Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
(uppdaterad av Anna Svensson CONTENT PRODUCER ‎2021-06-30 16:11 )
  • 515 Svar
  • 27 gilla
  • 171136 Visningar

Från den 16 mars 2020 har företag möjlighet att korttidspermittera de anställda för att klara den ekonomiska krisen som uppstått i samband med Covid-19/Corona.

Stödet kan sökas från och med 7 april 2020, men tillämpas redan från 16 mars och kommer att gälla till 30 september 2021. 

 

 

Jämförelsemånaden blir april 2021 vilket gör att vissa nyanställda också har möjlighet att omfattas av stödet.

Läs mer på regeringen.se: Regeringen förlänger korttidsstödet med ytterligare tre månader »)

 

 

En ny lag för korttidsarbete började gälla 15 februari 2021 och du kommer kunna söka stöd retroaktivt från 1 december 2020. En del regler har förändrats/förtydligats i och med den nya lagen bland annat vad som menas med stödmånad. Ansökan kan göras först 29 mars 2021. Du kan läsa mer om det på Tillväxtverket.se »

 

Tillväxtverket.se finns massvis med information om regler för vilka företag och vilka anställda och svar på de allra flesta frågorna om vad som gäller.

Vårt tips är att oavsett hur du gör att du verkligen ser till att notera alla justeringar du gör för att kunna se vilka inställningar och val som har gjorts.

 

Senast 2 veckor efter den tredje stödmånadens utgång ska du redovisa en avstämning. Här kan du läsa mer om det: Dags för avstämning till Tillväxtverket »

 

Stödet som betalas ut när du har ansökt är preliminärt och efter avstämningen kommer du få reda på om du ska betala tillbaka en del av stödet eller inte. Du söker på 20, 40, 60% eller 80% under stödmånaderna. 

Under perioden för korttidsarbete får du fördela arbetstiden så att det kanske är lite mer ena veckan och lite lägre en annan vecka, så länge som du inte överstiger närvarokvoten som du har ansökt om. Överstiger du närvarokvoten kommer ditt stöd justeras i avstämningen.  

 

När det kommer till lönehanteringen så är det mycket som styrs av kollektivavtalen så börja med att kontrollera vad det står i era avtal. 

Bra info

Tillväxtverket »

SRFs branschkod för lönehantering »

Försäkringskassan »

Inspelning webbinarium Fördjupning korttidsarbete »

Inställningar i löneprogrammet

Vi rekommenderar inte att du ändrar några arbetsscheman utan istället ser till att redovisa löneminskningen och korttidsarbetet på lönespecifikationen.

Minskningen av både lön och korttidsarbete grundar sig på den anställdes anställning.

Korttidsarbete/korttidspermittering Visma Lön 600 » 

Korttidsarbete/korttidspermittering Visma Lön 300 » 

Korttidsarbete/korttidspermittering Visma Lön 100 »

Instruktion Visma eEkonomi Lönebesked »

 

Från version 2020.13 av Visma Lön kan du också använda de nya lönearterna som är framtagna för korttidsarbete: 

Lönearter för månadsavlönade vid korttidsarbete Visma Lön 600 » 

Lönearter för månadsavlönade vid korttidsarbete Visma Lön 300 »

Lönerader för månadsavlönade vid korttidsarbete Visma Lön 100 »  

 

De nya lönearterna 4401, 4402, 4403 och 4405 används för att rapporteringen till SCB ska bli korrekt. Du gör justeringen på lönekörningen med samma löneperiod som de permitterade timmarna avser.

Exempel: Löneperiod 1-30/6 då kan du lägga 4401, 4402, 4403 eller 4405 med de permitterade timmarna som avser juni månad - alltså innevarande månad. Har du löneperiod 1-31/5 på löneutbetalningen i juni kan du vänta tills utbetalningen i juli för att justera permitterade timmar för juni månad.

Registrera sjuk, vab eller semester

Vi rekommenderar att du låter arbetsschemat ligger kvar på den anställde.

Använder ni Visma Lön Anställd kan du läsa om hur den anställde ska hantera sina tider här: 

Korttidsarbete/korttidspermittering Visma Lön 600 » 

Korttidsarbete/korttidspermittering Visma Lön 300 » 

 

Inställningen för Löneväxling som du kan göra i Visma Lön 300/600 gör att frånvaro, till exempel sjukfrånvaro, VAB och semester räknas på det lägre beloppet. Kontrollera i ert avtal hur frånvaron ska beräknas.

 

Om ni använder löneväxling sedan tidigare:

Visma Lön 600:

Kan jag använda löneväxling för att beräkna frånvaro på tillfälligt nedsatt lön om jag använder funk...

Visma Lön 300:

Kan jag använda löneväxling för att beräkna frånvaro på tillfälligt nedsatt lön om jag använder funk...

 

Här finns beskrivning på vad som kan vara bra att tänka på när du redovisar frånvaro om du har gjort inställningen för löneväxlingen eller inte:

Visma Lön 600:

Hur beräknar jag frånvaro på den tillfälligt nedsatta månadslönen vid korttidsarbete?

Hur beräknar jag frånvaro på ordinarie månadslön vid korttidsarbete?

Visma Lön 300:

Hur beräknar jag frånvaro på den tillfälligt nedsatta månadslönen vid korttidsarbete?

Hur beräknar jag frånvaro på ordinarie månadslön vid korttidsarbete?

 

Sjuk:

Karensavdrag och sjukfrånvaroavdrag vid korttidsarbete hanteras som vanligt gällande antalet dagar, dvs. enligt den anställdes ordinarie arbetsschema. Löneavdraget beräknas  som standard på den reducerade lönen

Visma Lön 600:

Hur registreras sjukfrånvaro vid korttidsarbete?

Visma Lön 300:

Hur registreras sjukfrånvaro vid korttidsarbete?

Visma Lön 100:

Hur registreras sjukfrånvaro vid korttidsarbete?

VAB:

Avdrag görs motsvarande de dagar alternativt timmar som den anställde söker ersättning för hos Försäkringskassan. 

Visma Lön 600:

Hur registreras vård av barn och föräldraledighet vid korttidsarbete?

Visma Lön 300:

Hur registreras vård av barn och föräldraledighet vid korttidsarbete?

Visma Lön 100:

Hur registreras vård av barn och föräldraledighet vid korttidsarbete?

Semester: 

Standard är att semesterdagarna registreras utifrån den anställdes ordinarie arbetsschema.

En veckas semester för en anställd som normalt jobbar fem arbetsdagar/vecka, tar fem semesterdagar, även om schemat för korttidsarbetet säger att den anställde bara ska jobba två dagar i veckan. Fyra veckors semester innebär alltså att 20 dagars semester används. 

Semester räknas som frånvaro för stödbeloppet hos Tillväxtverket.

Visma Lön 600:

Hur registreras semesteruttag vid korttidsarbete?

Visma Lön 300:

Hur registreras semesteruttag vid korttidsarbete?

Visma Lön 100:
Hur registreras semesteruttag vid korttidsarbete?

 

Beroende på hur avtalet ser ut kan du behöva justera semesterersättningen för villkor 20/21:

Visma Lön 600:

Beräkna semesterersättning vid korttidsarbete med löneväxling »

Visma Lön 300:

Beräkna semesterersättning vid korttidsarbete med löneväxling »

Visma Lön 100:

Beräkna semesterersättning vid korttidsarbete med löneväxling »

 

Vad händer med semesterskuldlistan?

Om du använder funktionen för löneväxling i Visma Lön 300/600 kommer semesterskuldlistan beräkna på det lägre beloppet. Beloppet uppdateras automatiskt när du tar bort löneväxlingen när korttidsarbetet är slut.  Vill du justera beloppet redan nu kan du läsa här: Räkna upp semesterskulden vid korttidsarbete »

Deltidsanställd

En anställd som är deltidsanställd ska enligt TIllväxtverket minska sin arbetstid och lön enligt samma procentsats som övriga anställda på driftenheten, dubbelkolla med ditt avtal hur du ska göra.

Visma Lön 600:

Hur beräknas korttidsarbete vid föräldraledighet/sjukskrivning på deltid »

Visma Lön 300:

Hur beräknas korttidsarbete vid föräldraledighet/sjukskrivning på deltid »

Visma Lön 100:

Hur beräknas korttidsarbete vid föräldraledighet/sjukskrivning på deltid »

 

Beräkningsförslag om korttidsarbetet börjar mitt i månaden:

Vi vet inte säkert hur det ska räknas utan här måste vi hänvisa till kollektivavtalen eller vad man har avtalat fram om gällande korttidsarbetet.

Ett förslag på beräkning kan vara att ta  (Månadslön*12/365)*x%

Då har vi sänkningen per dag

ex  (30 000*12/365)*0,06= 59,178

59,178*15 dagar = 887 kr

Detta kan du lägga in på löneart 1504

Lönebeskedet blir då

1101 som vanligt med ordinarie lön

1504  887 kr. 

 

Ett annat förslag är att ta månadslönen delat med antalet dagar i månaden för att få fram sänkningen per dag.

Ex: 30 000/30 * 0,06 = 60

60*15 dagar = 900 kr

Detta kan du redovisa på löneart 1504

Lönebeskedet blir då

1101 som vanligt med ordinarie lön

1504  900 kr


Rapportera Fora

På Foras sida står det:

Rapportera lön vid korttidsarbete

För anställda som omfattas av korttidsarbete (även kallat korttidspermittering) ska hela lönen, inklusive den del som staten betalar, rapporteras till Fora. De anställdas tjänstepension Avtalspension SAF-LO beräknas på den lön som betalas ut, inklusive den del som staten betalar.

 

Praktiskt betyder det att om en person har 20.000 kronor i lön och företaget har ett avtal om korttidsarbete så får den anställde en lön på 19.200 kronor givet att hen går ned i lön med 4 procent. Hela den lönen på 19.200 kr är tjänstepensionsgrundande.

Indirekt förlorar den anställde en del av sin tjänstepensionsinbetalning i förhållande till grundlönen på 20.000 kronor men samtidigt får hen ha kvar jobbet och en stor del av tjänstepensionsinbetalningen. Alternativet kanske hade varit varsel och uppsägning.

 

Det är inte helt tydligt, men du behöver alltså inte göra någon justering av beloppet som Visma Lön tar fram.

Kommentarer
Jesper Fogelström
APPLICATION SPECIALIST

Hej @Malutten 67 och @Jenny Lu 

Vår rekommendation är att ni lägger upp övrig frånvaro med lön i Lön Anställd. När månaden är klar går ni in på statistik och rapporter-tidrapport i Lön Anställd. Välj summerad rapport så får ni ut en rapport där man kan se totalt antal timmar med övrig frånvaro med lön. 

Tidrapporten använder ni som ett underlag i Visma lön, ni kan använda lönearten 44xx när ni slår in antalet av av de timmar man lagt på övrig frånvaro med lön. 

 

Vänligen 

Jesper

Malutten 67
UTFORSKARE

@Jesper Fogelström Vi har ju redan registrerat den "preliminära" korttidstiden på 44xx för respektive månad, ska vi då ange minustid eller plusstid ifall personen inte registrerat den exakta tiden som den "preliminära" som redan är registrerad på lönespecen?

Känns som att något är missat i kommunikationen om hur vi ska gå tillväga för att få ihop detta. Vi har haft Korttidsarbete sedan i slutet på mars så är det något vi manuellt skulle ha reggat för de "faktiska" korttidsarbetet så har då jag missat detta.

Josefin4
UTFORSKARE

Håller helt med @Malutten 67

Jenny Lu
UTFORSKARE

Håller också helt med @Malutten 67

Petra Jacobsson
UTFORSKARE

Jag instämmer och håller också med @Malutten 67 

Jesper Fogelström
APPLICATION SPECIALIST

Hej @Malutten 67 och @Jenny Lu

Det jag ville förmedla i den första frågeställningen som ni frågade om så är följande hantering om man i Visma lön anställd använder Övrig frånvaro med lön behöver man lägga in permitterade timmar på 44XX samt göra löneavdrag med 15xx. Tidrapporten i VLA mer kan vara användbar för egen statistik eller uppföljning. 

Angående er senaste fråga om man behöver justera timmar som redan registrerats på lönebeskedet preliminärt så justerar man antalet timmar utefter de timmar man varit korttidspermitterad. 

 

Vänligen 

Jesper

 

 

Malutten 67
UTFORSKARE
(uppdaterad av Malutten 67 ‎2020-05-27 11:59 )

@Jesper Fogelström Känns fortfarande som att den informationen om att man behöver justera timmar som redan registrerats på lönebeskedet är missat ut till oss användare.
Så det vore bra om ni kan ge exempel på hur vi ska justera timmar, hur det praktiskt ska hanteras.

Som jag har registrerat idag är:
Lönespec för Löneperiod 200401-200430
15xx 200401-200430 Löneavdrag
44xx 200401-200430 Antal timmar för Korttidsarbete i april

Lönespec för Löneperiod 200501-200531
15xx 200501-200531 Löneavdrag
44xx 200501-200531 Antal timmar för Korttidsarbete i maj
Skulle här också anges korrigering för aprils Korttidsarbete, hur isåfall?

Safija
UTFORSKARE

Hej,

Är det flera som har problem med Ansökan på Tillväxtverkets sida?

Så fort jag trycker på länken Ansök om stöd för korttidsarbete för jag meddelande "Det gick inte att hitta IP-adressen till servern på korttidsarbete.minansokan.se." eller ngt annat beroende på webbläsaren.

Jag har testat med Internet Explorer, Chrome och med Firefox ... jag har försökt i flera dagar och på olika tider så tror inte att det är belastningen på hemsidan.

Någon som vet vad det berör på?  Tack!

 

Jesper Fogelström
APPLICATION SPECIALIST

Hej @Malutten 67 

Om du vill korrigera permitterade timmar från april månad men i majs lönekörning så kan du lägga en separat rad med 44xx lönearten för att ha koll på statistiken till tillväxtverket. 

Du behöver inte lägga upp några datum på löneartsraden då lönearten går efter utbetalningsdatumet och inte händelsedatumet. 

Vänligen 

Jesper

 

 

 

Jesper Fogelström
APPLICATION SPECIALIST

Hej @Safija 

Jag gick in via den webbsidan du testat via och det är inga problem för min del. 

Du får gärna testa gå via följande länk, https://korttidsarbete.minansokan.se/#/application

 

Vänligen 

Jesper

Safija
UTFORSKARE

Tack @Jesper Fogelström , men det var någon spärr här på företaget, så fick ringa vår IT leverantör som fixade det i morse 🙂

Malutten 67
UTFORSKARE

Jag kommer att lägga upp egna lönearter för faktiska redovisade Korttidsarbetes timmar enligt tidrapporter, jag kopierar lönearterna 44xx.

Den tid man anger på löneart 44xx anger ju ändå den tid det bör vara och som jag kan tänka mig att Tillväxtverket vill att man förhåller sig till, så gör jag justeringar på den så blir det ju fel. Men jag och de anställda vill kunna ha koll på de timmar som är utförda.

Malin Kjellberg
APPLICATION SPECIALIST

@Malutten 67 Det går bra att kopiera 44xx lönearterna men på din kopia bör du välja "Redovisas ej" för SCB Konjunkturstatistik, löner för privat sektor. Om det är så att du har tänkt lägga flera rader med 44xx på lönespecen? Detta eftersom bägge 44xx lönearterna annars minskar statistikuppgiften till SCB.

Malutten 67
UTFORSKARE

Känns lite rörigt med tiden för Korttidsarbete att hålla koll. 
Korttidsarbetet man anger på lönespecen på löneart 44xx baserar sig på % på kvantiteten på månadslönen löneart 11xx, men då har vi ett avtal där personer går på schema med varierande tider olika veckor + röda dagar som ställer till det.

Tex i mars då vi började med Korttidsarbete, 200327-200331:
Enl avtalet ska personen ha 8 timmar Korttidsarbete.
Enl lönespecen ska personen ha 16,8 timmar Korttidsarbete.
Enl tidrapporten har personen redovisat 0 timmar.

Blir intressant att se vad Tillväxtverket kommer att förhålla sig till.

Petra Jacobsson
UTFORSKARE

Vi har valt att följa vårt korttidsarbete i vårt externa tidredovisningssystem istället för via Visma Lön, det har känts så oklart och rörigt med informationen och tillvägagångssättet hur man ska göra rent konkret varje lönekörning. Vi håller tummarna att Tillväxtverket tycker det är ett lika bra beslut som oss. 

Petra Jacobsson
UTFORSKARE
(uppdaterad av Petra Jacobsson ‎2020-05-28 15:09 )

Läste detta från SRF:

"Nytt (from 1/6) är bland annat att företag ska lämna uppgifter på individnivå om anställda som omfattas av korttidspermittering och att den som lämnar felaktiga uppgifter kan bli åtalad för brott. Tillväxtverket och Skatteverket ska dessutom vara skyldiga att anmäla misstänkta brott till åklagare."

Är det redan med i Visma Lön att uppgiften om permitterad personal kommer med på individuppgifterna om man jobbar med "Lön efter löneväxling" och löneart 15xx?

 

MalinO
UTFORSKARE

Tack @Malin Kjellberg för svar!

Malin Kjellberg
APPLICATION SPECIALIST

@Petra Jacobsson  Jag kan inte hitta den informationen som du hänvisar till i SRF.s dokumentation.

Du lämnar arbetsgivardeklaration och individuppgift som vanligt till Skatteverket trots ni infört korttidsarbete. Det är inte individuppgiften till skatteverket som är underlag för avstämningen hos Tillväxtverket, vad man behöver för underlag till avstämningen skriver Tillväxtverket här.

Petra Jacobsson
UTFORSKARE

@Malin Kjellberg 

Informationen kommer från ett pressmeddelande från Finansdepartementet jag fick i ett nyhetsbrev från srf konsulterna: 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/05/myndigheter-far-nya-verktyg-for-att-bekampa-fusk-...

Malin Kjellberg
APPLICATION SPECIALIST

@Petra Jacobsson  Tack för länken, när de benämner "individnivå" så menar de att man ska i ansökan om stöd hos Tillväxtverket ange uppgifter per individ. Samt att Tillväxtverket, Skatteverket och Försäkringskassan har rätt att utbyta information i syfte att motverka fusk. 

Det är ingen ny information som ska redovisas på Arbetsgivardeklarationen för att ni har infört korttidsarbete.

Tina__43
UTFORSKARE

Behöver lite hjälp med hur man beräknar korttidsarbetet. Räknar man per månad april tex 160timmar arb.tid 160*0,60 om man jobbar 60% då ska man jobba 96 timmar, maj 152*0,60=91,2 timmar att jobba med 60%. Hur har ni gjort för att komma så nära som möjligt att det blir rätt, tänker på redovisningen till tillväxtverket. 

Vildva
NY MEDLEM

Jag behöver lite hjälp med att få till semesterperioden i lönekörningen för juni och juli. Vi använder oss av löneväxling. På junilönen betalar jag ut semesterersättningen i klump och använder mig av snabbvalet i kalendariet samt lägger till löneart 32152. Det verkar bli rätt.

Men på julilönen blir det lite krångligare... Även här använder jag mig av snabbvalet semester i kalendariet. Vi har semesterstängt V28-31 och arbetar 40% V27.  Vi har lön för juli men bryter 20 juli, vilket innebär att vi har 11 dagars semester för heltidsanställda och 9 semesterdagar för deltidsanställd med på lönespecen. Löneart 3235 hanterar antalet dagar, 3215 lägger på semesterlönen efter löneväxling och 3205 drar av semesterlönen efter löneväxling. Jag har räknat ut avdraget för de 7,5% för V27 och lagt in det på löneart 1504, då vi under semesterperioden ska ha vår vanliga lön, utan avdrag för korttidsarbete. Det står i er instruktion att man ska lägga in semestern under uttag och sedan lägga till löneart 32151, och då lägger den till semesterlönen innan löneväxling, men då blir det ju inget avdrag så lönen blir ju för hög. Vad har jag gjort för fel? Ska jag även lägga till löneart 3205 och justera beloppet till samma som 32151?

 

Tacksam för svar!!

Jesper Fogelström
APPLICATION SPECIALIST

Hej @Tina__43 

Beräkningsformeln som vi använder för 60% i avdrag för pengar är följande -(0,075*månadslön)

För att beräkna avdraget för timmarna så lägger du in det antalet timmar som den anställde varit permitterad. 

Angående din fråga om tillväxtverket så har vi ingen ny info just nu, men vi kommer gå ut med mer info hur man ska göra vid rapporteringen. 

 

Vänligen 

Jesper

Helenaj1
NY MEDLEM

skall man göra avdrag för korttidspermittering (t ex 6% avdrag på ord lön om man jobbar 60%) även för en anställd som har 4 veckors semester?

MalinO
UTFORSKARE

@Jesper Fogelström @Malin Kjellberg 

Ställde denna fråga och inser att den kanske misstolkades eller så är jag en slow learner 😉 

Exempel: Personen anställd 100% har normal arbetstid 8h/dag nu permitterad 60%, vi använder löneväxling under korttidsarbetesperioden.

I april (160h) registrerar vi 96h i löneart 4403 efteråt visar det sig att personen varit sjuk 16h och VAB:at 16h. Samtliga tillfällen inträffar under dagar då man varit permitterad. Ska man då på majlönen lägga in två rader med 4403 en för majs permitterade timmar och en med -32h för april? 

 

 

3. Alla frånvarotimmar i april redovisas på majlönen genom att man lägger in 44xx i minus för de timmarna. Stämmer?

Svar: Nej timmarna ska inte ligga i minus på 44xx utan de ska ligga i positivt tecken. För att statistikuppgiften till SCB ska bli korrekt bör timmarna på 44xx motsvara de timmar personen är permitterad under löneperioden på din lönekörning. Jag tror att det är många som hanterar timmarna enligt avvikelseperioden och det går bra att göra så men statistikrapporteringen till SCB blir då inte korrekt.

Jesper Fogelström
APPLICATION SPECIALIST

Hej @MalinO 

Tack för din fråga. 

Svaret är ja och nej eftersom statistikrapporteringen ändå blir felaktig pga den tittar på utbetalningsdatum och inte händelsedatum. I april kommer den arbetade tiden visa 96 timmar mindre i rapporteringen till SCB och ingen hänsyn till korrigeringen i minus. Om du gör korrigeringen för att du själv vill få korrekt utfall i spårningen på 44xx så är detta rätt hantering. Dock framgår det inte helt om tillväxtverket vill ha permitterade timmar för perioden utav avdrag för frånvaro eller med avdrag för frånvaro. 

Jag har inte kunnat lokalisera någon ny info om detta ännu. 

 

 

Vänligen 

Jesper

Anna Svensson
CONTENT PRODUCER
(uppdaterad av Anna Svensson CONTENT PRODUCER ‎2020-06-08 14:36 )

NU vänner finns det lönearter även för 80% korttidsarbete. Lönearterna är 1505, 4404 och 4414.

Du hämtar dem i Visma Lön under Arkiv - Uppdatera - Lönearter/Konton.

Obs! Du behöver ha version 2020.1 eller senare för att kunna uppdatera löneartstabellen.

Safija
UTFORSKARE

Hej,

Har någon av Er jobbat med OB tillägget?

Hur hanterade ni det?

När vi gjorde lokal överenskommelse med facket beräknades det på månadslön + genomsnittligt OB på 2 veckors kvälls arbete enligt ordinarie schema (jobbar varannan vecka kväll). Nu, när jag gjorde lönerna för maj skulle man reglera avvikelsen för april, och jag har varken lagt in extra OB eller avdrag på detta p g a permittering. Jag vet att det är fel men har ingen aning hur ska vi hantera det. Problemet är att det är bara den ena skiftet som är permitterad 40%  och vi var tvungna att göra om schemat, så dem jobbar inte så många timmar på kvällen och plus att icke permitterad personal förlorar också en del av sin OB p g a ändrar schema. Nu kommer man till den moraliska frågan: de som jobbar och sliter för mindre i OB, de som är permitterade och lediga 40% skulle enligt min tolkning få sin ej inarbetad OB p g a att ersättning från Tillväxtverket baseras på jämförelse månad dvs från månad när man hade full OB.

Har ni någon idé hur jag kan hantera detta för att det ska bli rätt mot de anställda och även mot TV avstämningen?

Annelie0817
NY MEDLEM

Jag har en fråga och hoppas att någon kan svara då man inte kommer fram till Tillväxtverket.

Vi ska avsluta vår korttidspermittering då vi idag har återanställt en person. Vi har endast en person kvar på korttidspermitteringen och ska säga uppavtalet idag. Våran fråga är dom 7 dagarna som är uppsägningstid för avtalet innebär att den som är kvar på korttidspermitteringen ska återgå till arbetet direkt eller om den personen ska fortsätta vara korttidspermitterad veckan ut?

Hoppas att någon kan svara på detta.

 

Jenny Lu
UTFORSKARE

@Annelie0817 Vi har plockat tillbaka några anställda på heltid men har kvar det faktiska avtalet, men tänker det är samma rutiner där. Ha en dialog med den anställde om hen kan tänka sig komma tillbaka tidigare (det det nu var det ni ville), skriv avslut av avtal från det datum som den sista personen är åter i tjänst 100%. Avtalen kunde ju signeras retroaktivt, så ser inga problem att göra samma med avslutet.

-Peter-
UTFORSKARE

@Annelie0817Precis som Jenny Lu tolkar jag dessa 7 dagar som något "dispositivt", d.v.s. så länge en överenskommelse inte sätter den anställde i ett sämre läge, och alla är överens, tvivlar jag på att någon har något emot att ni avslutar permitteringen i förtid. Notera bara att om ni har hunnit få stöd utbetalt för en ursprunglig (längre) tid blir det ju mer att betala tillbaka ju tidigare ni avslutar permitteringen.

Susanne L
NY MEDLEM

Vi avslutar vår 20% korttidspermittering 12 juni, hur räknar jag ut löneavdraget för de 10 arbetsdagarna permitteringen avser i juni?

_fanny_
UTFORSKARE

Hej! Om en anställd varit sjuk hela månaden, (ex maj) när vi har korttidsarbete. Görs något särskilt med avdraget för korttidsarbete då? Eller är det fortfarande 7,5% av månadslönen?

Tobbe_16
NY MEDLEM

Hej jag har en liknade fråga nu när vi kommer fram till sommaren och de anställda börjar ta ut semester.

Om en person tar ut tex. 4-5 veckors semester, skall man göra löneavdraget?

Efter semestern skall person fortfarande vara korttidspermitterad

 

Malin Kjellberg
APPLICATION SPECIALIST

Hej @_fanny_ 

Om en anställd är sjuk hela månaden kommer du inte att kunna få något stöd från Tillväxtverket för den perioden. Den anställde får sjuklön för de första 14 dagarna och det är en kostnad som arbetsgivaren även får tillbaka från Försäkringskassan. Mest rätt är därför att inte göra något löneavdrag då den anställde inte har någon närvaro för perioden utan endast frånvaro.

 

Fortsätter den anställde att vara sjuk även nästa månad dras hela månadslönen av pga frånvaron och hade man även gjort ett avdrag för korttidsarbete hade det genererats en felaktig skuld till nästa lön för den anställde.

Malin Kjellberg
APPLICATION SPECIALIST

@Susanne L I huvudinlägget i denna tråden om korttidsarbete finns det beräkningsexempel på hur man gör om korttidsarbete införs mitt i en månad. Informationen finns under rubriken Beräkningsförslag om korttidsarbetet börjar mitt i månaden och ligger längst ner.

 

Du kan använda samma beräkning om korttidsarbetet avslutas mitt under en månad.

_fanny_
UTFORSKARE

@Malin Kjellberg Tack för svar! Den anställde var sjuk hela maj, som vi kör avvikelserna för nu på juni-lönen. Avdraget för korttidsarbete gjordes ju redan förra månaden.. Ska jag då rätta det på denna lönen? och hur gör jag det enklast?

 

Den anställde blev sjuk 27/4 och var åter i arbete 8/6.

Malin Kjellberg
APPLICATION SPECIALIST

@Tobbe_16 Vad som gäller vid korttidsarbete och uttag av den anställdes huvudsemester har vi ett hjälpavsnitt om, du hittar det här.

Tobbe_16
NY MEDLEM

Vad gör jag med lönearterna 1501-1503. Skall jag ta bort den raden från löneberedningen?

 

Malin Kjellberg
APPLICATION SPECIALIST

@Tobbe_16 Eftersom den anställde inte omfattas av korttidsarbete under sin huvudsemester så ska du ta bort löneart 1501-1503.

_fanny_
UTFORSKARE

@Malin Kjellberg Du skriver "Mest rätt är därför att inte göra något löneavdrag då den anställde inte har någon närvaro för perioden utan endast frånvaro." Blir det fel om jag ändå gör avdraget?

 

Tänker att annars måste man ju göra rättelser för alla som varit frånvarande pga sjukdom? Alltså om en anställd varit sjuk två dagar så behöver avdraget för korttidsarbete minskas för två dagar... Blir ju ett himla jobb att göra alla dessa rättelser!

NFODrives-2020
NY MEDLEM

Hej @Malin Kjellberg Malin Kjellberg, tack för bra information i tråden! Du svarar Tobbe 16 med en länk till ett hjälpavsnitt för huvudsemester.

Jag har läst igenom detta avsnitt, min fråga till dig är i vilken lönekörning juli eller augusti jag ska lägga in förändring om jag har släpande frånvaro,

vår huvudsemester ligger i juli, men semesterfrånvaron kommer först på augustilönen. MVH

Jenny Lu
UTFORSKARE

Bra fråga @NFODrives-2020! Det är ju väldigt svårt att lägga ändra lönen under semestern innan man vet att den har tagits ut, men eftersom löneavdraget görs på innevarande månadslön bör det ju inte vara släpande. Finns det praxis för hur man löser detta bäst? 

Petra Jacobsson
UTFORSKARE

Mna vet ju heller inte om någon kommer att skjuta på sin semester någon dag eller kanske avbryta semestern/bli sjuk under semestern. Jag känner att jag inte kommer att ändra något förrän retroaktivt/samtidigt som frånvaron görs månaden efter.

 

Skulle gärna få klarhet i om vi borde ändrat permitteringsavdraget (löneart 15xx) om den anställde varit frånvarande ett par dagar av olika frånvaroart. Det har vi inte gjort utan vi har dragit det fasta beloppet som beräknats av systemet för Lön efter löneväxling. 

catarina ScF
UTFORSKARE

Om det finns avtal skrivna för korttids arbete som sträcker sig över semesterperioden tycker jag det blir fel att inte dra permitteringsavdraget. Det drabbar företaget ytterligare om man dessutom inte får göra avdraget i denna svåra tid som råder. Tror att de flesta anställda förstår situationen och inte tycker det är fel att avdraget görs.

Jenny Lu
UTFORSKARE

Enligt vår AGO är ff regeln att vi ska betala semesterlön och semestertillägg utifrån ordinarie lön och avdrag enligt nedsatt lön, så vi kommer att göra så även under huvudsemestern för de som ff är under korttidsarbete.

Tobbe_16
NY MEDLEM

Hej precis fått mail ett nyhetsmail från Fora med bland annat lite information om korttidsarbete.

Där kunde man läsa följande:

 

"Vid korttidsarbete ska ni som företag fortsatt rapportera kontant utbetald bruttolön till Fora, inklusive den del som staten betalar.

Anledningen är att de anställdas tjänstepensioner beräknas på den lön som betalas ut, inklusive den del som staten finansierar."

 

När jag sedan kontrollerar lönearterna 15xx som jag uppdaterat från Visma så är rutan för foraraporering markerad.

Blir det inte så att det är bruttolön minus avdrag som rapporteras till Fora? Eller har jag fel?

 

Jeanette8
NY MEDLEM

Hej,

Jag fick ett svar från er i tråden för en månad sedan ang möjlighet att använda frånvarotimmar för en anställd och lägga på en annan anställd. Vi har gjort så under maj, hade flera anställda som vabbade och även var sjuka själva. För att hinna med arbetet så fick andra jobba dessa timmar. Hur ska jag hantera detta lönemässigt? Det är ju inte fråga om övertidsarbete då det ligger inom den vanliga ramen på 40 timmar. Kan jag lägga det som komptimmar? Vill att antalet timmar vi permitterat ska stämma till Tillväxtverket.

Malin Kjellberg
APPLICATION SPECIALIST

Hej @Tobbe_16 
Tack för informationen, vi kikar på detta och återkommer.

Malin Kjellberg
APPLICATION SPECIALIST

På Foras hemsida skriver man såhär:

 

"Företagen ska fortsatt rapportera den kontant utbetalda bruttolönen till Fora, inklusive den del som staten betalar.

Den anställdas tjänstepension Avtalspension SAF-LO beräknas på den lön som betalas ut, inklusive den del som staten betalar."

 

Vi tolkar detta som att löneavdraget man gör på lönen under korttidsarbete inte ska ingå i underlaget till Fora. Detta eftersom löneavdraget varken är utbetald lön eller något som staten står för, utan en lön som den anställde avstår under tiden för korttidsarbete. Därför är lönearterna 15xx markerade för Fora och minskar underlaget till rapporteringen.

 

Informationen som jag hänvisar till på Foras hemsida hittar ni här.