Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
(uppdaterad av Anna Svensson CONTENT PRODUCER ‎2021-06-30 16:11 )
  • 515 Svar
  • 27 gilla
  • 171150 Visningar

Från den 16 mars 2020 har företag möjlighet att korttidspermittera de anställda för att klara den ekonomiska krisen som uppstått i samband med Covid-19/Corona.

Stödet kan sökas från och med 7 april 2020, men tillämpas redan från 16 mars och kommer att gälla till 30 september 2021. 

 

 

Jämförelsemånaden blir april 2021 vilket gör att vissa nyanställda också har möjlighet att omfattas av stödet.

Läs mer på regeringen.se: Regeringen förlänger korttidsstödet med ytterligare tre månader »)

 

 

En ny lag för korttidsarbete började gälla 15 februari 2021 och du kommer kunna söka stöd retroaktivt från 1 december 2020. En del regler har förändrats/förtydligats i och med den nya lagen bland annat vad som menas med stödmånad. Ansökan kan göras först 29 mars 2021. Du kan läsa mer om det på Tillväxtverket.se »

 

Tillväxtverket.se finns massvis med information om regler för vilka företag och vilka anställda och svar på de allra flesta frågorna om vad som gäller.

Vårt tips är att oavsett hur du gör att du verkligen ser till att notera alla justeringar du gör för att kunna se vilka inställningar och val som har gjorts.

 

Senast 2 veckor efter den tredje stödmånadens utgång ska du redovisa en avstämning. Här kan du läsa mer om det: Dags för avstämning till Tillväxtverket »

 

Stödet som betalas ut när du har ansökt är preliminärt och efter avstämningen kommer du få reda på om du ska betala tillbaka en del av stödet eller inte. Du söker på 20, 40, 60% eller 80% under stödmånaderna. 

Under perioden för korttidsarbete får du fördela arbetstiden så att det kanske är lite mer ena veckan och lite lägre en annan vecka, så länge som du inte överstiger närvarokvoten som du har ansökt om. Överstiger du närvarokvoten kommer ditt stöd justeras i avstämningen.  

 

När det kommer till lönehanteringen så är det mycket som styrs av kollektivavtalen så börja med att kontrollera vad det står i era avtal. 

Bra info

Tillväxtverket »

SRFs branschkod för lönehantering »

Försäkringskassan »

Inspelning webbinarium Fördjupning korttidsarbete »

Inställningar i löneprogrammet

Vi rekommenderar inte att du ändrar några arbetsscheman utan istället ser till att redovisa löneminskningen och korttidsarbetet på lönespecifikationen.

Minskningen av både lön och korttidsarbete grundar sig på den anställdes anställning.

Korttidsarbete/korttidspermittering Visma Lön 600 » 

Korttidsarbete/korttidspermittering Visma Lön 300 » 

Korttidsarbete/korttidspermittering Visma Lön 100 »

Instruktion Visma eEkonomi Lönebesked »

 

Från version 2020.13 av Visma Lön kan du också använda de nya lönearterna som är framtagna för korttidsarbete: 

Lönearter för månadsavlönade vid korttidsarbete Visma Lön 600 » 

Lönearter för månadsavlönade vid korttidsarbete Visma Lön 300 »

Lönerader för månadsavlönade vid korttidsarbete Visma Lön 100 »  

 

De nya lönearterna 4401, 4402, 4403 och 4405 används för att rapporteringen till SCB ska bli korrekt. Du gör justeringen på lönekörningen med samma löneperiod som de permitterade timmarna avser.

Exempel: Löneperiod 1-30/6 då kan du lägga 4401, 4402, 4403 eller 4405 med de permitterade timmarna som avser juni månad - alltså innevarande månad. Har du löneperiod 1-31/5 på löneutbetalningen i juni kan du vänta tills utbetalningen i juli för att justera permitterade timmar för juni månad.

Registrera sjuk, vab eller semester

Vi rekommenderar att du låter arbetsschemat ligger kvar på den anställde.

Använder ni Visma Lön Anställd kan du läsa om hur den anställde ska hantera sina tider här: 

Korttidsarbete/korttidspermittering Visma Lön 600 » 

Korttidsarbete/korttidspermittering Visma Lön 300 » 

 

Inställningen för Löneväxling som du kan göra i Visma Lön 300/600 gör att frånvaro, till exempel sjukfrånvaro, VAB och semester räknas på det lägre beloppet. Kontrollera i ert avtal hur frånvaron ska beräknas.

 

Om ni använder löneväxling sedan tidigare:

Visma Lön 600:

Kan jag använda löneväxling för att beräkna frånvaro på tillfälligt nedsatt lön om jag använder funk...

Visma Lön 300:

Kan jag använda löneväxling för att beräkna frånvaro på tillfälligt nedsatt lön om jag använder funk...

 

Här finns beskrivning på vad som kan vara bra att tänka på när du redovisar frånvaro om du har gjort inställningen för löneväxlingen eller inte:

Visma Lön 600:

Hur beräknar jag frånvaro på den tillfälligt nedsatta månadslönen vid korttidsarbete?

Hur beräknar jag frånvaro på ordinarie månadslön vid korttidsarbete?

Visma Lön 300:

Hur beräknar jag frånvaro på den tillfälligt nedsatta månadslönen vid korttidsarbete?

Hur beräknar jag frånvaro på ordinarie månadslön vid korttidsarbete?

 

Sjuk:

Karensavdrag och sjukfrånvaroavdrag vid korttidsarbete hanteras som vanligt gällande antalet dagar, dvs. enligt den anställdes ordinarie arbetsschema. Löneavdraget beräknas  som standard på den reducerade lönen

Visma Lön 600:

Hur registreras sjukfrånvaro vid korttidsarbete?

Visma Lön 300:

Hur registreras sjukfrånvaro vid korttidsarbete?

Visma Lön 100:

Hur registreras sjukfrånvaro vid korttidsarbete?

VAB:

Avdrag görs motsvarande de dagar alternativt timmar som den anställde söker ersättning för hos Försäkringskassan. 

Visma Lön 600:

Hur registreras vård av barn och föräldraledighet vid korttidsarbete?

Visma Lön 300:

Hur registreras vård av barn och föräldraledighet vid korttidsarbete?

Visma Lön 100:

Hur registreras vård av barn och föräldraledighet vid korttidsarbete?

Semester: 

Standard är att semesterdagarna registreras utifrån den anställdes ordinarie arbetsschema.

En veckas semester för en anställd som normalt jobbar fem arbetsdagar/vecka, tar fem semesterdagar, även om schemat för korttidsarbetet säger att den anställde bara ska jobba två dagar i veckan. Fyra veckors semester innebär alltså att 20 dagars semester används. 

Semester räknas som frånvaro för stödbeloppet hos Tillväxtverket.

Visma Lön 600:

Hur registreras semesteruttag vid korttidsarbete?

Visma Lön 300:

Hur registreras semesteruttag vid korttidsarbete?

Visma Lön 100:
Hur registreras semesteruttag vid korttidsarbete?

 

Beroende på hur avtalet ser ut kan du behöva justera semesterersättningen för villkor 20/21:

Visma Lön 600:

Beräkna semesterersättning vid korttidsarbete med löneväxling »

Visma Lön 300:

Beräkna semesterersättning vid korttidsarbete med löneväxling »

Visma Lön 100:

Beräkna semesterersättning vid korttidsarbete med löneväxling »

 

Vad händer med semesterskuldlistan?

Om du använder funktionen för löneväxling i Visma Lön 300/600 kommer semesterskuldlistan beräkna på det lägre beloppet. Beloppet uppdateras automatiskt när du tar bort löneväxlingen när korttidsarbetet är slut.  Vill du justera beloppet redan nu kan du läsa här: Räkna upp semesterskulden vid korttidsarbete »

Deltidsanställd

En anställd som är deltidsanställd ska enligt TIllväxtverket minska sin arbetstid och lön enligt samma procentsats som övriga anställda på driftenheten, dubbelkolla med ditt avtal hur du ska göra.

Visma Lön 600:

Hur beräknas korttidsarbete vid föräldraledighet/sjukskrivning på deltid »

Visma Lön 300:

Hur beräknas korttidsarbete vid föräldraledighet/sjukskrivning på deltid »

Visma Lön 100:

Hur beräknas korttidsarbete vid föräldraledighet/sjukskrivning på deltid »

 

Beräkningsförslag om korttidsarbetet börjar mitt i månaden:

Vi vet inte säkert hur det ska räknas utan här måste vi hänvisa till kollektivavtalen eller vad man har avtalat fram om gällande korttidsarbetet.

Ett förslag på beräkning kan vara att ta  (Månadslön*12/365)*x%

Då har vi sänkningen per dag

ex  (30 000*12/365)*0,06= 59,178

59,178*15 dagar = 887 kr

Detta kan du lägga in på löneart 1504

Lönebeskedet blir då

1101 som vanligt med ordinarie lön

1504  887 kr. 

 

Ett annat förslag är att ta månadslönen delat med antalet dagar i månaden för att få fram sänkningen per dag.

Ex: 30 000/30 * 0,06 = 60

60*15 dagar = 900 kr

Detta kan du redovisa på löneart 1504

Lönebeskedet blir då

1101 som vanligt med ordinarie lön

1504  900 kr


Rapportera Fora

På Foras sida står det:

Rapportera lön vid korttidsarbete

För anställda som omfattas av korttidsarbete (även kallat korttidspermittering) ska hela lönen, inklusive den del som staten betalar, rapporteras till Fora. De anställdas tjänstepension Avtalspension SAF-LO beräknas på den lön som betalas ut, inklusive den del som staten betalar.

 

Praktiskt betyder det att om en person har 20.000 kronor i lön och företaget har ett avtal om korttidsarbete så får den anställde en lön på 19.200 kronor givet att hen går ned i lön med 4 procent. Hela den lönen på 19.200 kr är tjänstepensionsgrundande.

Indirekt förlorar den anställde en del av sin tjänstepensionsinbetalning i förhållande till grundlönen på 20.000 kronor men samtidigt får hen ha kvar jobbet och en stor del av tjänstepensionsinbetalningen. Alternativet kanske hade varit varsel och uppsägning.

 

Det är inte helt tydligt, men du behöver alltså inte göra någon justering av beloppet som Visma Lön tar fram.

Kommentarer
Jesper Fogelström
APPLICATION SPECIALIST

Hej @Magnus Erixon 

Tack för din fråga, det är lite svårt att tolka hur tillväxtverket vill att detta ska hanteras. 

Det finns ett avsnitt som förklarar hur du ska tänka när man har en deltidsanställd som är permitterad och föräldraledig. 

Läs mer via följande avsnitt: https://tillvaxtverket.se/4.5d4267f7170c014f2fc879ed.html

Jag tycker du ska kontakta tillväxtverket i din fråga då frånvaron övergår hans totala arbetstid per dag. 

Återkom gärna om du får ett svar så kan jag vägleda dig vilka lönearter etc du kan använda dig av. 

 

Vänligen 

Jesper

 

 

 

 

Anna Svensson
CONTENT PRODUCER

@Ullis_6 Hej!

 

Vad jag har kunnat läsa mig till så finns det inget krav på att särskilja den minskade lönekostnaden. Vill du göra det så går det självklart bra att ändra bokföringskonto på exempelvis löneart 1503 (det gör du isåfall på fliken Egna inställningar under Lönearbete - Lönearter).

 

I tråden Så bokför du statens krispaket har vi gett exempel på hur du bokför när du får pengarna från Tillväxtverket. Ett tips som vi inte har uppdaterat infon med än är att periodisera intäkten på de månader som stödet gäller så att resultaträkningen blir mer rättvis (eftersom du får hela beloppet i en klumpsumma).

 

/Anna

Anna Svensson
CONTENT PRODUCER

Hej alla!

Tips:

Vi har fortfarande ett par platser kvar på gratiswebbinariet om korttidsarbete imorgon 6/5.

Där har vi försökt sammanställa vad som gäller och de frågor som vi fått in i våra olika kanaler.

 

Läs mer https://vismaspcs.se/utbildning/visma-lon/webbinarium-statens-krispaket-fordjupning-korttidsarbete och boka via telefonnummer 0470-706150.

 

/Anna

Åsawesterlind
UTFORSKARE

@Anna Svensson Hej! Ni kommer inte att spela in webbinariet i morgon så att man kan se det i efterhand? Försökte få plats på båda men utan framgång... 

Anna Svensson
CONTENT PRODUCER

@Åsawesterlind 

Jodå! Vi spelar in det och lägger ut inspelningen på vår youtubekanal. Vi kommer också dela med oss av den presentation som Sebastian går igenom.

Jag kan lägga ut länkar här i forumtråden när de finns 🙂

 

Menar du att det var fullt? man behöver ringa till vår utbildningsavdelning 0470-706150 för att boka utbildningar så nära inpå. Det ska finnas  ca 100 platser kvar på eftermiddagspasset.

 

/Anna

Åsawesterlind
UTFORSKARE

@Anna Svensson Tack för info! Ja, jag ringde och det hade blivit fullt redan vid 10-tiden... Jättebra att du lägger upp info om var vi kan hitta inspelningen sedan 🙂 

Safija
UTFORSKARE

@Åsawesterlind , märkligt, jag ringde precis nu och fick plats i morgon på eftermiddagen (14.00-15.00)

Annicka1
UTFORSKARE

ringde precis och det är fullt även på eftermiddagspasset imorgon

 

Åsawesterlind
UTFORSKARE

@Safija  @Anna Svensson Så märkligt! Det har varken fungerat att anmäla sig via hemsidan (inför första seminariet) eller när jag har försökt på telefon nu kl 10.00....

Anna Svensson
CONTENT PRODUCER

@Annicka1 och @Åsawesterlind skicka ett mejl till utbildning.spcs@visma.com 

det ska fortfarande finnas ett par platser kvar, även om många just nu hör av sig och vill boka in.

 

Får man inte plats så kommer vi som sagt att lägga ut inspelningen på youtube. 

/Anna

Delicious2019
UTFORSKARE

Jag undrar om någon har läst på Tillväxtverket om man kan söka månad för månad i efterhand när man vet hur närvarokvoten är. Istället för att skicka in för en längre period och sedan behöva betala tillbaka.

Safija
UTFORSKARE

@Delicious2019 det undrar jag också, vill helst ansöka först nu för period 14/4 -30/4 och sen för period 4/5-29/5

Enligt frågor & svar som ställdes igår på Webbinarium borde det gå, men skulle väldigt uppskatta om någon som kan bekräfta den info även här

Anna Svensson
CONTENT PRODUCER

@Delicious2019 och @Safija Jag kommer ställa denna frågan till Tillväxtverket tillsammans med ett par andra frågor som fortfarande är rätt oklara. Lovar att uppdatera när jag vet mer.

/Anna

-Peter-
UTFORSKARE

Jag har försökt ringa Tillväxtverket sedan 8 i morse för att fråga om samma sak, men det är så många som ringer att de inte ens tillåter att man ställer sig i kö...

 

Vi har permitteringar som kommer att justeras i omfattning i tvåveckors-intervaller, så jag är också nyfiken på om det är vettigt att skicka in en ansökan per "period" utan att riskera att hamna i någon sorts karantänsituation eller orsaka problem om man inte håller sig till en permitteringsgrad på alla anställda och ansöker om hela perioden på en gång. Rimligtvis borde man kunna söka vecka för vecka med olika permitteringsnivåer om man så önskar, men att de såklart gärna ser att man söker för en längre period direkt om man inte ska göra några förändringar för att spara tid i hanteringen av alla ansökningar som kommer in.

 

Men om någon kommer fram till Tillväxtverket och kan ställa frågan om detta hade det varit super.

Marie82
NY MEDLEM

Hej @Anna Svensson,

 

Jag undrar hur det blir med semesteruttaget när man är permitterad. Har hört två olika alternativ.

Om man ex är permitterad 40 % och jobbar 3 dagar/vecka och ska ta semester 1 vecka.

1. Man måste ta 5 dagars semester.

2. Man behöver enbart ta 2 dagars semester.

 

Ska man vara föräldraledig över permitteringen, hur gör man då?

Hälsningar Marie.

Anna Svensson
CONTENT PRODUCER

@-Peter- Ja, jag har inte riktigt bestämt hur jag ska komma i kontakt med dem, blir kanske att knacka på dörren 🙂 får du tag på dem får du gärna uppdatera oss andra.

Det som vi har tolkat men som vi vill säkerställa är att man söker för en period och att arbetstiden får variera under hela den perioden. Så söker du för 40% under 3 månader så är det totalen över de 3 månaderna. Så en vecka kan du jobba mer och en annan mindre.

Men jag vill också säkerställa om och hur man gör om fler personer också ska innefattas, eller om perioden ska förlängas mm.

 

@Marie82 Såhär står det i SRFs branschkod (som tas fram av SRF Lönsam med representater från de största löneprogramsleverantörerna i Sverige): 

"Uttag av semesterdagar
Under semester omfattas inte den anställde av korttidsarbete. Semesterutläggningen sker utan
hänsyn till hur kortidspermitteringen är förlagd. En veckas semester, för arbetstagare som normalt är
schemalagd fem arbetsdagar/vecka, innebär att fem semesterdagar läggs ut även om korttidsarbetet
endast sker på två dagar i veckan. Fyra veckors huvudsemester innebär därmed att 20 dagars
semester tas i anspråk."

Här hittar du branshkoden: https://www.srfkonsult.se/wp-content/uploads/2020/05/korttidsarbete_version_1_20.pdf

 

Men såklart kan det stå annat om ni följer ett specifikt kollektivavatal.  (för att göra det hela lite mer förvirrande :)) 

 

/Anna

Jenny Lu
UTFORSKARE

@Marie82 

Har ni kollektivavtal, kolla vad det/er AGO säger. 

Om ni inte räknar om semesterdagarna efter intermittent deltid ska alltid fem dagar tas ut. Räknar ni om den ska den anställde istället i ditt fall med tre dagars arbete per vecka ha 15 semesterdagar att ta ut (25/5*3). Det ska alltid resultera i totalt fem semesterveckor per år oavsett hur många dagar per vecka man jobbar.

Nickolas
NY MEDLEM

Har en fundering kring hur man skall tänka vid utbetalning av lön för Maj månad då 80% regeln om korttidspermittering änni inte trätt i kraft (1 Juni har jag hört...).

Bör jag skapa ett lönebesked för Maj med 12% sänkning av lönen redan nu (och vänta med att ansöka för stödet till efter 1 Juni) för att på så sätt slippa korrigeringsadministration som kommer att vara nödvändig för att rätta till för lite inbetalningar för arbetsgivaravgifter eller bör jag köra som om korttidspermitteringen är på 60% och rätta efteråt. I det senare fallet gör jag lönebeskedet på 60% och betalar högre lön till medarbetare och högre arb.avgift. Och sedan inväntar jag lagen och korrigerar...

Någon som har någon lämplig strategi som minskar framtida adm?

-Peter-
UTFORSKARE

@Anna Svenssonjag fick tag på Tillväxtverket nu. I mitt fall, där vi har anställda som redan nu är planerade att öka i permitteringsgrad efter vissa datum (t.ex. börja på 20% permittering, ner till 40% efter två veckor, sen ner till 60% efter ytterligare två veckor) rekommenderade de att man lägger en rad för varje permitteringsgrad efter varandra. Så i mallen som ska fyllas i lägger jag Anders Andersson på rad 1, 2 och 3 med de tre olika permitteringsnivåerna efter varandra och start-slut-datum efter varandra så att det inte blir några luckor i tid.

 

Det är OK att variera arbetstid under permitteringsperioden så länge totalen blir rätt vid avstämningstillfälle. Notera, precis som du skriver, att avstämningen sker efter tre månader även om man ansöker om en längre period. Jag missade att fråga exakt vilket datum avstämningen ska ske, jag tolkade det som att det är 3 månader från första permitteringsdagen men det kanske kan vara värt att dubbelkolla.

 

De vill gärna att man söker för en så lång period som möjligt baserat på den uppskattade/planerade permitteringsgraden för att minimera arbetet (de är fullständigt överbelastade just nu). Så även om man är lite osäker på hur folk kommer att jobba är det alltså bättre att försöka göra en plan och rapportera in den för att få ut pengar direkt, och sen betala tillbaka om det efter avstämning visar sig att någon arbetat mer. Om man är väldigt orolig över att inte kunna betala tillbaka stöd som man får ut är det bättre att tänka konservativt i rapporteringen. Om man inte kan säga säkert att företaget behöver stöd för flera månader är det såklart inte möjligt att ansöka för längre fram i tiden, då får man komplettera. Det viktiga är väl att man inte råkar avbryta en permittering helt och hållet för att sedan försöka påbörja en ny efter några veckor, då det finns indikationer på att det då kan bli en karenstid som hindrar företaget från att nyttja stödet igen. Exakt hur det funkar med karenstid och vad som räknas som att man har avbrutit ett permitteringsavtal vet jag inte, om det t.ex. är på individnivå så att man inte kan söka ytterligare permittering för enskilda anställda om man avbryter deras tillfälligt, eller om det snarare gäller hela företaget med viss flexibilitet på individnivå.

Delicious2019
UTFORSKARE

@Peter, tack för svar!

Åsawesterlind
UTFORSKARE

@-Peter- Hej och tack för ett bra svar. Du (eller någon annan) fick inte kläm på hur man gör om man redan har skickat in en ansökan och vill ändra permitteringsgrad och kanske tom lägga till fler som permitteras alt ändra på vilka medarbetare som ska permitteras? 

Vi har en del konsulter som är belagda på projekt och andra vars projekt har dragits tillbaka av kund. Det ser dessutom ut som att intäkterna kommer att minska ytterligare from nu. 

Som jag förstår det så ska man skicka in en ny anmälan då?

-Peter-
UTFORSKARE

@ÅsawesterlindJag tolkar det tyvärr som att det inte är så lätt att ändra en ansökan som redan har godkänts. Om ni har skickat in en ansökan för 4 månader redan men inte fått ut pengarna är det möjligt att göra ändringar genom att kontakta Tillväxtverket. Men om ansökan är godkänt verkar det som att eventuella justeringar sker först vid avstämningstidpunkten. Detta är antagligen för att Tillväxtverket annars skulle riskera att få mängder av uppdaterade ansökningar hela tiden från företag som måste justera permitteringsgraden på sina anställda.

 

Personligen hade jag nog ändå gjort ett försök att skicka en ny ansökan för att se om det är möjligt att få en ändring ändå, om justeringen är avsevärd och nödvändig för att kunna ha råd att betala ut löner. Men räkna inte med det. Så här står det på Tillväxtverket:

 

Jag vill ändra något i min ansökan – hur gör jag?

Om du upptäcker något fel i din ansökan innan du fått beslut så ber vi dig skicka ett mail till felkorttid@tillvaxtverket.se med information om vad du vill rätta. Ange ditt ÄrendeID och vad du vill rätta i ämnesrubriken. Observera att handläggningstiden förlängs avseevärt vid ändringar i ansökan. Om du får nya förutsättningar kommer du kunna justera detta i samband med den avstämning som kommer ske. Du behöver inte göra något just nu utan kan vänta på information om hur avstämningen kommer gå till.

Anna Svensson
CONTENT PRODUCER

@Nickolas För att minska administrationen hade jag nog gjort så som du föreslår. Göra justeringen på maj-lönen och sen göra ansökan från 1 juni när beslutet klubbas. Använd löneart 1504 för att manuellt justera avdraget för den anställde.

 

@-Peter- Tusen tack för superbra info! GULD! 🥇

Jag ska se om jag kan få fram mer info om det här med karenstid.

 

@Åsawesterlind Jag håller med @-Peter-   i din fråga. Det kan vara värt att testa att mejla Tillväxtverket och justera ansökan. och annars görs justeringen i avstämningen.

 

Det står att man ska skicka in en avstämning senast 2 veckor efter den tredje stödmånadens utgång. Men det står också att mer info kommer när det närmar sig: https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/information-och-stod-kring-coronakrisen/korttidsarbete/e...

 

Fortsätt dela med er av era funderingar och svar så blir vi tillsammans bättre! 🌞

Åsawesterlind
UTFORSKARE

@Anna Svensson Hej igen!
Sitter nu med lönerna och ska registrera frånvaro för april månad då flera av våra medarbetare var permitterade på 20%. 

Jag har lagt in permitteringslönen under "månadslön efter löneväxling" och ser att sjuklöneavdraget blir lägre. 

Men.... hur många timmar ska nu dras av? Vi arbetar 6,4 timmar per dag. Är det dessa timmar x det nya sjukavdraget som ska dras av? 

Tack!

Petra Jacobsson
UTFORSKARE

Vi drog av -8 h (= antalet timmar FÖRE permitteringen) x det lägre timvärdet beräknat på lön efter löneväxling. 

Nickolas
NY MEDLEM

@Anna Svensson Tack för hjälpen Anna 🙂

 

 

Annelie0817
NY MEDLEM

Jag fick en fråga från en av våra anställda som under V21 kommer att ha semester onsdag och fredag hur det kommer att räknas.  Han är korttidspermitterad 60% och jobbar normalt sett måndagar och fredagar. Jag blev också fundersam i det läget. Hur tänker  ni? 

Min tanke är att han som vanligt jobbar måndag och semester som beräknat onsdag och fredag. Vore tacksam om någon kan svara på detta.

-Peter-
UTFORSKARE
(uppdaterad av -Peter- ‎2020-05-08 15:39 )

@Annelie0817Jag har faktiskt funderat i liknande banor. Tillväxtverket skriver att betald semester likställs med närvaro. Vi har konstaterat sedan tidigare här i tråden att en person som tar ut en veckas semester ska använda upp 5 semesterdagar även om de egentligen bara är schemalagda att arbeta 3 av 5 dagar.

 

Däremot har jag inte riktigt förstått vad som händer om någon vill ta ut en enstaka dags semester. Ska den semesterdagen då räknas som 1 av 3 arbetsdagar under arbetsveckan (om den anställde ska jobba 60%)? D.v.s. får företaget endast schemalägga ytterligare 2 dagar den veckan för att inte komma över maximal tillåten arbetstid? Tillväxtverket skriver att "Betald och intjänad semester likställs med närvaro och ska ingå i beräkningen av preliminärt stöd.". Men i meningen direkt efter skriver de "Uttag av betald och intjänad semester påverkar alltså inte beräkningen av stöd för korttidsarbete."

 

Men om det INTE är så att semesterdagar förbrukar tillgängliga arbetsdagar så skulle det kunna innebära att företag som får förfrågan från en anställd om att ta semester snabbt kan justera arbetsschemat så att arbetade dagar infaller på dagar som denne inte ska ha semester. I ditt fall t.ex. ändra schemat så att den anställde är schemalagd att arbeta måndag och tisdag istället för måndag och fredag, för att på så sätt slippa förlora en dag till semestern. Så länge schemat informeras om i tid (2 veckor innan) så ska det ju vara tillåtet.

 

Jag har på grund av ovanstående svårt att se något annat än att en utnyttjad semesterdag ska ses som att den anställde har jobbat den dagen, alltså är det inte tillåtet att schemalägga en annan dag istället. Så i ditt fall skulle det innebära att den anställde måste vara ledig hela veckan. Men det som komplicerar till det i den frågan är att om en anställd tar ut 4 veckors sammanhängande semester säger Tillväxtverket att det inte påverkar beräkningen av stöd för korttidsarbete... för om alla semesterdagar räknas som arbetad tid skulle det innebära att någon som egentligen bara ska jobba 2 dagar i veckan men tar ut 20 semesterdagar under 4 veckor kommer tillbaka med ett "överskott arbetad tid" på 12 dagar som måste tas igen i form av betald ledighet (permittering) för att man inte ska komma över maximal tillåten arbetstid och slippa bli återbetalningsskyldig...

Julia
UTFORSKARE

Hej. Vad är timlön om man tar ut arbetstidsförkotning i pengar under permitteringen? Ska den beräknas på ordinarie eller reducerad lön? Tack på förhand för svaret.

Tina__43
UTFORSKARE

God morgon,

 

Har en fundering gällande övertid/mertid, säg att man jobbar 2 timmar mer en dag än vad man ska, sedan kan man justera till det så att hela perioden blir tex 40%, hur ska man göra med dessa två timmar är det övertid/meritd som gäller eller blir det bara vanlig arbetat tid som ska ligga där och sedan går man hem tidigare någon dag. Är det någon av er som vet något om detta, det gäller nåde tjänstemän och kollektivare. 

 

Tack på förhand!

//Tina

-Peter-
UTFORSKARE

@Tina__43Lättast om det är ett litet/medelstort företag med inte alltför många anställda är att hålla koll på detta manuellt så gott det går. Om ni använder Visma Lön Anställd eller liknande tidrapportering bör alla registrera sin tid löpande (dagligen eller minst veckovis) så ser man om någon ligger plus eller minus i den tid de borde jobba för att nå sin permitteringsgrad. Om någon har jobbat 2 timmar för mycket bör det tas igen genom att ta ut 2 timmar ledigt en annan dag inom permitteringsperioden.

Tina__43
UTFORSKARE

Tack, vet du hur man gör om det ska bli övertid eller bara vanlig arbetat tid?

Tyvärr vet jag inte hur man svarar till en person, 

MalinO
UTFORSKARE
(uppdaterad av MalinO ‎2020-05-11 09:04 )

Att läsa allt i denna tråd är väldigt tidskrävande och blir lätt osammanhängande, även läst vismas hjälpavsnitt men tycker det saknas en hel del. 

 

1. Semester - jobbar du normalt 8h/dag 5dagar/vecka tar du ut 5 dagar semester. Hur blir det då med permitteringsgraden den veckan som ska redovisas på 44xx kontona? 

 

2. Frånvaroavdrag tex VAB kan man om man saknar kollektivavtal välja om avdraget ska göras på lönen innan eller efter permittering?

 

3. Anställd permitterad 80% under maj-juli vill ta ut föräldraledigt för att vara helt ledig, hur ska man tänka då? Behöver personen vara 100% föräldraledig eller räcker det med 20%?

 

Teknik
NY MEDLEM

Våra anställda är korttidspermitterade 60% från och med 3/16. Undrar hur man beräknar arbetad tid i underlag för preliminärt stöd

om t.ex en anställd tar ut 4 veckors betald semester under maj månad. Arbetstimmar enligt schema i maj månad: 152 timmar, månaden består av

19 arbetsdagar.

Vad blir individuella närvarokvoten? Blir det 1 det vill säga 100%?

Vildva
NY MEDLEM

Vi har utbetalning av semesterersättningen på de rörliga delarna i maj, och jag har lite frågor ang det? Jag har försökt läsa mig till om jag ska dra 7,5% på semesterersättningen och kommer fram till att den inte ska påverkas av lönenedsättningen. Har jag fattat det rätt? Att den ska betalas ut i sin helhet, utan avdrag för korttidspermitteringen? 

 

Undrar också ifall det är rätt att använda löneart 1504 och lägga in avdraget på 7,5% där gällande säljarnas provision, då den inte blir hanterad via 1503?

Tacksam för svar!

Jesper Fogelström
APPLICATION SPECIALIST
(uppdaterad av Jesper Fogelström APPLICATION SPECIALIST ‎2020-05-11 13:53 )

Hej @Vildva 

Du kan läsa mer om hur semestern hanteras via följande avsnitt: https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-lon-600/content/online-help/korttidsarbete-berakna-seme...

Gällande provision så går det bra att använda 1504 som löneart, du får manuellt slå in det avdrag du vill ska gälla då det inte finns någon beräkningsformel. 

 

Vänligen 

Jesper

 

 

 

MalinHolmstrom
NY MEDLEM

@Jesper FogelströmHej Jesper, jag såg ditt svar till @Vildva och läste informationen från länken som du hänvisar till. Men jag blev inte klok på hur man ska hantera semestern.

Vi betalar ut semesterersättning en gång om året. I juni betalar vi ut semesterersättning för förra årets från 1/4-2019 till 31/3-2020 . Vi började med korttidspermittering i April, så som jag ser det ska inte denna utbetalning påverkas och vi ska betala ut full semesterersättning.

Samma sak borde det vara om någon tar ut semester på dagar de tjänat in förra året. Där är ju inget separat avdrag för semester i Visma Anställd när man inte får semesterersättning varje gång.

 

Jag har en anställd som tagit ut 2 semesterdagar och då registreras semestern automatiskt på Löneart 3235, 3515 Plus summa och 3215 minus summa = totalt 0

Behöver jag då även använda löneart 32151? Förstår inte riktigt vad den ska justera.

 

Jag ska även betala ut semesterersättning på utbetald provision, men det är samma sak där, det avser förra året och borde inte påverkas av korttidspermitteringen.

MalinHolmstrom
NY MEDLEM

@MalinO @-Peter- Den information jag fick från Teknikföretagen gällande semester är att den dagen är "neutral" 

Vi har räknat så att har man semester en dag och är korttidspermitterad då ska man arbeta 80% per dag av de kvarvarande 4 dagarna. Nu har inte vi något fast schema att man är ledig vissa dagar. Men det borde bli samma sak. Om man normalt arbetar 40 tim per vecka och går ner med 40% då blir det 24 tim per vecka och 4,8 tim per dag. Så har man semester 1 dag då ska man arbeta totalt 19,2 tim för de resterande 4 dagarna.

 

så här står det i ett dokument jag har fått från Teknikföretagen:

Enligt Teknikföretagens bedömning kommer sådan frånvaro att vara ”neutral”. Med detta menas att vid beräkningen av om den anställde varit arbetsbefriad i tillräckligt stor utsträckning, kommer semestern att räknas som att den anställde har arbetat eller varit arbetsbefriad beroende på vad som gäller enligt schemat för de dagar då semestern inträffar. Semesterledighet påverkar alltså inte det ordinarie arbetstidsmåttet.

 

Teknikföretagens uppfattning är att förläggning av huvudsemester om fyra veckor innebär att 20 betalda semesterdagar förbrukas. Detta innebär att även om semestern förläggs till en helt arbetsfri dag enligt gällande schema för korttidsarbete kommer en betald semesterdag att förbrukas.

-Peter-
UTFORSKARE

@MalinHolmstromJag köper det resonemanget, bra förklarat 😁

Jesper Fogelström
APPLICATION SPECIALIST

Hej @MalinHolmstrom 

När de anställda är permitterade och vill att semestertillägg och semesterdaglön för villkor 20 ska beräknas på lönen innan permittering. Då behöver ni använda 32151 lönearten som ni kan skapa upp. Detta har inte med intjänande år att göra. Utan det som gäller vid semesterlöneutbetalning är den lönen som man har vid uttagstillfället. Vissa avtal säger att om ni är permitterade så är det inte lönen efter permittering utan månadslönen innan permittering, för att få till det i vårt program behöver ni isåfall använda er av justeringslöneraterna för semesterdaglön och semestertillägg.

 

Vänligen

Jesper

MalinHolmstrom
NY MEDLEM

@Jesper FogelströmBetyder det då att jag måste lägga upp flera olika lönearter för 4% 6% och 7,5%?

Jag har anställda som är permitterade på olika nivåer.
Det hade varit smidigare om ni lagt upp dessa lönearter så man hade kunnat hämta hem dem. Känns rörigt och lägga upp dem själv.

 

Betyder detta att lönearten 32151 ska användas både när någon tar ut semesterdagar och i samband med att vi i Juni ska betala ut semestertillägget?

Anna Carlsson
UTFORSKARE

Hej. Men detta med att använda löneart 32151 vid semester, gäller det bara om man lagt in löneväxling? Annars beräknas väl semestern ändå på ordinarie lön? Vi har valt att inte löneväxla utan bara använda avdraget för de 6% för korttidspermittering på varje lönespec. Så i programmet ligger allas "vanliga" löner kvar, då borde det väl vara dem som allt beräknas på också? Eller tänker jag fel där?

Malin Kjellberg
APPLICATION SPECIALIST

@Anna Carlsson  Ja det stämmer, använder du löneväxling får du ett för lågt beräknat värde för semesterlön och semestertillägg och behöver göra enligt denna instruktionen. Har du kvar den ordinarie lönen på de anställda och inte fyllt i lön efter löneväxling kommer semesterlön och semestertillägg beräknas på korrekt lön.

 

Malin Kjellberg
APPLICATION SPECIALIST

@MalinHolmstrom Ja i ditt fall är det nog smidigast att lägga upp en kopia av löneart 3215 för respektive procent av korttidsarbete och justering av semestervärden.

 

Det stämmer att man gör en justering av semesterlönen vid uttag av semester och även en justering vid utbetalning av semestertillägget som en klump. Betalar man ut semestertillägget i samband med uttaget av semester så har vi en formel i detta dokument som reglerar både semesterlön och tillägg på samma gång.

 

Mxdo123
NY MEDLEM

Hej @Malin Kjellberg 

 

Jag är ny på lön och vill bara att allt ska bli korrekt! Jag har två frågor:

 

- Påverkar löneväxlingen semestern på något annat sätt än vid uttag och utbetalning av semestertillägg? Dvs påverkas semesterlöneskulden eller andra balanser även om ingen semester tagits ut under permitteringsperioden? 

- Hur använder jag löneart 32151 - dvs vad ska jag skriva in på denna rad?

 

 

MalinHolmstrom
NY MEDLEM

@Mxdo123Jag pratade med Visma support igår. Man ska använda lönearten 32151 när någon tar ut semester och när man ska betala ut semesterersättning.

Jag fick lägga upp en ny löneart efter Vismas instruktioner för varje korttidspermittering 4%, 6% och 7,5%

https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-lon-600/content/online-help/korttidsarbete-berakna-seme...

När jag sen använde den i Visma så räknade systemet ut vad som skulle in på den raden automatiskt.

_fanny_
UTFORSKARE

Hej, om man ändrar permitteringsgrad under månaden måste man då räkna löneavdraget för korttidsarbete manuellt?

Ex korttidsarbete 60% maj, utom sista veckan där vi ändrar till 40%. Är det då löneart 1504 och manuell uträkning som gäller för att få fram avdraget? (7,5% 24 kalenderdagar och 6% 7 kalenderdagar)

Borde väl finnas något enklare sätt??

Jenny Lu
UTFORSKARE

Har precis testat att lägga in nya lönearten 32151, har jag förstått det rätt att löneprogrammet nu beräknar alla semestervärden (lön/avdrag/tillägg) på den sänkta lönen och att 32151 justerar tillbaka den felaktiga sänkningen av 3215/3216 eftersom de ska baseras på ordinarie lön?

 

Någon som har ett bra tips om vad man bör kalla löneart 32151 för att det ska bli tydligt på lönespecifikationen? 

MalinHolmstrom
NY MEDLEM

@Jenny LuPå mina lönearter så är inte rutan att det ska synas på lönespecifikationen i kryssad.

För semester är det bara löneart 3235 som har en bock för "visas på utskrift av lönebesked"

Jenny Lu
UTFORSKARE

@MalinHolmstrom Låter märkligt att det inte skulle visas. i så fall kan ju inte den anställde få ihop sin lönespecifikation. Har du som standard att inte alls visa några semesterlöner/tillägg/avdrag?