Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
(uppdaterad av Anna Svensson CONTENT PRODUCER ‎2021-06-30 16:11 )
  • 515 Svar
  • 27 gilla
  • 169653 Visningar

Från den 16 mars 2020 har företag möjlighet att korttidspermittera de anställda för att klara den ekonomiska krisen som uppstått i samband med Covid-19/Corona.

Stödet kan sökas från och med 7 april 2020, men tillämpas redan från 16 mars och kommer att gälla till 30 september 2021. 

 

 

Jämförelsemånaden blir april 2021 vilket gör att vissa nyanställda också har möjlighet att omfattas av stödet.

Läs mer på regeringen.se: Regeringen förlänger korttidsstödet med ytterligare tre månader »)

 

 

En ny lag för korttidsarbete började gälla 15 februari 2021 och du kommer kunna söka stöd retroaktivt från 1 december 2020. En del regler har förändrats/förtydligats i och med den nya lagen bland annat vad som menas med stödmånad. Ansökan kan göras först 29 mars 2021. Du kan läsa mer om det på Tillväxtverket.se »

 

Tillväxtverket.se finns massvis med information om regler för vilka företag och vilka anställda och svar på de allra flesta frågorna om vad som gäller.

Vårt tips är att oavsett hur du gör att du verkligen ser till att notera alla justeringar du gör för att kunna se vilka inställningar och val som har gjorts.

 

Senast 2 veckor efter den tredje stödmånadens utgång ska du redovisa en avstämning. Här kan du läsa mer om det: Dags för avstämning till Tillväxtverket »

 

Stödet som betalas ut när du har ansökt är preliminärt och efter avstämningen kommer du få reda på om du ska betala tillbaka en del av stödet eller inte. Du söker på 20, 40, 60% eller 80% under stödmånaderna. 

Under perioden för korttidsarbete får du fördela arbetstiden så att det kanske är lite mer ena veckan och lite lägre en annan vecka, så länge som du inte överstiger närvarokvoten som du har ansökt om. Överstiger du närvarokvoten kommer ditt stöd justeras i avstämningen.  

 

När det kommer till lönehanteringen så är det mycket som styrs av kollektivavtalen så börja med att kontrollera vad det står i era avtal. 

Bra info

Tillväxtverket »

SRFs branschkod för lönehantering »

Försäkringskassan »

Inspelning webbinarium Fördjupning korttidsarbete »

Inställningar i löneprogrammet

Vi rekommenderar inte att du ändrar några arbetsscheman utan istället ser till att redovisa löneminskningen och korttidsarbetet på lönespecifikationen.

Minskningen av både lön och korttidsarbete grundar sig på den anställdes anställning.

Korttidsarbete/korttidspermittering Visma Lön 600 » 

Korttidsarbete/korttidspermittering Visma Lön 300 » 

Korttidsarbete/korttidspermittering Visma Lön 100 »

Instruktion Visma eEkonomi Lönebesked »

 

Från version 2020.13 av Visma Lön kan du också använda de nya lönearterna som är framtagna för korttidsarbete: 

Lönearter för månadsavlönade vid korttidsarbete Visma Lön 600 » 

Lönearter för månadsavlönade vid korttidsarbete Visma Lön 300 »

Lönerader för månadsavlönade vid korttidsarbete Visma Lön 100 »  

 

De nya lönearterna 4401, 4402, 4403 och 4405 används för att rapporteringen till SCB ska bli korrekt. Du gör justeringen på lönekörningen med samma löneperiod som de permitterade timmarna avser.

Exempel: Löneperiod 1-30/6 då kan du lägga 4401, 4402, 4403 eller 4405 med de permitterade timmarna som avser juni månad - alltså innevarande månad. Har du löneperiod 1-31/5 på löneutbetalningen i juni kan du vänta tills utbetalningen i juli för att justera permitterade timmar för juni månad.

Registrera sjuk, vab eller semester

Vi rekommenderar att du låter arbetsschemat ligger kvar på den anställde.

Använder ni Visma Lön Anställd kan du läsa om hur den anställde ska hantera sina tider här: 

Korttidsarbete/korttidspermittering Visma Lön 600 » 

Korttidsarbete/korttidspermittering Visma Lön 300 » 

 

Inställningen för Löneväxling som du kan göra i Visma Lön 300/600 gör att frånvaro, till exempel sjukfrånvaro, VAB och semester räknas på det lägre beloppet. Kontrollera i ert avtal hur frånvaron ska beräknas.

 

Om ni använder löneväxling sedan tidigare:

Visma Lön 600:

Kan jag använda löneväxling för att beräkna frånvaro på tillfälligt nedsatt lön om jag använder funk...

Visma Lön 300:

Kan jag använda löneväxling för att beräkna frånvaro på tillfälligt nedsatt lön om jag använder funk...

 

Här finns beskrivning på vad som kan vara bra att tänka på när du redovisar frånvaro om du har gjort inställningen för löneväxlingen eller inte:

Visma Lön 600:

Hur beräknar jag frånvaro på den tillfälligt nedsatta månadslönen vid korttidsarbete?

Hur beräknar jag frånvaro på ordinarie månadslön vid korttidsarbete?

Visma Lön 300:

Hur beräknar jag frånvaro på den tillfälligt nedsatta månadslönen vid korttidsarbete?

Hur beräknar jag frånvaro på ordinarie månadslön vid korttidsarbete?

 

Sjuk:

Karensavdrag och sjukfrånvaroavdrag vid korttidsarbete hanteras som vanligt gällande antalet dagar, dvs. enligt den anställdes ordinarie arbetsschema. Löneavdraget beräknas  som standard på den reducerade lönen

Visma Lön 600:

Hur registreras sjukfrånvaro vid korttidsarbete?

Visma Lön 300:

Hur registreras sjukfrånvaro vid korttidsarbete?

Visma Lön 100:

Hur registreras sjukfrånvaro vid korttidsarbete?

VAB:

Avdrag görs motsvarande de dagar alternativt timmar som den anställde söker ersättning för hos Försäkringskassan. 

Visma Lön 600:

Hur registreras vård av barn och föräldraledighet vid korttidsarbete?

Visma Lön 300:

Hur registreras vård av barn och föräldraledighet vid korttidsarbete?

Visma Lön 100:

Hur registreras vård av barn och föräldraledighet vid korttidsarbete?

Semester: 

Standard är att semesterdagarna registreras utifrån den anställdes ordinarie arbetsschema.

En veckas semester för en anställd som normalt jobbar fem arbetsdagar/vecka, tar fem semesterdagar, även om schemat för korttidsarbetet säger att den anställde bara ska jobba två dagar i veckan. Fyra veckors semester innebär alltså att 20 dagars semester används. 

Semester räknas som frånvaro för stödbeloppet hos Tillväxtverket.

Visma Lön 600:

Hur registreras semesteruttag vid korttidsarbete?

Visma Lön 300:

Hur registreras semesteruttag vid korttidsarbete?

Visma Lön 100:
Hur registreras semesteruttag vid korttidsarbete?

 

Beroende på hur avtalet ser ut kan du behöva justera semesterersättningen för villkor 20/21:

Visma Lön 600:

Beräkna semesterersättning vid korttidsarbete med löneväxling »

Visma Lön 300:

Beräkna semesterersättning vid korttidsarbete med löneväxling »

Visma Lön 100:

Beräkna semesterersättning vid korttidsarbete med löneväxling »

 

Vad händer med semesterskuldlistan?

Om du använder funktionen för löneväxling i Visma Lön 300/600 kommer semesterskuldlistan beräkna på det lägre beloppet. Beloppet uppdateras automatiskt när du tar bort löneväxlingen när korttidsarbetet är slut.  Vill du justera beloppet redan nu kan du läsa här: Räkna upp semesterskulden vid korttidsarbete »

Deltidsanställd

En anställd som är deltidsanställd ska enligt TIllväxtverket minska sin arbetstid och lön enligt samma procentsats som övriga anställda på driftenheten, dubbelkolla med ditt avtal hur du ska göra.

Visma Lön 600:

Hur beräknas korttidsarbete vid föräldraledighet/sjukskrivning på deltid »

Visma Lön 300:

Hur beräknas korttidsarbete vid föräldraledighet/sjukskrivning på deltid »

Visma Lön 100:

Hur beräknas korttidsarbete vid föräldraledighet/sjukskrivning på deltid »

 

Beräkningsförslag om korttidsarbetet börjar mitt i månaden:

Vi vet inte säkert hur det ska räknas utan här måste vi hänvisa till kollektivavtalen eller vad man har avtalat fram om gällande korttidsarbetet.

Ett förslag på beräkning kan vara att ta  (Månadslön*12/365)*x%

Då har vi sänkningen per dag

ex  (30 000*12/365)*0,06= 59,178

59,178*15 dagar = 887 kr

Detta kan du lägga in på löneart 1504

Lönebeskedet blir då

1101 som vanligt med ordinarie lön

1504  887 kr. 

 

Ett annat förslag är att ta månadslönen delat med antalet dagar i månaden för att få fram sänkningen per dag.

Ex: 30 000/30 * 0,06 = 60

60*15 dagar = 900 kr

Detta kan du redovisa på löneart 1504

Lönebeskedet blir då

1101 som vanligt med ordinarie lön

1504  900 kr


Rapportera Fora

På Foras sida står det:

Rapportera lön vid korttidsarbete

För anställda som omfattas av korttidsarbete (även kallat korttidspermittering) ska hela lönen, inklusive den del som staten betalar, rapporteras till Fora. De anställdas tjänstepension Avtalspension SAF-LO beräknas på den lön som betalas ut, inklusive den del som staten betalar.

 

Praktiskt betyder det att om en person har 20.000 kronor i lön och företaget har ett avtal om korttidsarbete så får den anställde en lön på 19.200 kronor givet att hen går ned i lön med 4 procent. Hela den lönen på 19.200 kr är tjänstepensionsgrundande.

Indirekt förlorar den anställde en del av sin tjänstepensionsinbetalning i förhållande till grundlönen på 20.000 kronor men samtidigt får hen ha kvar jobbet och en stor del av tjänstepensionsinbetalningen. Alternativet kanske hade varit varsel och uppsägning.

 

Det är inte helt tydligt, men du behöver alltså inte göra någon justering av beloppet som Visma Lön tar fram.

Kommentarer
Anna Svensson
CONTENT PRODUCER

Hej!

 

Ni som började med korttidsarbete i mars ska mellan 16-30 juni redovisa avstämning hos Tillväxtverket. Enligt tidigare uppgift från dem ska du få mejl och påminnelse när det är dags.

Vi har tagit fram lite förslag på underlag du kan använda från löneprogrammet här:  Dags för avstämning till Tillväxtverket »

Fortfarande är det mycket oklarheter kring hur deltidsfrånvaro ska redovisas, men Tillväxtverket säger att de ska uppdatera informationen.

Tips! Förbered avstämningen men avvakta kanske några dagar tills deltidsfrånvaroredovisningen är förtydligad.

/Anna

Julia
UTFORSKARE

@Jenny Lu Hej. Jag vet inte om det beror på kollektivavtal, men jag fick nedanstående svar från IKEM idag:

  • vid semester beräknas sem.lön, sem.avdrag och sem.tillägg på ordinarie lön - Ja, det stämmer.
  • Under semester betalar ni ordinarie full semesterlön eftersom ni inte får det statliga stödet under semesterperioden. Ni ska inte göra avdrag med 7,5 %.

Har någon annan hört hur man hanterar avdraget under frånvaron? Jag har inte sett ett tydligt svar i ovanstående chatt.

Annica2
NY MEDLEM

Hej, jag har vart inne på Tillväxtverket för att skicka in ändringar för Mars månad men hittar inte riktigt vart jag ska fylla i frånvaron med de som vart sjuka etc...  har försökt följa länken på hemsidan men vet inte hur jag ska göra. Är det någon som har skickat in och kan förklara? tack! 

Tobbe_16
NY MEDLEM

Hej kan man ändra löneavdrag (1503) retroaktivt. Har anställda som varit permitterad 60% från den 1 april.

Från den 18 maj permitterad 20%. Då var ju redan maj månads lönekörning körd varvid löneavdrag blivit

för stort.

Går det att korrigera med att lägga in ett positivt värde på löneart 1503? Eller ska man bara minska

juni månads avdrag?

 

Jenny Lu
UTFORSKARE
(uppdaterad av Jenny Lu ‎2020-06-16 12:43 )

Kan någon från Visma bidra med en uträkning för en exempellön?

Om en anställd med månadslön på 30'000 är korttidspermitterad 60% men tar semester 10 av månadens 20 arbetsdagar. Vad blir då lönen och hur lägger men enklast in detta i Lön 600?

Om jag inte ska ange löneart 1503 för hela månaden, måste jag manuellt räkna om den för alla som tar semester del av månaden?

 

Malin Kjellberg
APPLICATION SPECIALIST

@Tobbe_16 Det går bra att lägga lönearten 1503 för avdraget i omvänt tecken.

För att det ska bli lättare för den anställde att förstå tycker jag inte att du ska minska avdraget månaden därpå. Utan gör avdraget med 1503 och lägg istället ytterligare en rad med 1503 med beloppet du dragit för mycket i omvänt tecken. Vill man förtydliga det ytterligare kan du skriva en textrad på lönespecen.

Malin Kjellberg
APPLICATION SPECIALIST
(uppdaterad av Malin Kjellberg APPLICATION SPECIALIST ‎2020-06-16 14:12 )

@Jenny Lu Eftersom det inte ska göras något löneavdrag för de dagar den anställde har semester behöver man räkna ut avdraget manuellt för lönen som avser del av månad. Beräkningsexempel hittar du längst ner i huvudinlägget i denna tråden.

 

Men jag lägger även ett exempel här:

30 000 kr i lön, uttag av 2 veckors semester under Juni, samt permitterad på 60%.

 

Beräkningen blir enligt nedan:

 

Antal kalenderdagar i Juni 30 - 14 kalenderdagar frånvarande pga två veckors semester = 16 kalenderdagar

30 000 x 12 (månader) = 360 000

360 000/366 (årets antal dagar, skottår) = 983,60

983,60 x 16 = 15 737, 70 

 

15 737,70 x 7,5% = 1180 kr i avdrag på löneart 1503, beräknat på den totala daglön som avser 16 kalenderdagar.

 

Hoppas det var till hjälp.

 

Åsawesterlind
UTFORSKARE
(uppdaterad av Åsawesterlind ‎2020-06-16 15:18 )

Hej, ser här att man inte ska dra av på lönen under semester och vill bara informera om att jag har chattat med Tillväxtverket vilket gick till på följande sätt:

Hej, hur gör man med avdraget om 7,5% på den anställdes lön om denne har semester (dvs, man får inte stöd för korttidsarbete)? Ska man inte dra det avdraget då?
Hej! Jo, personen är fortfarande permitterad
OK, så trots hel månad av semester när vi inte får bidrag för permittering så drar jag 7,5%?
Om avtalet säger 7,5% nedsättning gäller det även om företaget inte fått stöd. Det är avtalet som gäller

Någon som har input på detta? Det är alltså ett utdrag från min chatt med Tillväxtverket för bara ett par dagar sedan.....

@Malin Kjellberg 

_fanny_
UTFORSKARE

För info så fick jag följande svar här ovan:

"Om en anställd är sjuk hela månaden kommer du inte att kunna få något stöd från Tillväxtverket för den perioden. Den anställde får sjuklön för de första 14 dagarna och det är en kostnad som arbetsgivaren även får tillbaka från Försäkringskassan. Mest rätt är därför att inte göra något löneavdrag då den anställde inte har någon närvaro för perioden utan endast frånvaro.

 

Fortsätter den anställde att vara sjuk även nästa månad dras hela månadslönen av pga frånvaron och hade man även gjort ett avdrag för korttidsarbete hade det genererats en felaktig skuld till nästa lön för den anställde."

 

Tänkte om någon har liknande funderingar, så chattade jag med Tillväxtverket som svarade att man ska göra korttidsavdraget ändå. 

"Hej! Om en anställd är sjuk hela månaden när vi har korttidsarbete. Hur blir det då med avdraget på 7,5%? Ska det göras som vanligt ändå?"

"Hej och välkommen! Ja du ska lägga avdraget som vanligt och sedan blir det ju avdrag för sjukdom 🙂 "

Annica2
NY MEDLEM

Hej, jag behöver hjälp. Hittar inte mina tidigare trådar tyvärr.

 

Jag har anställda som är permitterade 60% men nu har tagit semester i Juni.

Så jag undrar hur jag lägger upp detta i lönesystemet. 

Avdrag på löneart 1503 och tiden på 4403 tänker jag 1-28/6 och sedan semester 29-30/6, fast jag tänker det blir fel då vi betalar ut lön för Juni men sedan avvikelserna från månaden innan vilket bör innebära att semestern 29-30/6 regleras i Juli?
tänker jag rätt eller fel?
Någon som vet hur jag räknar ut avdraget på 1503 om det bara gäller 1-28/6? 
Tack för hjälpen!

Josefin4
UTFORSKARE

Fråga om korttidsarbete vid deltidssjukskrivning del av månad. 
Vi har en anställd som är på korttidsarbete sedan i slutet av mars, och nu har denne anställde varit sjukskriven på 100% en månad (6 maj - 6 juni) och sedan på 50% (7 juni - in i juli). 

Vi gör nu på juni lön en korrigering för lönearterna för korttidsarbete (timmar samt avdraget) från maj, och ska även lägga in rader för juni men justerat för sjukskrivningen på 50%. Hur ska vi hantera själva avdraget för korttidsarbetet (löneart 1502) med hänsyn till sjukskrivningen på halvtid i juni? Som vi gjort nu, har vi baserat uträkningen av 1502 på ordinarie lön justerat för antal dagar korttidsarbete, men blir detta rätt? Eller borde vi justera det till hälften med tanke på att sjukskrivningen varit på 50%? 

Julia
UTFORSKARE

@Åsawesterlind haft telefonsamtal med Tillväxtverket nyss och de sa att under semestertiden ska inte löneavdrag göras.

Malin Kjellberg
APPLICATION SPECIALIST

Hej alla!
Det har kommit mycket frågor om avdrag på lönen för korttidsarbete ska göras trots den anställde är helt frånvarande eller har frånvaro del av månad. Då ni verkar ha fått lite olika svar från Tillväxtverket är det fortfarande oklart hur man ska göra.

Vi kommer att uppdatera i tråden så snart vi har mer information om detta.

Ha en trevlig midsommar!

Weronica
UTFORSKARE

Hej, 

 

Har en anställd som haft korttidspermittering från 23 mars och i 2 löner. NU har vi tagit bort han från det och ska återbetala det som blivit dragit från hans 2 tidigare lönespecar. Det är på konto 1503. Hur ska jag lägga in det så det blir rätt?

Petra Jacobsson
UTFORSKARE

Jag använde samma löneart som vid avdraget (15xx, vi har haft olika nivåer) fast med positivt tecken istället för negativt. En rad för varje månad. 

Weronica
UTFORSKARE

Tack @Petra Jacobsson  Jag testade bara med att ta bort minustecknet och det funkade inte. Att skriva ett plus istället funkade, tur att forumet finns och man kan få hjälp av kloka människor. 😃

michaela93
NY MEDLEM

När man skall göra avstämningen till tillväxtverket och fylla i den nya arbetstiden som den anställde har under korttidsarbetet. Skall man då dra av timmar för sjuk osv.

 

Ex en anställd jobbar 100 % i vanliga fall men nu är permitterad 40%. Månaden är 160 tim, så den nya arbetstiden blir då 96 timmar. Den anställde har också varit sjuk 3 dagar.

 

Ska man då fylla i arbetstid under korttidspermittering 96 timmar och i kolumnen bredvid bara fylla i 3 dagar frånvaro?

Malin Kjellberg
APPLICATION SPECIALIST

Hej @michaela93 

Tillväxtverket har information om avstämningen och vilka uppgifter som ska anges, du hittar informationen här. Det finns även en länk till en video på youtube om hur du fyller i uppgifter. Den ligger på samma sida jag länkade till ovan hos Tillväxtverket.

Jenny Lu
UTFORSKARE

@michaela93 I mallen för avstämning står det att man ska ange frånvaro som INTE räknats av ordinarie lön. Annars blir det ju två gånger.

Så enklast är att ange de faktiska arbetade timmarna och sedan lägga in hur många frånvarodagar varje anställd har.

2.JPG

michaela93
NY MEDLEM

om en anställd varit sjuk måndag- måndag, skall man då på avstämningen ta med lör och söndag eller skall man bara skriva i 6 dagar?

Weronica
UTFORSKARE

@michaela93 Jag skulle bara skriva de dagar hen skulle ha jobbat, så om lördag och söndag  ej är dagar hen normalt jobbar så skulle jag inte räkna med dom. 

Sofia Bo
NY MEDLEM

@michaela93 kika på denna länk: Ang. Frånvaro (Tillväxtverket) - har även lagt in texten nedan. Om din anställde har arbetstid måndag - fredag men är sjuk runt en helg så bör väl helgen räknas som vilodagar och därmed också räknas in i antalet dagars frånvaro. 

"Sammanhängande frånvarodagar, till exempel en eller flera semesterveckor,
föräldraledighet, sjukdagar eller vab ska fyllas i med vilodagar inräknat. Vilodagar är
exempelvis lördag och söndag för en anställd som har sin ordinarie arbetstid måndag -
fredag.

Exempel:

Amir korttidsarbetar 1 juli - 31 juli och har 10 semesterdagar med start från måndagen den
6 juli till och med fredagen den 17 juli. Hans ordinarie arbetstid är måndag till fredag.

Följande frånvarodagar ska du summera för Amir under juli:

  • 10 semesterdagar (måndag-fredag 6-10, 13-17 juli)
  • 4 vilodagar (lördag-söndag 11-12, 18-19 juli)
  • Totalt : 14 dagar"
Jenny Lu
UTFORSKARE

@michaela93 och @Weronica;  @Sofia Bo har helt rätt. TVV räknar kalenderdagar varje månad så frånvaro måste också räknas i kalenderdagar. Om en anställd tex varit sjuk hela maj måste man ange 31 frånvarodagar och inte 19, annars kommer du felaktigt begära betalt för 12 dagar, som du ju inte haft utgift för då du inte betalat någon lön till den anställde som varit frånvarande (sjuklönekostnader får vi ju ersättning för så det riskerar ju bli dubbelt med). 

michaela93
NY MEDLEM

Så långt är jag med när det gäller en längre period men om det nu exempelvis endast gäller måndag-måndag. Borde det då inte bara vara veckodagarna som skall registreras?

Jenny Lu
UTFORSKARE

@michaela93 ser inte skillnaden, TVV räknar ju stödet per kalenderdag och då ska ju även frånvaro räknas på kalenderdagar. Hade de räknat på arbetsdagar hade avdraget från stödet i avstämningen blivit högre för varje frånvarodag. 

Jeanette8
NY MEDLEM

Hur gör ni med julilönen, vi brukar köra en vanlig månadslön och sedan boka om semestern på augustilönen för att slippa boka tillbaka semesterdagar om någon varit sjuk. Men med tanke på permitteringen och att man inte får stöd under semestern så måste man väl göra detta i juli för att få arbetad tid att stämma vid avstämningen sedan.

Weronica
UTFORSKARE

@Jenny Lu så då ska helger alltid räknas som frånvarodagar även om man inte har vart sjuk? 

 

Magnus Erixon
UTFORSKARE

Nu har jag gjort vår första avstämning för perioden 1/4 - 30/6.  Gick sådär...

Vi har ju enligt instruktion från Visma reggat "korttidsarbete" på löneart 4401,4402,4403 (den tiden man ej arbetat, utan varit permitterad). 

MEN när vi ska göra avstämning så visar det sig att TVV önskar veta vilken arbetstid man skulle ha arbetat som permitterad (dvs tvärtom vad som bokförs på lönearterna) Blir alltså ytterligare en beräkning man måste göra manuellt (ordinarie arbetstid månaden minus permitterad tid på lönearterna). 

Det hade ju egentligen varit enklare om man kunde få fram denna uppgift per automatik i en färdig rapport i Visma?

Petra Jacobsson
UTFORSKARE

Jag undrar också om det från Visma kan tänkas komma en semesterskuldlista som baseras på ord lön och inte lön efter löneväxling pga permittering. Vi har många olika permitteringsgrader och flertalet anställda som är undantagna från permittering - att gå igenom och identifiera flera hundra anställda och räkna om/upp semesterlöneskulden till ord lön är i månadsboksluten väldigt tidskrävande. 

Jennica Sjöberg
NY MEDLEM

Jag har försökt läsa igenom tråden men vet inte om jag missar något. Om vi inte har kollektivavtal ska då semesterlönen räknas på ordinarie lön och semesteravdraget på reducerad lön, dvs jag måste lägga in funktionen löneväxling?

Sofia Bo
NY MEDLEM

Har samma önskemål som @Petra Jacobsson  vad gäller semesterskuldlista! Finns det något sätt att jobba runt detta om funktionaliteten inte kommer finnas/utvecklas? 

Magnus Erixon
UTFORSKARE

Är det någon annan som gjort avstämningen?  Se mitt inlägg tidigare idag...

MalinO
UTFORSKARE

@Magnus Erixon Japp, tänkte detsamma som du då.

Nu hade jag ingen frånvaro att registrera så jag behövde aldrig fundera på det då men vilket värde ska man fylla i som arbetad tid under permitteringen? Arbetade tiden - frånvaron eller bara arbetade tiden och frånvaron regleras för sig i och med att man ska fylla i även det separat? 

 

Alltså 

Månadens timmar : 152

Arbetad tid under permittering 60%: ??????

Frånvaro: 2 dagar

 

Marie82
NY MEDLEM

@MalinO Jag har gjort avstämningen, men inte skickat in den än. Jag skrev:

Ord arbetstid: 152 timmar

Arbetstid korttidsarbete: 91 timmar (vi har nivå 2 40%)

Frånvaro: 5 dagar

 

Finns exempel på uträkningar om du klickar på rubriken tex "arbetstid korttidsarbete" på Tillväxtverket.

Jenny Lu
UTFORSKARE

@MalinO jag har gjort precis som @Marie82 enligt TVV instruktioner. 

Magnus Erixon
UTFORSKARE

Vad jag menar är att i löneprogrammet så använder vi ju tex löneart 4401 där vi anger hur många timmar man varit permitterad under en månad.
När vi ska göra avstämning till TVV så ska vi inte ange hur många timmar man varit permitterad, utan hur många timmar man skulle ha arbetat (tvärtom alltså)

Dvs siffran som anges på löneart 4401 kan vi inte använda vid avstämningen...  Man får manuellt räkna ut ordinarie arbetstid månaden minus löneart 4401 och sen stansa in en siffra ...  

Jesper Fogelström
APPLICATION SPECIALIST

Hej @Petra Jacobsson  

Tack för din synpunkt angående semesterskuldlistan, det stämmer bra att den inte tar hänsyn till ordinarie lön när du använder löneväxling. Jag kommer lyfta detta för en diskussion med vår produktutveckling. 

 

Vänligen 

Jesper

Jesper Fogelström
APPLICATION SPECIALIST

Hej @Magnus Erixon 

Det stämmer att vi inte har en rapport som beräknar mellanskillanden ordninarie lön minus lönearten 44xx. 

Jag tar vidare din önskan att få fram detta direkt via en rapport. 

Du får gärna ta hjälp av vårt avstämningsdokument om du har andra delar du vill stämma av kring din rapportering. 

https://forum.vismaspcs.se/t5/Nyheter-i-Lonehantering/Dags-for-avstamning-till-Tillvaxtverket/ba-p/1...

 

Vänligen 

Jesper

Weronica
UTFORSKARE

@michaela93 Tillväxtverket sa till mig idag att frånvaro mer vid 14 dagar och längre så blir det att man räknar alla dagar inklusive helgerna/dagar man ej normalt jobbar. Kortare är det ej så. Så om någon har semester 2 veckor, så blir det 14 dagars frånvaro även om semesterdagarna bara är 10. Men har någon semester fredag och måndag och normalt ej jobbar på helger så är det 2 dagars frånvaro bara.

MalinO
UTFORSKARE

@Weronica jag pratade med Tillväxtverket idag och fick svaret;


"Frånvaro över en sammanhängande vecka eller mer redovisas i hela kalenderdagar med vilodagar inräknat"

 

 

Josefin4
UTFORSKARE

Har samma önskemål som @Petra Jacobsson  vad gäller semesterskuldlista! 

Jesper Fogelström
APPLICATION SPECIALIST

Hej, @Josefin4 

Tack för din synpunkt, det är lyft för en diskussion, återkommer när jag har mer info att ge. 

 

Vänligen 

Jesper

 

Anders_W
NY MEDLEM

Hej!

Jag (ensam anställd i mitt AB) sökte och fick stöd perioden maj-augusti och blev ombedd att göra en avstämning senast 28 augusti för perioden maj-juli. I samband med detta fick jag möjlighet att söka nytt stöd vilket jag gjorde och då skulle man konstigt nog söka stöd för perioden som följde på avstämningsperioden (och inte på perioden som följde på den initialt beviljade stödperioden). M a o så sökte jag då stöd från och med 1 augusti och till sista oktober.

 

Min fråga är, hur ska jag bäst göra nu när det är dags att göra lönebesked för augusti? Jag vet ju ännu inte om jag får stöd för augusti (och således ska göra löneavdrag på augusti-lönen) då om jag förstått det hela rätt, stödet för augusti ska prövas igen...

 

Tacksam för hjälp!


Hälsningar,


Anders

michaela93
NY MEDLEM

är det någon som gjorde avstämning 30/6 och förlängde sitt stöd som fått avstämningen godkänd eller fått den andra utbetalningen än?

Petra Jacobsson
UTFORSKARE

Nej, varken fått godkänt eller fått utbetalning 2 (vi ökade permitteringen from 1/5)

Anna Carlsson
UTFORSKARE

Vi ansökte om mer stöd för 1/6-31/8 i mitten på juni, och har varken fått det godkänt eller utbetalt. Ändå skönt att höra att fler inte har fått det, började undra om det blivit nåt fel på vår ansökan. Jag chattade med tillväxtverket för några veckor sedan, och då fick jag till svar att väntetiden var normal. Konstigt om stödet är tänkt att hjälpa de företag som nu har det krisigt med likviditeten...

michaela93
NY MEDLEM

jag chattade också med dem förra veckan. Då vi ansökt om förlängt stöd till 31/8 så tyckte jag att vi verkligen borde haft pengarna nu men de hänvisade mig till en sida på deras hemsida där de hade skrivit att det var hög belastning då det var så mycket mer uppgifter denna gången som de skulle hantera. 

Jeanette S
NY MEDLEM

Hörde precis på nyheterna att Tillväxtverket fick kritik för den senfärdiga hanteringen av ansökningar. Det kunde dröja ända in i september innan alla får sina avstämningar granskade och godkända. Under all kritik då många har problem med likviditeten efter semestern. Och vad händer om man skulle få sin avstämming underkänd och man betalat ut löner med bara avdrag för permitteringsgraden? Det skulle inte vara lätt att kräva tillbaka löner från de anställda... 

Vildva
NY MEDLEM

Fast tänker att ni har väl avtal med era anställda gällande permittering som inte är uppsagda, så om ni får avslag måste ni ju ändå ge dem den lön de har rätt till enligt avtal, eller hur? Om ni har permittering på 60% och de jobbar efter det kan ni ju inte dra av lön för de timmar de inte arbetat om ni inte blir godkända hos Tillväxtverket. Det är ju en chansning arbetsgivaren tar genom att inte säga upp avtalet med de anställda. @Jeanette S 

Jeanette S
NY MEDLEM

Jo så är det ju, men alla vill väl ändå veta så man inte fortsätter betala löner för för många anställda. Utan stöd så skulle många bli tvungna att säga upp personal istället och det är ju det som stödet ska motverka. Många som kommer att gå i konkurs enligt nyheterna.