Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
(uppdaterad av Anna Svensson CONTENT PRODUCER ‎2020-09-22 09:52 )
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 6263 Visningar

Hej!

 

Vi får in massor av  frågor om korttidsarbete/korttidspermittering. Vi har försökt att samla de vanligaste som förekommer, dels här i forumet, från webbinarierna om statens krispaket (en inspelning hittar du här), och från era frågor till supporten.

 

Korttidsarbete innebär att dina anställda kan gå ner till 40 procents arbetstid och behålla över 90% av lönen samtidigt som staten betalar tre fjärdedelar av kostnaden för detta.

Ansökan görs hos Tillväxtverket efter avtal med de anställda (mall för avtal finns också på Tillväxtverkets hemsida)
Tänk på: Den arbetstids- och löneminskning som har avtalats ska vara densamma för alla anställda inom driftsenheten om ni har kollektivavtal. I annat fall ska minst 70% av de anställda följa avtal om korttidsarbete.
Du som arbetsgivare måste ha använt dig av andra tillgängliga åtgärder för att minska arbetskraftskostnaderna.

 
Jag tipsar framförallt om Tillväxtverkets sida med massa frågor och svar: https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/information-och-stod-kring-coronakrisen/korttidsarbete.h... 
SRF har publicerat en superbra .pdf om korttidsarbete och hur du ska tänka: https://www.srfkonsult.se/wp-content/uploads/2020/09/korttidsarbete_version_2_0.pdf
Här hittar du en nyhetsartikel med samlad information: https://vismaspcs.se/ditt-foretagande/personal-hr/permittering
 
Många frågor styrs av kollektivavtalet och jag rekommenderar att du kontrollerar med dem hur du ska hantera dina olika scenarier.
 

1. Hur hanterar jag korttidsarbete i Visma Lön och Visma eEkonomi Lönebesked?

Svar:
Eftersom hanteringen kan se väldigt olika ut beroende på vilket avtal företaget följer är det viktigt att du kontrollerar beräkningarna.
Mitt tips är att du tar hjälp av mallar och instruktioner som finns på Tillvaxtverket.se.
Om du arbetar i Visma Lön: https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-lon-600/content/online-help/korttidsarbete.htm
Om du arbetar i Visma eEkonomi Lönebesked: https://forum.vismaspcs.se/t5/Anvandartips-i-Visma-eEkonomi/Hantering-av-korttidspermittering-i-eEko...
 

2. Vilka har möjlighet att ansöka om stöd för korttidsarbete?

Svar:
Stödet för korttidsarbete kan ges till företag som kan visa på tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter. Svårigheterna ska alltså vara orsakade av ett förhållande som du som arbetsgivare inte kan kontrollera och specifikt drabba verksamheten.
Alla arbetsgivare, med undantag för vissa offentliga aktörer och ensamföretagare som driver bolagsformen enskild firma, kan få stöd vid korttidsarbete om kraven för stödet är uppfyllda.
Stödet gäller den personal som varit anställd 3 månader före Tillväxtverkets godkännande. Arbetsgivaren kan välja att permittera på heltid, men stödet gäller endast för maximalt 60 procent.
Testa om ditt företag har rätt till stödet: https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/information-och-stod-kring-coronakrisen/korttidsarbete.h...
 

3. Vad påverkas av korttidsarbete? Semester? SGI? Pension?

Svar:
Kontrollera detta med ditt kollektivavtal vilka delar som ska påverkas.
Normalt sett påverkas inte antalet semesterdagar eftersom korttidsarbete är semestergrundande frånvaro.
Enligt Försäkringskassan påverkas inte SGI (Sjukpenninggrundande inkomst) om företaget har rätt till stöd för korttidsarbete.  Mer information finns på Forsakringskassan.se.
Den anställdes pension kommer påverkas, men som Tillväxtverket skriver är det under en kort period så det blir ingen märkbar skillnad.
 

4. Vad gäller om man har provisionsbaserad lön?

Svar:
Såhär står det på tillväxtverkets hemsida:
"Ordinarie lön är den regelmässigt utgående kontanta lön som arbetstagaren skulle ha haft under stödmånaden om han eller hon inte hade deltagit i korttidsarbete. Med regelmässigt utgående lön avses sådana ersättningar som normalt ingår i den månatliga lönen om det inte hade varit för arbetstagarens deltagande i korttidsarbete. Det kan exempelvis vara normalt förekommande ersättningar för obekväm arbetstid och skifttillägg, i den mån de verkligen skulle ha tjänats in under den aktuella månaden. Provision som regelmässigt utgår varje månad räknas med."
Såhär står det i SRF Lönsams branschkod:
" Rörlig lön som utbetalas kontinuerligt, ex 10 av årets 12 månader, bör
anses som ersättning som ska ingå likväl som schemalagd tid skulle ha genererat exempelvis OBtillägg om korttidsarbete inte hade blivit aktuellt."
 

5. Hur görs beräkningar för stödet om den anställde har vab eller sjukfrånvaro?

Sjukdom, föräldraledighet, vård av sjukt barn och obetald semester räknas som frånvaro och ska räknas av vid beräkningen av preliminärt stöd.

Tänk på att den frånvaro som redovisas i efterhand kommer påverka stödet i slutändan, vilket gör att företaget eventuellt kommer behöva betala tillbaka en del av beloppet till Tillväxtverket.

 

6. Hur löser man praktiskt en permittering som görs redan i april. Redovisas den retroaktivt på lönen i maj? och hur beräknas den?

Svar:

Kontrollera om det står något särskilt i era avtal, annars är det logiskt att det blir avdrag på maj-lönen.

Vi vet inte säkert hur det ska räknas utan här måste vi hänvisa till kollektivavtalen eller vad man har avtalat fram om gällande korttidspermitteringen.

 

Ett förslag på beräkning kan vara att ta  (Månadslön*12/365)*x%
Då har vi sänkningen per dag utifrån dagslön
ex  (30 000*12/365)*0,06= 59,178
59,178*15 dagar = 887 kr
Detta kan du redovisa på löneart 1504
Lönebeskedet blir då
1101 som vanligt med ordinarie lön
1504  887 kr
 
Ett annat förslag är att ta månadslönen delat med antalet dagar i månaden för att få fram sänkningen per dag.

Ex: 30 000/30 * 0,06 = 60

60*15 dagar = 900 kr

Detta kan du redovisa på löneart 1504
Lönebeskedet blir då
1101 som vanligt med ordinarie lön
1504  900 kr
 

7. Vad gäller för olika avtal? och vad menas med 70%?

Svar:

Om du har kollektivavtal ska korttidsarbetet förhandlas med dem. Det avgör hur ni ska förhålla er och eventuell arbetsfördelning.
Har företaget inte kollektivavtal, så ska minst 70 procent av medarbetarna på driftsenheten godkänna och delta i korttidsarbete. Den arbetstids- och löneminskning som har avtalats ska vara densamma för alla anställda inom driftsenheten. Mall för att ta fram ett avtal tillsammans med de anställda finns på tillvaxtverket.se

 

8. Vad menas med Driftenhet?

Svar:
Tolkningen av vad som är en driftsenhet bygger på lagen om anställningsskydd 22 §.
Varje arbetsgivare bör göra en bedömning av vad som är en driftsenhet i den egna organisationen. Bedömningen bör dokumenteras.

 

9. Vissa månader krävs mer arbete än andra. Hur hanterar man det vid korttidspermittering?

Svar:

Arbetstidsminskningen får fördelas fritt under avtalsperioden så länge korttidsarbetet under hela avtalsperioden motsvarar avtalad nivå. Genom kollektivavtal kan man också avtala om hur arbetstidsminskningen ska förläggas.

 

10. Hur länge finns möjlighet att få stöd för korttidsarbete?

Svar:

Företaget kan få stöd upp till sex månader, med möjlighet till tre månades förlängning.

 

11. Vad är jämförelsemånad?

Svar: 

Tillväxtverket skriver såhär angående jämförelsemånad:

  • Om du söker stöd från ett startdatum som är mellan 2020-03-16 och 2020-03-31, ska dina anställda både ha varit anställda i mars och tre månader innan, det vill säga i december. December blir i detta fall din jämförelsemånad.
  • Om du lämnar in en ansökan i april och söker från ett startdatum i april eller senare, ska dina anställda både varit anställda i april och tre månader innan, det vill säga i januari. Januari blir i detta fall din jämförelsemånad.

 

Man kan som arbetsgivare inte få stöd för en anställd som under jämförelsemånaden inte var anställd men som senare uppnår en anställningstid längre än tre månader.

 

12: Vad gäller vid korttidsarbete och röda dagar?

Svar:

Detta måste du kontrollera med ditt kollektivavtal. Vad det gäller om röda dagar ska påverka närvarokvoten vid ansökan om stödbelopp skriver Tillväxtverket såhär: 

 

“Om du har en anställning som förutsätter att du arbetar helgfria vardagar och har rätt att vara ledig röda dagar påverkar det inte närvarokvoten. T ex röda dagar under påsken påverkar inte närvarokvoten utan den anställde har fortsatt närvaro på 100 procent. Har du en annan anställning som förutsätter att du arbetar röda dagar, så beräknas närvarokvoten utifrån den förväntande arbetstiden.”

 

På Unionens hemsida har de ett exempel på hur man kan beräkna arbetstiden en vecka då det infaller en eller flera röda dagar. De anser att man ska dra av en femtedel av veckoarbetstiden om en av veckans fem arbetsdagar är röd  – det vill säga åtta timmar av en 40-timmars heltid. Att man då bör dra av en femtedel också från en veckoarbetstid om 24 timmar (permitterad 60%), det vill säga en reduktion med 4,8 timmar. Den veckans totala arbetstid blir då 19,2 timmar.

Hur de timmarna sedan fördelas över veckan beror på om man har gjort särskilda regleringar om det på arbetsplatsen eller inte.

 

13: Hur hanterar vi lönerna som överstiger 44 000?

Svar:

Du kan endast söka stöd för löner upp till 44000 kronor. 

Gällande överstigande belopp är det kollektivavtal eller ert egna avtal som bestämmer.

Antingen så gör du samma nedsättning på överstigande del, eller så låter du den delen vara orörd.

Medverkande