Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
(uppdaterad av Anna Svensson CONTENT PRODUCER ‎2021-06-30 16:11 )
  • 515 Svar
  • 27 gilla
  • 171522 Visningar

Från den 16 mars 2020 har företag möjlighet att korttidspermittera de anställda för att klara den ekonomiska krisen som uppstått i samband med Covid-19/Corona.

Stödet kan sökas från och med 7 april 2020, men tillämpas redan från 16 mars och kommer att gälla till 30 september 2021. 

 

 

Jämförelsemånaden blir april 2021 vilket gör att vissa nyanställda också har möjlighet att omfattas av stödet.

Läs mer på regeringen.se: Regeringen förlänger korttidsstödet med ytterligare tre månader »)

 

 

En ny lag för korttidsarbete började gälla 15 februari 2021 och du kommer kunna söka stöd retroaktivt från 1 december 2020. En del regler har förändrats/förtydligats i och med den nya lagen bland annat vad som menas med stödmånad. Ansökan kan göras först 29 mars 2021. Du kan läsa mer om det på Tillväxtverket.se »

 

Tillväxtverket.se finns massvis med information om regler för vilka företag och vilka anställda och svar på de allra flesta frågorna om vad som gäller.

Vårt tips är att oavsett hur du gör att du verkligen ser till att notera alla justeringar du gör för att kunna se vilka inställningar och val som har gjorts.

 

Senast 2 veckor efter den tredje stödmånadens utgång ska du redovisa en avstämning. Här kan du läsa mer om det: Dags för avstämning till Tillväxtverket »

 

Stödet som betalas ut när du har ansökt är preliminärt och efter avstämningen kommer du få reda på om du ska betala tillbaka en del av stödet eller inte. Du söker på 20, 40, 60% eller 80% under stödmånaderna. 

Under perioden för korttidsarbete får du fördela arbetstiden så att det kanske är lite mer ena veckan och lite lägre en annan vecka, så länge som du inte överstiger närvarokvoten som du har ansökt om. Överstiger du närvarokvoten kommer ditt stöd justeras i avstämningen.  

 

När det kommer till lönehanteringen så är det mycket som styrs av kollektivavtalen så börja med att kontrollera vad det står i era avtal. 

Bra info

Tillväxtverket »

SRFs branschkod för lönehantering »

Försäkringskassan »

Inspelning webbinarium Fördjupning korttidsarbete »

Inställningar i löneprogrammet

Vi rekommenderar inte att du ändrar några arbetsscheman utan istället ser till att redovisa löneminskningen och korttidsarbetet på lönespecifikationen.

Minskningen av både lön och korttidsarbete grundar sig på den anställdes anställning.

Korttidsarbete/korttidspermittering Visma Lön 600 » 

Korttidsarbete/korttidspermittering Visma Lön 300 » 

Korttidsarbete/korttidspermittering Visma Lön 100 »

Instruktion Visma eEkonomi Lönebesked »

 

Från version 2020.13 av Visma Lön kan du också använda de nya lönearterna som är framtagna för korttidsarbete: 

Lönearter för månadsavlönade vid korttidsarbete Visma Lön 600 » 

Lönearter för månadsavlönade vid korttidsarbete Visma Lön 300 »

Lönerader för månadsavlönade vid korttidsarbete Visma Lön 100 »  

 

De nya lönearterna 4401, 4402, 4403 och 4405 används för att rapporteringen till SCB ska bli korrekt. Du gör justeringen på lönekörningen med samma löneperiod som de permitterade timmarna avser.

Exempel: Löneperiod 1-30/6 då kan du lägga 4401, 4402, 4403 eller 4405 med de permitterade timmarna som avser juni månad - alltså innevarande månad. Har du löneperiod 1-31/5 på löneutbetalningen i juni kan du vänta tills utbetalningen i juli för att justera permitterade timmar för juni månad.

Registrera sjuk, vab eller semester

Vi rekommenderar att du låter arbetsschemat ligger kvar på den anställde.

Använder ni Visma Lön Anställd kan du läsa om hur den anställde ska hantera sina tider här: 

Korttidsarbete/korttidspermittering Visma Lön 600 » 

Korttidsarbete/korttidspermittering Visma Lön 300 » 

 

Inställningen för Löneväxling som du kan göra i Visma Lön 300/600 gör att frånvaro, till exempel sjukfrånvaro, VAB och semester räknas på det lägre beloppet. Kontrollera i ert avtal hur frånvaron ska beräknas.

 

Om ni använder löneväxling sedan tidigare:

Visma Lön 600:

Kan jag använda löneväxling för att beräkna frånvaro på tillfälligt nedsatt lön om jag använder funk...

Visma Lön 300:

Kan jag använda löneväxling för att beräkna frånvaro på tillfälligt nedsatt lön om jag använder funk...

 

Här finns beskrivning på vad som kan vara bra att tänka på när du redovisar frånvaro om du har gjort inställningen för löneväxlingen eller inte:

Visma Lön 600:

Hur beräknar jag frånvaro på den tillfälligt nedsatta månadslönen vid korttidsarbete?

Hur beräknar jag frånvaro på ordinarie månadslön vid korttidsarbete?

Visma Lön 300:

Hur beräknar jag frånvaro på den tillfälligt nedsatta månadslönen vid korttidsarbete?

Hur beräknar jag frånvaro på ordinarie månadslön vid korttidsarbete?

 

Sjuk:

Karensavdrag och sjukfrånvaroavdrag vid korttidsarbete hanteras som vanligt gällande antalet dagar, dvs. enligt den anställdes ordinarie arbetsschema. Löneavdraget beräknas  som standard på den reducerade lönen

Visma Lön 600:

Hur registreras sjukfrånvaro vid korttidsarbete?

Visma Lön 300:

Hur registreras sjukfrånvaro vid korttidsarbete?

Visma Lön 100:

Hur registreras sjukfrånvaro vid korttidsarbete?

VAB:

Avdrag görs motsvarande de dagar alternativt timmar som den anställde söker ersättning för hos Försäkringskassan. 

Visma Lön 600:

Hur registreras vård av barn och föräldraledighet vid korttidsarbete?

Visma Lön 300:

Hur registreras vård av barn och föräldraledighet vid korttidsarbete?

Visma Lön 100:

Hur registreras vård av barn och föräldraledighet vid korttidsarbete?

Semester: 

Standard är att semesterdagarna registreras utifrån den anställdes ordinarie arbetsschema.

En veckas semester för en anställd som normalt jobbar fem arbetsdagar/vecka, tar fem semesterdagar, även om schemat för korttidsarbetet säger att den anställde bara ska jobba två dagar i veckan. Fyra veckors semester innebär alltså att 20 dagars semester används. 

Semester räknas som frånvaro för stödbeloppet hos Tillväxtverket.

Visma Lön 600:

Hur registreras semesteruttag vid korttidsarbete?

Visma Lön 300:

Hur registreras semesteruttag vid korttidsarbete?

Visma Lön 100:
Hur registreras semesteruttag vid korttidsarbete?

 

Beroende på hur avtalet ser ut kan du behöva justera semesterersättningen för villkor 20/21:

Visma Lön 600:

Beräkna semesterersättning vid korttidsarbete med löneväxling »

Visma Lön 300:

Beräkna semesterersättning vid korttidsarbete med löneväxling »

Visma Lön 100:

Beräkna semesterersättning vid korttidsarbete med löneväxling »

 

Vad händer med semesterskuldlistan?

Om du använder funktionen för löneväxling i Visma Lön 300/600 kommer semesterskuldlistan beräkna på det lägre beloppet. Beloppet uppdateras automatiskt när du tar bort löneväxlingen när korttidsarbetet är slut.  Vill du justera beloppet redan nu kan du läsa här: Räkna upp semesterskulden vid korttidsarbete »

Deltidsanställd

En anställd som är deltidsanställd ska enligt TIllväxtverket minska sin arbetstid och lön enligt samma procentsats som övriga anställda på driftenheten, dubbelkolla med ditt avtal hur du ska göra.

Visma Lön 600:

Hur beräknas korttidsarbete vid föräldraledighet/sjukskrivning på deltid »

Visma Lön 300:

Hur beräknas korttidsarbete vid föräldraledighet/sjukskrivning på deltid »

Visma Lön 100:

Hur beräknas korttidsarbete vid föräldraledighet/sjukskrivning på deltid »

 

Beräkningsförslag om korttidsarbetet börjar mitt i månaden:

Vi vet inte säkert hur det ska räknas utan här måste vi hänvisa till kollektivavtalen eller vad man har avtalat fram om gällande korttidsarbetet.

Ett förslag på beräkning kan vara att ta  (Månadslön*12/365)*x%

Då har vi sänkningen per dag

ex  (30 000*12/365)*0,06= 59,178

59,178*15 dagar = 887 kr

Detta kan du lägga in på löneart 1504

Lönebeskedet blir då

1101 som vanligt med ordinarie lön

1504  887 kr. 

 

Ett annat förslag är att ta månadslönen delat med antalet dagar i månaden för att få fram sänkningen per dag.

Ex: 30 000/30 * 0,06 = 60

60*15 dagar = 900 kr

Detta kan du redovisa på löneart 1504

Lönebeskedet blir då

1101 som vanligt med ordinarie lön

1504  900 kr


Rapportera Fora

På Foras sida står det:

Rapportera lön vid korttidsarbete

För anställda som omfattas av korttidsarbete (även kallat korttidspermittering) ska hela lönen, inklusive den del som staten betalar, rapporteras till Fora. De anställdas tjänstepension Avtalspension SAF-LO beräknas på den lön som betalas ut, inklusive den del som staten betalar.

 

Praktiskt betyder det att om en person har 20.000 kronor i lön och företaget har ett avtal om korttidsarbete så får den anställde en lön på 19.200 kronor givet att hen går ned i lön med 4 procent. Hela den lönen på 19.200 kr är tjänstepensionsgrundande.

Indirekt förlorar den anställde en del av sin tjänstepensionsinbetalning i förhållande till grundlönen på 20.000 kronor men samtidigt får hen ha kvar jobbet och en stor del av tjänstepensionsinbetalningen. Alternativet kanske hade varit varsel och uppsägning.

 

Det är inte helt tydligt, men du behöver alltså inte göra någon justering av beloppet som Visma Lön tar fram.

Kommentarer
Jenny Lu
UTFORSKARE

Har kollektivavtal och enligt vår AGO ska semestern baseras på ordinarie lön men sjukfrånvaro på permitteringslönen. Hur blir detta i Lön600 om jag fyller i löneväxlingsraden? 

Linda H
UTFORSKARE

@Jesper Fogelström @Anna Svensson 

Finns det någon instruktion om hur man ska använda sig av de nya lönearterna?

 

Någon nämner ett hjälpavsnitt I hjälpavsnittet för hantering av korttidsarbete står det att man ska fylla i den tillfälliga månadslönen efter lönesänkningen i fältet "månadslön efter löneväxling" i fliken "LÖN", Var hittar jag det?

Per Karlsson
ANSTÄLLD
Linda H
UTFORSKARE

@Per Karlsson TACK!

Anna Svensson
CONTENT PRODUCER

Hej! 

Vi håller på att uppdatera de olika instruktionerna allteftersom nya frågor dyker upp.

 

En sak som vi ska förtydliga gällande hanteringen i Visma Lön är att när man har använt funktionen för löneväxling så lägger man in månadslönen som vanligt.

Därefter lägger du in de nya lönearterna - beror lite på hur stor er nedsatta arbetstid är.

Lönearterna 1501, 1502 och 1503 gör löneavdraget för den anställde.

Lönearterna 4401, 4402 och 4403 minskar den arbetade tiden för den anställde enligt korttidsarbetet.

 

Anledningen till att man använder funktionen för Löneväxling är för att eventuell frånvaro, till exempel sjuk, ska enligt de flesta avtal beräknas på den lägre lönen.

Till exempel ser beräkningsformeln för sjukavdrag dag 1-14 ut såhär för en månadsavlönad: 0,8*(((MånadslönEfterLöneväxling+ RörligLönGenomsnittMånad)*Avtalsfaktor)/(52*Veckoarbetstid))

Lönearten tar alltså hänsyn till löneväxlingen.

 

Eftersom det går att lägga in den här parametern i alla lönearters beräkningsformler är det superviktigt att du kontrollerar hur avtalet ser ut för just ert företag.

 

Gällande provisionslönen så behöver man själv ta hansyn till den. Lönearten 1503 räknar på Månadslön.

Katarina45
NY MEDLEM

Hej,

Lite tidigare i tråden fanns en fråga hur man skall hantera avvikelser, som härrör sig från månaden innan korttidsarbetet påbörjades, men kan inte se något svar.

Undrar därför om jag nu vid lönekörningen för april, skall använda de vanliga frånvarolönearterna d v s för vab, föräldraledighet, semester och sjukfrånvaro när frånvaro för mars skall registreras?

För info införde vi korttidsarbete fr o m 1 april och arbetar nu 40% d v s enligt nivå 3. Alla är tjänstemän och har månadslön och inga rörliga löner.

Anna Svensson
CONTENT PRODUCER

Hej!

Jag kommer kika vidare på din fråga på tisdag när jag kan bolla med kollegor. Däremot tänker jag att om frånvaron inträffat innan korttidsarbetets start så borde det vara avdrag beräknad på tidigare uppgifter. Har du något kollektivavtal du kan kontroller med blir jag superglad!

Katarina45
NY MEDLEM

Tack Anna Svensson, Visma.

Det finns inget kollektivavtal, så vi kan inte få hjälp den vägen tyvärr.

Sara Krantz
NY MEDLEM

Hej!

 

Har samma fråga som ställdes tidigare men som inte fått något svar. Enligt vårt kollektivavtal ska semestern baseras på ordinarie lön men sjukfrånvaro på permitteringslönen. Hur blir detta i Lön600 om jag fyller i löneväxlingsraden? 

 

 

Jenny Lu
UTFORSKARE

@Sara Krantz Jag fick svaret av supporten när jag ställde frågan där att det bästa alternativet är att lägga in nya lönen på löneväxlingsfältet och sedan manuellt ändra semesterersättningen på lönespecen. Jag har "bara" drygt 50 anställda så det kan funka för mig men kanske ingen bra lösning om det är massor av anställda. Frågan är om det kan gå att ändra formeln för semester så den läser av fältet månadslön istället för månadslön efter löneväxling?

Sara Krantz
NY MEDLEM

@Jenny LuPratade också precis med supporten och då sa dom att semestervillkor 20 baseras på den vanliga månadslönen och avdraget på lönen efter löneväxling. Märkligt och oroväckande att vi fått olika svar. Har ni också semestervillkor 20 ?

Jesper Fogelström
APPLICATION SPECIALIST

Hej! 

Här kommer ett förtydligande kring hur man ska tänka kring sjukfrånvaro samt semester i kombination med korttidspermittering. 

 
Om du lägger in ny lön och löneväxling from ex den 16 mars, så beräknas frånvaro som uppstod innan det datumet  på lönen som den anställde hade då.
 
Att använda fältet löneväxling är för att få frånvaro att beräknas på den lägre lönen som de anställda får vid permitteringen. Är det så att viss frånvaro ex semester ska beräknas på den fulla lönen, då kan du konvertera snabbval till rader och justera beloppen manuellt.
Eller använder du inte fältet löneväxling alls, och att all frånvaro beräknas på den ordinarie lönen, men i de fall frånvaro ska beräknas på den lägre lönen så räknar du fram det manuellt.
 
Vi har ingen lösning som löser allt utan man behöver hantera delar med manuell handpåläggning. 
 
Vänligen 
Jesper
 
Veronica Mp
NY MEDLEM

Hej!

Jag har sett att min fråga har varit uppe fler gånger men inte fått något svar.

Vi började med korttidspermitering den 23/3 men lönerna för mars var redan gjorda då.

23/3-31/3 ska ju nu räknas av på April lönen men hur räknar man ut det?

 

Tack!

Vänliga hälsningar

Veronica

Jenny Lu
UTFORSKARE

Tack för info @Jesper Fogelström. Förstår att det är svårt att akut lösa alla olika varianter som de olika avtalen måste hantera.

Jag skulle vilja få förtydligat vad man ska använda lönarterna 4401-4403 till, hur de ska användas och vad de påverkar? Har Visma Lön Anställd och trodde det skulle importeras därifrån när man angav "Övrig frånvaro med lön", men ser nu att det inte läses in på lönespecifikationen.

I instruktionerna står det att: "Lönearterna har ingen beräkningsformel, utan du får manuellt räkna ut och ange hur många timmar den anställde har varit permitterad." Ska detta göras månaden efter, som en avvikelse? Och måste jag då gå in på varje anställd i VLA och kolla hur många permitteringstimmar/"Övrig frånvaro med lön" hen lagt in och ange detta på lönespecifikationen, vilket ju i så fall skapar enormt mycket manuellt arbete?!   

 

Vildva
NY MEDLEM

Jag får frågan från våra anställda hur korttidspermitteringen ska hantera antalet semesterdagar. Om en anställd är permitterad tre dagar i veckan och arbetar två dagar innebär det här ju i princip att staten betalar lönen för de dagar de anställda inte får arbeta samt att man enligt Tillväxtverkets hemsida förfogar fritt över de dagarna, eller hur? Om någon då har semester de två dagar de ska arbeta, borde det ju rimligtvis vara två semesterdagar som går åt? Företaget har ju förbjudit oss att arbeta genom att permittera oss, och får ersättning för detta. Borde de anställda "betala" de dagarna med sina semesterdagar då?

 

Den här frågan är inte enkel, eftersom vi är i en situation vi aldrig förr varit i, och jag förstår till fullo de tankegångar jag läst här förut om att det blir 12,5 veckors semester om man resonerar så. Men å andra sidan arbetar man bara 40% nu, men har tjänat in semester på 100% och hade man varit anställd på 40% hade man inte haft fullt antal semesterdagar att använda...

 

Hittar inte att det finns några klara regler på hur det här ska hanteras, så jag vet inte vad jag ska svara våra anställda...

Jenny Lu
UTFORSKARE

@Veronica Mp Jag har manuellt räknat ut det. Räknade på månadsavdraget/31*antal permitteringsdagar

Ex: Månadslön 30000, permitterad 60% från 30/3.

30000*7,5%=2250 kr

2250/31*2=145 kr

Lagt detta på löneart 1503. Någon här eller på Visma som har en bättre/enklare lösning?

Tobbe_16
NY MEDLEM

Hej Veronica,

Ställde samma fråga till supporten i morse. För Mars får man beräkna avdraget manuellt

Vildva
NY MEDLEM
(uppdaterad av Vildva ‎2020-04-14 10:14 )

@Veronica Mp  jag fattade det som att programmet själv hanterar det via kalendariet om man lägger in löneväxling med from datum för första permitteringsdagen. Kanske någon från Visma kan svara på om jag fattat det rätt?

Jenny Lu
UTFORSKARE

@Vildva Funkar inte för mig iallafall. Har lagt in ändringen men avdraget på löneart 1503 för mars blir ändå för en hel månad, så måste gå in och ändra beloppet manuellt.

TobiasW
NY MEDLEM

@Vildva Jag tänker såhär. Om nominell arbetstid en vecka är 40 timmar. Och en anställd tar semester 2 dagar / 16 timmar. Och samtidigt är permitterad på 60% nivå (alltså arbeta 40%). Då måste hen arbeta 40% av de återstående 24 timmarna på den veckan. Alltså 9,6 timmar.

Jenny Lu
UTFORSKARE

@TobiasW Fast semester enligt Tillväxtverket likställs med närvaro så då kan man ju inte räkna av tid för det.

Sara Krantz
NY MEDLEM

@Jesper Fogelström 

Hej!

 

Så de alternativen vi har att välja mellan som du skrev är: 

1. Att använda fältet löneväxling är för att få frånvaro att beräknas på den lägre lönen som de anställda får vid permitteringen. Är det så att viss frånvaro ex semester ska beräknas på den fulla lönen, då kan du konvertera snabbval till rader och justera beloppen manuellt.
2. Eller använder du inte fältet löneväxling alls, och att all frånvaro beräknas på den ordinarie lönen, men i de fall frånvaro ska beräknas på den lägre lönen så räknar du fram det manuellt.
 
Väljer jag alternativ 1, hur blir det med semesterskulden? Hos oss tar vi ut semesterskuldlista efter varje lönekörning ur bokföringsyfte. Kommer värdet i semesterskulden basera sig på den löneväxlade lönen? Om det är den löneväxlade lönen som hamnar i löneberedningen och jag själv manuellt måste korrigera beloppen så bör det va fel värde som även ligger i semsterskuldlistan. 
 
Mvh//Sara
Åsawesterlind
UTFORSKARE

Så som jag har förstått det så drar man bara av för permittering på lön upp till 44 000. Någon som vet att detta stämmer?
Om man använder sig av löneart 1501 (för 20% permittering) så fungerar detta automatiskt med avdraget för alla som har lön upp till 44k, resten får man ändra beloppet på manuellt, annars blir avdraget för stort. 

En annan fråga, jag kan inte ändra beloppet för "Månadslön efter löneväxling". Den rutan är gråmarkerad. 
Har jag missat någon inställning? 

@Jesper Fogelström 

Sanne_1
NY MEDLEM

@Jenny Lu  Så era anställda kan alltså ta ut 12,5 veckors semester på sina 25 semesterdagar :0 ??

Ante1982
UTFORSKARE

Hej

Är det någon som kan svara på hur man räknar ut avdrag för permittering för del av månad. 
Skall det göras på det sätt som Jenny Lu skriver ? 

Veronica Mp
NY MEDLEM
(uppdaterad av Veronica Mp ‎2020-04-14 10:50 )

Jag får texten: Import/Export: Katalog för export av bokföringsunderlag finns ej

när jag försöker klicka i löneväxling i Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar, på fliken Inställningar genom att markera rutan Löneväxling (t ex pension) ska påverka löne- och semesterberäkningar..

Vet någon vad det beror på? Och hur jag ska göra för att klicka i löneväxling?

 

Uppdatering: Det har löst sig. Hur vet jag inte  😃

Åsawesterlind
UTFORSKARE

@Ante1982 

Jag har räknat på hur många procent av månaden man har vanlig lön och hur många procent man har reducerad. 

Ex 1-23 mars har du din normala lön och 24-31 mars har du permitteringslön. 

Det ger 23 dgr/31 dgr = 74.19% normal lön
8dgr /31dgr = 25,81% permitteringslön

 

TobiasW
NY MEDLEM
(uppdaterad av TobiasW ‎2020-04-14 11:06 )

@Jenny Lu Just det ja...Hmm. Inte lätt detta.

 

"Sjukdom, föräldraledighet, vård av sjukt barn och obetald semester räknas som frånvaro och ska räknas av vid beräkningen av preliminärt stöd.

Betald och intjänad semester likställs med närvaro och ska ingå i beräkningen av preliminärt stöd. Uttag av betald och intjänad semester påverkar alltså inte beräkningen av stöd för korttidsarbete."

 

Så står det ju på tillväxtverket.

 

Kan det vara så att tillväxtverket helt enkelt enbart menar att företag ska få stöd för arbetstagare som har betald semester? Och att betald semester i just det avseendet, och endast det avseendet, räknas som närvaro (till skillnad från sjukdom, f-ledighet, obetald semester och VAB som man alltså inte får stöd för).

catarina ScF
UTFORSKARE

Enligt vårt kollektivavtal (Grafiska företagen, GS-facket) ska det inte genereras någon arbetstidsförkortning för de timmar man är korttidspermitterad. Jag trodde att det skulle bli rätt när jag använder löneart 4403 men avsättningen till arbetstidsförkortningskontot räknar fortfarande på fullt arbetad tid.

Finns det någon inställning som kan rätta till detta??

 

Det gäller endast arbetstidsförkortningen - intjänandet till semesterdagarna ska inte påverkas av korttidspermitteringen!

Jenny E
NY MEDLEM

Jag fick svar från supporten att om man använder löneväxling ska det inte påverka semestern, bara frånvaro. Men det stämmer inte, jag har testat att ta ut en semesterskuldlista både med och utan löneväxling och semesterskulden blir olika.

Ullis_6
NY MEDLEM

Hej! Finns det något ställe eller länk eller likn. där man kan få en samlad information om hur man hanterar korttidspermitteringen i de olika löneprogrammen? Jag har sett något här i flödet om att det ska finnas eller kommer komma, någon som vet något mer? Jag använder mig nämligen av Lön 300 så Lön 600-länken hjälper mig inte.

Nathalie5
NY MEDLEM
(uppdaterad av Nathalie5 ‎2020-04-14 13:00 )

 

Hej,

 

Nedan text är från IF Metalls hemsida gällande sjukdom. Efter ni läst detta är min fråga: Om jag ändrat inställningar till löneväxling och ändrat till en lägre lön i löneväxlingen, hur påverkas sjuklönen när jag använder kalendariet och fyller i sjukdagar där på den anställde? Enligt IF metall ska sjuklönen beräknas på ordinarie lön. Hur gör jag det i så fall? Vi har månadslön med avvikelser månaden innan.

 

 

 

 "Vad gäller om jag blir sjukskriven under perioden för korttidsarbete

Arbetstagare som är sjukskriven eller blir sjukskriven under korttidsarbete omfattas inte av korttidsarbete. Sjuklön beräknas och betalas som att arbetstagaren skulle arbetat heltid i sitt ordinarie arbetstidsschema. 

Det här grundar sig på att staten tagit över sjuklöneansvaret från arbetsgivaren och när Försäkringskassan ersätter arbetsgivaren för sjuklön och arbetstagaren för karensdag utgår Försäkringskassan från den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) som individen har som ordinarie lön och ersättningar innan permitteringen."

Magnus Erixon
UTFORSKARE

Stödet som man söker från Tillväxtverket är ju baserat på ordinarie heltidslön idag och är endast preliminärt. Efter några månader ska man göra en avstämning och då fastställs det slutliga stödet. I avstämningen ska man ta hänsyn till eventuell frånvaro (semester, sjuk, VAB etc) vilket då ska minska underlaget för stödet. Detta kallas ju för "närvarokvot". Eftersom alla anställda sannolikt har någon form av frånvaro, lär många företag bli återbetalningsskyldiga...

Hur kan man på ett lätt sätt få ut rapporter för denna "närvarokvot" direkt ifrån lönesystemet? Det vore ju bra om Visma kan ta fram dessa närvarokvot-rapporter åt oss?

MD____1
UTFORSKARE

Hej, nu när jag ska göra löner för april ska det stå så här? 

1101 månadslön

1503 korttidsarbete 7,5%, månadsavlönad - här kommer det automatiskt avdrar på 7.5%

4403 korttidsarbete 60%, månadsavlönad - vad behöver jag skriva in här, kan nån hjälpa till?

Tack! 

 

Lina A
UTFORSKARE

Där antar jag att, i ditt fall, 60% av ordinarie arbetstid ska in.
Alltså om fulltid är 154h för april ska det stå 92,4h

MD____1
UTFORSKARE

Hej @Lina A det var så jag tänkte också men skulle man skriva - 92,5 innan eller bara 92,5 timmar?

Lina A
UTFORSKARE

Bra där @MD____1 
Jag skippade minustecknet men är självklart väldigt nyfiken på om jag gjort rätt eller fel. Någon som vet? Visma?

qjanqva
NY MEDLEM

Jag har samma förutsättningar men beslutet gäller från den 16 april,  jag har testat med lönekörning och får fullt avdrag på 1503 

provat att ange 0,5 men det blir samma summa på avdraget

angav 65 tim på 4403,  i lönebeskedet blir det ju bara en inforad om antal timmar.

tar gärna emot tips på hur man skriver för att få ihop det gällande från den 16 april

 

Magnus Erixon
UTFORSKARE

Betr min kommentar ovan;
Har ni andra också sökt stöd för full månadslön i 4 månader nu och sen ska man dra av för eventuell frånvaro? Svårt att veta om frånvaro i förtid... Alla företag lär ju bli återbetalningsskyldiga...

Jesper Fogelström
APPLICATION SPECIALIST

Hej @MD____1 , @Lina A 

Det ska inte registreras något minus tecken framför kvantiteten, utan lönearten är redan programmerad till att dra bort de timmar du slår in. 

 

Vänligen 

Jesper

 

MD____1
UTFORSKARE

Hej @Jesper Fogelström tack!

En fråga till bara, när jag ska koppla löneart från visma tid "övrig frånvaro utan löneavdrag" i visma lön ska den vara kopplad till 4403 korttidsarbete 60% månadsavlönad (vi permitterar 60%)?

Helene L1
NY MEDLEM

Hej, Ska man göra korrigeringen på lönen fast den anställde är uppsagd under korttidsarbetet? eller regleras detta via kollektivavtal?

Safija
UTFORSKARE

Hej,

Vi börjar permittera från idag (14/4) .

Undrar om jag ska direkt nu vid lönekörningen för april göra avdrag för permittering eller först nästa månad? (Vi kör månadslön och avvikelserna från föregående månad.)

Är det fel om jag lägger in ordinarie månadslön som dagslön för period 1-13/4 och sen permitterad lön som dagslön för period 14-30/4. Avvikelserna för april tänkte jag korrigera nästa månad. 

Någon som vet om det blev fel om jag gör så? Ni andra som har permitterat under månaden  - hur gör ni?

Morgan66
NY MEDLEM

Hej! Om månadslön efter löneväxling är en annan än månadslönen sedan innan, ska jag minska 6% på månadslönen eller på månadslönen efter löneväxling? 

Maria_56
NY MEDLEM

Hej,

Vad är anledningen till att man ska använda lönearter 4401, 4402, 4403 (minskad arbetad tid) för tjänstemän med månadslön? 

JonahOlsson
NY MEDLEM

För oss med endast två anställda i aktiebolaget inom konsultbranschen, tolkar jag reglerna rätt med att jag då tvingas till permittering av den andra anställda som har fortsatt uppdrag om jag permitterar mig själv för att uppnå 70%-regeln?

 

För oss blir det moment 22. Företaget överlever förmodligen inte sommaren med endast en av oss i uppdrag under våren, och samtidigt känns det fel att permittera en person med uppdrag.

Magnus Erixon
UTFORSKARE

Utdrag från Tillväxtverket:
"Vad gäller om en anställd blir sjuk, är föräldraledig eller tar ut semester under stödperioden?

Sjukdom, föräldraledighet, vård av sjukt barn och obetald semester räknas som frånvaro och ska räknas av vid beräkningen av preliminärt stöd. Betald och intjänad semester likställs med närvaro och ska ingå i beräkningen av preliminärt stöd. Uttag av betald och intjänad semester påverkar alltså inte beräkningen av stöd för korttidsarbete."

Jag skulle önska att Visma tar fram instruktioner hur vi ska regga frånvaron i löneprogrammet i forts, så underlaget för stödet ("närvarokvoten") blir korrekt när man ska göra sin definitiva avstämnig till Tillväxtverket i nästa steg. Förstår inte heller när man ska använda nya lönearten 4401, 4402 & 4403? Vore bra med lite tydligare instruktioner! Om man är sjuk under permitterad tid, vad gäller då?

Hur ska man kunna veta i förtid vilken frånvaro de anställda ska ha när man söker preliminärt stöd? I princip alla söker väl redan nu för 4 månader framåt i tiden? Någon som kan tipsa om hur man ska hantera detta...

Anna__39
UTFORSKARE

@JonahOlsson Jag jobbar också för ett företag i konsultbranschen och om du har anställda på uppdrag så kan de vad jag förstår räknas som verksamhetskritiska och inte permitteras (eftersom de är din inkomstkälla). Alternativt om de är på uppdrag på annan ort/kontor kan de räknas till en annan driftsenhet och då kan du permittera dig själv och det räknas som 100%. Dubbelkolla med tillväxtverket!

Marie E
NY MEDLEM

Hej,

Vi kör Visma Lön Anställd och undrar hur andra löser detta när de anställda jobbar ex 60%. Eftersom de ska jobba 60% fördelat på en månad så kan de ena veckan jobba 3 tim mer och nästa 3 tim mindre. Hur håller ni reda på exakt många procent de har jobbat så det blir korrekt i slutet av månaden?

MD____1
UTFORSKARE

Hej @Jesper Fogelström eller någon annan som kan hjälpa till

När jag ska koppla löneart från visma tid "övrig frånvaro utan löneavdrag" i visma lön ska den vara kopplad till 4403 korttidsarbete 60% månadsavlönad (vi permitterar 60%)?

Tack!