst eller förlust från föregående år 100 000     Efter bolagsstämman så bokförs Vinst eller förlust från föregående år till balanserad vinst eller förlust. Skulle de besluta om utdelning till aktieägarna så bokförs detta också.   Endast omföring av Vinst eller förlust från föregående år till balanserad vinst eller förlust  Vinst på 100 000 kr Konto Debet Kredit 2098 - Vinst eller förlust från föregående år  100 000   2091 - Balanserad vinst eller förlust    100 000   Förlust på 100 000 kr Konto Debet Kredit 2098 Vinst eller förlust från föregående år   100 000 2091 Balanserad vinst eller förlust 100 000     Om det sker utdelning på 50 000 kr när föregående års resultat är 100 000 kr Konto Debet Kredit 2098 Vinst eller förlust från föregående år  100 000   2091 Balanserad vinst eller förlust   50 000 2898 Outtagen vinstutdelning   50 000   Om det sker utdelning på 150 000 kr när föregående års resultat är 100 000 kr Konto Debet Kredit 2098 Vinst eller förlust från föregående 100 000   2091 Balanserad vinst eller förlust 50 000   2898 Outtagen vinstutdelning   150 000   När utdelningen betalas ut till aktieägarna på 100 000 kr Konto Debet Kredit 2898 Outtagen vinstutdelning 100 000   1930 Bank   100 000     Handelsbolag Här följer vi samma princip som i den enskild firman och bokför mot huvudkontot för eget kapital. Skillnaden är att varje delägare har ett eget sådant.   Vinst på 150 000 kr Konto Debet Kredit 2019 Årets resultat, Delägare 1 50 000   2029 Årets resultat, Delägare 2 50 000   2039 Årets resultat, Delägare 3 50 000   2010 Eget kapital, Delägare 1   50 000 2020 Eget kapital, Delägare 2   50 000 2030 Eget kapital, Delägare 3   50 000   Förlust på 150 000 kr Konto Debet Kredit 2019 Årets resultat, Delägare 1   50 000 2029 Årets resultat, Delägare 2   50 000 2039 Årets resultat, Delägare 3   50 000 2010 Eget kapital, Delägare 1 50 000   2020 Eget kapital, Delägare 2 50 000   2030 Eget kapital, Delägare 3 50 000     Här kan du läsa hur du Bokför årets resultat » Den här artikelns innehåll har verifierats och uppdaterats av Visma Spcs 22-02-07
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Agnes Ohrling COMMUNITY MANAGER ‎2022-09-03 15:52
Företag i en koncern kan göra en överföring av koncernbidrag, detta görs för att utjämna resultatet mellan företagen. I detta användartips får du svar på hur detta bokförs.
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Agnes Ohrling COMMUNITY MANAGER ‎2022-09-03 15:40
I detta inlägg får du hjälp med att bokföra återbetalning och ränta på ditt lån, oavsett om lånet är en kortfristig eller långfristig skuld. 
Visa fullständig artikel
Awesome
Inloggade användare (241)