Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
(uppdaterad av Anna Svensson CONTENT PRODUCER ‎2021-06-30 16:11 )
  • 515 Svar
  • 27 gilla
  • 170359 Visningar

Från den 16 mars 2020 har företag möjlighet att korttidspermittera de anställda för att klara den ekonomiska krisen som uppstått i samband med Covid-19/Corona.

Stödet kan sökas från och med 7 april 2020, men tillämpas redan från 16 mars och kommer att gälla till 30 september 2021. 

 

 

Jämförelsemånaden blir april 2021 vilket gör att vissa nyanställda också har möjlighet att omfattas av stödet.

Läs mer på regeringen.se: Regeringen förlänger korttidsstödet med ytterligare tre månader »)

 

 

En ny lag för korttidsarbete började gälla 15 februari 2021 och du kommer kunna söka stöd retroaktivt från 1 december 2020. En del regler har förändrats/förtydligats i och med den nya lagen bland annat vad som menas med stödmånad. Ansökan kan göras först 29 mars 2021. Du kan läsa mer om det på Tillväxtverket.se »

 

Tillväxtverket.se finns massvis med information om regler för vilka företag och vilka anställda och svar på de allra flesta frågorna om vad som gäller.

Vårt tips är att oavsett hur du gör att du verkligen ser till att notera alla justeringar du gör för att kunna se vilka inställningar och val som har gjorts.

 

Senast 2 veckor efter den tredje stödmånadens utgång ska du redovisa en avstämning. Här kan du läsa mer om det: Dags för avstämning till Tillväxtverket »

 

Stödet som betalas ut när du har ansökt är preliminärt och efter avstämningen kommer du få reda på om du ska betala tillbaka en del av stödet eller inte. Du söker på 20, 40, 60% eller 80% under stödmånaderna. 

Under perioden för korttidsarbete får du fördela arbetstiden så att det kanske är lite mer ena veckan och lite lägre en annan vecka, så länge som du inte överstiger närvarokvoten som du har ansökt om. Överstiger du närvarokvoten kommer ditt stöd justeras i avstämningen.  

 

När det kommer till lönehanteringen så är det mycket som styrs av kollektivavtalen så börja med att kontrollera vad det står i era avtal. 

Bra info

Tillväxtverket »

SRFs branschkod för lönehantering »

Försäkringskassan »

Inspelning webbinarium Fördjupning korttidsarbete »

Inställningar i löneprogrammet

Vi rekommenderar inte att du ändrar några arbetsscheman utan istället ser till att redovisa löneminskningen och korttidsarbetet på lönespecifikationen.

Minskningen av både lön och korttidsarbete grundar sig på den anställdes anställning.

Korttidsarbete/korttidspermittering Visma Lön 600 » 

Korttidsarbete/korttidspermittering Visma Lön 300 » 

Korttidsarbete/korttidspermittering Visma Lön 100 »

Instruktion Visma eEkonomi Lönebesked »

 

Från version 2020.13 av Visma Lön kan du också använda de nya lönearterna som är framtagna för korttidsarbete: 

Lönearter för månadsavlönade vid korttidsarbete Visma Lön 600 » 

Lönearter för månadsavlönade vid korttidsarbete Visma Lön 300 »

Lönerader för månadsavlönade vid korttidsarbete Visma Lön 100 »  

 

De nya lönearterna 4401, 4402, 4403 och 4405 används för att rapporteringen till SCB ska bli korrekt. Du gör justeringen på lönekörningen med samma löneperiod som de permitterade timmarna avser.

Exempel: Löneperiod 1-30/6 då kan du lägga 4401, 4402, 4403 eller 4405 med de permitterade timmarna som avser juni månad - alltså innevarande månad. Har du löneperiod 1-31/5 på löneutbetalningen i juni kan du vänta tills utbetalningen i juli för att justera permitterade timmar för juni månad.

Registrera sjuk, vab eller semester

Vi rekommenderar att du låter arbetsschemat ligger kvar på den anställde.

Använder ni Visma Lön Anställd kan du läsa om hur den anställde ska hantera sina tider här: 

Korttidsarbete/korttidspermittering Visma Lön 600 » 

Korttidsarbete/korttidspermittering Visma Lön 300 » 

 

Inställningen för Löneväxling som du kan göra i Visma Lön 300/600 gör att frånvaro, till exempel sjukfrånvaro, VAB och semester räknas på det lägre beloppet. Kontrollera i ert avtal hur frånvaron ska beräknas.

 

Om ni använder löneväxling sedan tidigare:

Visma Lön 600:

Kan jag använda löneväxling för att beräkna frånvaro på tillfälligt nedsatt lön om jag använder funk...

Visma Lön 300:

Kan jag använda löneväxling för att beräkna frånvaro på tillfälligt nedsatt lön om jag använder funk...

 

Här finns beskrivning på vad som kan vara bra att tänka på när du redovisar frånvaro om du har gjort inställningen för löneväxlingen eller inte:

Visma Lön 600:

Hur beräknar jag frånvaro på den tillfälligt nedsatta månadslönen vid korttidsarbete?

Hur beräknar jag frånvaro på ordinarie månadslön vid korttidsarbete?

Visma Lön 300:

Hur beräknar jag frånvaro på den tillfälligt nedsatta månadslönen vid korttidsarbete?

Hur beräknar jag frånvaro på ordinarie månadslön vid korttidsarbete?

 

Sjuk:

Karensavdrag och sjukfrånvaroavdrag vid korttidsarbete hanteras som vanligt gällande antalet dagar, dvs. enligt den anställdes ordinarie arbetsschema. Löneavdraget beräknas  som standard på den reducerade lönen

Visma Lön 600:

Hur registreras sjukfrånvaro vid korttidsarbete?

Visma Lön 300:

Hur registreras sjukfrånvaro vid korttidsarbete?

Visma Lön 100:

Hur registreras sjukfrånvaro vid korttidsarbete?

VAB:

Avdrag görs motsvarande de dagar alternativt timmar som den anställde söker ersättning för hos Försäkringskassan. 

Visma Lön 600:

Hur registreras vård av barn och föräldraledighet vid korttidsarbete?

Visma Lön 300:

Hur registreras vård av barn och föräldraledighet vid korttidsarbete?

Visma Lön 100:

Hur registreras vård av barn och föräldraledighet vid korttidsarbete?

Semester: 

Standard är att semesterdagarna registreras utifrån den anställdes ordinarie arbetsschema.

En veckas semester för en anställd som normalt jobbar fem arbetsdagar/vecka, tar fem semesterdagar, även om schemat för korttidsarbetet säger att den anställde bara ska jobba två dagar i veckan. Fyra veckors semester innebär alltså att 20 dagars semester används. 

Semester räknas som frånvaro för stödbeloppet hos Tillväxtverket.

Visma Lön 600:

Hur registreras semesteruttag vid korttidsarbete?

Visma Lön 300:

Hur registreras semesteruttag vid korttidsarbete?

Visma Lön 100:
Hur registreras semesteruttag vid korttidsarbete?

 

Beroende på hur avtalet ser ut kan du behöva justera semesterersättningen för villkor 20/21:

Visma Lön 600:

Beräkna semesterersättning vid korttidsarbete med löneväxling »

Visma Lön 300:

Beräkna semesterersättning vid korttidsarbete med löneväxling »

Visma Lön 100:

Beräkna semesterersättning vid korttidsarbete med löneväxling »

 

Vad händer med semesterskuldlistan?

Om du använder funktionen för löneväxling i Visma Lön 300/600 kommer semesterskuldlistan beräkna på det lägre beloppet. Beloppet uppdateras automatiskt när du tar bort löneväxlingen när korttidsarbetet är slut.  Vill du justera beloppet redan nu kan du läsa här: Räkna upp semesterskulden vid korttidsarbete »

Deltidsanställd

En anställd som är deltidsanställd ska enligt TIllväxtverket minska sin arbetstid och lön enligt samma procentsats som övriga anställda på driftenheten, dubbelkolla med ditt avtal hur du ska göra.

Visma Lön 600:

Hur beräknas korttidsarbete vid föräldraledighet/sjukskrivning på deltid »

Visma Lön 300:

Hur beräknas korttidsarbete vid föräldraledighet/sjukskrivning på deltid »

Visma Lön 100:

Hur beräknas korttidsarbete vid föräldraledighet/sjukskrivning på deltid »

 

Beräkningsförslag om korttidsarbetet börjar mitt i månaden:

Vi vet inte säkert hur det ska räknas utan här måste vi hänvisa till kollektivavtalen eller vad man har avtalat fram om gällande korttidsarbetet.

Ett förslag på beräkning kan vara att ta  (Månadslön*12/365)*x%

Då har vi sänkningen per dag

ex  (30 000*12/365)*0,06= 59,178

59,178*15 dagar = 887 kr

Detta kan du lägga in på löneart 1504

Lönebeskedet blir då

1101 som vanligt med ordinarie lön

1504  887 kr. 

 

Ett annat förslag är att ta månadslönen delat med antalet dagar i månaden för att få fram sänkningen per dag.

Ex: 30 000/30 * 0,06 = 60

60*15 dagar = 900 kr

Detta kan du redovisa på löneart 1504

Lönebeskedet blir då

1101 som vanligt med ordinarie lön

1504  900 kr


Rapportera Fora

På Foras sida står det:

Rapportera lön vid korttidsarbete

För anställda som omfattas av korttidsarbete (även kallat korttidspermittering) ska hela lönen, inklusive den del som staten betalar, rapporteras till Fora. De anställdas tjänstepension Avtalspension SAF-LO beräknas på den lön som betalas ut, inklusive den del som staten betalar.

 

Praktiskt betyder det att om en person har 20.000 kronor i lön och företaget har ett avtal om korttidsarbete så får den anställde en lön på 19.200 kronor givet att hen går ned i lön med 4 procent. Hela den lönen på 19.200 kr är tjänstepensionsgrundande.

Indirekt förlorar den anställde en del av sin tjänstepensionsinbetalning i förhållande till grundlönen på 20.000 kronor men samtidigt får hen ha kvar jobbet och en stor del av tjänstepensionsinbetalningen. Alternativet kanske hade varit varsel och uppsägning.

 

Det är inte helt tydligt, men du behöver alltså inte göra någon justering av beloppet som Visma Lön tar fram.

Kommentarer
Susanne L
NY MEDLEM

Sett att det är fler som har frågat men inte sett något svar ännu.
Hur gör man vid uttag av inarbetad semester under korttidspermittering?

Vi är korttidspermitterade med 20% och har ledigt fredagar. Om man tar ut semester en vecka, ska jag då dra 4 eller 5 semesterdagar?

TobiasW
NY MEDLEM

@Susanne L Det är lite otydligt än så länge. Personligen har jag dock svårt att se det på något annat sätt än att man måste ta ut 5 dagar semester i er situation. Jag tänker såhär:

 

Även om ni har bestämt internt att ni är permitterade på fredagarna så skiter staten i det. Ni är permitterade 20% av veckan och ska jobba 80% av veckan. Om någon då tar semester 4 dagar så borde det (enligt min tolkning) vara så att den anställda ändå ska jobba 80% av det som inte är semester. Alltså 80% av 8 timmar = 6,4 timmar. 

 

Återigen, detta kanske inte är korrekt. Ser gärna andra synpunkter och tolkningar också.

Malin Kjellberg
APPLICATION SPECIALIST

@Maria_56  Anledningen till att du ska använda lönearterna 4401, 4402 och 4403 är för att få rätt arbetad tid vid statistikrapportering, tex till SCB. Samt kunna spåra hur många timmar en anställd varit permitterad.

Jenny Lu
UTFORSKARE

@Malin Kjellberg Så om jag väljer att inte lägga massor av tid på att manuellt räkna ut och lägga in den tiden per varje anställd påverkar det enbart SCB-statistik? Permitteringstid kan jag ju spåra genom Visma Lön Anställd...

Jesper Fogelström
APPLICATION SPECIALIST
(uppdaterad av Jesper Fogelström APPLICATION SPECIALIST ‎2020-04-15 13:55 )

Hej @MD____1 

För tillfället rekommenderar vi att du inte kopplar tidkoden till någon löneart utan har valet "tidkod används ej". 

Anledningen till detta är för att övrig frånvaro utan löneavdrag inte kan dela upp båda lönearterna för korttidspermitteringen gällande lön och timmar. 

Ny info: Du kan koppla 4403 mot din tidkod om du vill och timmarna som dras bort blir det rätta antalet. Det som inte blir så snyggt på lönebeskedet är att varje dag specas för sig, det blir inte en rad med hela intervallet som man kan önska. 

 

Vänligen 

Jesper

Daniel-79
NY MEDLEM
(uppdaterad av Daniel-79 ‎2020-04-15 10:36 )

Hej!

 

Vi har infört korttidsarbete från och med 1 april. Jag vill därför lägga upp ett arbetsschema i Visma för att hantera frånvaron. Men scheman i Visma kan bara göras veckovis. Hur hanterar man lämpligtvis detta? Ska man tänka att de som nu ska jobba 60% nu jobbar 24 timmar per vecka? Och vad gör man då med veckor som inte är 40 timmars arbetstid, som nu runt påsken? Är det då 19,2 timmar som blir arbetstid för dessa veckor? Då funkar det ju inte med att använda 1-veckorsschema eftersom de olika veckorna under en månad kommer att ha olika mycket arbetstid. 

 

Att välja ett schema med oregelbunden arbetstid funkar väl inte heller antar jag, för om någon är sjuk en onsdag så måste det väl göras skillnad om personen den onsdagen skulle ha arbetet eller om personen ändå skulle ha varit ledig?

 

Hade inte det enklaste varit om man kunde sätta upp ett månadsschema istället?

Jenny Lu
UTFORSKARE

@visma - Ni måste ju kunna lägga in en avvikelsepost i Visma Lön Anställd som heter Permittering eller liknande som läser in timmarna till Lön600, det är ju otroligt mycket jobb att manuellt räkna ut och lägga in antalet timmar på alla anställda!

Malin Kjellberg
APPLICATION SPECIALIST

Hej!

Hur man ska hantera olika sorters frånvaro och semester i samband med korttidspermittering är något man först bör kontrollera med sitt kollektivavtal, då det hanteras väldigt olika. Vi håller på att arbeta fram ett hjälpavsnitt där vi hoppas kunna besvara många av era frågor som berör detta.

Om man i Visma lön lägger in lön efter löneväxling (den sänkta lönen) kommer beräkningar för tex övertidsersättning, avdrag för tjänstledighet, semesterberäkning vid semesterårsavslut och värde på semesterskuldlistan att baseras på den sänkta lönen. Det kan därför krävas manuell hantering för att lägga in korrekta värden baserade på den ordinarie lönen vid tex uttag av semester. Som någon redan hade skrivit ovan kan man lägga snabbvalet som vanligt och sedan högerklicka på den orange pricken och välja "konvertera snabbval till rader". Då har du möjlighet att skriva in ett belopp.

Malin Kjellberg
APPLICATION SPECIALIST

@Jenny Lu Det stämmer, lönearterna påverkar inga ackumulatorer utan de gör att du får rätt timmar på statistikrapporteringen samt att det blir lätt att få fram en rapport på antal timmar per permitteringsprocent.

Julia
UTFORSKARE

Hej. Finns det tydligt svar om lönereducering när lönen överstiger 44 000? Jag ser att löneprogrammet gör avdrag från den ordinarie månadslönen (t.ex. 50 000), medan det står att nedsatta lönen baseras på takbeloppet 44 000 enligt Tillväxtverket som känns orimligt då den anställda kommer behålla högre lön än 92,5%. 

En fråga till: varför löneaterna 4401-4403 tas inte till hänsyn vid beräkning av sjuklön? Ska man verkligen använda löneväxling? Jag förstår inte den här delen. Vi har IKEM kollektivavtal.

Blir tacksam för återkoppling.

Åsawesterlind
UTFORSKARE

@Julia  Jag har försökt få tag i Tillväxtverket angående detta ett antal gånger. Har nu även försökt på Facebook.... 
När jag pratade med Tholin & Larsson (som är experter på lön) så menade de att man använder sig av den "normala" lönen när man räknar på avdraget. 
När man läser på Tillväxtverkets hemsida så står det dock klart och tydligt att avdraget beräknas på max 44 000. 

 

Malin Kjellberg
APPLICATION SPECIALIST
(uppdaterad av Anna Svensson CONTENT PRODUCER ‎2020-04-16 11:06 )

Hej!
@Julia  Om en anställd har en lön på 50 000 kr så får du som arbetsgivare endast söka stöd på lönetaket 44 000 kr från Tillväxtverket. Titta gärna på tillväxtverkets sida där de tar upp olika frågeställningar om korttidspermittering och stödbelopp.

 

Lönearterna 4401, 4402 och 4403 påverkar inga beräkningar alls utan är skapade för att du ska kunna hålla koll på permitteringstimmarna samt få rätt arbetade timmar på statistikrapporteringen. Vad som gäller för just ditt kollektivavtal och korttidspermittering behöver du själv kontrollera.

Julia
UTFORSKARE

@Malin Kjellberg tack för svaret, men jag frågar om lönereducering (avdrag), ej lönestöd 

MartinaL
NY MEDLEM

@Julia  jag ställde samma fråga till Srf Konsulterna som tagit fram en branschkod för hantering av korttidsarbete (har man kollektivavtal så gäller i första hand kollektivavtalets regler för hantering, men har man inte kollektivavtal så kan man få stöd via Srf's branschkod).
De skriver följande på sida 8 i dokumentet: "Minskningen i lön är lika stor oavsett lönetak. Dvs. är lönen 70 000 kr och arbetstidsminskningen 60
% minskas hela lönen om 70 000 med 7,5 % och detta trots att arbetsgivaren inte får stöd över 44
000. Arbetsgivaren betalar resterande del över taket för stöd. Belopp utöver 44 000 kr regleras inte i
lagstiftningen och får därför avtalas mellan arbetsmarknadens parter. Om kollektivavtal inte finns är
rekommendationen att räkna hela lönen med arbetstidsminskning"

 

När jag frågade Srf om detta då jag tyckte det motsade Tillväxtverkets info så fick jag detta till svar: "Det gäller i detta fall att skilja på hur lönen ska hanteras i löneberäkningen och hur Tillväxtverket hanterar lönen när det gäller att räkna fram stödet. Tillväxtverket hänvisar till stödberäkningen" 

 

I övrigt finns mycket annan hjälpsam vägledning i Srf konsulternas branschkod som besvarar många av de frågor som ställts i denna tråd. 

Branschkoden finns att hitta via länken nedan, under "Verktyg och hjälpmedel"

https://www.srfkonsult.se/srf-konsulterna-om-corona/

Cecilia52
NY MEDLEM

@Julia

 

Jag tror detta styrs på kollektivnivå. Vi har inget kollektivavtal men har gjort avtal med all vår personal och alla får avdrag om 6% på sin avtalade månadslön (Vi har gått ner 40% i tid). Alla går ner i tid lika mycket och alla får samma löneavdrag oavsett månadslön.

Stödet vi får beräknas bara på upp till 44.000 kr. Se fetmarkerad del av text ifrån Tillväxtverket, vi har alltså avtalat att alla solidariskt sänker lika mycket.
 
"Stödet beräknas på arbetstagarens ordinarie lön upp till maximalt 44 000 kronor i månaden. Det gäller även för arbetstagare vars lön är högre än 44 000 kronor. Även när det gäller den procentuella löneminskningen så beräknas stödet på en lön på maximalt 44 000 kronor i månaden. Belopp därutöver regleras inte i lagstiftningen och får därför avtalas mellan arbetsmarknadens parter. "
Julia
UTFORSKARE

@MartinaL tack så mycket!

MD____1
UTFORSKARE

Såg att denna fråga ställdes tidigare men hittar intet svar,  vi har permittering from den 1 april på 60% och arbetar med avvikelser från månaden innan, skall löneart 4403 läggas in denna månad eller först i maj? 

Tack

Veronica74
NY MEDLEM

Semester under korttidspermittering

 

Hej,

Vid korttidspermittering hur ställer man sig till semestern? Om korttidspermitteringen omfattar 40% och när den anställde tar ut sin semester hur beräknas semestern då? På vilka dagar? På de 3 dagar i veckan (60%) som den anställde är schemalagd under korttidspermitteringen eller på sin ursprungsarbetstid om 100% ?  

 

Tack på förhand.

 

Mvh Veronica

MartinaL
NY MEDLEM

@Veronica74 Det finns svar på detta tidigare i tråden 🙂
Annars kan du läsa rekommendationerna i Srf konsulternas branschkod på sida 12-13 (se min länk i inlägg ovan). Semester skall beräknas på ordinarie arbetstid om inte ett kollektivavtal säger något annat. 

Robert45
NY MEDLEM

Jag upptäckte att efter ha lagt in månadslön efter löneväxling så påverkas inte bara frånvaro

utan även övertid...

MD____1
UTFORSKARE

Hej, skulle behöva svar på detta innan jag skickar ut lönespecifikationer för april, nån som kan hjälpa till @Jesper Fogelström 

@Malin Kjellberg ?

Såg att denna fråga ställdes tidigare men hittar intet svar,  vi har permittering from den 1 april på 60% och arbetar med avvikelser från månaden innan, skall löneart 4403 läggas in denna månad eller först i maj? 

Tack

Tina__43
UTFORSKARE

Godmorgon,

En fundering, varför ska man skriva in nya lönen vid löneväxling, man använder väl löneart som tillhör 7,5% …. som avdrag på lönen, har det med övrig frånvaro att göra?

Tack 

Tina__43
UTFORSKARE

Hur får man fram pennan vid månadslönen efter löneväxling? Har bara penna vid månadslön

Tobbe_16
NY MEDLEM

Hej en fråga angående löneminskningen. En anställd med månadslön 50 000 kr, korttidspermittering 60%.

 

Blir löneminskningen:

Alt 1.      50 000 * 7,5% = 3 750 kr

Alt 2.      44 000 * 7,5% = 3 300 kr

 

Har hela tiden trott det är alt 2 som gäller men blivit tveksam efter varit inne på Unions hemsida

 

 

Jenny Lu
UTFORSKARE

@Tina__43 Klicka på den pennan så får du även upp fält för månadslön efter löneväxling.

Jenny Lu
UTFORSKARE

@Tobbe_16 Så här skriver vår AGO:

"Vi (och alla medlemsorganisationer inom Svenskt Näringsliv) vidhåller vår tolkning om att arbetsgivaren ska betala ut 94, 96 respektive 92,5 procent av lönen oavsett om den ligger över eller under 44 000 kr." 

Så med andra ord ska avdrag göras på den fulla lönen även vid löner över 44'.

Malin Kjellberg
APPLICATION SPECIALIST

@MD____1 Eftersom den anställde är permitterad från 1/4 så är det arbetade timmar som avser april månad du vill minska med löneart 4401,4402 eller 4403. Om du på lönekörningen i april har löneperiod mars så bör du precis som du beskriver vänta med att minska timmarna tills utbetalningen i maj då du istället har löneperioden april. Men om lönekörningen i april har löneperiod april så är det på den lönekörningen du även vill minska de arbetade timmarna.

Julia
UTFORSKARE

@Veronica74 på sin ursprungsarbetstid om 100%

michaela93
NY MEDLEM

Om någon ur personalen blir sjuk och inte kan arbeta, får någon annan ta den personens timmar då också eller hur gör man?

 

Om någon blir sjuk så saknas det ju ett x antal timmar som vi inte kan arbeta in på något vis om inte någon annan kan ta de timmarna också

 

 

Jesper Fogelström
APPLICATION SPECIALIST

Hej @michaela93 

Om en anställd är sjuk så lägger man in den sjukfrånvaro som gäller. Om ni sedan vill lägga till timmar på en annan medarbetare så kan ni göra det. 

Hur ni sen vill lösa den utökade arbetstiden får ni avgöra själva. Jag hoppas jag tolkar din fråga rätt, om inte får du gärna återkomma. 

Ante1982
UTFORSKARE

Hej @Tobbe_16  

Angående din fråga om löneminskningen. 
"Alt 2" säger tillväxtverket på sin hemsida. 
Jag jobbar med transports kollektivavtal och dom säger till oss att räkna på "Alt 1" den anställdes faktiska lön även om den är över 44 000:-

Så jag skulle kolla med ert kollektivavtal om sådant finns. 

Jessica9
UTFORSKARE

Hej, vi använder oss av semesteravtal 20, nettosemesterdagar. Som ska beräknas så här:

Semesterdaglön betalda dagar

  1. Månadslön * (4,6 % + Semestertillägg %) = Semesterdaglön

Semesteravdrag

-(Månadslön efter löneväxling * 4,6% / Total tid enligt arbetsschema * Återstående tid efter eventuell annan frånvaro)

Vid chatt med supporten sa de att semestern inte skulle påverkas när man lägger in löneväxling.

 

Men för mig ändras semesterskuldlistan till lön efter löneväxling när jag lagt in den nya lönen? Nån annan som lyckats få det att stämma enligt grundlön/normallönen?

michaela93
NY MEDLEM

Tack för svar men har då en följdfråga.

 

Vad finns det för alternativ på hur man kan lösa den utökade arbetstiden?

_fanny_
UTFORSKARE

Hej @Malin Kjellberg

 

Du skriver:

Eftersom den anställde är permitterad från 1/4 så är det arbetade timmar som avser april månad du vill minska med löneart 4401,4402 eller 4403. Om du på lönekörningen i april har löneperiod mars så bör du precis som du beskriver vänta med att minska timmarna tills utbetalningen i maj då du istället har löneperioden april. Men om lönekörningen i april har löneperiod april så är det på den lönekörningen du även vill minska de arbetade timmarna.

 

Har då en följd fråga. Vi har också avvikelserna en månad efter, så nu på april lönen tar vi avvikelserna för mars. Vi har permitterat från april, och då skriver du ovan att frånvarotimmarna gällande permittering ska läggas på löneart 4401 osv nästa månadslön (maj). Men själva löneminskningen på löneart 1501 osv bör väl bli på denna lönekörningen (april) ? Så att månadslönen för april minskas med 1501 och så hamnar bara frånvarotimmarna (för underlag till SCB osv) på nästa lönespec (maj). Tänker jag rätt?

Magnus Erixon
UTFORSKARE

"Löneperiod" avser ju den kalendermånad som månadslönen avser och alltså ingen avvikelse (frånvaro) .
"Avvikelseperiod" avser allt som oftast föregående kalendermånad, går ju inte veta frånvaron innan månaden är slut 😉 
Således ska den fasta månadslönen (100%) och löneavdraget för korttidsarbete (4, 6 el 7,5%) göras på aprils lönesspec.
Det som ska anges som frånvaro-tid för korttidsarbete (20, 40 el 60%) ska alltså anges på majs lönespec, precis som vilken frånvaro som helst.

Däremot är jag fortfarande undrande över när en anställd tar ut en betald semesterdag på en dag som man egentligen är permitterad på enligt schemat, då ska ju fortfarande den semesterdagen ingå i underlaget för stöd från Tillväxtverket. Då känns det ju ändå som om denna dag även skulle ingå i frånvarotid som permittering... Dubbel redovisning av frånvaro alltså? Endast Föräldraledighet, VAB, obetald semester ska reducera underlaget enligt Tillväxtverket. 

Morgan66
NY MEDLEM

Men det är ju inte frånvaro man registrerar, utan jobbade timmar? Så då fattar jag det som att det i ex ovan skall med i april?

Magnus Erixon
UTFORSKARE

Nä, löneartikel 4401,4402 & 4403 avser permitterade (frånvarotimmar) som fattat det... Eller har jag tolkat det fel?

Morgan66
NY MEDLEM

Fel tänkt av mig, ja det är ju frånvarotimmarna man registrerar. Men har jag fattat det rätt, att frånvarotimmarna i april ska vara med på maj-lönen (om löneperioden är april)?

Magnus Erixon
UTFORSKARE

@Morgan66 Yes, så tänker jag också...

Magnus Erixon
UTFORSKARE

@Jesper Fogelström
@MalinKjellberg 
Se min kommentar lite längre upp ang perioder och registrering av betald semesterdag på permitterad dag. Har ni någon tanke på hur detta ska hanteras i Visma Lön? 

Jesper Fogelström
APPLICATION SPECIALIST
(uppdaterad av Jesper Fogelström APPLICATION SPECIALIST ‎2020-04-16 14:43 )

Hej! 

Tack till alla som delar och hjälper varandra kring olika frågeställningar. 

Jag vill slå ett slag för att gå in och läsa mer om korttidspermittering via SRF:s sida. 

Det finns mycket information om hur man ska tänka i de olika situationer man ställs inför.

Du kan läsa om alla nya lagar och regler via följande länk: srf-konsulterna-om-corona/

 

Vänligen 

Jesper

Malin Kjellberg
APPLICATION SPECIALIST
(uppdaterad av Malin Kjellberg APPLICATION SPECIALIST ‎2020-04-16 15:56 )

@Magnus Erixon Det stämmer som du skrev ovan att det är timmarna den anställde är permitterad (inte arbetar) du ska lägga på 4401, 4402 eller 4403. Detta för att lönearterna minskar de arbetade timmarna i statistikrapporteringen och gör att du rapporterar rätt uppgifter till SCB.

 

På lönekörningen i april om du har löneperiod 1-30/4 lägger du de timmar personen är permitterad under april på någon av lönearterna 4401, 4402 eller 4403. Men de tre lönearterna påverkar inga andra ackumulatorer i programmet än att du får rätt timmar i din statistikrapportering.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Jesper Fogelström
APPLICATION SPECIALIST

Hej @michaela93 

Det beror på om det är en månadsavlönad eller timavlönad. Min uppfattning är att får man beordrad övertid så ska man betala ut de timmar man jobbar extra som övertid. Om det enbart är så att du ska jobba en dag som du vanligtvis inte arbetar så kanske du bara justerar schemat för den anställde. 

Jag rekommenderar att du kontaktar oss på 0470-706200 så kan vi förklara mer ingående hur man bör tänka kring sjukfrånvaro etc. 

 

Magnus Erixon
UTFORSKARE

@Malin Kjellberg  
Återstår dock frågan hur man hanterar om en anställd tar ut en betald semesterdag på en permitterad dag? Hur ska denna "frånvaro" redovisas? Det är ju grundande för stöd från Tillväxtverket, men ändå frånvaro lönemässigt. Antar att vi ska använda dessa lönearter (4401..4403) som underlag i avstämningen till Tillväxtverket sen. Då vill man ju ändå att permitteringen ska framgå och inte reduceras pga uttagen semesterdag...

Vi betalar som sagt ut månadslön för innestående månad (april) , men redovisar frånvaro (inkl permittering) på efterföljande månad! Det är ju inte lätt att redovisa permitterad tid i förskott? Saker kan ju hända (tex sjukdom, semester etc som gör att det faktiskt inte är permitterad tid)
Dvs avvikelseperioden är alltså alltid för föregående månad. Rörigt värre...?

Malin Kjellberg
APPLICATION SPECIALIST

@Magnus Erixon  I SRF.s dokumentation om korttidspermittering står det såhär angående semesteruttag:

 

Uttag av semesterdagar
Under semester omfattas inte den anställde av korttidsarbete. Semesterutläggningen sker utan
hänsyn till hur kortidspermitteringen är förlagd. En veckas semester, för arbetstagare som normalt är
schemalagd fem arbetsdagar/vecka, innebär att fem semesterdagar läggs ut även om korttidsarbetet
endast sker på två dagar i veckan. Fyra veckors huvudsemester innebär därmed att 20 dagars
semester tas i anspråk.


Exempel förläggning av semester
Semester ska utbetalas på samma sätt som om den anställde hade arbetat som vanligt. Det innebär
att det intjänade värdet enligt lag och kollektivavtal är det som gäller. Vid sammanfallande intjänande år och semesterår tjänas semesterlön in som om den anställde arbetat i normal omfattning, dvs korttidsarbetet påverkar inte

 

Man kan alltså inte både vara permitterad och ha semester på en och samma dag. 

 

Om ni hanterar permitteringstimmarna som en avvikelse och rapporterar dem månaden efter kommer ni få fel timmar i statistikrapporteringen. Detta eftersom ni då minskar Arbetade timmar i maj enligt schema med permitterade timmar som avser april.

Linnea-E
NY MEDLEM

Hej igen på er alla.

Jag har en fråga som egentligen blir två, vi kör på nivå 3, dvs permitterade 60% och arbetar 40%.

På våra timavlönade, visst ska jag för nu ändra deras timlön på flik 3 Lön till 92,5% av den avtalde timlönen? Tex om x har 100kr/h ska det nu stå 92,5kr/h. Men, detta kommer ju resultera i att de timavlönade kommer få semesterersättning för den tillfälligt sänkta lönen?

Eller har jag uppfattat fel och jag inte alls ska ändra lönen på flik 3 Lön utan ha kvar den som vanligt och i lönekörningen lägga in en av de nya lönearterna som automatiskt drar av 7,5% av bruttolönen men att det ej påverkar sem-ers? Vi har EJ kollektivavtal.

Morgan66
NY MEDLEM

Någon som vet om helt föräldralediga ska skriva avtal och om de ingår i beräkningen av minst 70% av driftenheten?

Tina__43
UTFORSKARE

Godmorgon,

 

Sitter nu och ska göra lönerna för april med avvikelser för mars. Avvikelsen för mars förstår jag med formeln ni har lagt i början av tråden. 

 

Men avdraget för april ska det göras manuellt med? Finns det inte en löneart som räknar av 4,6, 7,5 direkt på månadslönen. 

 

Hur ska man göra?

 

 

 

Annelie0817
NY MEDLEM

Vi började våran korttidspermittering 14/4 vilket innebär att vi är permitterade halva denna månad. Hur ska man då göra med lönen? Ska man räkna på halva på månaden när det gäller avdraget, i detta fall 60%? Trodde att det skulle ske automatiskt när man la in löneväxling från gällande datum.

 

Safija
UTFORSKARE

Hej @Annelie0817

Har du fått svar på din fråga? Jag har samma bekymmer. Funderar om man ska ha månadslön i två rader, den första som daglön från 1-13-e april på ordinarielön och den andra som daglön från14-30-e april på den permitterade lönen?

 

Snälla någon som vet? Hur gjorde ni som permitterade redan i mars när ni körde mars lönerna?