Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
(uppdaterad av Anna Svensson CONTENT PRODUCER ‎2021-06-30 16:11 )
  • 514 Svar
  • 27 gilla
  • 158034 Visningar

Från den 16 mars 2020 har företag möjlighet att korttidspermittera de anställda för att klara den ekonomiska krisen som uppstått i samband med Covid-19/Corona.

Stödet kan sökas från och med 7 april 2020, men tillämpas redan från 16 mars och kommer att gälla till 30 september 2021. 

 

 

Jämförelsemånaden blir april 2021 vilket gör att vissa nyanställda också har möjlighet att omfattas av stödet.

Läs mer på regeringen.se: Regeringen förlänger korttidsstödet med ytterligare tre månader »)

 

 

En ny lag för korttidsarbete började gälla 15 februari 2021 och du kommer kunna söka stöd retroaktivt från 1 december 2020. En del regler har förändrats/förtydligats i och med den nya lagen bland annat vad som menas med stödmånad. Ansökan kan göras först 29 mars 2021. Du kan läsa mer om det på Tillväxtverket.se »

 

Tillväxtverket.se finns massvis med information om regler för vilka företag och vilka anställda och svar på de allra flesta frågorna om vad som gäller.

Vårt tips är att oavsett hur du gör att du verkligen ser till att notera alla justeringar du gör för att kunna se vilka inställningar och val som har gjorts.

 

Senast 2 veckor efter den tredje stödmånadens utgång ska du redovisa en avstämning. Här kan du läsa mer om det: Dags för avstämning till Tillväxtverket »

 

Stödet som betalas ut när du har ansökt är preliminärt och efter avstämningen kommer du få reda på om du ska betala tillbaka en del av stödet eller inte. Du söker på 20, 40, 60% eller 80% under stödmånaderna. 

Under perioden för korttidsarbete får du fördela arbetstiden så att det kanske är lite mer ena veckan och lite lägre en annan vecka, så länge som du inte överstiger närvarokvoten som du har ansökt om. Överstiger du närvarokvoten kommer ditt stöd justeras i avstämningen.  

 

När det kommer till lönehanteringen så är det mycket som styrs av kollektivavtalen så börja med att kontrollera vad det står i era avtal. 

Bra info

Tillväxtverket »

SRFs branschkod för lönehantering »

Försäkringskassan »

Inspelning webbinarium Fördjupning korttidsarbete »

Inställningar i löneprogrammet

Vi rekommenderar inte att du ändrar några arbetsscheman utan istället ser till att redovisa löneminskningen och korttidsarbetet på lönespecifikationen.

Minskningen av både lön och korttidsarbete grundar sig på den anställdes anställning.

Korttidsarbete/korttidspermittering Visma Lön 600 » 

Korttidsarbete/korttidspermittering Visma Lön 300 » 

Korttidsarbete/korttidspermittering Visma Lön 100 »

Instruktion Visma eEkonomi Lönebesked »

 

Från version 2020.13 av Visma Lön kan du också använda de nya lönearterna som är framtagna för korttidsarbete: 

Lönearter för månadsavlönade vid korttidsarbete Visma Lön 600 » 

Lönearter för månadsavlönade vid korttidsarbete Visma Lön 300 »

Lönerader för månadsavlönade vid korttidsarbete Visma Lön 100 »  

 

De nya lönearterna 4401, 4402, 4403 och 4405 används för att rapporteringen till SCB ska bli korrekt. Du gör justeringen på lönekörningen med samma löneperiod som de permitterade timmarna avser.

Exempel: Löneperiod 1-30/6 då kan du lägga 4401, 4402, 4403 eller 4405 med de permitterade timmarna som avser juni månad - alltså innevarande månad. Har du löneperiod 1-31/5 på löneutbetalningen i juni kan du vänta tills utbetalningen i juli för att justera permitterade timmar för juni månad.

Registrera sjuk, vab eller semester

Vi rekommenderar att du låter arbetsschemat ligger kvar på den anställde.

Använder ni Visma Lön Anställd kan du läsa om hur den anställde ska hantera sina tider här: 

Korttidsarbete/korttidspermittering Visma Lön 600 » 

Korttidsarbete/korttidspermittering Visma Lön 300 » 

 

Inställningen för Löneväxling som du kan göra i Visma Lön 300/600 gör att frånvaro, till exempel sjukfrånvaro, VAB och semester räknas på det lägre beloppet. Kontrollera i ert avtal hur frånvaron ska beräknas.

 

Om ni använder löneväxling sedan tidigare:

Visma Lön 600:

Kan jag använda löneväxling för att beräkna frånvaro på tillfälligt nedsatt lön om jag använder funk...

Visma Lön 300:

Kan jag använda löneväxling för att beräkna frånvaro på tillfälligt nedsatt lön om jag använder funk...

 

Här finns beskrivning på vad som kan vara bra att tänka på när du redovisar frånvaro om du har gjort inställningen för löneväxlingen eller inte:

Visma Lön 600:

Hur beräknar jag frånvaro på den tillfälligt nedsatta månadslönen vid korttidsarbete?

Hur beräknar jag frånvaro på ordinarie månadslön vid korttidsarbete?

Visma Lön 300:

Hur beräknar jag frånvaro på den tillfälligt nedsatta månadslönen vid korttidsarbete?

Hur beräknar jag frånvaro på ordinarie månadslön vid korttidsarbete?

 

Sjuk:

Karensavdrag och sjukfrånvaroavdrag vid korttidsarbete hanteras som vanligt gällande antalet dagar, dvs. enligt den anställdes ordinarie arbetsschema. Löneavdraget beräknas  som standard på den reducerade lönen

Visma Lön 600:

Hur registreras sjukfrånvaro vid korttidsarbete?

Visma Lön 300:

Hur registreras sjukfrånvaro vid korttidsarbete?

Visma Lön 100:

Hur registreras sjukfrånvaro vid korttidsarbete?

VAB:

Avdrag görs motsvarande de dagar alternativt timmar som den anställde söker ersättning för hos Försäkringskassan. 

Visma Lön 600:

Hur registreras vård av barn och föräldraledighet vid korttidsarbete?

Visma Lön 300:

Hur registreras vård av barn och föräldraledighet vid korttidsarbete?

Visma Lön 100:

Hur registreras vård av barn och föräldraledighet vid korttidsarbete?

Semester: 

Standard är att semesterdagarna registreras utifrån den anställdes ordinarie arbetsschema.

En veckas semester för en anställd som normalt jobbar fem arbetsdagar/vecka, tar fem semesterdagar, även om schemat för korttidsarbetet säger att den anställde bara ska jobba två dagar i veckan. Fyra veckors semester innebär alltså att 20 dagars semester används. 

Semester räknas som frånvaro för stödbeloppet hos Tillväxtverket.

Visma Lön 600:

Hur registreras semesteruttag vid korttidsarbete?

Visma Lön 300:

Hur registreras semesteruttag vid korttidsarbete?

Visma Lön 100:
Hur registreras semesteruttag vid korttidsarbete?

 

Beroende på hur avtalet ser ut kan du behöva justera semesterersättningen för villkor 20/21:

Visma Lön 600:

Beräkna semesterersättning vid korttidsarbete med löneväxling »

Visma Lön 300:

Beräkna semesterersättning vid korttidsarbete med löneväxling »

Visma Lön 100:

Beräkna semesterersättning vid korttidsarbete med löneväxling »

 

Vad händer med semesterskuldlistan?

Om du använder funktionen för löneväxling i Visma Lön 300/600 kommer semesterskuldlistan beräkna på det lägre beloppet. Beloppet uppdateras automatiskt när du tar bort löneväxlingen när korttidsarbetet är slut.  Vill du justera beloppet redan nu kan du läsa här: Räkna upp semesterskulden vid korttidsarbete »

Deltidsanställd

En anställd som är deltidsanställd ska enligt TIllväxtverket minska sin arbetstid och lön enligt samma procentsats som övriga anställda på driftenheten, dubbelkolla med ditt avtal hur du ska göra.

Visma Lön 600:

Hur beräknas korttidsarbete vid föräldraledighet/sjukskrivning på deltid »

Visma Lön 300:

Hur beräknas korttidsarbete vid föräldraledighet/sjukskrivning på deltid »

Visma Lön 100:

Hur beräknas korttidsarbete vid föräldraledighet/sjukskrivning på deltid »

 

Beräkningsförslag om korttidsarbetet börjar mitt i månaden:

Vi vet inte säkert hur det ska räknas utan här måste vi hänvisa till kollektivavtalen eller vad man har avtalat fram om gällande korttidsarbetet.

Ett förslag på beräkning kan vara att ta  (Månadslön*12/365)*x%

Då har vi sänkningen per dag

ex  (30 000*12/365)*0,06= 59,178

59,178*15 dagar = 887 kr

Detta kan du lägga in på löneart 1504

Lönebeskedet blir då

1101 som vanligt med ordinarie lön

1504  887 kr. 

 

Ett annat förslag är att ta månadslönen delat med antalet dagar i månaden för att få fram sänkningen per dag.

Ex: 30 000/30 * 0,06 = 60

60*15 dagar = 900 kr

Detta kan du redovisa på löneart 1504

Lönebeskedet blir då

1101 som vanligt med ordinarie lön

1504  900 kr


Rapportera Fora

På Foras sida står det:

Rapportera lön vid korttidsarbete

För anställda som omfattas av korttidsarbete (även kallat korttidspermittering) ska hela lönen, inklusive den del som staten betalar, rapporteras till Fora. De anställdas tjänstepension Avtalspension SAF-LO beräknas på den lön som betalas ut, inklusive den del som staten betalar.

 

Praktiskt betyder det att om en person har 20.000 kronor i lön och företaget har ett avtal om korttidsarbete så får den anställde en lön på 19.200 kronor givet att hen går ned i lön med 4 procent. Hela den lönen på 19.200 kr är tjänstepensionsgrundande.

Indirekt förlorar den anställde en del av sin tjänstepensionsinbetalning i förhållande till grundlönen på 20.000 kronor men samtidigt får hen ha kvar jobbet och en stor del av tjänstepensionsinbetalningen. Alternativet kanske hade varit varsel och uppsägning.

 

Det är inte helt tydligt, men du behöver alltså inte göra någon justering av beloppet som Visma Lön tar fram.

Kommentarer
MalinHolmstrom
NY MEDLEM

@Jenny LuJag har inte ändrat något i löneprogrammet, utan det är så lönearterna är upplagda hos oss.

Semesterlön syns, men inte alla lönearter som jag ser i löneprogrammet. För semestertillägg betalda semesterdagar så syns löneart 9109

Jag uppfattade det som att 32151 endast är för att semesterersättningen ska bli rätt i systemet, inget som användaren behöver se på sin lönespec.

Anna Svensson
CONTENT PRODUCER

Hej!

 

Vi har precis publicerat två hjälpavsnitt om hur du hanterar sjukfrånvaro och vab:

https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-lon-600/content/faq/sjukfranvaro-vid-korttidsarbete.htm

https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-lon-600/content/faq/vab-vid-korttidsarbete.htm 

Fortfarande är en del saker oklara, men fler och fler saker börjar klarna.

 

Mitt tips är att du för noggrann dokumentering av vilka inställningar ni gör, när ni gör dem och varför. En del uppgifter har ju ändrats under månaderna sedan korttidspermittering infördes och det är alltid svårt att försöka komma ihåg bakåt i tiden.

 

Jag vill också tipsa om att Tillväxtverket har infört en chattfunktion på sin FAQ-sida om man har allmänna frågor om stödet och att de uppdaterar sina frågor löpande. Även SRF har uppdaterat sin dokumentation något och förtydligat vissa delar.

Jag håller också på att gå igenom alla era kommentarer för att försöka förtydliga huvudinlägget - Kommer försöka uppdatera under morgondagen.

 

Jag vill också tipsa om vårt inspelade webbinarium om korttidsarbete som du hittar här: https://www.youtube.com/watch?v=qdFWi2y9sLk&list=PLB1D3F43BC517CB65

 

@_fanny_ I huvudinlägget finns förslag på hur du beräknar fram beloppet manuellt. - det finns tyvärr inget enklare sätt 😞

@Jenny Lu När jag testade att skapa lönearten i löneprogrammet så döpte jag den helt enkelt till "Ersättning korttidsabete semestertillägg". Har ni olika permitteringsgrader så kanske procentsatsen också ska stå med för din egna skull.

 

/Anna

MalinHolmstrom
NY MEDLEM

@Anna Svenssonom jag förstår din instruktion angående sjukfrånvaro rätt, så ska man bara anmäla sjukfrånvaro på de timmar man skulle arbetat och inte en full arbetsdag enligt ordinarie schema? Vi har inget fast schema för de som är korttidspermitterade, utan de registrerar 20% alt 40% frånvaro med lön varje dag. Sen beroende på arbetet så kan man arbeta mer eller mindre en dag, viktigast att man inte arbetar för många timmar när månaden är slut. Det är svår att sätta ett fast schema när man har arbetsuppgifter som beror på andra.

helu79
NY MEDLEM

Hej,

På min arbetsplats är flertalet anställda nu korttidspermitterade i olika grad. Under kommande semesterperiod när de anställda veckovis turas om att ha semester så får de som arbetar göra det hela veckan eftersom övriga då är borta på semester. De som arbetar blir ju då inte korttidspermitterade alls utan arbetar som vanligt och ska ha sin normala lön. De som har semester tar ut 5 semesterdagar per vecka. Inget konstigt.

 

Men hur blir det med ansökan av stöd till Tillväxtverket? Betald semester ska ju likställas med närvaro. Så rimligtvis anger jag i ansökan att de anställda är korttidspermitterade under sina semesterveckor till samma permitteringsgrad som de hade innan sin semester. Men skulle jag lika gärna kunna ange att de är korttidspermitterade till högsta nivån 80% under semesterveckorna och därmed får företaget mer stöd samtidigt som de anställda får ut sin vanliga lön eftersom de har semester? Jag menar inte att man ska utnyttja systemet på något sätt men borde inte det bli utfallet? Det är detta jag inte förstår. Hur ser ni övriga på detta?

Jenny Lu
UTFORSKARE

@MalinHolmstrom Enligt vår AGO (IKEM) så ska sjukfrånvaro, VAB och föräldraledighet ska rapporteras i sammanhängande perioder, dvs även på dagar då man är ”ledig” på grund av korttidsarbete ska ingå. Om den anställde tex jobbar färre timmar/dag under korttidsarbete ska de ändå rapportera 8 timmar frånvaro den dagen. Inte tex 4 timmar VAB + 4 timmar korttidsarbete.

_fanny_
UTFORSKARE

Hej, någon som vet när man senast kan ansöka om stöd för korttidsarbete hos Tillväxtverket? På Vismas webbinarium stod det: ”Ansökan om stöd ska ha inkommit senast två månader efter utgången av stödmånaden”.

 

Om vi började med korttidsarbete 30/3 och beräknar att fortsätta hela maj, när kan vi då ansöka som senast?

Jenny Lu
UTFORSKARE

@helu79 Undrar om facket skulle gå med på en sådan lösning? Du måste ju förhandla om för alla anställda varje vecka beroende på om de har semester eller om de har ändrad grad av nedsättning i tid pga korttidsarbete.

MalinHolmstrom
NY MEDLEM

@Jenny LuTack för infon. Blev lite förvirrad när jag läste instruktionerna som var upplagda angående just sjukfrånvaro. Vi har gjort som du skriver och registrerat 8 tim sjuk när någon varit sjuk en hel dag.

Malutten 67
UTFORSKARE
(uppdaterad av Malutten 67 ‎2020-05-14 12:03 )

Lönearter för 80% Korttidsarbete ska man lägga upp dessa själv eller kommer programmet att uppdateras med dessa?

 

Malin Kjellberg
APPLICATION SPECIALIST

@Malutten 67 Om förslaget med stöd för 80% korttidsarbete går igenom kommer vi att lägga till lönearter för detta. Beslut kommer att tas av regeringen i början av juni.

Malutten 67
UTFORSKARE

Tack för svar @Malin Kjellberg .
Man skall ju dock kunna nyttja det from 1/5, skulle man då inte ha registrerat det på den lön som ska betalas ut i maj vid månadslön?

Malutten 67
UTFORSKARE

Jag får verkligen inte "kläm" på det här med semestern.... Hoppas någon kan hjälpa mig.

Arbetsgivaren är skyldig att låta arbetstagaren ha 4 veckor sammanhängande semester.
Dessa ska arbetstagaren redovisa som semesterdagar även om denne omfattas av Korttidsarbete.
Vad jag förstår så skall semester räknas som närvaro. Kommer detta att innebära att man blir återbetalningsskyldig av bidraget vid semester?

Finns det någon information där man kan läsa mer om detta?
Jag vill verkligen förstå  😮

Malena78
NY MEDLEM

Ska löneavdrag med tex 7,5% fortfarande göras under de veckor som den anställde har semester?

Malin Kjellberg
APPLICATION SPECIALIST
(uppdaterad av Malin Kjellberg APPLICATION SPECIALIST ‎2020-05-14 15:39 )

@Malutten 67  Ja det stämmer att om förslaget går igenom ska man kunna söka stöd retroaktivt från 1/5 för 80%. Men eftersom inget beslut är taget kan vi inte släppa några nya lönearter än , utan man får själv kopiera de befintliga och skapa egna i så fall.

 

Angående din andra fråga så har jag varit i kontakt med Tillväxtverket för att försöka få svar hur man ska tänka vid uttag av semester.

De svarade att de inte kan ge ett 100% svar just nu utan håller på att se över detta, och de kommer inom kort med information på deras hemsida.

 

Malin Kjellberg
APPLICATION SPECIALIST

Hej Alla!

Nu har tillväxtverket uppdaterat informationen på sin hemsida vad som gäller för semester. 

 

De skriver såhär:

Får arbetsgivaren stödet under arbetstagarens sjukdom, föräldraledighet eller semester?

Sjukdom, föräldraledighet, vård av sjukt barn och semester räknas som frånvaro och ska räknas av vid beräkningen av preliminärt stöd.

 

Tillväxtverket har tidigare har gjort bedömningen att betald och intjänad semester likställs med närvaro. Vi har nu efter en analys gjort en reviderad tolkning och kommit fram till att all semester ska räknas som frånvaro och därmed inte ingå i beräkningen av det preliminära stödet. Vi återkommer om hur detta kommer att påverka de företagare som redan sökt och beviljats stöd för en semesterperiod.

 

Petra Jacobsson
UTFORSKARE

Jag blir inte riktigt klok på dennya lönearten 440x korttidsarbete i antal timmar. Vi betalar ut månadslön för innevarande månad och reglerar frånvaro i efterskott. Ska man fylla i ex vis 20% (när vi är permitterade med 20%) beräknat på ord antal timmars arbetstid för innevarande månad och sen rätta tiden med ett negativt tecken månaden efter när man vet utfallet eller bör man fylla i permitterade timmar endast i efterskott, likt frånvaron? Är antalet timmar man fyller i här viktig och kan följas upp någonstans/utgöra ett underlag till Tillväxtverket eller är det mest tänkt som en intern info? 

jonny_5
NY MEDLEM

Om man läser det ni skrivit tidigare så ska en anställt som tar ut VAB endast anmäla tiden som den skulle jobbat som VAB och resterande som korttidspermitterad på lönebeskedet. Samma sak står hos försäkringskassan så jag har sagt till anställd som tidigare anmält 4 dagar med 8 timmar som VAB att ändra det hos försäkringskassan. Vi är permitterade med 60% och således ska den anställde anmäla 3,2 timmar VAB per dag och resterande 4,8 timmar tar jag med på lönen som korttidspermittering.

 

På lönebeskedet blir det då: 3,2 tim VAB och 4,8 tim kortitidspermittering.

 

Nu med det senaste beskedet tolkar jag det som att det ska vara 8 timmar VAB och att vi kommer få betala tillbaka stödet för dessa dagar?

 

Får arbetsgivaren stödet under arbetstagarens sjukdom, föräldraledighet eller semester?

Sjukdom, föräldraledighet, vård av sjukt barn och semester räknas som frånvaro och ska räknas av vid beräkningen av preliminärt stöd.

Jesper Fogelström
APPLICATION SPECIALIST

Hej @Petra Jacobsson  

Angående hur du ska fylla i antalet permitterade timmar så är tanken att man lägger in antalet som man varit permitterad under den aktuella månaden. Avdraget görs på den aktuella månaden, om man inte vet hur utfallet blir så rekommenderar jag att man lägger in justeringen på näst kommande lönekörning.

Anledningen till att man lägger in ett avdrag i timmar är för att ha kontroll på sin närvarokvot samt för företagets del kunna se hur många timmar respektive medarbetare varit frånvarande pga korttidspermittering. 

 

Vänligen 

Jesper

 

Anna J
NY MEDLEM

@Jesper Fogelström 

Den informationen är tvärtom mot vad jag fick av er för 3 veckor sedan via telefon. Då skulle det stå antal timmar som ex 6% löneavdrag motsvarade och jag skulle inte justera i den med ev frånvaro. 

Mvh

Anna

Josefin4
UTFORSKARE

Precis som för @Anna J så fick jag helt motsägande info av er via support-telefon.

Jag fick den infon som Anna fick, dvs att jag skulle ange samma antal timmar på varje anställd oavsett frånvaro. Dvs 59,20 h på maj lön (då alla våra anställda är permitterade på 40%)

 

@Jesper Fogelström Kan ni snälla bekräfta att man ska justera timmarna i löneart 4402 utefter vad den anställde haft för frånvaro under månaden (eller föregående månad) i form av semester, VAB, föräldraledighet, sjukdom etc? 

 

Tacksam för skyndsamt svar,

Mvh, Josefin

 

Jesper Fogelström
APPLICATION SPECIALIST

Hej @Anna J , @Josefin4 

Ber om ursäkt om ni missförstod mitt svar. 

Ni har fått helt rätt svar från vår support angående hanteringen av timavdraget för de permitterade timmarna. Det jag menade i mitt inlägg var att man lägger upp sina permitterade timmar utefter den % sats som de anställda ska vara permitterade för. För att sedan hantera frånvaro exempelvis sjuk så lägger man upp det separat. 

Angående frågan om löneart 4402 så går den bra att använda för att justera de permitterade timmarna. 

Gå gärna in och läs mer hur ni ska tänka kring permitterade timmar i kombination med frånvaro. 

https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-lon-600/content/faq/sjukfranvaro-vid-korttidsarbete.htm

 

Vänligen 

Jesper

 

Malutten 67
UTFORSKARE
(uppdaterad av Malutten 67 ‎2020-05-19 09:06 )

a

Petra Jacobsson
UTFORSKARE

Tack för ditt svar Jesper. Hjälpavsnittet säger dock ingenting om lönearten 44xx. Men då ska jag räkna ihop vabb, sjuk och föräldraledigt för april (de som regleras på majlönen) och registrera dessa timmar med minustecken på löneart 44xx alltså?

michaela93
NY MEDLEM

Hej!

Om man har en anställd som är sjukskriven till 100%, hur blir det med lönen då? skall man ändå göra ett avdrag för korttidsarbete?

 

Om man gör ett avdrag för korttidsarbete, ex 6% så är man ju tvungen att sänka den ordinarie lönen eller lägga in jämkning för att ej få en skuld kvar till nästa lön. 

Linnea-E
NY MEDLEM

Jag har en undran kring hur många timmar som ska stå med på månadslönen varje månad nu under korttidsarbetet. Vi går på nivå 3, dvs arbetar 40% av ordinarie arbetstid. Om en månad vi har då 168h för en heltidare som nu då arbetar 67,2 och korttidspermitterad 100,8h. 

Ska det då stå 168h på raden vid månadslön eller 67,2h? För jag antar att 100,8h ska stå med på raden för korttidsarebete, löneart 4403.

Hur tänker ni?

Samt då om en anställd tar semester en vecka nu då som EJ ska räknas med efter nya direktiv från TVV förra veckan så ska jag då minska ner tiden på 4403 till 76,8. (Dvs 100,8h minus 24h. 40h (normal arbetstid per vecka) *0,6=24) Och då lägga till 40h på månadslönsraden från 67,2 till 107,2? 

Malin Kjellberg
APPLICATION SPECIALIST

@michaela93 Om en anställd är sjuk 100% hela månaden kommer du inte få något stöd från Tillväxtverket för den personen och perioden. Detta eftersom personen inte har någon närvaro. Du ska i det fallet inte heller lägga in någon lönesänkning med 15xx lönearterna utan gör sjukavdrag för hela månaden som vanligt med snabbvalet - så belopp att utbetala blir 0.

 

I det fall en anställd blir sjuk under perioden för korttidsarbete är sjukfrånvaron beräknat på den sänkta lönen om du lagt in i fältet "lön efter löneväxling" och det du lägger ut i sjuklönekostnader kommer du att få tillbaka från Försäkringskassan.

 

En anställd som är långtidssjukskriven på heltid och var redan när korttidsarbete infördes kommer du inte att kunna få stöd för eftersom personen saknar närvarotid. Vilket jag även nämnde ovan.

 

 

 

Mxdo123
NY MEDLEM

Hej @Malin Kjellberg!

 

Angående VAB! Har läst er instruktion om permittering och VAB. Vi arbetar 80 %, dvs jobbar 6,5h/dag och är permitterade 1,5h/dag i snitt. En anställd vabbade 1 hel arbetsvecka. Den anställde har registrerat 6,5 h VAB per dag, och 1,5h övrig frånvaro, i enlighet med er instruktion. 

 

Min fråga är - vad betalar vi anställd i lön för den veckan? Ska anställd ändå få 96% av lönen den tid hon är permitterad men frånvarande pga VAB? Försäkringskassan ersätter ju bara för de 6,5  timmarna per dag om jag tolkat allt korrekt. Tillväxtverket ger oss ingen ersättning pga VAB=frånvaro. Mest rimligt är väl ändå att göra 100 % avdrag för VAB i löneprogrammet? Hur går det ihop med tidregistreringen? Som du förstår är jag vilsen!

Jesper Fogelström
APPLICATION SPECIALIST

Hej @Mxdo123 

När en medarbetare är frånvarande pga VAB så hanteras Vabben precis som tidigare, du lägger in exakt de antalet timmar som den anställde varit hemma för VAB. 

Så svaret på din fråga är att du göra avdraget för de permitterade timmarna precis som du nämner därefter kommer avdraget för VAB på 6,5 timmar per dag att räknas bort. så du gör inte 100% avdrag för VAB utan du gör det för de 6,5 timmar per dag som det faktiskt avser. 

Den anställde får därefter göra en ansökan hos FK för VAB ersättningen. 

Vänligen 

Jesper

 

Åsawesterlind
UTFORSKARE

Hej, ser att den här frågan har tagits upp i tråden tidigare men inte besvarats ännu:
Är det någon här som vet om man ska göra löneavdrag för permitteringen på de anställdas löner under semestern? 

Företaget får då inte något bidrag från staten. Kan man då kräva att medarbetarna då ska gå ned i lön under den tiden? 

 

 

Petra Jacobsson
UTFORSKARE
(uppdaterad av Petra Jacobsson ‎2020-05-25 12:36 )

Jobbar man med "Lön efter löneväxling" under permitteringen blir det väl inte rätt att göra avdrag med 6,4 h (av en normaldag 8 h) till timlönen som är den permitterade timlönen. Jag hade velat göra avdrag på 6,4 h x ord timlön eller 8 h x permitterad timlön. Eller tänker jag helt fel? Hos FK får den anställde ju ersättning för 6,4 h av 8 h till ordinarie SGI. 

 

 

Malin Kjellberg
APPLICATION SPECIALIST

@Åsawesterlind Angående semester och om de anställda kan gå ner i lön under den perioden är något du bör kontrollera med ditt kollektivavtal.

Åsawesterlind
UTFORSKARE

Hej  @Malin Kjellberg !

Då vi inte har något kollektivavtal utan kontrakt med 70% av medarbetarna så verkar det, än så länge, vara upp till arbetsgivaren hur man gör. 
Jag har tagit kontakt med Tillväxtverket angående detta och fått det något vaga svaret att de själv väntar på direktiv men att man "nog kan dra av från lönerna om man inte har kollektivavtal"......

Malin Kjellberg
APPLICATION SPECIALIST

@Petra Jacobsson  Jag var i kontakt med tillväxtverket idag och lyfte frågan om det är korrekt att man endast ska dra de timmar som en anställd är hemma för VAB under korttidsarbete. Svaret jag fick var samma som vi gett ovan att man ska endast dra de timmar som den anställde är frånvarande.

Det blir då frånvaroavdrag beräknat per timme och baserat på den sänkta lönen.

Jenny Lu
UTFORSKARE

@Malin Kjellberg Så om någon jobbar normalt 8 timmar, under korttidsarbetet istället ska jobba 4 timmar en specifik dag men istället VAB:ar, då ska den anställde (i VLA då vi använder detta) ange 4 timmar VAB och 4 timmar "Övrig frånvaro med lön"? 

Petra Jacobsson
UTFORSKARE

Tack för svar Malin, men när det gäller sjuk ska man väl registrera 8h per dag oavsett permittering?

MalinO
UTFORSKARE

Då min fråga delvis blev obesvarad har jag sökt svar från olika håll, har dock fortfarande några påståenden/frågor som jag gärna vill få besvarade. 

 

1. Avdrag frånvaro görs på ordinarie arbetstid men beräknas utifrån den reducerade lönen. Stämmer?

hur blir det då med VAB? Står att avdrag görs motsvarande det personen sökt ersättning från FK för. En person med ord arbetstid 8h jobbar nu 7.2h. Söker VAB för 7.2h hur lägger man in det? Vad gör man med resterande 0.8h?

 

2. Semesteravdrag görs på reducerade lönen medan semesterlön och tillägg baseras på ordinarie. Stämmer?


3. Alla frånvarotimmar i april redovisas på majlönen genom att man lägger in 44xx i minus för de timmarna. Stämmer?

 

Enligt SRF ”frånvaro under del av dag bör av förenklingsskäl inte beaktas” vad menas med detta?

 

 

 

Malin Kjellberg
APPLICATION SPECIALIST

@Jenny Lu  Ja det är korrekt.

Malin Kjellberg
APPLICATION SPECIALIST

@Petra Jacobsson  Det stämmer, sjukfrånvaro ska registreras utifrån ordinarie arbetstid exempel 8 timmar. Vi har detta dokumentet i vårt hjälpavsnitt angående sjukfrånvaro som kanske kan vara till hjälp.

Malin Kjellberg
APPLICATION SPECIALIST
(uppdaterad av Malin Kjellberg APPLICATION SPECIALIST ‎2020-05-26 09:32 )

@MalinO  Har skrivit ett svar för respektive fråga.

 

1. Avdrag frånvaro görs på ordinarie arbetstid men beräknas utifrån den reducerade lönen. Stämmer?

 

Svar: Ja det stämmer, avdrag för frånvaro ska beräknas på den sänkta lönen. Löneavdraget man gör för att reducera lönen pga korttidsarbete med lönearterna 15xx ska göras på ordinarie lön.

 

Hur blir det då med VAB? Står att avdrag görs motsvarande det personen sökt ersättning från FK för. En person med ord arbetstid 8h jobbar nu 7.2h. Söker VAB för 7.2h hur lägger man in det? Vad gör man med resterande 0.8h?

 

Svar: Ja du gör avdrag motsvarande de timmar personen är frånvarande på grund av VAB, i ditt exempel 7,2 timmar. Är det en dag den anställde har minskad arbetstid med 0,8 timme pga korttidsarbete lägger du de 0,8 timmarna på löneart 44xx för uppföljning. Skulle den anställde arbetat 8 timmar den dagen och arbetstiden inte är minskad pga korttidarbete bör den anställde söka ersättning för 8 timmar och du dra av 8 timmars frånvaro.

 

2. Semesteravdrag görs på reducerade lönen medan semesterlön och tillägg baseras på ordinarie. Stämmer?

 

Svar: Ja det stämmer, men detta är något som man bör kontrollera med sitt kollektivavtal.

 

3. Alla frånvarotimmar i april redovisas på majlönen genom att man lägger in 44xx i minus för de timmarna. Stämmer?

 

Svar: Nej timmarna ska inte ligga i minus på 44xx utan de ska ligga i positivt tecken. För att statistikuppgiften till SCB ska bli korrekt bör timmarna på 44xx motsvara de timmar personen är permitterad under löneperioden på din lönekörning. Jag tror att det är många som hanterar timmarna enligt avvikelseperioden och det går bra att göra så men statistikrapporteringen till SCB blir då inte korrekt.

 

Angående texten från SRF.s dokumentation så är det en tolkning man har gjort av informationen som idag finns på Tillväxtverkets sida. I informationen angående avstämningen står det att man ska redovisa "antal frånvarodagar den anställde haft under perioden". Informationen angående avstämningen hittar du här och det är bra att vara inne och kika med jämna mellanrum då information både ändras och tillkommer. 

 

Mxdo123
NY MEDLEM

Hej @Malin Kjellberg

 

Har läst dina och Jespers svar angående VAB. Vid 20% permittering blir det i snitt 6,5h VAB och 1,5h permittering per dag, ska vi alltså betala 96% lön för den permitterade 1,5 timmen? Det är just kring löneutbetalningsbeloppet jag funderar, eftersom personen i våra ögon ju är frånvarande på grund av VAB!

Malin Kjellberg
APPLICATION SPECIALIST
(uppdaterad av Malin Kjellberg APPLICATION SPECIALIST ‎2020-05-26 11:36 )

@Mxdo123 Svaret jag fick från Tillväxtverket var att du registrerar endast frånvaroavdrag för de timmar personen är borta för VAB. Den anställde får ett löneavdrag på sin ordinarie lön motsvarande procenten för korttidsarbete och lönen för permitterade timmar är på så sätt justerad. Om du har fler frågor angående detta bör du ta dem med Tillväxtverket, det finns möjlighet att ställa sina frågor via chatt hos dem.

Petra Jacobsson
UTFORSKARE

Fast indirekt så får den anställde ju inte lön för den 1,5 timmen. Vi drar ju av 4% lön rakt av från lönen, baserat på "Lön efter löneväxling". Därefter görs avdrag för VAB på 6,4 h x löneväxlad/permitterad timlön. Då har vi ju redan räknat bort 20% arbetstid genom 4% avdrag på lönen, om den anställde ska ha lön för den 1,6 h (8 h - 6,4 h) så borde ju avdraget "lön efter löneväxling" väl justeras? Annars ser jag inte hur den anställde "får lön för den 1,6 timmen" som du skriver ovan. 

Malin Kjellberg
APPLICATION SPECIALIST

@Petra Jacobsson  Nej det är riktigt, lönen är redan sänkt på grund av korttidsarbetet och beräknat utifrån ordinarie lön. Vilket gör att justeringen på lönen redan är gjord. Jag uppdaterar mitt tidigare svar 🙂 tack

Malutten 67
UTFORSKARE
(uppdaterad av Malutten 67 ‎2020-05-26 13:25 )

Finns det inte något sätt man kan registrera de "verkliga" registrerade Korttidsarbete registreringen på lönebeskedet så man kan lättare stämma av mot Lönearterna 44? 
Eller hur är det tänkt att man ska stämma av?

Jesper Fogelström
APPLICATION SPECIALIST

Hej @Malutten 67 

Jag tolkar din fråga om ni kan använda något typ av snabbval för att registrera de permitterade timmarna. Vi har ett försystem som heter Lön Anställd, där kan man registrera övrig frånvaro med lön så förs detta över till Visma lön. Om du inte använder något försystem så kan du registrera övrig frånvaro med lön via kalendariumet för att få hjälp med hur många timmar som den anställde varit permitterad. Viktigt att du tar bort snabbvalet och ersätter med en löneart som drar bort de permitterade timmarna. 

Återkom gärna om jag tolkar din fråga felaktigt. 

 

Vänligen 

Jesper

Malutten 67
UTFORSKARE

Tack @Jesper Fogelström  för din respons.
Vi använder Lön Anställd och vi reggar "Övrig frånvaro med lön" där men det kommer inte in på lönespecarna.
Gör vi något fel?

Jenny Lu
UTFORSKARE

@Jesper Fogelström Är det någon ny uppdatering i Lön Anställd? Precis som @Malutten 67 så ser jag inte någon överföring av "Övrig frånvaro med lön" till Lön 600.

Jesper Fogelström
APPLICATION SPECIALIST

Hej @Malutten 67  och @Jenny Lu 

Ber om ursäkt angående mitt felaktiga svar kring att övrig frånvaro med lön förs över till Lön från Lön Anställd. Denna händelsen förs ej över utan mitt tips är att registrera övrig frånvaro med lön i Lön Anställd därefter tar man ut en tidrapport som visar en summerad vy. Tidrapporten kan man använda som ett underlag när man i ett senare skede lägger in de korttidspermitterade timmarna i Visma Lön. 

 

Vänligen 

Jesper

Malutten 67
UTFORSKARE

@Jesper Fogelström  Ska man regga det i Visma Lön, vart, hur? Finns denna instruktion hur man ska gå tillväga någonstans?

 

Jenny Lu
UTFORSKARE

@Jesper Fogelström nu blir det motsägelsefullt igen; om man ska lägga in de beräknade timmarna oavsett frånvaro på 44xx (enligt tidigare svar i denna tråd) så går det ju inte att använda den rapporten. Så undrar precis som @Malutten 67 var/hur i Lön 600 jag ska lägga in timmarna jag får ut från VLA?