Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
(uppdaterad av Anna Svensson CONTENT PRODUCER ‎2021-06-30 16:11 )
 • 515 Svar
 • 27 gilla
 • 171079 Visningar

Från den 16 mars 2020 har företag möjlighet att korttidspermittera de anställda för att klara den ekonomiska krisen som uppstått i samband med Covid-19/Corona.

Stödet kan sökas från och med 7 april 2020, men tillämpas redan från 16 mars och kommer att gälla till 30 september 2021. 

 

 

Jämförelsemånaden blir april 2021 vilket gör att vissa nyanställda också har möjlighet att omfattas av stödet.

Läs mer på regeringen.se: Regeringen förlänger korttidsstödet med ytterligare tre månader »)

 

 

En ny lag för korttidsarbete började gälla 15 februari 2021 och du kommer kunna söka stöd retroaktivt från 1 december 2020. En del regler har förändrats/förtydligats i och med den nya lagen bland annat vad som menas med stödmånad. Ansökan kan göras först 29 mars 2021. Du kan läsa mer om det på Tillväxtverket.se »

 

Tillväxtverket.se finns massvis med information om regler för vilka företag och vilka anställda och svar på de allra flesta frågorna om vad som gäller.

Vårt tips är att oavsett hur du gör att du verkligen ser till att notera alla justeringar du gör för att kunna se vilka inställningar och val som har gjorts.

 

Senast 2 veckor efter den tredje stödmånadens utgång ska du redovisa en avstämning. Här kan du läsa mer om det: Dags för avstämning till Tillväxtverket »

 

Stödet som betalas ut när du har ansökt är preliminärt och efter avstämningen kommer du få reda på om du ska betala tillbaka en del av stödet eller inte. Du söker på 20, 40, 60% eller 80% under stödmånaderna. 

Under perioden för korttidsarbete får du fördela arbetstiden så att det kanske är lite mer ena veckan och lite lägre en annan vecka, så länge som du inte överstiger närvarokvoten som du har ansökt om. Överstiger du närvarokvoten kommer ditt stöd justeras i avstämningen.  

 

När det kommer till lönehanteringen så är det mycket som styrs av kollektivavtalen så börja med att kontrollera vad det står i era avtal. 

Bra info

Tillväxtverket »

SRFs branschkod för lönehantering »

Försäkringskassan »

Inspelning webbinarium Fördjupning korttidsarbete »

Inställningar i löneprogrammet

Vi rekommenderar inte att du ändrar några arbetsscheman utan istället ser till att redovisa löneminskningen och korttidsarbetet på lönespecifikationen.

Minskningen av både lön och korttidsarbete grundar sig på den anställdes anställning.

Korttidsarbete/korttidspermittering Visma Lön 600 » 

Korttidsarbete/korttidspermittering Visma Lön 300 » 

Korttidsarbete/korttidspermittering Visma Lön 100 »

Instruktion Visma eEkonomi Lönebesked »

 

Från version 2020.13 av Visma Lön kan du också använda de nya lönearterna som är framtagna för korttidsarbete: 

Lönearter för månadsavlönade vid korttidsarbete Visma Lön 600 » 

Lönearter för månadsavlönade vid korttidsarbete Visma Lön 300 »

Lönerader för månadsavlönade vid korttidsarbete Visma Lön 100 »  

 

De nya lönearterna 4401, 4402, 4403 och 4405 används för att rapporteringen till SCB ska bli korrekt. Du gör justeringen på lönekörningen med samma löneperiod som de permitterade timmarna avser.

Exempel: Löneperiod 1-30/6 då kan du lägga 4401, 4402, 4403 eller 4405 med de permitterade timmarna som avser juni månad - alltså innevarande månad. Har du löneperiod 1-31/5 på löneutbetalningen i juni kan du vänta tills utbetalningen i juli för att justera permitterade timmar för juni månad.

Registrera sjuk, vab eller semester

Vi rekommenderar att du låter arbetsschemat ligger kvar på den anställde.

Använder ni Visma Lön Anställd kan du läsa om hur den anställde ska hantera sina tider här: 

Korttidsarbete/korttidspermittering Visma Lön 600 » 

Korttidsarbete/korttidspermittering Visma Lön 300 » 

 

Inställningen för Löneväxling som du kan göra i Visma Lön 300/600 gör att frånvaro, till exempel sjukfrånvaro, VAB och semester räknas på det lägre beloppet. Kontrollera i ert avtal hur frånvaron ska beräknas.

 

Om ni använder löneväxling sedan tidigare:

Visma Lön 600:

Kan jag använda löneväxling för att beräkna frånvaro på tillfälligt nedsatt lön om jag använder funk...

Visma Lön 300:

Kan jag använda löneväxling för att beräkna frånvaro på tillfälligt nedsatt lön om jag använder funk...

 

Här finns beskrivning på vad som kan vara bra att tänka på när du redovisar frånvaro om du har gjort inställningen för löneväxlingen eller inte:

Visma Lön 600:

Hur beräknar jag frånvaro på den tillfälligt nedsatta månadslönen vid korttidsarbete?

Hur beräknar jag frånvaro på ordinarie månadslön vid korttidsarbete?

Visma Lön 300:

Hur beräknar jag frånvaro på den tillfälligt nedsatta månadslönen vid korttidsarbete?

Hur beräknar jag frånvaro på ordinarie månadslön vid korttidsarbete?

 

Sjuk:

Karensavdrag och sjukfrånvaroavdrag vid korttidsarbete hanteras som vanligt gällande antalet dagar, dvs. enligt den anställdes ordinarie arbetsschema. Löneavdraget beräknas  som standard på den reducerade lönen

Visma Lön 600:

Hur registreras sjukfrånvaro vid korttidsarbete?

Visma Lön 300:

Hur registreras sjukfrånvaro vid korttidsarbete?

Visma Lön 100:

Hur registreras sjukfrånvaro vid korttidsarbete?

VAB:

Avdrag görs motsvarande de dagar alternativt timmar som den anställde söker ersättning för hos Försäkringskassan. 

Visma Lön 600:

Hur registreras vård av barn och föräldraledighet vid korttidsarbete?

Visma Lön 300:

Hur registreras vård av barn och föräldraledighet vid korttidsarbete?

Visma Lön 100:

Hur registreras vård av barn och föräldraledighet vid korttidsarbete?

Semester: 

Standard är att semesterdagarna registreras utifrån den anställdes ordinarie arbetsschema.

En veckas semester för en anställd som normalt jobbar fem arbetsdagar/vecka, tar fem semesterdagar, även om schemat för korttidsarbetet säger att den anställde bara ska jobba två dagar i veckan. Fyra veckors semester innebär alltså att 20 dagars semester används. 

Semester räknas som frånvaro för stödbeloppet hos Tillväxtverket.

Visma Lön 600:

Hur registreras semesteruttag vid korttidsarbete?

Visma Lön 300:

Hur registreras semesteruttag vid korttidsarbete?

Visma Lön 100:
Hur registreras semesteruttag vid korttidsarbete?

 

Beroende på hur avtalet ser ut kan du behöva justera semesterersättningen för villkor 20/21:

Visma Lön 600:

Beräkna semesterersättning vid korttidsarbete med löneväxling »

Visma Lön 300:

Beräkna semesterersättning vid korttidsarbete med löneväxling »

Visma Lön 100:

Beräkna semesterersättning vid korttidsarbete med löneväxling »

 

Vad händer med semesterskuldlistan?

Om du använder funktionen för löneväxling i Visma Lön 300/600 kommer semesterskuldlistan beräkna på det lägre beloppet. Beloppet uppdateras automatiskt när du tar bort löneväxlingen när korttidsarbetet är slut.  Vill du justera beloppet redan nu kan du läsa här: Räkna upp semesterskulden vid korttidsarbete »

Deltidsanställd

En anställd som är deltidsanställd ska enligt TIllväxtverket minska sin arbetstid och lön enligt samma procentsats som övriga anställda på driftenheten, dubbelkolla med ditt avtal hur du ska göra.

Visma Lön 600:

Hur beräknas korttidsarbete vid föräldraledighet/sjukskrivning på deltid »

Visma Lön 300:

Hur beräknas korttidsarbete vid föräldraledighet/sjukskrivning på deltid »

Visma Lön 100:

Hur beräknas korttidsarbete vid föräldraledighet/sjukskrivning på deltid »

 

Beräkningsförslag om korttidsarbetet börjar mitt i månaden:

Vi vet inte säkert hur det ska räknas utan här måste vi hänvisa till kollektivavtalen eller vad man har avtalat fram om gällande korttidsarbetet.

Ett förslag på beräkning kan vara att ta  (Månadslön*12/365)*x%

Då har vi sänkningen per dag

ex  (30 000*12/365)*0,06= 59,178

59,178*15 dagar = 887 kr

Detta kan du lägga in på löneart 1504

Lönebeskedet blir då

1101 som vanligt med ordinarie lön

1504  887 kr. 

 

Ett annat förslag är att ta månadslönen delat med antalet dagar i månaden för att få fram sänkningen per dag.

Ex: 30 000/30 * 0,06 = 60

60*15 dagar = 900 kr

Detta kan du redovisa på löneart 1504

Lönebeskedet blir då

1101 som vanligt med ordinarie lön

1504  900 kr


Rapportera Fora

På Foras sida står det:

Rapportera lön vid korttidsarbete

För anställda som omfattas av korttidsarbete (även kallat korttidspermittering) ska hela lönen, inklusive den del som staten betalar, rapporteras till Fora. De anställdas tjänstepension Avtalspension SAF-LO beräknas på den lön som betalas ut, inklusive den del som staten betalar.

 

Praktiskt betyder det att om en person har 20.000 kronor i lön och företaget har ett avtal om korttidsarbete så får den anställde en lön på 19.200 kronor givet att hen går ned i lön med 4 procent. Hela den lönen på 19.200 kr är tjänstepensionsgrundande.

Indirekt förlorar den anställde en del av sin tjänstepensionsinbetalning i förhållande till grundlönen på 20.000 kronor men samtidigt får hen ha kvar jobbet och en stor del av tjänstepensionsinbetalningen. Alternativet kanske hade varit varsel och uppsägning.

 

Det är inte helt tydligt, men du behöver alltså inte göra någon justering av beloppet som Visma Lön tar fram.

Kommentarer
Jesper Fogelström
APPLICATION SPECIALIST
(uppdaterad av Anna Svensson CONTENT PRODUCER ‎2020-03-19 16:33 )

Hej! 

Kort uppdatering kring korttidspermittering. Regeringen har lagt ut ny info gällande hur korttidspermittering fungerar. 

Ni kan läsa mer om förslaget korttidspermittering 

Det finns också information på Tillväxtverket: https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/samlad-information-om-covid-19/korttidspermittering.html

If you want to read it in english please see this: additional-amending-budget-due-to-the-coronavirus

Vi kommer uppdatera mer i tråden så fort vi vet hur lösningen i programmet kommer se ut. 

 

Vänligen 

Jesper

Jesper Fogelström
APPLICATION SPECIALIST

Hej igen! 

Det har nu tillkommit en hel del bra och ny information gällande hanteringen av korttidspermittering. 

Ni får gärna läsa mer via samlad-information-om-covid-19. 

Hur hanteringen ska ske i våra lönesystem kommer jag att återkoppla om. 

 

Vänligen 

Jesper

 

 

BMredov
UTFORSKARE

Hej Jesper,

Folk har permitterats sedan förra veckan och nu undrar vi om hur vi ska hantera det i löneprogrammet!!

hur ligger ni till med utvecklingen? 

Jesper Fogelström
APPLICATION SPECIALIST

Hej Bmredov.

Vi har ännu inte fått ett definitivt svar om hur korttidspermitteringen kommer fungera/hanteras. Detta gör att vi inte kan gå ut med en arbetsgång till er som kund ännu. Jag hoppas att vi kan få svar inom kort och då återkommer jag i tråden direkt.  Jag rekommenderar tillsvidare att läsa mitt tidigare inlägg och där klicka er in på länken till tillväxtverket, där finns den mest aktuella infon kring korttidspermittering.

 

Åsawesterlind
UTFORSKARE

Vi kommer att sänka lönerna till 92,5%. Om man går in och ändrar månadslönen på varje medarbetare (utan att ändra aktuellt arbetsschema) , hur påverkas då semestertillägget och sjuklön framåt? 

Jag har haft problem med detta tidigare då medarbetare har gått upp och ned i tid, att man inte kan använda snabbvalen för att det blir olika avdrag. 

Och vad händer om man i stället ändrar månadslönen direkt på lönebeskedet i stället och inte i personalkortet? 

/Åsa

Helgu2020
UTFORSKARE

Vi har samma problem hos oss, vi kommer permittera i olika nivåer, och det är rätt glasklart med vilket % lönen blir

Om jag förstår allt korrekt så har en person 100% tjänst och går ner i arbetstid 20% men vi sänker endast lönen till 96% enligt förslaget –

 

Ex 20 procent av ordinarie arbetstid , löneminskning 4 procent, funkar det om jag hanterar det enligt nedan

 

 1. I Visma lön sänker vi grundlönen till det som är överenskommet i form av avtalet tex till 96% from det datumet som det skall påbörjas.
 2.  Mitt förslag är att alla ligger kvar på sina scheman i visma lön/anställd och att alla bokar in frånvaroorsaken  ”övrig frånvaro med lön” på tiden som berör korttidspermitteringen. tex ledig 1dag i veckan
 3. Detta så att inga saldon påverkas av ändringar i schemat, då schemat är det som styr beräkningar av sysselsättningsgraden och bla semesterdagar, semestertillägg m.m. påverkas. Samt att den frånvaroorsaken är semesterlönegrundande. 
 4. Eller tänker jag fel? 
 5. Mvh Helena
Jesper Fogelström
APPLICATION SPECIALIST
(uppdaterad av Jesper Fogelström APPLICATION SPECIALIST ‎2020-03-24 10:58 )

Hej Helgu2020! 

Tack för dina tankar och idéer kring hanteringen av korttidspermittering. Som läget är nu så kan vi inte svara varken ja eller nej på dina frågor då vi inte fått ett exakt svar hur detta ska hanteras. 

Vi har en tät dialog med Srf och övriga programleverantörer för att hitta en så bra lösning som möjligt. 

Övrig info kring hanteringen av lönekörningen i mars. 

Vi rekommenderar att man skapar lönekörningen för mars månad som vanligt tillsvidare, när vi får beslut om hur hanteringen blir så återkommer vi hur man ska göra för att lön, arbetsgivardeklaration, semester etc ska rapporteras rätt. 

Vi återkommer i tråden så fort vi vet mer. 

 

Vänligen 

Jesper

 

 

 

 

Johan FBG
NY MEDLEM

Vi har anställda med provisionsbaserad lön, dvs lönen varierar från månad till månad.

Vilken lön utgår vi från när vi inte har någon fast grundlön, kan vi använda en genomsnittlig lön för tidigare månader?

Jesper Fogelström
APPLICATION SPECIALIST

Hej Johan! 

Jag tackar för din fråga och vi har tagit med denna i vår diskussion kring hur man ska hantera provision på bästa sätt. Hänvisar till mitt tidigare inlägg i tråden eftersom vi ännu inte fått ett svar hur b.l.a provision ska hanteras. 

Återkommer få fort vi har mer info att ge. 

 

Vänligen 

Jesper

 

-Peter-
UTFORSKARE

Helgu2020 / Helena:

 

Jag tänker ungefär på samma sätt som dig. Låt schemat stå kvar orört, notera frånvaron som övrig frånvaro med lön (fram till dess att snabbvalet "korttidspermittering" eventuellt läggs till av Visma). Vi ska ju ändå ligga ute med pengarna till dess att vi får ersättning från tillväxtverket. Det torde inte spela så jättestor roll för beslutet huruvida frånvaron noteras genom en ändring av arbetsschemat eller en notering i kalendern att man är frånvarande när man borde ha jobbat. Jag ser bara att det kan ställa till med fler problem att  börja ändra arbetsscheman.

 

Det enda jag funderar på är om det finns någon anledning att t.ex. hellre justera bruttolön direkt i lönekörning, istället för att ändra grundlönen på personalkortet. Jag vet t.ex. inte hur sjuklön påverkas om man blir sjuk under permitteringsperioden? Nu vet vi ju ärligt talat ingenting om hur sjuklöner kommer att hanteras framöver, men jag kan tänka mig att det på sätt och vis är lättare att hantera uträkningen av "rätt" sjuklön om grundlönen på personalkortet har ändrats. Dessutom mindre risk att det glöms bort under lönekörningar.

 

Är det någon som kan se ett problem med att ändra grundlönen på personalkortet, snarare än att manuellt göra ett bruttolöneavdrag på x% vid lönekörning?

Magnus Erixon
UTFORSKARE

Jag kommer låta alla grundinställningar vara kvar som vanligt på de anställda (schema, grundlön, sysselsättningsgrad etc).

 

När jag sen gör lönekörningen så kommer jag bara lägga till en extra rad för innestående månad som får heta "Avdrag korttidsarbete" (tex 7,5% av grundlönen). Det borde väl räcka? 

I min värld så är alla anställda som vanligt, men med undantaget att de fysiskt arbetar 40% med 92,5% lön. Denna permittering betyder ju inte att de är lediga egentligen, de är fortfarande anställda! Således ska frånvaro (semester, sjukdom etc) bokföras som om man arbetade 100%.

Helgu2020
UTFORSKARE

Hej igen, nu förstår jag att det ser olika ut i olika branscher och förutsättningar ser olika ut, en annan sak jag funderar på är, om någon person gått ner i arbetstid 40% eller 60% och tex skall arbeta 3dgr i veckan i dagsläget kommer jag boka in betald frånvaro på de dagar/timmar som berörs av korttidspermitteringen ex 2dgr, Om personen skall ha semester en hel vecka.  då tänker jag mig att jag lägger semester på 3dgr och 2 dgr som beror på korttidspermitttering. Det blir ju heller inte rätt, men det är så jag tänker att jag får hantera det så länge. eller har ni några andra förslag? Vi kan ju inte arbeta 100 % den veckan, så ser jag det. (vi har nettosemester) 

Mvh Helena

Lisa Henriks
COMMUNITY MANAGER
(uppdaterad av Anna Svensson CONTENT PRODUCER ‎2020-04-16 10:59 )

Hej på er! 

 

Precis som Jesper har skrivit tidigare så är det fortfarande inte helt klart hur korttidspermittering, eller korttidsarbete som det också kallas, ska registreras i löneprogrammet. Vår ambition är självklart att vi ska komma med en lösning så fort som möjligt. Det är ett par nötter kvar att knäcka, till exempel hur rörlig lön, arbetad tid och hur rapporteringen till SCB ska hanteras. Vi är i täta dialoger med kollektivavtal och myndigheter för att få svar på dessa frågor och vi kommer självklart gå ut med information här så fort vi får ny information.

Jag förstår att ni är otåliga, det är vi också! 

 

Vill du få ett mejl så fort vi har ny information att komma med? Scrolla högst upp i inlägget och klicka på den blå cirkeln med tre prickar i och välj Prenumerera

 

Jag vill passa på att förtydliga att förslaget om korttidspermittering kommer att träda kraft i kraft den 7 april, men tillämpas redan från 16 mars. Det innebär att du först den 7 april kommer kunna göra ansökningar via Tillväxtverket. 

 

Vill ni fördjupa er ännu mer i korttidspermittering så rekommenderar jag er att läsa Tillväxtverkets artikel om Korttidsarbete.

Jenny Lu
UTFORSKARE

@Helgu2020 

Jag resonerar såhär angående hur det ska föras in i kalendern under en vecka:

 • Normal arbetstid: arbete 5 dagar/vecka
 • Permittering om 60%: arbete 2 dagar/vecka + Övrig frånvaro med lön 3 dagar/vecka
 • Semester (hel vecka): semester 5 dagar/vecka

Kommer inte bevilja någon att ta två dagar semester och lägga permittering på resten av veckan, det innebär ju att man kommer få massor av extra semester att ta ut. 

-Peter-
UTFORSKARE

@Jenny LuInnan korttidspermitteringen läggs ut måste en lokal överenskommelse träffas. Där ska det ju framgå exakt vilka som berörs, hur mycket och hur länge. Jag vet inte om detta blir bindande men jag misstänker det. Risken finns därför att facket inte kommer att acceptera att den anställde tvingas ta ut semester på heltid fast schemaläggningen endast är deltid.

Jenny Lu
UTFORSKARE

@-Peter- anser att det vore märkligt i så fall. Det skulle ju innebära att en anställd med 25 dagars semester kan vara ledig i 12,5 veckor i sträck under en permittering i så fall. Då är alternativet att införa bruttosemester i så fall. Men jag tror det skapar mer problem/administration för min del iallafall.

catarina ScF
UTFORSKARE

Var kan jag hitta "Övrig frånvaro med lön"?

Jag använder Visma Lön 600 och kan inte se att det snabbvalet finns...

catarina ScF
UTFORSKARE

Hur resonerar ni kring antal arbetstimmar kring påsk?

60% korttidspermittering är ju 16 arbetstimmar/vecka, men gäller det även påskveckorna eller blir det då 12,8 timmar??

Jenny Lu
UTFORSKARE

@catarina ScF Då gäller beräkningen utifrån normal arbetstid den veckan. Dvs. 32 timmar*40%=12,8 timmar. Det är den informationen jag har fått ifrån vår arbetsgivarorganisation (IKEM).

AKBrome
NY MEDLEM

Jag håller på med budget för korttidsarbete. Är det någon som vet vad som gäller för arbetsgivaravgifterna?

 

Som jag har förstått det så betalar arbetsgivaren tex ut 94 % av lönen vid korttidsarbete med 60 %.  Betalar arbetsgivaren då arbetsgivaravgifter som vanligt på utbetald lön (med nedsättning av dessa)?

 

 

catarina ScF
UTFORSKARE

@Jenny Lu Tack!

Så tänker jag med men blir osäker med all information som flödar just nu.

Jenny Lu
UTFORSKARE

@AKBrome Det beror på... finns ju ett nytt förslag om nedsättning av arbetsgivaravgifter, då betalar man bara ålderspensionsavgiften på 10,21% om på upp till 30 anställda. https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/arbetsgivare/lamnaarbetsgivardeklaration.4.41f1...

Men arbetsgivaravgifter baseras på den sänkta lönen.

Malutten 67
UTFORSKARE

Vad som också vore intressant att veta är hur vi ska hantera dom personer som är korttidspermitterade och som har en lön över 44.000 kr.

 

Jenny Lu
UTFORSKARE
(uppdaterad av Jenny Lu ‎2020-03-30 13:47 )

@Malutten 67 Vad tänker du på? De ska också lönesäknas men arbetsgivaren får bara ersättning från staten på beloppen upp till 44000 kr. 

Räknesnurra för beräkning av korttidsarbete: https://drive.google.com/file/d/1a3xQBMzj-YoWBcu5rN5ux7yCY-o_sU9b/view

Malutten 67
UTFORSKARE

Tack för den @Jenny Lu  

 

Anna__39
UTFORSKARE

Hej,

Någon som vet hur man ska hantera deltidssjukskrivning? Har ngn som är 25% sjukskriven och har blivit korttidspermitterad, så korttidsarbete på 60% så ska få sänkt lön (94%), men funderar på rapportering av tid. Hen ska alltså arbeta 18 tim per vecka (40 tim * 0,75 * 0,6) men ska man rapportera sjukskrivningen på 'ordinarie timmar', alltså 40 * 0,25, så att sjuklönen blir rätt?

Helene L1
NY MEDLEM

Hej, har en liten tanke ang räknesnurran: När lönen är högre än 44.000 så ska väl lönesänkningen räknas på kolumn C*E och ej på kolumn B*E? Eller tänker jag helt galtet?

Ante1982
UTFORSKARE

Hej, har samma fundering som Helene L1.

Åsawesterlind
UTFORSKARE

@Anna__39 
Jag har ringt Försäkringskassan och frågat om sjukskrivna ska ingå i permittering och hur det påverkar deras sjuklön och de har i sin tur konsulterat sina experter och jurister utan att kunna tolka huruvida man kan permittera de som är sjukskrivna och hur det ska gå till med arbetstid, lön etc. 
Försäkringskassan har inte fått någon som helst information från Tillväxtverket eller Regeringen ännu och famlar i mörkret även dem. 
Jag fick rådet att ringa i slutet av den här veckan för ett eventuellt svar. 
Har även provat att ringa och maila Tillväxtverket men utan framgång. 

Det enda som egentligen står klart är att man behåller sin SGI om man är permitterad. 

Men man vill ju inte riskera sjuklönen för den anställde. 

 

petterw
NY MEDLEM

Hej, 

 

Jag undrar om ni vet hur beräkningen kommer ske för lön om man klassificerar sig inom genren att kunna få kortidspermittering. Vi är ett aktiebolag som drabbats hårt av nedgången men hoppas det bara är kortsiktigt. Ser därmed på möjligheten att göra en permittering.

 

Vi har under flera år gjort så att vi plockar ut lön till gränsvärdet för marginalskatt men vi har stort behov av kapital under Q1-Q3 så vi tar ut lönen oftast 1-2 gånger per år och inte månatligt. Dock kan man ju följa hur det gjorts tidigare år och när löneutbetalningarna sker då vi gör så årligen.

 

Jag har varit i kontakt med skatteverket för flera år sedan som bekräftade att det är ok, samtidigt var jag då i kontakt med försäkringskassan som även de bekräftade att det är helt ok för SGI att enbart betala ut lön vid få antal gånger per år och skatteverkets enda aspekt var att skatt och soc skall betalas när lönen betalas ut oavsett när arbetet sker.

 

Men i detta fallet, jag har under dec -19 inte tagit ut någon lön -men i nov betalades sista skatt och soc in för lönen -19. Inte heller i januari betalades någon lön ut. 

 

Min fråga är därav hur beräkningen är tänkt för kortidsarbete? Som jag läste så skall man se till inbetalning av arb avgiften 3 månader innan beslutet gjordes. Tacksam för svar för att kunna veta hur jag kan göra och om jag kan använda mig av korttidsarbete.

Anna Svensson
CONTENT PRODUCER
(uppdaterad av Anna Svensson CONTENT PRODUCER ‎2020-04-16 11:01 )

Hej!

 

Jag vill bara uppdatera att vi fortsatt följer utvecklingen och har täta diskussioner med dels en del större kollektivavtal men också med SRF Lönsam för att ta fram en standard. Om jag har kunnat tyda Riksdagen.se så ska beslut tas imorgon och förhoppningsvis kan det då klarna lite.

 

Vi jobbar just nu på en ny version av Visma Lön där vi hoppas kunna få med en smidig hantering av korttidspermittering.  Vi kommer se till att uppdatera här när vi vet mer om hur det ska hanteras rent praktiskt.

 

Du kan läsa mer på Tillväxtverkets sida: Korttidsarbete

 

Jag vet att det har ställts en hel del frågor gällande sjukskrivningar och semester mm, men där vågar jag faktiskt inte svara. Kanske att era respektive kollektivavtal har någon praxis för hur det ska hanteras.

Hittar ni eller får ni tag på bra svar som kan hjälpa andra användare får ni jättegärna dela med er så som ni redan gör 😍

 

Åsawesterlind
UTFORSKARE

Hej @Anna Svensson !

Hoppas att den nya versionen i Visma lön 600 också fungerar för oss som inte har kollektivavtal utan måste permittera 70% av styrkan? 
Jag har iofs redan lagt in sänkta löner manuellt på varje lönebesked för att inte semesterersättning, sjukdom etc ska påverkas i framtiden och hoppas på att detta fungerar i systemet. 

 

En annan fråga: är det någon som vet om man får arbeta ett par timmar varje dag under hela veckan eller om man måste förlägga tiden till 8 timmar under två dagar (förutsatt att man är permitterad på 60%)? Jag kan inte hitta några riktlinjer kring detta. 

Åsawesterlind
UTFORSKARE

Ny fråga. I Tillväxtverkets "Räkneexempel för medarbetare med en lön över 44 000" så har de lagt till en text som lyder:
Stinas nedsatta lön baseras på takbeloppet på 44 000 kronor och ska – såvida inget annat avtalats mellan parterna – minskas med 7,5 % av 44 000, det vill säga 3 300 kr.
Innan detta tolkade jag det som att man som anställd gick ned 7,5% på sin vanliga lön, inte bara 7,5% av 44 000 kr.
Då blir det insparade beloppet mindre för företaget beroende på hur många anställda man har men lön över gränsen. Kan detta stämma?
Vad säger ni? 

-Peter-
UTFORSKARE

Jag tolkar det definitivt som att löneminskningen endast ska ske på den del som täcks av permitteringsstödet, den anställde får ju inte igen något på lön som överstiger 44 000.

 

Det är många organisationer som arbetar för att höja detta tak rejält (upp till 100 000 har jag sett på något ställe). Tanken är väl primärt att "fånga upp" den stora massan av anställda i landet, och då är det ovanligt med en lön över 44 000 kronor. Medianlönen i Sverige ligger väl på strax över 30 000 kronor.

Magnus52
NY MEDLEM

@Åsawesterlind

På din fråga om hur arbetstiden får förläggas när det gäller korttidspermitteringar så finns det inga allmänna regler kring hur arbetstimmarna fördelas per arbetsdag. 

Företag med kollektivavtal måste dock först förhandla med samtliga fackförbund på arbetsplatsen som eventuellt kan ha synpunkter innan detta genomförs

Magnus52
NY MEDLEM

Hej, Ny fråga 

För vår del är det nödvändigt att en eventuell ny uppdatering av Lön 600 kommer inom en mycket snar framtid innehållande korttidspermitteringar eftersom vi för att hinna få klart månadsbokslutet, vilket ska vara klart i mitten av april, måste påbörja lönekörningen för april i början / mitten av nästa vecka. Alternativt instruktioner för hur vi hanterar korttidspermitteringar i löneprogrammet. Vi hoppas att ni kan tillse vårt boehov. 

Nina T
NY MEDLEM

@Åsawesterlind 

Den nya texten om exemplet med 3300 kr nedsättning av Stinas lön gör mig fundersam. Kan de verkligen mena att Tillväxtverket struntar i till vilket belopp man sätter ned lönerna över 44000 så länge det är nedsatta med åtminstone 3300 kr? Det skulle innebära att Stina i exemplet jobbar lika mycket som de andra (40%) men får behålla större procent av sin lön för hon tjänar bättre än dem. Det har ju potential till att ställa till det något om det är så de har tänkt. Det blir intressant att se vilket svar på förhandling som klienterna får från facket framöver.

Anna Svensson
CONTENT PRODUCER

@Åsawesterlind & @Magnus52 

Vi gör allt vi kan för att snabbt få ut löneversionen och samtidigt hjälpa till i hanteringen av permittering. Till stora delar tror jag också att kollektivavtalen kommer ha en betydande roll i hur de olika scenarierna ska hanteras. - så mitt tips så länge är att rådfråga dem. Får ni bra info från dem så vill vi gärna ta del av det 🙂 

 

Jag hoppas att mycket klarnar när vi har ett beslut från Riksdagen så att myndigheter kan spika sina rutiner och därefter även kollektivavtal och vi vet hur det ska hanteras rent praktiskt.

 

/Anna

 

Malena78
NY MEDLEM

Alla anställda hos oss blir permitterade med 40% och löneminskningen blir därmed 6%. Är det någon som vet hur ska vi tänka kring en anställd som i grunden har 100% anställning men som nu är föräldraledig deltid och arbetar 80%? 

Magnus Erixon
UTFORSKARE

När i tiden räknar Visma med att nya versionen av Visma Lön 600 är på plats?

Det börjar bli angeläget! Dels för att hantera korttidsarbete på aprils lönekörning, men även för att de sänkta arbetsgivaravgifterna gäller from 1 mars och jag avvaktar nu vår arbetsgivardeklaration som ska redovisas 12 april!

Helgu2020
UTFORSKARE

Hej, har någon hört något om hur vi skall hantera sjukavdraget, vab m.m. skall det baseras på den nya ex 94%  lönen eller den 100% lönen innan korttidspermitteringen? Det känns märkligt om löneavdraget skall baseras på 100% lön men dom nu endast har 94% lön eller tänker jag fel? Det avgörs då ifall jag skall ändra grundlönen i personkortet eller på lönebilden.

Mvh Helena

zettan
NY MEDLEM

Magnus Erixon
Jag pratade häromdagen med skatteverket ang. den sänkta arbetsgivaravgiften då jag redan har skickat in filen för mars när lönen gjordes och fick beskedet att man ska kryssa i ruta 062 på individnivå, där man kryssar i att enbart de 10.21 % ska dras, dock har den rutan inte kommit ännu hos skatteverket, då skatteverket också ligger lite efter i sina system, så han bad mig avvakta till efter 7/4 när allt ska gå igång och se då du har till 14 april på oss att redovisa och få rätt på uppgifterna. Hoppas det hjälper dig lite 🙂

Sel-75
NY MEDLEM

Hej,

Vad menas här med driftenheten?

"Minst 70 procent av medarbetarna på driftsenheten godkänna och delta i korttidsarbete"

Är det säljavdelning, ekonomiavdelning, inköp mm?

I vissa avdelningar jobbar bara en person?

MalinO
UTFORSKARE

Från lawline

"Med driftsenhet avses enligt förarbetena varje sådan del av ett företag som är belägen inom en och samma byggnad eller inom ett och samma inhägnade område, dvs. fabrik, butik, restaurang osv"

Magnus52
NY MEDLEM

Hej, 

Nu när Riksdagen har fattat beslut om korttidspermittering, kan vi då se fram emot en ny uppdatering alternativt instruktioner från Visma angående hur vi ska hantera detta på lönekörningarna inom de närmsta dagarna?

Jesper Fogelström
APPLICATION SPECIALIST
(uppdaterad av Anna Svensson CONTENT PRODUCER ‎2020-04-16 11:02 )

Hej Magnus! 

Vi jobbar just nu på en ny version av löneprogrammet, vi kommer även ta fram en tydlig arbetsgång hur ni ska hantera korttidspermittering för de anställda. 

Tillväxtverket har släppt ny information gällande korttidspermittering, gå gärna in och läs under https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/information-och-stod-kring-coronakrisen/korttidsarbete.h...

 

Vi återkommer så fort vi har mer info att delge. 

 

Vänligen 

Jesper

_fanny_
UTFORSKARE

Hej!

 

Vi lyssnade på ert webbinarium igår och då sa ni att man vid korttidspermittering ska ta hänsyn till röda dagar.

Alltså som nästa vecka där långfredagen är en röd dag, så blir det 32h att arbeta den veckan. Då ska vi alltså korrigera och beräkna permitteringen på 32h istället för på 40h, stämmer det?

Jenny Lu
UTFORSKARE

@_fanny_ Det är den info jag fått från vår arbetsgivarorganisation (IKEM), dvs. beräkna 32 timmar under påskveckorna.

klementsson
NY MEDLEM

Om man inte är kollektivansluten så gäller det att 70% deltar. Vad händer om någon av dessa slutar under perioden och att man då hamnar under 70%. Faller stödet då eller gäller bara 70% när man går med i det statliga stödet?

Jannicke H
NY MEDLEM

Vi har infört detta nu och hur råder ni oss att använda Visma lön anställd/stämpla, ska vi stämpla som vanligt på ordinarie schema och att ni sedan återkommer med en lösning så det blir rätt vid lönehanteringen?

Eller kommer vi att behöva editera varje dag för alla anställda?