Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
(uppdaterad av Anna Svensson CONTENT PRODUCER ‎2021-06-30 16:11 )
  • 515 Svar
  • 27 gilla
  • 169518 Visningar

Från den 16 mars 2020 har företag möjlighet att korttidspermittera de anställda för att klara den ekonomiska krisen som uppstått i samband med Covid-19/Corona.

Stödet kan sökas från och med 7 april 2020, men tillämpas redan från 16 mars och kommer att gälla till 30 september 2021. 

 

 

Jämförelsemånaden blir april 2021 vilket gör att vissa nyanställda också har möjlighet att omfattas av stödet.

Läs mer på regeringen.se: Regeringen förlänger korttidsstödet med ytterligare tre månader »)

 

 

En ny lag för korttidsarbete började gälla 15 februari 2021 och du kommer kunna söka stöd retroaktivt från 1 december 2020. En del regler har förändrats/förtydligats i och med den nya lagen bland annat vad som menas med stödmånad. Ansökan kan göras först 29 mars 2021. Du kan läsa mer om det på Tillväxtverket.se »

 

Tillväxtverket.se finns massvis med information om regler för vilka företag och vilka anställda och svar på de allra flesta frågorna om vad som gäller.

Vårt tips är att oavsett hur du gör att du verkligen ser till att notera alla justeringar du gör för att kunna se vilka inställningar och val som har gjorts.

 

Senast 2 veckor efter den tredje stödmånadens utgång ska du redovisa en avstämning. Här kan du läsa mer om det: Dags för avstämning till Tillväxtverket »

 

Stödet som betalas ut när du har ansökt är preliminärt och efter avstämningen kommer du få reda på om du ska betala tillbaka en del av stödet eller inte. Du söker på 20, 40, 60% eller 80% under stödmånaderna. 

Under perioden för korttidsarbete får du fördela arbetstiden så att det kanske är lite mer ena veckan och lite lägre en annan vecka, så länge som du inte överstiger närvarokvoten som du har ansökt om. Överstiger du närvarokvoten kommer ditt stöd justeras i avstämningen.  

 

När det kommer till lönehanteringen så är det mycket som styrs av kollektivavtalen så börja med att kontrollera vad det står i era avtal. 

Bra info

Tillväxtverket »

SRFs branschkod för lönehantering »

Försäkringskassan »

Inspelning webbinarium Fördjupning korttidsarbete »

Inställningar i löneprogrammet

Vi rekommenderar inte att du ändrar några arbetsscheman utan istället ser till att redovisa löneminskningen och korttidsarbetet på lönespecifikationen.

Minskningen av både lön och korttidsarbete grundar sig på den anställdes anställning.

Korttidsarbete/korttidspermittering Visma Lön 600 » 

Korttidsarbete/korttidspermittering Visma Lön 300 » 

Korttidsarbete/korttidspermittering Visma Lön 100 »

Instruktion Visma eEkonomi Lönebesked »

 

Från version 2020.13 av Visma Lön kan du också använda de nya lönearterna som är framtagna för korttidsarbete: 

Lönearter för månadsavlönade vid korttidsarbete Visma Lön 600 » 

Lönearter för månadsavlönade vid korttidsarbete Visma Lön 300 »

Lönerader för månadsavlönade vid korttidsarbete Visma Lön 100 »  

 

De nya lönearterna 4401, 4402, 4403 och 4405 används för att rapporteringen till SCB ska bli korrekt. Du gör justeringen på lönekörningen med samma löneperiod som de permitterade timmarna avser.

Exempel: Löneperiod 1-30/6 då kan du lägga 4401, 4402, 4403 eller 4405 med de permitterade timmarna som avser juni månad - alltså innevarande månad. Har du löneperiod 1-31/5 på löneutbetalningen i juni kan du vänta tills utbetalningen i juli för att justera permitterade timmar för juni månad.

Registrera sjuk, vab eller semester

Vi rekommenderar att du låter arbetsschemat ligger kvar på den anställde.

Använder ni Visma Lön Anställd kan du läsa om hur den anställde ska hantera sina tider här: 

Korttidsarbete/korttidspermittering Visma Lön 600 » 

Korttidsarbete/korttidspermittering Visma Lön 300 » 

 

Inställningen för Löneväxling som du kan göra i Visma Lön 300/600 gör att frånvaro, till exempel sjukfrånvaro, VAB och semester räknas på det lägre beloppet. Kontrollera i ert avtal hur frånvaron ska beräknas.

 

Om ni använder löneväxling sedan tidigare:

Visma Lön 600:

Kan jag använda löneväxling för att beräkna frånvaro på tillfälligt nedsatt lön om jag använder funk...

Visma Lön 300:

Kan jag använda löneväxling för att beräkna frånvaro på tillfälligt nedsatt lön om jag använder funk...

 

Här finns beskrivning på vad som kan vara bra att tänka på när du redovisar frånvaro om du har gjort inställningen för löneväxlingen eller inte:

Visma Lön 600:

Hur beräknar jag frånvaro på den tillfälligt nedsatta månadslönen vid korttidsarbete?

Hur beräknar jag frånvaro på ordinarie månadslön vid korttidsarbete?

Visma Lön 300:

Hur beräknar jag frånvaro på den tillfälligt nedsatta månadslönen vid korttidsarbete?

Hur beräknar jag frånvaro på ordinarie månadslön vid korttidsarbete?

 

Sjuk:

Karensavdrag och sjukfrånvaroavdrag vid korttidsarbete hanteras som vanligt gällande antalet dagar, dvs. enligt den anställdes ordinarie arbetsschema. Löneavdraget beräknas  som standard på den reducerade lönen

Visma Lön 600:

Hur registreras sjukfrånvaro vid korttidsarbete?

Visma Lön 300:

Hur registreras sjukfrånvaro vid korttidsarbete?

Visma Lön 100:

Hur registreras sjukfrånvaro vid korttidsarbete?

VAB:

Avdrag görs motsvarande de dagar alternativt timmar som den anställde söker ersättning för hos Försäkringskassan. 

Visma Lön 600:

Hur registreras vård av barn och föräldraledighet vid korttidsarbete?

Visma Lön 300:

Hur registreras vård av barn och föräldraledighet vid korttidsarbete?

Visma Lön 100:

Hur registreras vård av barn och föräldraledighet vid korttidsarbete?

Semester: 

Standard är att semesterdagarna registreras utifrån den anställdes ordinarie arbetsschema.

En veckas semester för en anställd som normalt jobbar fem arbetsdagar/vecka, tar fem semesterdagar, även om schemat för korttidsarbetet säger att den anställde bara ska jobba två dagar i veckan. Fyra veckors semester innebär alltså att 20 dagars semester används. 

Semester räknas som frånvaro för stödbeloppet hos Tillväxtverket.

Visma Lön 600:

Hur registreras semesteruttag vid korttidsarbete?

Visma Lön 300:

Hur registreras semesteruttag vid korttidsarbete?

Visma Lön 100:
Hur registreras semesteruttag vid korttidsarbete?

 

Beroende på hur avtalet ser ut kan du behöva justera semesterersättningen för villkor 20/21:

Visma Lön 600:

Beräkna semesterersättning vid korttidsarbete med löneväxling »

Visma Lön 300:

Beräkna semesterersättning vid korttidsarbete med löneväxling »

Visma Lön 100:

Beräkna semesterersättning vid korttidsarbete med löneväxling »

 

Vad händer med semesterskuldlistan?

Om du använder funktionen för löneväxling i Visma Lön 300/600 kommer semesterskuldlistan beräkna på det lägre beloppet. Beloppet uppdateras automatiskt när du tar bort löneväxlingen när korttidsarbetet är slut.  Vill du justera beloppet redan nu kan du läsa här: Räkna upp semesterskulden vid korttidsarbete »

Deltidsanställd

En anställd som är deltidsanställd ska enligt TIllväxtverket minska sin arbetstid och lön enligt samma procentsats som övriga anställda på driftenheten, dubbelkolla med ditt avtal hur du ska göra.

Visma Lön 600:

Hur beräknas korttidsarbete vid föräldraledighet/sjukskrivning på deltid »

Visma Lön 300:

Hur beräknas korttidsarbete vid föräldraledighet/sjukskrivning på deltid »

Visma Lön 100:

Hur beräknas korttidsarbete vid föräldraledighet/sjukskrivning på deltid »

 

Beräkningsförslag om korttidsarbetet börjar mitt i månaden:

Vi vet inte säkert hur det ska räknas utan här måste vi hänvisa till kollektivavtalen eller vad man har avtalat fram om gällande korttidsarbetet.

Ett förslag på beräkning kan vara att ta  (Månadslön*12/365)*x%

Då har vi sänkningen per dag

ex  (30 000*12/365)*0,06= 59,178

59,178*15 dagar = 887 kr

Detta kan du lägga in på löneart 1504

Lönebeskedet blir då

1101 som vanligt med ordinarie lön

1504  887 kr. 

 

Ett annat förslag är att ta månadslönen delat med antalet dagar i månaden för att få fram sänkningen per dag.

Ex: 30 000/30 * 0,06 = 60

60*15 dagar = 900 kr

Detta kan du redovisa på löneart 1504

Lönebeskedet blir då

1101 som vanligt med ordinarie lön

1504  900 kr


Rapportera Fora

På Foras sida står det:

Rapportera lön vid korttidsarbete

För anställda som omfattas av korttidsarbete (även kallat korttidspermittering) ska hela lönen, inklusive den del som staten betalar, rapporteras till Fora. De anställdas tjänstepension Avtalspension SAF-LO beräknas på den lön som betalas ut, inklusive den del som staten betalar.

 

Praktiskt betyder det att om en person har 20.000 kronor i lön och företaget har ett avtal om korttidsarbete så får den anställde en lön på 19.200 kronor givet att hen går ned i lön med 4 procent. Hela den lönen på 19.200 kr är tjänstepensionsgrundande.

Indirekt förlorar den anställde en del av sin tjänstepensionsinbetalning i förhållande till grundlönen på 20.000 kronor men samtidigt får hen ha kvar jobbet och en stor del av tjänstepensionsinbetalningen. Alternativet kanske hade varit varsel och uppsägning.

 

Det är inte helt tydligt, men du behöver alltså inte göra någon justering av beloppet som Visma Lön tar fram.

Kommentarer
Åsawesterlind
UTFORSKARE

Hej, är det någon här inne som har fått mer information om hur det kommer att fungera med semester när man är under permittering? 

Precis som någon har skrivit ovan så känns det orimligt att man genom permitteringen kan spara en mängd semesterdagar på det här sättet. 

Vi får enbart ta med oss 5 semesterdagar in i det nya semesteråret och det skulle vara ohållbart om alla tog ut en massa semester under hösten, när förhoppningsvis affärerna har kommit igång litegrann. 

 

Klaras
NY MEDLEM

Hej kan man både slippa arbetsgiaravgiften på lönerina till skatteverket och även få tillbaka arbetsgivaravgiften för korttidspermittering? 

Åsawesterlind
UTFORSKARE

@Klaras Ja, så som jag har förstått det så har alla företag i kris rätt till sänkningen av arbetsgivaravgifterna (max 30 personer till en maxlön av 25k) samt bidrag för permittering. 

Malutten 67
UTFORSKARE

När det gäller beräkningen utifrån normal arbetstid en vecka när det är en röd dag där arbetsgivarorganisation (IKEM) informerat om att räkna ut timmarna enligt tex 32 timmar*40%=12,8 timmar. 
Det måste ju innebära att det gäller EJ schemalagd tid, eller?

AK____4
NY MEDLEM

Anställd med grundlön samt bonus lön varje månad som är på olika belopp. Hur räknas avdraget för korttidsarbete - på grundlönen eller på hela bruttolönen således även bonus lönen?

 

Tina__43
UTFORSKARE

Om en person har 60 000:- i lön hur gör man då vid lönekörningen, minskar man dem med 7,5% om personen gått ner till 40% sen sänder vi in till staten på 44 000:-  då får arbetsgivaren stå för 16 000:- utan ersättning stämmer det?

Tina__43
UTFORSKARE

Om en person är sjukskriven 75,50,25% vad räknar man på då om personen ska gå ner till 40% säg att personen är sjukskriven 50%  skam man då ta 50*,40=20 timmar/vecka

MD____1
UTFORSKARE

Ansökning för korttidsarbetsstöd på Tillväxtverket är öppen nu.

Suslun
UTFORSKARE

Tina_43: jag läste någonstans att om en person är sjukskriven 50% och ni infört KTP 40% ändras inget för den personen. Man resonerade som så att ni ändå inte betalar någon lön för de 50% hen är sjukskriven.... Men jag kan ha uppfattat fel!

Petra Jacobsson
UTFORSKARE

Det börjar brinna i knutarna då vi behöver påbörja lönehanteringen av lönerna 25/4. Vi har premitterat all personal och behöver veta hur vi ska göra i Visma. Vi använder ett sidosystem för all tidsredovisning. Hur ligger ni till med instruktioner och ny version av löneprogrammet?

Kjelle3
UTFORSKARE
(uppdaterad av Kjelle3 ‎2020-04-07 11:41 )

Hej!

Jag har en fundering som kanske fler bör tänka på. Har mitt företag ekonomiska problem tack vare covid-19. Kostnaderna är större än intäkterna för tillfället men det kanske finns pengar i kassan och vinster sparade sedan tidigare så det är möjligt att rida ut stormen utan statens hjälp.

Om jag har förstått det rätt så har man då inte rätt att begära statens hjälp, rätta mig om jag har fel.

Utdrag från tillväxtverket:

 Ser vi att ett företag som fått stödet agerar på ett sätt som visar att det inte befinner sig i ett svårt ekonomiskt läge har vi möjlighet att reglera stödet vid avstämningen som sker efter att stödet beviljats.

Jesper Fogelström
APPLICATION SPECIALIST
(uppdaterad av Anna Svensson CONTENT PRODUCER ‎2020-04-16 11:03 )

Hej! 

 

Vi har idag släppt en ny version av Visma Lön 2020.1. Detta innebär att du kan hantera delar av statens krispaket direkt i den nya versionen. 

Vi arbetar med att göra lönearter både timavdrag, och bruttolöneavdrag som kan användas vid korttidsarbete. Vår förhoppning är att de ska bli klara 8 april. I Visma Lön kommer det då gå att uppdatera löneartslistan med de nya lönearterna under Arkiv – Uppdatera – Lönearter/konton. Vi återkommer när löneartslistan finns för uppdatering.

För er som vill läsa den senaste infon om korttidspermittering läs följande: https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/information-och-stod-kring-coronakrisen/korttidsarbete.h...

 

Klicka på följande länk för att se versionsnyheter för respektive produkt. 

Visma Lön 600 »

Visma Lön 300 »

Visma Lön 100 »

 

Vänligen 

Jesper

MalinHolmstrom
NY MEDLEM

Har ni någon information om hur ni tänkt att man ska registrera sin tid i Visma lön Anställd?

Kan man lägga upp ett nytt arbetsschema för de som har gått ner i tid, så att de enkelt kan ha koll på hur många timmar de ska arbeta? Eller påverkar arbetsschemat lönen negativt i Visma?

Eller har ni något annat förslag på hur man kan enklast använda Visma Lön Anställd?

Jesper Fogelström
APPLICATION SPECIALIST

Hej Malin! 

Hanteringen i Lön Anställd blir att de anställda ska använda sig av händelsen övrig frånvaro utan löneavdrag. De anställda registrerar detta under de timmar/dagar som de är permitterade. Något mer behöver man inte göra i Lön Anställd utan resten hanteras i Visma Lön. 

Se gärna mitt tidigare inlägg ovan, där finns mer info om hur hanteringen av korttidspermitteringen sker. 

 

Vänligen 

Jesper

MalinHolmstrom
NY MEDLEM

@Jesper FogelströmTack för infon. Det var lite så jag själv också kommit fram till att man kunde göra.

Jag har läst ditt tidigare inlägg och även laddat ner den senaste versionen av Visma lön.

Helgu2020
UTFORSKARE

@Jesper Fogelström  Blir det fel om man istället ändrar lönen i personkortet? istället för lönearterna ni kommer komplettera med? Det känns enklast så och att sjuklön, vab avdrag m.m. baseras på den nya 94% lönen. Hos oss kan det komma att korrigeras beroende på om förutsättningarna ändras under perioden och då känns det enklast om endast lönen på personkortet ändras, eller tänker jag fel?

Mvh Helena

Anna Carlsson
UTFORSKARE

Hej. Vi jobbar i Visma Tid. Hur hanterar vi tiden man är permitterad där? Jag ser ingen tidkod där som heter övrig frånvaro utan löneavdrag.

MalinHolmstrom
NY MEDLEM

@Anna CarlssonI Visma Lön Anställd heter koden Övrig frånvaro med lön. Kanske heter något liknade i Visma Tid

Joanna Norlander
APPLICATION SPECIALIST

Hej @Anna Carlsson !

 

Om du inte redan har en tidkod som är av typen Frånvaro utan löneavdrag så kan du enkelt skapa denna i Visma Tid genom att göra följande:

1. Gå in i Visma Tid under Register - Tidkoder.

2. Välj Ny uppe till vänster och ange först ett nummer i Tidkod (valfritt vad du vill ange där), skriv därefter in en lämplig benämning, exempelvis Övrig frånvaro utan löneavdrag.

3. Ange i kolumnen Typ att det ska vara just Frånvaro utan löneavdrag. Längre ut till höger på raden ska du även sätta en bock i Påverkar Flex per dag då vi vill att tiden ska räknas bort från den schemalagda tiden och inte generera flex i den anställdes flexbank.

 

Du behöver sedan även lägga upp denna tidkod i Visma Lön under Arkiv - Inställningar - Företagsinställlningar - Import/ Export - Tidkoder. Du anger då samma tidkod och benämning som du lagt in i Visma Tid. Därefter kopplar du tidkoden mot lönearten som kommer inom ett par dagar, se Jespers inlägg angående löneartslistan lite högre upp i denna tråd.

 

Hör gärna av dig om du har fler frågor eller funderingar!

 

/Joanna

Helene67
NY MEDLEM

Hej!

 

Behöver man uppdatera programinstallationen också? 2020.01 kör vi med idag. Räcker det då att uppdatera lönearter då? @Jesper Fogelström 

mvh

Tina__43
UTFORSKARE

En fundering, nu har vi väl dem flesta börjat med detta runt den 16 mars att gå ner i tid. Hur löser man det på lönen för april, hur gör man avdraget för mars dem sista veckorna hur räkna man ut det?

Marie N
NY MEDLEM

Hej, någon mer som har problem med den nya uppdateringen 2020.1 . När jag ska gå in företagsinställningar står det " fel från databashanteraren"

MD____1
UTFORSKARE

@Marie Njag fick samma meddelande igår, men det stod att programmet kommer att fungera i alla fall. Testade att göra en lönekörning och den var ok. 

Majvor4
NY MEDLEM

Hej, har uppdaterat den nya versionen idag, alla anställda är korttidspermitterade, finns det nåt enkelt sätt att ändra deras löner, kan inte hitta något, bara att man skulle gå in under arkiv, uppdatera och uppdatera lönekonton, men när jag gör det så ändras inte kontona. Hur gör jag?

Jenny Lu
UTFORSKARE

Undrar också var det finns instruktioner om vilka nya lönearter det gäller och hur man ska hantera lönesänkningen i och med korttidsarbete?

Eller när de kommer om de inte redan finns någonstans jag inte hittat... 

Linnea-E
NY MEDLEM

Hej, jag har en undran. Vi använder oss av ett externt tidrapporteringssystem där vi nu då behöver lägga in en ny frånvaroorsak.

Vi har både timavlönade och månadsavlönade, har jag uppfattat det rätt att det kommer finnas två olika lönearter i Visma för de olika löneformerna?

Detta styr ju då vilken löneart de nya frånvaroorsakerna i tidrapporteringsystemet ska heta. 

Någon som har bra tips på namnet? "Frånvaro utan löneavdrag" känns för diffust för mig då det ej är kopplat i namnet till korttidsarbete.

Jesper Fogelström
APPLICATION SPECIALIST

Hej! 

Vi har nu precis släppt den nya löneartsfilen som innehåller lönearter för att hantera korttidspermittering. 

För att ladda ner filen går du via Arkiv - Uppdatera - Lönearter/Konton

Du möts av en dialog som bekräftar att du importerat ett antal olika lönearter. 

Inläsningen av lönearter behöver göras i varje företag som du hanterar löner för. 

 

Vi har även släppt ett hjälpavsnitt om hur du ska göra för att hantera korttidspermittering på dina anställda.

Läs mer här: https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-lon-600/content/online-help/korttidsarbete.htm

 

Vänligen 

Jesper

 

Andrea3
NY MEDLEM

Hej!

Om en anställd byter omfattning av korttidsarbete mitt i månaden kan man då registrera flera "månadslön efter löneväxling"? Exempelvis 40% korttidsarbete 14-16 april och 60% 17-30 april?

Tina__43
UTFORSKARE

Godmorgon,

 

Som ni ser (visma) så är det många viktiga frågor, när får vi svar på dem? Det börjar dra ihop sig att göra lönerna när dem ska gå iväg i fil till banken. 

Vänligen Tina

 

_fanny_
UTFORSKARE

Godmorgon! Vi har infört korttidsarbete from början av april. I vanliga fall kör vi avvikelserna en månad efter, och månadslönen innevarande månad. Men vid korttidsarbete borde vi väl minska månadslönen för april redan nu. Inte nästa månad när vi kör april-avvikelserna?

 

Alltså vid löneutbetalningen 25/4 borde månadslönen (för april) minska med ex 7,5%?

Andra avvikelser för april körs sedan som vanligt på maj-lönen. Tänker vi rätt?

Annelie0817
NY MEDLEM

I hjälpavsnittet för hantering av korttidsarbete står det att man ska fylla i den tillfälliga månadslönen efter lönesänkningen i fältet "månadslön efter löneväxling" i fliken "LÖN", jag vet inte men jag hittar inte det fältet? 

MD____1
UTFORSKARE

Har samma fråga som @Annelie0817 , hittar inte det heller. Nån som vet?

Linda Carlsson
UTFORSKARE

Hej,

 

Jag hittar fältet "Månadslön efter löneväxling", men kan inte göra någon ändring i det fältet?

 

mvh Linda

Annelie0817
NY MEDLEM

Var hittade du det Linda Carlsson?

Linda Carlsson
UTFORSKARE

@Annelie0817  På anställda-kortet, flik 3 lön och under "Månadslön" finns en ruta "Månadslön efter löneväxling". Ovanför " beräknad timlön". Där hittar jag det. Kanske är det så att du i inställningarna inte bockat för "Löneväxling"?  mvh Linda

Annelie0817
NY MEDLEM

Tack Linda. Helt rätt det var inte ikryssat.

Annelie0817
NY MEDLEM

Kan inte heller ändra i den rutan för löneväxling.

 

Anna Svensson
CONTENT PRODUCER

Hej!

 

Vi kommer försöka sammanställa och besvara så många av era frågor som vi möjligen kan, men i många fall kommer vi vara tvungna att hänvisa till Tillväxtverket och era kollektivavtal.

 

För att ha rutan för löneväxling i programmet behöver du aktivera funktionen under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar, Inställningar. Sätt en markering i rutan Löneväxling och Spara.

Anna Svensson
CONTENT PRODUCER

Och för att ändra i rutan behöver du trycka på pennan och ange från vilket datum - låta nuvarande månadslön stå kvar och sen ändra i fältet för Löneväxling. Vi är på väg att uppdatera hjälpavsnittet.

Linda Carlsson
UTFORSKARE

@Anna Svensson  Jag skall alltså gå in under "månadslön" och göra förändringen? Så kommer raden under att hänga med (månadslön efter löneväxling)? Mvh Linda

Jonas S
NY MEDLEM

Hej

 

Har gjort uppdateringar o hämtningar enligt instruktioner, men får inte fram de nya lönearterna?

Malena78
NY MEDLEM

När man kryssar i rutan för Löneväxling så står det att semesterberäkningar kommer att påverkas, ska det verkligen göra det vid korttidspermittering?

Morgana1000
NY MEDLEM

Enligt mitt program finns inga nya lönearter att uppdatera...

Anna Svensson
CONTENT PRODUCER

@Malena78 Det är olika beroende på kollektivavtal, kontrollera det, men som standard vad jag har läst mig till så ska inte semesterdagar påverkas, men däremot själva lönen. 

 

@Morgana1000 Testa att uppdatera på nytt, vi hade tydligen ett tekniskt problem som ska vara löst nu.

Linda Carlsson
UTFORSKARE

@Anna Svensson  Hej Anna, om man som vi arbetar med avvikelser från månaden innan, skall lönearterna 4401,4402,4403 läggas in först månaden efter då? Vad händer om man inte lägger in denna löneart alls? Mvh Linda

Fredrik Revideco
NY MEDLEM

Vad är anledningen till att man ska lägga in lönen som löneväxling? Räcker det inte med att lägga in lönearten för avdraget för korttidsarbete?

Morgana1000
NY MEDLEM

Tack nu fungerade löneartsuppdateringen. Vi har permittering på 60 % vilket innebär ett avdrag på 7,5 % av den del av månaden där permittering påbörjats. Jag lade in den nya sänkta månadslönen under månadsväxling. Resultat: under samma anställd under lönekörning blir det löneart 1104 uppdelat på två stycken rader( då vi har skifte mitt i månaden men med bibehållen lön (som den var tidigare). Dubbelkollar beräkningen och det blir samma månadslön som tidigare.

 

Vid bryte mitt i månaden, ska det vara två stycken LA 1104 och till detta lägger jag bara 1503?

MD____1
UTFORSKARE

@Anna Svensson nu var det inte jag som ställde frågan, ser att vi har väldigt lika namn 🙂 men så står det faktiskt i mitt program med "Löneväxling (t ex pension) ska påverka löne-och semesterberäkningar"

Åsawesterlind
UTFORSKARE

Fredrik Revideco, jag tänker samma sak, varför kan man inte göra så som det var sagt från början, göra ett avdrag helt enkelt? 

Kan det vara så att detta gäller de som har kollektivavtal? Vi har inte det och jag kommer nog att göra ett avdrag helt enkelt. 

 

klementsson
NY MEDLEM

Om man har provision på medarbetare som man lägger in manuellt som en egen rad i löneregistreringen, innebär det att man manuellt måste dra av 4-7,5% eller kommer det skötas per auto?