Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
(uppdaterad av Anna Svensson CONTENT PRODUCER ‎2021-06-30 16:11 )
  • 515 Svar
  • 27 gilla
  • 170249 Visningar

Från den 16 mars 2020 har företag möjlighet att korttidspermittera de anställda för att klara den ekonomiska krisen som uppstått i samband med Covid-19/Corona.

Stödet kan sökas från och med 7 april 2020, men tillämpas redan från 16 mars och kommer att gälla till 30 september 2021. 

 

 

Jämförelsemånaden blir april 2021 vilket gör att vissa nyanställda också har möjlighet att omfattas av stödet.

Läs mer på regeringen.se: Regeringen förlänger korttidsstödet med ytterligare tre månader »)

 

 

En ny lag för korttidsarbete började gälla 15 februari 2021 och du kommer kunna söka stöd retroaktivt från 1 december 2020. En del regler har förändrats/förtydligats i och med den nya lagen bland annat vad som menas med stödmånad. Ansökan kan göras först 29 mars 2021. Du kan läsa mer om det på Tillväxtverket.se »

 

Tillväxtverket.se finns massvis med information om regler för vilka företag och vilka anställda och svar på de allra flesta frågorna om vad som gäller.

Vårt tips är att oavsett hur du gör att du verkligen ser till att notera alla justeringar du gör för att kunna se vilka inställningar och val som har gjorts.

 

Senast 2 veckor efter den tredje stödmånadens utgång ska du redovisa en avstämning. Här kan du läsa mer om det: Dags för avstämning till Tillväxtverket »

 

Stödet som betalas ut när du har ansökt är preliminärt och efter avstämningen kommer du få reda på om du ska betala tillbaka en del av stödet eller inte. Du söker på 20, 40, 60% eller 80% under stödmånaderna. 

Under perioden för korttidsarbete får du fördela arbetstiden så att det kanske är lite mer ena veckan och lite lägre en annan vecka, så länge som du inte överstiger närvarokvoten som du har ansökt om. Överstiger du närvarokvoten kommer ditt stöd justeras i avstämningen.  

 

När det kommer till lönehanteringen så är det mycket som styrs av kollektivavtalen så börja med att kontrollera vad det står i era avtal. 

Bra info

Tillväxtverket »

SRFs branschkod för lönehantering »

Försäkringskassan »

Inspelning webbinarium Fördjupning korttidsarbete »

Inställningar i löneprogrammet

Vi rekommenderar inte att du ändrar några arbetsscheman utan istället ser till att redovisa löneminskningen och korttidsarbetet på lönespecifikationen.

Minskningen av både lön och korttidsarbete grundar sig på den anställdes anställning.

Korttidsarbete/korttidspermittering Visma Lön 600 » 

Korttidsarbete/korttidspermittering Visma Lön 300 » 

Korttidsarbete/korttidspermittering Visma Lön 100 »

Instruktion Visma eEkonomi Lönebesked »

 

Från version 2020.13 av Visma Lön kan du också använda de nya lönearterna som är framtagna för korttidsarbete: 

Lönearter för månadsavlönade vid korttidsarbete Visma Lön 600 » 

Lönearter för månadsavlönade vid korttidsarbete Visma Lön 300 »

Lönerader för månadsavlönade vid korttidsarbete Visma Lön 100 »  

 

De nya lönearterna 4401, 4402, 4403 och 4405 används för att rapporteringen till SCB ska bli korrekt. Du gör justeringen på lönekörningen med samma löneperiod som de permitterade timmarna avser.

Exempel: Löneperiod 1-30/6 då kan du lägga 4401, 4402, 4403 eller 4405 med de permitterade timmarna som avser juni månad - alltså innevarande månad. Har du löneperiod 1-31/5 på löneutbetalningen i juni kan du vänta tills utbetalningen i juli för att justera permitterade timmar för juni månad.

Registrera sjuk, vab eller semester

Vi rekommenderar att du låter arbetsschemat ligger kvar på den anställde.

Använder ni Visma Lön Anställd kan du läsa om hur den anställde ska hantera sina tider här: 

Korttidsarbete/korttidspermittering Visma Lön 600 » 

Korttidsarbete/korttidspermittering Visma Lön 300 » 

 

Inställningen för Löneväxling som du kan göra i Visma Lön 300/600 gör att frånvaro, till exempel sjukfrånvaro, VAB och semester räknas på det lägre beloppet. Kontrollera i ert avtal hur frånvaron ska beräknas.

 

Om ni använder löneväxling sedan tidigare:

Visma Lön 600:

Kan jag använda löneväxling för att beräkna frånvaro på tillfälligt nedsatt lön om jag använder funk...

Visma Lön 300:

Kan jag använda löneväxling för att beräkna frånvaro på tillfälligt nedsatt lön om jag använder funk...

 

Här finns beskrivning på vad som kan vara bra att tänka på när du redovisar frånvaro om du har gjort inställningen för löneväxlingen eller inte:

Visma Lön 600:

Hur beräknar jag frånvaro på den tillfälligt nedsatta månadslönen vid korttidsarbete?

Hur beräknar jag frånvaro på ordinarie månadslön vid korttidsarbete?

Visma Lön 300:

Hur beräknar jag frånvaro på den tillfälligt nedsatta månadslönen vid korttidsarbete?

Hur beräknar jag frånvaro på ordinarie månadslön vid korttidsarbete?

 

Sjuk:

Karensavdrag och sjukfrånvaroavdrag vid korttidsarbete hanteras som vanligt gällande antalet dagar, dvs. enligt den anställdes ordinarie arbetsschema. Löneavdraget beräknas  som standard på den reducerade lönen

Visma Lön 600:

Hur registreras sjukfrånvaro vid korttidsarbete?

Visma Lön 300:

Hur registreras sjukfrånvaro vid korttidsarbete?

Visma Lön 100:

Hur registreras sjukfrånvaro vid korttidsarbete?

VAB:

Avdrag görs motsvarande de dagar alternativt timmar som den anställde söker ersättning för hos Försäkringskassan. 

Visma Lön 600:

Hur registreras vård av barn och föräldraledighet vid korttidsarbete?

Visma Lön 300:

Hur registreras vård av barn och föräldraledighet vid korttidsarbete?

Visma Lön 100:

Hur registreras vård av barn och föräldraledighet vid korttidsarbete?

Semester: 

Standard är att semesterdagarna registreras utifrån den anställdes ordinarie arbetsschema.

En veckas semester för en anställd som normalt jobbar fem arbetsdagar/vecka, tar fem semesterdagar, även om schemat för korttidsarbetet säger att den anställde bara ska jobba två dagar i veckan. Fyra veckors semester innebär alltså att 20 dagars semester används. 

Semester räknas som frånvaro för stödbeloppet hos Tillväxtverket.

Visma Lön 600:

Hur registreras semesteruttag vid korttidsarbete?

Visma Lön 300:

Hur registreras semesteruttag vid korttidsarbete?

Visma Lön 100:
Hur registreras semesteruttag vid korttidsarbete?

 

Beroende på hur avtalet ser ut kan du behöva justera semesterersättningen för villkor 20/21:

Visma Lön 600:

Beräkna semesterersättning vid korttidsarbete med löneväxling »

Visma Lön 300:

Beräkna semesterersättning vid korttidsarbete med löneväxling »

Visma Lön 100:

Beräkna semesterersättning vid korttidsarbete med löneväxling »

 

Vad händer med semesterskuldlistan?

Om du använder funktionen för löneväxling i Visma Lön 300/600 kommer semesterskuldlistan beräkna på det lägre beloppet. Beloppet uppdateras automatiskt när du tar bort löneväxlingen när korttidsarbetet är slut.  Vill du justera beloppet redan nu kan du läsa här: Räkna upp semesterskulden vid korttidsarbete »

Deltidsanställd

En anställd som är deltidsanställd ska enligt TIllväxtverket minska sin arbetstid och lön enligt samma procentsats som övriga anställda på driftenheten, dubbelkolla med ditt avtal hur du ska göra.

Visma Lön 600:

Hur beräknas korttidsarbete vid föräldraledighet/sjukskrivning på deltid »

Visma Lön 300:

Hur beräknas korttidsarbete vid föräldraledighet/sjukskrivning på deltid »

Visma Lön 100:

Hur beräknas korttidsarbete vid föräldraledighet/sjukskrivning på deltid »

 

Beräkningsförslag om korttidsarbetet börjar mitt i månaden:

Vi vet inte säkert hur det ska räknas utan här måste vi hänvisa till kollektivavtalen eller vad man har avtalat fram om gällande korttidsarbetet.

Ett förslag på beräkning kan vara att ta  (Månadslön*12/365)*x%

Då har vi sänkningen per dag

ex  (30 000*12/365)*0,06= 59,178

59,178*15 dagar = 887 kr

Detta kan du lägga in på löneart 1504

Lönebeskedet blir då

1101 som vanligt med ordinarie lön

1504  887 kr. 

 

Ett annat förslag är att ta månadslönen delat med antalet dagar i månaden för att få fram sänkningen per dag.

Ex: 30 000/30 * 0,06 = 60

60*15 dagar = 900 kr

Detta kan du redovisa på löneart 1504

Lönebeskedet blir då

1101 som vanligt med ordinarie lön

1504  900 kr


Rapportera Fora

På Foras sida står det:

Rapportera lön vid korttidsarbete

För anställda som omfattas av korttidsarbete (även kallat korttidspermittering) ska hela lönen, inklusive den del som staten betalar, rapporteras till Fora. De anställdas tjänstepension Avtalspension SAF-LO beräknas på den lön som betalas ut, inklusive den del som staten betalar.

 

Praktiskt betyder det att om en person har 20.000 kronor i lön och företaget har ett avtal om korttidsarbete så får den anställde en lön på 19.200 kronor givet att hen går ned i lön med 4 procent. Hela den lönen på 19.200 kr är tjänstepensionsgrundande.

Indirekt förlorar den anställde en del av sin tjänstepensionsinbetalning i förhållande till grundlönen på 20.000 kronor men samtidigt får hen ha kvar jobbet och en stor del av tjänstepensionsinbetalningen. Alternativet kanske hade varit varsel och uppsägning.

 

Det är inte helt tydligt, men du behöver alltså inte göra någon justering av beloppet som Visma Lön tar fram.

Kommentarer
Jenny Lu
UTFORSKARE

@Safija 

Jag har manuellt räknat ut det. Räknade på månadsavdraget/31*antal permitteringsdagar

Ex i mitt fall: Månadslön 30000, permitterad 60% från 30/3.

30000*7,5%=2250 kr

2250/31*2=145 kr

Lagt detta på löneart 1503 med datum 30-31/3

Sen lagt en ny rad med löneart 1503 för hela april. 

Annelie0817
NY MEDLEM

Det blev automatiskt två lönerader och då kan man enkelt räkna ut vilket avdrag som ska göras för den del av månaden som korttidspermitteringen avser, vilket man borde göra logiskt sett då korttidspermitteringen avser endast halva månaden.

Morgan66
NY MEDLEM

Hej! Jag hade räknat på arbetstimmar istället för kalenderdagar, undrar vad som är rätt? 

Då hade jag fått 2250/176*16=204 kr (om arbetstiden i mars skulle varit 176 timmar).

Men jag vet som sagt inte vilket som man bör göra.

Jesper Fogelström
APPLICATION SPECIALIST

Hej @Morgan66 

Du ska sänka med timmar, du kan enbart göra detta via lönearterna vi tagit fram för korttidspermittering. 

Du kan läsa mer via följande avsnitt, https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-lon-300/content/online-help/korttidsarbete.htm

 

Vänligen 

Jesper

Annelie0817
NY MEDLEM

@Morgan66 

Då vi har månadslön har jag räknat på det belopp som jag fått fram i detta fall:

31 500x7,5%= 2 362.50

2 362.50/31= 76,21 X 17dgr= 1 295,57

 

Morgan66
NY MEDLEM

Hej! Tolkar jag det rätt att jag ska använda arbetstimmar som grund för löneavdraget, inte kalenderdagar?

Safija
UTFORSKARE

@Jenny Lu  Tack för ditt svar! ❤️

Då behöver vi inte ändra månadslön på den anställde, utan korrigera med löneart 1503 (även nästa månad= permittering hela månaden)

Har jag uppfattat det rätt eller?

michaela93
NY MEDLEM

Om man exempelvis har lön från 16/3-15/4 och blev permitterad 23 mars. Hur räknar man fram avdraget då om man har en månadslön på 25 000?

Mxdo123
NY MEDLEM

Hej!

Vi ska nu göra lönerna för april, där mars månad är avvikelseperiod. Permitteringen startade 14/4. Vi tror att vi kommer ändra permitteringsgraden för sista delen av april, men denna ändring kommer i så fall ske EFTER att vi skickat iväg lönefilen. Detta hade ju enkelt kunna lösas genom att permitteringen hanteras som andra avvikelser. Dvs när vi gör lönerna i maj så kan vi smidigt dra av för korrekt permitteringsgrad. Det innebär i så fall att full månadslön betalas ut 24 april. 

 

Vore inte det en lämplig hantering?  

Magnus Erixon
UTFORSKARE

@Malin Kjellberg Varför anger då Tillväxtverket detta på sin hemsida: "Sjukdom, föräldraledighet, vård av sjukt barn och obetald semester räknas som frånvaro och ska räknas av vid beräkningen av preliminärt stöd. Betald och intjänad semester likställs med närvaro och ska ingå i beräkningen av preliminärt stöd. Uttag av betald och intjänad semester påverkar alltså inte beräkningen av stöd för korttidsarbete."

Anna Carlsson
UTFORSKARE

Hej. Jag har följt tråden angående korttidspermittering och den är ju nu hur lång som helst:) Nånstans har jag för mig att ni skrev att ni håller på att förbereda ett hjälp-avsnitt inne i Visma lön. Finns det samlad info någonstans nu inne i löneprogrammet om hur man går tillväga?

Nathalie5
NY MEDLEM

Jag håller med Anna, 

 

Det blir för rörigt med alla kommentarer. Finns det exempel att vägledas av i ett hjälpavsnitt?

michaela93
NY MEDLEM

Om en anställd endast arbetar 50 % och nu har blivit permitterad med 40%, hur många procent ska hen jobba och hur många procent blir lönesänkningen?

Malin Kjellberg
APPLICATION SPECIALIST

@Magnus Erixon Precis som i texten från Tillväxtverket så anser man att betald semester vara närvaro. Om en permitterad anställd inte har någon annan frånvaro än betald semester under en månad räknas det som 100% närvaro i beräkningen av stöd hos tillväxtverket. Har man däremot uttag av obetald semester, VAB, sjukdom eller föräldraledighet i perioden anses detta vara frånvaro och man får en lägre "närvaro procent" att beräkna stödet på.

Malin Kjellberg
APPLICATION SPECIALIST

@michaela93 Text från tillväxtverket.se

 

Gäller stöd för korttidsarbete även för dem som arbetar deltid?

Ja, minskningen av arbetstid och lön ska i sådana fall beräknas på omfattningen av deltiden och ordinarie deltidslön. Det innebär att om en arbetstagare arbetar deltid på 50 procent och får en arbetstidsminskning på 60 procent ska hen alltså arbeta 20 procent av en heltid.

Jesper Fogelström
APPLICATION SPECIALIST
(uppdaterad av Jesper Fogelström APPLICATION SPECIALIST ‎2020-04-20 13:31 )

Hej @Nathalie5 @Anna Carlsson 

Ni hittar vårt hjälpavsnitt här, https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-lon-600/content/faq/korttidspermittering.htm

Om ni tittar ute till vänster på sidan så kan ni välja olika typer av avsnitt som förklarar hur man hanterar korttidspermittering etc. 

 

Vänligen 

Jesper

Ullis_6
NY MEDLEM

@Jesper Fogelström gäller detta hjälpavsnitt även för Visma lön 300?

Malin Kjellberg
APPLICATION SPECIALIST

@Mxdo123 Jag förstår dilemmat med att man kanske inte vet antal permitterade timmar förens månaden har passerat. Det går absolut att lägga permitterade timmarna från april (lönearterna 4401, 4402 och 4403) på lönekörningen i maj. Men då kommer statistikrapporteringen till SCB att visa fel antal arbetade timmar.

 

Lönearterna 4401, 4402 och 4402 är till för egen uppföljning och du bör göra på det sätt som fungerar bäst för dig. Om du väljer att lägga de permitterade timmarna på lönekörningen i maj lägg aprildatum på lönearten så den anställde och du kan se vilken period timmarna avser.

Mxdo123
NY MEDLEM

Hej!

 

Sitter med vår lönekörning idag och vill säkerställa att avdraget blir korrekt. Är det korrekt att beräkna avdraget baserat på kalenderdagar? Känns enklast så. Vi har ej kollektivavtal. Om inte, hur ska jag räkna om jag måste beräkna utifrån timmar? 

 

Vi permitterade 20 % från 14/4 och vi beräknar avdraget i april för 17 kalenderdagar:

Exempel: (30000*0,04)/30*17= 680 kr

 

Hur gör vi i maj, när 1/5 är röd dag? Enligt samma tankesätt borde 1 maj ingå i beräkningen, annars blir ju inte avdraget för full månad (förutsatt att vi permitterar under hela maj dvs). 

 

Hemskt tacksam för lite vägledning!

 

eva___32
UTFORSKARE

Som de flesta har jag en del frågor och saknar svar.  Orkar inte leta i 5 sidor forum efter korrekt hantering av löneart 4403.

Vi saknar kollektivavtal och jag har inför aprillönen gjort följande:

  • Uppdaterat VISMA, läst in nya lönearter
  • Lagt till Löneväxling på varje anställd
  • Noterat ”Månadslön efter löneväxling enl löneart 1503, via pennan efter "Månadslön"
  • Löneart 1503 – korttidsarbete 7,5% månadslön, beräknat på hela lönen, inlagd på samtliga
  • Löneart 1504 – För minskning av tillägg som ej räknas in i 1503, manuellt framräknad, inlagd på samtliga
  • Löneart 4403 – korttidsarbete 60% för tidrapportering (tid ej i tjänst skrivs in) olika för varje månad beroende på antal arbetsdagar/timmar.

FRÅGA: Hur räknar jag fram detta?

Gör jag ett generellt avdrag på timmarna dvs arbetsdagar x 8 (tim) x 0,6. (%-permittering)?

Oavsett om det stämmer med den faktiska tiden/månad som det blir när vi är schemalagda att arbeta vissa dagar?

Eller ska jag anpassa den faktiska tiden/månad efter beräkningen enl formel ovan?

Vi har arbetstid må 8 tim, on 7 tim  fre 1 tim.

 

Josefin4
UTFORSKARE

Hejsan,

 

Jag blir osäker på hur jag ska göra det 6% avdraget? (våra anställda är permitterade på 40%.)

 

Jag vet att stödet bara gäller upp till 44 000kr, men har förenklat exemplet nedan genom att skriva 100 000kr.

 

Info från Tillväxtverket: 

"Sjukdom, föräldraledighet, vård av sjukt barn och obetald semester räknas som frånvaro och ska räknas av vid beräkningen av preliminärt stöd. Betald och intjänad semester likställs med närvaro och ska ingå i beräkningen av preliminärt stöd. Uttag av betald och intjänad semester påverkar alltså inte beräkningen av stöd för korttidsarbete." 

 

Betyder det att jag ska dra av 6% av den anställdes ordinarie månadslön (under jämförelsemånaden), eller den anställdes månadslön som blir kvar efter att jag dragit bort avdraget för "ej stödgrundad frånvaro" ex föräldraledighet/sjukdom?

 

Exempel:

100 000kr i månadslön 

6% avdrag = 6000kr i avdrag

 

Om personen är f-ledig 50% under månaden, alltså lön på 50 000kr kvar,

Ska vi då fortfarande dra av 6% av den ordinarie lönekostnaden eller 6% av den faktiska "närvarogrundande lönen"? 

6% av 50 000 = 3000kr avdrag

ellr 6% av 100 000 = 6000kr avdrag?

 

Ska löneart 4402 också korrigeras, eller ska det stå 60,8h i april oavsett frånvaro (152*0,4 = 60,8h)?

 

Tacksam för skyndsamt svar!

Mvh, Josefin

Nathalie5
NY MEDLEM

Tänker jag rätt nu?

 

Denna text kommer från SRF Konsulterna om korttidsarbete: 

Semester
Semesterlön och semestertillägg hanteras som vanligt och beräknas på den ordinarie lönen. Avdraget för frånvaro vid semester görs på den reducerade lönen.

 

Betyder detta att om man väljer löneväxling i Visma 300 på den anställde kommer det automatiskt bli enligt följande när det anställde tar semester:

Semesterlönen och tillägg behöva korrigeras på lönekörningen medan avdraget för frånvaron (alltså semesteravdraget) kommer att stämma?

 

Nathalie5
NY MEDLEM

En till fråga: Hur beräknar jag avdraget om en anställd var permitterad 2 dagar i mars 

 

Månadslön 32 000

Permitterad 60 %

 

Blir det 32 000*7,5/31(dagar i mars)*2(dagar i mars)=154,84 kr?

 

michaela93
NY MEDLEM

Om man ej har kollektivavtal, skall sjukavdrag räknas på den ordinarie lönen då?

Petra Jacobsson
UTFORSKARE

Ser inte att det besvarats av Visma varför semesterlöneskulden påverkas av att man sänker lönen på den anställde "lön efter löneväxling" - semestern skulle ju inte påverkas är det sagt! Vi är permitterade med 20% (lönen sänkt med 4%) och när jag jämför semesterskuldlistan före ifyllda löner efter löneväxling och efter så är hela skuldsumman 4% lägre. 

Jessica9
UTFORSKARE

@Petra Jacobsson  jag fick detta svar via mail igår: Jag återkommer till er gällande ärendet hur semestern beräknas. Ni ville att det skulle beräknas på den ordinarie lön, men programmet plockar månadslön efter löneväxling. Vi ska se över våra hjälpdokument och beskrivningar, men det man får göra är att man får konvertera snabbval till rader på lönekörningen när man använt snabbvalet och manuellt räkna fram summorna man vill ha där då programmet inte kan ta ordinarie lön när man använder månadslön efter löneväxling.

 

Vilket då gör att semesterskuldlistan kommer att visa belopp beräknade på den sänkta lönen om man arbetar med löneväxling. Man får då manuellt räkna fram semesterskulden baserad på ordinarie månadslön om man vill bokföra korrekt semesterskuld, tyvärr. 

Daniel-79
NY MEDLEM
(uppdaterad av Daniel-79 ‎2020-04-22 09:02 )

Har en fundering på hur man lämpligast hanterar uttag av semester under korttidspermittering. Min tanke var att räkna om kvarstående betalda dagar till nettodagar baserat på vilken procent man arbetar. Om någon som har kvar alla 25 dagar jobbar 60% så ändrar man så att det står 15 semesterdagar på lönebeskedet. Tar personen ifråga ledigt en vecka går det åt 3 av de 15 dagarna, så de 15 dagarna räcker fortfarande till fem veckors ledighet. Men hur hanterar man detta rent praktiskt i Visma? Går jag in på semesterfliken för den anställda och ändrar värdet på betalda dagar? Ändrar jag värdet på semesterrätt?

 

Alternativet är att räkna bruttodagar. Fördelen är att jag då inte behöver ändra hur många dagar varje person har kvar. Och det fungerar ju bra om en person är ledig en hel vecka, då går det åt 5 semesterdagar oavsett vilket schema personen har.

 

Problemet är bara hur man hanterar uttag av enstaka dagar. Låt säga att en person nu ska jobba 60% vilket innebär heldag måndag, onsdag och fredag. Om personen någon vecka bara jobbar måndag, går det den veckan åt 4 semesterdagar (tis-fre)? Eller går det åt 3 dagar (ons-fre)?

 

Ska man resonera som att första semesterdagen alltid är dagen efter senast arbetade dag? Oavsett om denna dag är en dag som personen skulle ha arbetat eller varit permitterad? Och att sista semesterdagen alltid är dagen innan nästa arbetsdag? (Givetvis ej inräknat lördag-söndag eller röda dagar) Blir det då rätt i 100% av fallen? Eller finns det scenarier där det ändå kan bli fel?

 

Låt säga att en person jobbar 40%, vilket förläggs till heldag måndag och torsdag. Personen jobbar måndag och tänker sedan vara ledig resten av veckan samt hela veckan därpå. Då har det alltså gått åt 4+5 = 9 semesterdagar vilket ju känns rimligt. Och för varje vecka därefter som personen är ledig går det åt förstår åt ytterligare 5 semesterdagar. 

Malin Kjellberg
APPLICATION SPECIALIST

@michaela93 I SRFs dokument med samlad information om korttidsarbete står det följande:

 

Sjukperiod dag 1-14
Karensavdrag och sjukfrånvaroavdrag vid korttidsarbete hanteras som vanligt gällande antalet dagar,
dvs. som om den enskilde inte var omfattad av korttidsarbete. Löneavdraget beräknas på den
reducerade lönen.

 

Du hittar dokumentet med info här.

Marie N
NY MEDLEM

Hej, 

Vi har kollektivavtal och enligt våra regler ska semester baseras på 100% oavsett korttidspermittering. Däremot ska frånvaro baseras på den reducerade lönen. Hur lägger ni in detta i systemet?
Lägger jag in löneväxling då baseras semestern på fel värde men frånvaron blir beräknat på rätt värde.

Om jag inte vill lägga löneväxling för att få semestern korrekt är det meningen att jag ska räkna frånvaro manuellt? 

 

 

Malin Kjellberg
APPLICATION SPECIALIST

@Nathalie5 Om man lägger in den sänkta lönen i fältet för "Lön efter löneväxling" kommer både semesterlön, semesteravdrag och semestertillägg även beräknas på den sänkta lönen. I SRF.s dokumentation som vi även länkar till i huvudinlägget så skriver dem att det är semesterlön och semestertillägg som ska beräknas på ordinarie lön men att semesteravdraget baseras på den sänkta lönen. 

Svaret blir på din första fråga att ja semesteravdraget blir korrekt men semesterlön och semestertillägg ska justeras upp. 🙂

 

Din andra fråga angående beräkning av avdrag vid start av korttidsarbete mitt under en månad kan du hitta svar på i vårt huvudinlägg i denna tråden. Men jag skriver även ett beräkningsexempel nedan.

Exempel: 

Den anställde blev korttidspermitterad 2 Mars.

Månadslön 30 000*12/365 = 986 kr i daglön

986*7,5% (procentuellt avdrag för korttidsarbete 60%) = 74 kr

Antal kalenderdagar i mars som den anställde var korttidspermitterad 29.

74*29 = 2146 kr i avdrag

Malin Kjellberg
APPLICATION SPECIALIST

@Marie N Ja det stämmer.

Väljer du att arbeta med löneväxling kommer du att behöva justera upp semesterlön och semesteravdrag vid uttag av semester. Väljer du att inte arbeta med löneväxling kommer semestern bli korrekt men frånvaro kommer då behöva räknas om manuellt enligt den sänkta lönen.

Marie N
NY MEDLEM

Hej Malin och tack för ditt svar. 

En fråga då lägger in löneväxling men inte i löneberedningen utan där använder man sig av löneart 1501 istället för löneväxlinglönearten? 

Ändras inte semesterskulden om du lägger ut löneväxling?

Finns det något som ni anser är bättre än det andra?  När du skriver justera upp semesterlön och semesteravdrag finns det någon beskrivning för hur man gör det eller är det samma där att beräkna själv fast på 100% lön ? 

 

Malin Kjellberg
APPLICATION SPECIALIST

@Daniel-79 Väldigt bra funderingar, dessvärre har jag inte svar på allt.

I den information som finns att läsa så ska man inte räkna om till nettodagar utan fortsätta arbeta med bruttosemester. Skulle den anställde vara ledig en vecka som innehåller 2 arbetsdagar så drar man 5 semesterdagar. Det kan som du skriver bli lite svårt vid uttag av "strödagar" men tänker att man få ha en dialog med de anställda och tar en anställd 1 semesterdag en vecka och 1 semesterdag en annan vecka får man kanske komma överens om att dra 3 semesterdagar totalt.

 

Jag har full förståelse att det är svårt men det är alltid bättre att man gör det till fördel för den anställde än tvärtom.

Malin Kjellberg
APPLICATION SPECIALIST

@Marie N Om du fyllt i löneväxling i anställningsregistret kommer ändå den ordinarie lönen att visas på lönespecen och löneart 1101 - Månadslön. Du beräknar avdraget enligt den procent den anställde är korttidspermitterad på och lägger beloppet på tex. löneart 1501.

 

Om du anger lön efter löneväxling på dina anställda kommer semesterskuldlistan visa den beräknade skulden på sänkta lönen, vilket ger en lägre skuld än vad man faktiskt har. Skulle de anställda komma tillbaka i arbete och du tar bort lön efter löneväxling kommer semesterskulden räknas om igen enligt angiven ordinarie lön och semesterskuldlistan visa korrekt värde.

 

Jag kan tycka att det är lättare att justera upp värden för semesteruttag manuellt istället för att behöva beräkna varje avdrag för frånvaro manuellt. Men det är något som du själv får avgöra vad som fungerar bäst för dig.

 

Hur man beräknar värdet för en semesterdag enligt semestervillkor 20 kan du hitta här.

Marie82
NY MEDLEM

Hej @Malin Kjellberg och @Jesper Fogelström med flera!

 

Jag är inte så kunnig inom lön, men nu ska jag göra aprils löner.

Jag känner att jag inte är så insatt med att räkna ut semester manuellt, så jag funderar på att istället räkna ut frånvaron.

Vi blir permitterade den 27/4 med 40% (jobba tre dagar/v). Alla utom en jobbar 8 h/dag i vanliga fall. Den andra jobbar 80 % i vanliga fall.

 

Min fundering är om jag räknar rätt:

Ex 30 000 kr/mån för arbetare 40h/v

Dag 1-26/4 = 26/30= 86,67%

Dag 27-30/4 = 4/30= 13,33%

 

30000*86,67%= 26001 kr i ord lön

30000*13,33%=3999 kr lön för 27-30/4

3999*6% = 239,94 kr i avdrag.

 

Ex 24 000 kr/mån för 80 % arbete (ord 30000 kr/mån 40 h/v)

Räknar jag då:

24000*86,67%=20800,80 kr

24000*13,33%=3199,20 kr

3199,20*6%=191,96 kr

 

Avdraget ovan fyller jag i på 1502.

Sedan räknar jag ut den minskade tiden (12,8 timmar för april) och fyller i den på 4402.

32 timmar för 27-30/4.

32*40%=12,8 timmar

 

Tänker jag rätt? Stämmer allt med semester och timmarna för avstämning då?

 

Ev sjukdom/vab osv i april ändras som vanligt i maj?

Malin Kjellberg
APPLICATION SPECIALIST

@eva___32 I huvudinlägget samt i ett svar jag gett ovan finns ett förslag på beräkning av avdrag för månadsavlönad och vid permitteringsstart mitt under en månad. Timmarna som den anställde inte arbetar kan du lägga på lönearterna 4401, 4402 eller 4403 beroende på vilken procent den anställde är korttidspermitterad på. 

 

Skulle den ordinarie arbetstiden enligt schema vara 160 timmar för perioden så blir timmarna på 4401 tex. 160*0,2= 32 timmar.

Jeanette8
NY MEDLEM

Har jag tolkat reglerna rätt att om en blir sjuk så får man lägga de saknade timmarna på de andra. Vi är få anställda så det blir väldigt kännbart när en är sjuk. De är permitterade på 60% och jobbar 4 timmar per dag måndag - torsdag.

 

Malin Kjellberg
APPLICATION SPECIALIST

@Marie82 Det är absolut ett sätt att räkna ut avdraget på.

I huvudinlägget i denna tråden finns det 2 olika beräkningsalternativ varan ett är så som du har räknat. Eventuell frånvaro drar du av månaden efter precis som du har gjort tidigare enligt avvikelseperioden.

 

 

Malin Kjellberg
APPLICATION SPECIALIST

@Jeanette8 Så tolkar även jag det, i texten från tillväxtverket står det såhär: 

 

"Arbetstidsminskningen får förläggas fritt under avtalsperioden så länge korttidsarbetet under hela avtalsperioden motsvarar avtalad nivå."

 

Man bör som arbetsgivare bara vara uppmärksam så att de anställda som går in och arbetar för personen som är frånvarande inte arbetar fler timmar än vad som är överenskommet. Eftersom man då riskerar av förlora stödbeloppet från tillväxtverket.

Marie82
NY MEDLEM

Tack för svaret @Malin Kjellberg!

 

Undrar även om man kan jobba mer än de 24 timmarna ena veckan (vi har lördagsöppet i 3 timmar) för att sedan jobba mindre veckan efter? Så att man jobbar 27 timmar en vecka och 21 timmar veckan efter.

Jenny Lu
UTFORSKARE

@Marie82 Tillväxtverket skriver: "De avtalade nivåerna behöver inte följas varje månad. Arbetstidsminskningen får förläggas fritt under avtalsperioden så länge korttidsarbetet under hela avtalsperioden motsvarar avtalad nivå. Genom kollektivavtal kan man också avtala om hur arbetstidsminskningen ska förläggas."

Så det beror på vad ert avtal med facket säger. Vi har skrivit i våra avtal att tiden kan förläggas fritt under hela korttidsarbetet så om ni inte avtalat om annat så kan ni absolut lägga tiden på det sättet.

Marie82
NY MEDLEM

Stort tack @Jenny Lu

Malutten 67
UTFORSKARE

Finns det någon information om hur stor lönesänkningen kommer att bli vid en minskad arbetstid på 80 %?

Suslun
UTFORSKARE

Malutten 67: 12% löneminskning vid arbetstidsminskning med 80%

Safija
UTFORSKARE

Hej,

Finns det sista ansökningsdag för en period?

Vet någon när senast måste man ansöka för permitterad tid avseende april (14-30/4) ?

 

 

 

Nickolas
NY MEDLEM

Hej

 

Någon som vet när 80% lagen kommer att röstas och börja gälla?

 

 

679648
UTFORSKARE

Korttidspermittering

Publicerad 16 mars 2020 · Uppdaterad 14 april 2020

Den 2 april röstade riksdagen ja till regeringens förslag om ett system för korttidspermittering. Den nya lagen träder i kraft den 7 april, men stödet kan godkännas retroaktivt från 16 mars. Den 14 april meddelade regeringen att man kommer förstärka systemet ytterligare så att arbetstiden kan minskas med upp till 80 procent.

Suslun
UTFORSKARE

@Safija: jag har hört ngt om att ansökan ska vara inne inom 2 månader

Magnus Erixon
UTFORSKARE
(uppdaterad av Magnus Erixon ‎2020-05-04 14:02 )

Vi har en anställd på 50% (dvs 20 tim/vecka , 4 tim/arb.dag). Han omfattas av korttidsarbete med 60%, dvs ordinarie arbetstid är numera 8 tim/vecka, 1,6 tim/arb.dag. 

Nu är saken den dessutom att han har ansökt om att vara föräldraledig med 2 tim/arb.dag. Hur ska jag ange korttidsarbete på lönespecen i forts? Eftersom tiden för föräldraledighet överstiger tiden som normalt skulle varit korttidsarbete så blir det ju konstigt... Omfattas den anställde helt enkelt inte av korttidsarbete?

Ullis_6
NY MEDLEM

Hej!

Det pratas en del om bokföringen av korttidspermitteringen och att man bör/ska bokföra bruttolöneavdraget på ett eget bokföringskonto och inte på det "vanliga" kontot som används vid lönerna. Har ni på Visma någon info eller tanke om detta? Vad jag kan se sker inte detta vid registreringen av t ex 1503.