Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
(uppdaterad av Anna Svensson CONTENT PRODUCER ‎2021-06-30 16:11 )
  • 515 Svar
  • 27 gilla
  • 170451 Visningar

Från den 16 mars 2020 har företag möjlighet att korttidspermittera de anställda för att klara den ekonomiska krisen som uppstått i samband med Covid-19/Corona.

Stödet kan sökas från och med 7 april 2020, men tillämpas redan från 16 mars och kommer att gälla till 30 september 2021. 

 

 

Jämförelsemånaden blir april 2021 vilket gör att vissa nyanställda också har möjlighet att omfattas av stödet.

Läs mer på regeringen.se: Regeringen förlänger korttidsstödet med ytterligare tre månader »)

 

 

En ny lag för korttidsarbete började gälla 15 februari 2021 och du kommer kunna söka stöd retroaktivt från 1 december 2020. En del regler har förändrats/förtydligats i och med den nya lagen bland annat vad som menas med stödmånad. Ansökan kan göras först 29 mars 2021. Du kan läsa mer om det på Tillväxtverket.se »

 

Tillväxtverket.se finns massvis med information om regler för vilka företag och vilka anställda och svar på de allra flesta frågorna om vad som gäller.

Vårt tips är att oavsett hur du gör att du verkligen ser till att notera alla justeringar du gör för att kunna se vilka inställningar och val som har gjorts.

 

Senast 2 veckor efter den tredje stödmånadens utgång ska du redovisa en avstämning. Här kan du läsa mer om det: Dags för avstämning till Tillväxtverket »

 

Stödet som betalas ut när du har ansökt är preliminärt och efter avstämningen kommer du få reda på om du ska betala tillbaka en del av stödet eller inte. Du söker på 20, 40, 60% eller 80% under stödmånaderna. 

Under perioden för korttidsarbete får du fördela arbetstiden så att det kanske är lite mer ena veckan och lite lägre en annan vecka, så länge som du inte överstiger närvarokvoten som du har ansökt om. Överstiger du närvarokvoten kommer ditt stöd justeras i avstämningen.  

 

När det kommer till lönehanteringen så är det mycket som styrs av kollektivavtalen så börja med att kontrollera vad det står i era avtal. 

Bra info

Tillväxtverket »

SRFs branschkod för lönehantering »

Försäkringskassan »

Inspelning webbinarium Fördjupning korttidsarbete »

Inställningar i löneprogrammet

Vi rekommenderar inte att du ändrar några arbetsscheman utan istället ser till att redovisa löneminskningen och korttidsarbetet på lönespecifikationen.

Minskningen av både lön och korttidsarbete grundar sig på den anställdes anställning.

Korttidsarbete/korttidspermittering Visma Lön 600 » 

Korttidsarbete/korttidspermittering Visma Lön 300 » 

Korttidsarbete/korttidspermittering Visma Lön 100 »

Instruktion Visma eEkonomi Lönebesked »

 

Från version 2020.13 av Visma Lön kan du också använda de nya lönearterna som är framtagna för korttidsarbete: 

Lönearter för månadsavlönade vid korttidsarbete Visma Lön 600 » 

Lönearter för månadsavlönade vid korttidsarbete Visma Lön 300 »

Lönerader för månadsavlönade vid korttidsarbete Visma Lön 100 »  

 

De nya lönearterna 4401, 4402, 4403 och 4405 används för att rapporteringen till SCB ska bli korrekt. Du gör justeringen på lönekörningen med samma löneperiod som de permitterade timmarna avser.

Exempel: Löneperiod 1-30/6 då kan du lägga 4401, 4402, 4403 eller 4405 med de permitterade timmarna som avser juni månad - alltså innevarande månad. Har du löneperiod 1-31/5 på löneutbetalningen i juni kan du vänta tills utbetalningen i juli för att justera permitterade timmar för juni månad.

Registrera sjuk, vab eller semester

Vi rekommenderar att du låter arbetsschemat ligger kvar på den anställde.

Använder ni Visma Lön Anställd kan du läsa om hur den anställde ska hantera sina tider här: 

Korttidsarbete/korttidspermittering Visma Lön 600 » 

Korttidsarbete/korttidspermittering Visma Lön 300 » 

 

Inställningen för Löneväxling som du kan göra i Visma Lön 300/600 gör att frånvaro, till exempel sjukfrånvaro, VAB och semester räknas på det lägre beloppet. Kontrollera i ert avtal hur frånvaron ska beräknas.

 

Om ni använder löneväxling sedan tidigare:

Visma Lön 600:

Kan jag använda löneväxling för att beräkna frånvaro på tillfälligt nedsatt lön om jag använder funk...

Visma Lön 300:

Kan jag använda löneväxling för att beräkna frånvaro på tillfälligt nedsatt lön om jag använder funk...

 

Här finns beskrivning på vad som kan vara bra att tänka på när du redovisar frånvaro om du har gjort inställningen för löneväxlingen eller inte:

Visma Lön 600:

Hur beräknar jag frånvaro på den tillfälligt nedsatta månadslönen vid korttidsarbete?

Hur beräknar jag frånvaro på ordinarie månadslön vid korttidsarbete?

Visma Lön 300:

Hur beräknar jag frånvaro på den tillfälligt nedsatta månadslönen vid korttidsarbete?

Hur beräknar jag frånvaro på ordinarie månadslön vid korttidsarbete?

 

Sjuk:

Karensavdrag och sjukfrånvaroavdrag vid korttidsarbete hanteras som vanligt gällande antalet dagar, dvs. enligt den anställdes ordinarie arbetsschema. Löneavdraget beräknas  som standard på den reducerade lönen

Visma Lön 600:

Hur registreras sjukfrånvaro vid korttidsarbete?

Visma Lön 300:

Hur registreras sjukfrånvaro vid korttidsarbete?

Visma Lön 100:

Hur registreras sjukfrånvaro vid korttidsarbete?

VAB:

Avdrag görs motsvarande de dagar alternativt timmar som den anställde söker ersättning för hos Försäkringskassan. 

Visma Lön 600:

Hur registreras vård av barn och föräldraledighet vid korttidsarbete?

Visma Lön 300:

Hur registreras vård av barn och föräldraledighet vid korttidsarbete?

Visma Lön 100:

Hur registreras vård av barn och föräldraledighet vid korttidsarbete?

Semester: 

Standard är att semesterdagarna registreras utifrån den anställdes ordinarie arbetsschema.

En veckas semester för en anställd som normalt jobbar fem arbetsdagar/vecka, tar fem semesterdagar, även om schemat för korttidsarbetet säger att den anställde bara ska jobba två dagar i veckan. Fyra veckors semester innebär alltså att 20 dagars semester används. 

Semester räknas som frånvaro för stödbeloppet hos Tillväxtverket.

Visma Lön 600:

Hur registreras semesteruttag vid korttidsarbete?

Visma Lön 300:

Hur registreras semesteruttag vid korttidsarbete?

Visma Lön 100:
Hur registreras semesteruttag vid korttidsarbete?

 

Beroende på hur avtalet ser ut kan du behöva justera semesterersättningen för villkor 20/21:

Visma Lön 600:

Beräkna semesterersättning vid korttidsarbete med löneväxling »

Visma Lön 300:

Beräkna semesterersättning vid korttidsarbete med löneväxling »

Visma Lön 100:

Beräkna semesterersättning vid korttidsarbete med löneväxling »

 

Vad händer med semesterskuldlistan?

Om du använder funktionen för löneväxling i Visma Lön 300/600 kommer semesterskuldlistan beräkna på det lägre beloppet. Beloppet uppdateras automatiskt när du tar bort löneväxlingen när korttidsarbetet är slut.  Vill du justera beloppet redan nu kan du läsa här: Räkna upp semesterskulden vid korttidsarbete »

Deltidsanställd

En anställd som är deltidsanställd ska enligt TIllväxtverket minska sin arbetstid och lön enligt samma procentsats som övriga anställda på driftenheten, dubbelkolla med ditt avtal hur du ska göra.

Visma Lön 600:

Hur beräknas korttidsarbete vid föräldraledighet/sjukskrivning på deltid »

Visma Lön 300:

Hur beräknas korttidsarbete vid föräldraledighet/sjukskrivning på deltid »

Visma Lön 100:

Hur beräknas korttidsarbete vid föräldraledighet/sjukskrivning på deltid »

 

Beräkningsförslag om korttidsarbetet börjar mitt i månaden:

Vi vet inte säkert hur det ska räknas utan här måste vi hänvisa till kollektivavtalen eller vad man har avtalat fram om gällande korttidsarbetet.

Ett förslag på beräkning kan vara att ta  (Månadslön*12/365)*x%

Då har vi sänkningen per dag

ex  (30 000*12/365)*0,06= 59,178

59,178*15 dagar = 887 kr

Detta kan du lägga in på löneart 1504

Lönebeskedet blir då

1101 som vanligt med ordinarie lön

1504  887 kr. 

 

Ett annat förslag är att ta månadslönen delat med antalet dagar i månaden för att få fram sänkningen per dag.

Ex: 30 000/30 * 0,06 = 60

60*15 dagar = 900 kr

Detta kan du redovisa på löneart 1504

Lönebeskedet blir då

1101 som vanligt med ordinarie lön

1504  900 kr


Rapportera Fora

På Foras sida står det:

Rapportera lön vid korttidsarbete

För anställda som omfattas av korttidsarbete (även kallat korttidspermittering) ska hela lönen, inklusive den del som staten betalar, rapporteras till Fora. De anställdas tjänstepension Avtalspension SAF-LO beräknas på den lön som betalas ut, inklusive den del som staten betalar.

 

Praktiskt betyder det att om en person har 20.000 kronor i lön och företaget har ett avtal om korttidsarbete så får den anställde en lön på 19.200 kronor givet att hen går ned i lön med 4 procent. Hela den lönen på 19.200 kr är tjänstepensionsgrundande.

Indirekt förlorar den anställde en del av sin tjänstepensionsinbetalning i förhållande till grundlönen på 20.000 kronor men samtidigt får hen ha kvar jobbet och en stor del av tjänstepensionsinbetalningen. Alternativet kanske hade varit varsel och uppsägning.

 

Det är inte helt tydligt, men du behöver alltså inte göra någon justering av beloppet som Visma Lön tar fram.

Kommentarer
Jenny Lu
UTFORSKARE

Har inte heller fått mer besked på vår avstämning/förlängning, gjord i mitten av juni. Trist att det ska ta så lång tid att få besked, men skönt att veta att vi inte är ensamma i den här situationen iallafall.

catarina ScF
UTFORSKARE

Jag skickade in vår avstämning 24/6 och ansökte samtidigt om perioden 1/6 - 31/8. Vi har också undrat över deras långa handläggningstid men så i fredags 14/8 fick vi beslut om avstämningen och blev beviljade ny period. Utbetalningen fick vi insatt igår 19/8 så det gick fort.

michaela93
NY MEDLEM

Någon som fått klarhet i hur man skall hantera semestern?

 

Skall man göra avdrag fastän personen haft semester eller skall man bara göra avdrag för de dagarna personen arbetat?

 

Ex: haft semester 1/7-15/7 och arbetat 16/7-31/7. skall jag göra korttidsavdraget endast för 16/7-31/7 ?

Weronica
UTFORSKARE
(uppdaterad av Weronica ‎2020-08-20 13:53 )

@michaela93 

Ja så gör jag. Räknar ut vad avdraget blir per dag (delat med antal dagar den aktuella månaden) och så gångrar jag det med antal kalenderdagar de har jobbat. 

 

Har de haft semester hela månaden så blir det inget avdrag. Får inget bidrag när personal haft semester.

Weronica
UTFORSKARE

Vi fick bidrag utbetalat för längre än 3 månader, så vi kommer få betala tillbaka då vi har tagit bort en person och har haft semester. 
Så kolla så att ni inte fått längre bidrag än bara 3 månader redan utbetalt. 

Jenny Lu
UTFORSKARE

@michaela93 - vi går på vad vår AGO (IKEM) sagt, dvs att vi ska fortsätta löneavdraget precis som vanligt oavsett semester. Avtalet om korttidsarbete löper ju på trots att den anställde har semester. Semesterlön/tillägg räknas om till att baseras på ordinarie lön så ersättningen där blir högre/dag än annars.

Julia
UTFORSKARE

@Jenny Lu  vi har också IKEM och de sa att avdraget (7,5%) ska inte göras under semestertiden. Alltså att anställda ska ha sin ord.lön under den period de är på semestern

Jenny Lu
UTFORSKARE

@Julia  

Märkligt, då har vi fått olika besked, kollade igen på deras FAQ och där är infon:

119. Exempel förläggning av semester
Semesterlön ska utbetalas på samma sätt som om den anställde hade arbetat som vanligt.
Det innebär att det intjänade värdet enligt lag och kollektivavtal är det som gäller. Vid
sammanfallande intjänande år och semesterår tjänas semesterlön in som om den anställde
arbetat i normal omfattning, dvs korttidspermitteringen påverkar inte.
Exempel
Vid månadslön 30 000 kr, sysselsättningsgrad 100 procent,
Semesterlönen utgörs enligt respektive kollektivavtal av den månadslön som är aktuell vid
semestertillfället + semestertillägg.
Korttidspermittering med nedsättning 60 % (jobbar 40 %) ger lönenedsättning med 7,5 %
30 000*0,925= 27 750 kr.
Avdrag för semesterledighet görs på den lägre lönen eftersom det motsvarar det som
personen arbetar.
För semesterdagen drar arbetsgivaren av 4,6 procent av den lägre lönen 27 750*0,046=
1276,5
Semesterlönen och semestertillägget beräknas på den ordinarie lönen.
Semesterlönen 30000*0,046=1380
Semestertillägg 30000*0,008=240

Julia
UTFORSKARE

@Jenny Lu sånt svar fick jag från biträdande förhandlingschef "

Under semester betalar ni ordinarie full semesterlön eftersom ni inte får det statliga stödet under semesterperioden. Ni ska inte göra avdrag med 7,5 %.

Inledningsvis var det sagt från Tillväxtverket att man skulle kunna få permitteringsstödet även under semestern men sedan ändrade de på detta. Det har sagts att Tillväxtverket ska titta på hur de ska hantera företag som beviljats stöd under semesterperiod men jag vet inte hur generösa de kommer att vara. Även om Tillväxtverket skulle ge er/ert företag statligt stöd under huvudsemestern så betalas full semesterlön från er som arbetsgivare till den anställde."

Jenny Lu
UTFORSKARE
(uppdaterad av Jenny Lu ‎2020-08-20 14:59 )

@Julia  Frågan är om vi pratar om samma sak - vi betalar ju full semesterlön som din kontakt påpekar, gör ju inte avdrag på 7,5% där. Bara på den ordinarie lönen och då som en följd även på semesteravdraget. 

 

Julia
UTFORSKARE

@Jenny Lu även sem.avdrag ska beräknas på ord.lön enligt honom : 

  • vid semester beräknas sem.lön, sem.avdrag och sem.tillägg på ordinarie lön - "Ja, det stämmer."

Nu blir jag tveksam när du skickade urklipp från deras FAQ.

Delicious2019
UTFORSKARE

Jag blir inte klok på informationen ang avstämning nr 2. När skall den göras?

Vi har sökt stöd för april till juli. Jag har i juli gjort avstämning för april-juni men inte juli då det inte gick. Jag läser att någon sökte för ytterligare period när man gjorde sin avstämning men jag tolkar det som att man inte skall gå in och söka igen om man vill ha ytterligare stöd. När jag gjorde avstämningen visste jag inte om vi behövde en ny period så vi fyllde i att vi kan komma att behöva söka mer stöd.  Nu visar det sig att vi vill det. Någon som vet hur man gör då?

Jesper Fogelström
APPLICATION SPECIALIST

Hej @Delicious2019 

Tack för din fråga, jag hittade en bra länk på tillväxtverkets sida. 

Tillväxtverket beskriver exakt du det önskar få svar på. 

Gå gärna in och läs mer via korttidsarbete/avstamning/avstamning

 

Vänligen 

Jesper

-Peter-
UTFORSKARE

Jag blir också väldigt förvirrad av detta med avdrag eller ej under semester. För att göra min fråga extremt rakt på sak:

 

Om en anställd har semester i 10 dagar av 30 under månaden, ska jag då minska avdraget (7,5%) så att jag endast drar av motsvarande 7,5% på 20 dagar (som jobbats) istället för på fulla månadslönen (30 dagar)?

 

Det skulle innebära att avdraget istället för exempelvis 750 kronor på en ordinarie lön på 10 000 kronor, skulle bli 500 kronor på ordinarie lön på 10 000 kronor, eftersom den anställde varit ledig 1/3 av månaden och de 10 dagarna ej ska inkluderas i avdraget.

 

En anställd har pratat med Unionen som hävdar att så är fallet - om en anställd har semester hela månaden ska 7,5% beräknas på 0 dagar/ 0 kronor. Utdrag från Unionens FAQ: "Om det finns kollektivavtal på din arbetsplats är utgångspunkten att semesterförmånerna inte ska påverkas av korttidsarbete. Du ska därför erhålla samma semesterlön under semestertillfället som du skulle ha gjort om korttidsarbete inte varit aktuellt."

 

Jag tycker det är lite oklart. Semestertillägget påverkas inte för min del, den beräknas som 4,6% på ordinarie bruttolön (10 000 kr som exemplet ovan), där görs inget avdrag på 7,5% manuellt eller något i den stilen. Den anställde får 460 kronor i tillägg. Det enda avdraget som görs är 7,5% på ordinarie bruttolön, men det är här det uppstår funderationer om jag som nämnt ovan egentligen borde minska "underlaget" för avdraget med lika många dagar som den anställde har haft semester. Det går ju alltså att tolka texten ovan som att den anställde inte ska förlora "någonting" under semesterdagarna, vilket då skulle innebära att löneavdrag på ordinarie lön ej ska göras för de dagar som den anställde varit ledig. Det beror på om man anser att denna ordinarie lön ingår i "semesterförmån" eller om det endast är semestertillägget som är "semesterförmån"??

 

Jag är nästan benägen att tolka det som att "semesterlön" ej ska påverkas, alltså får inga avdrag göras under de dagar som den anställde varit ledig. Alltså bör underlaget för avdraget minska med antalet dagar som den anställde har haft semester. Är det någon som tolkar det annorlunda?

-Peter-
UTFORSKARE
(uppdaterad av -Peter- ‎2020-09-22 13:09 )

Redigerar detta, då jag nu har fått tag på Tillväxtverket som gett besked:

 

Löneavdrag ska ej göras på dagar den anställde har semester. Så om en anställd är ledig 10 dagar av 30 ska avdraget endast göras på motsvarande 20 dagar, eller 66% av månadslönen.

 

Borde inte detta i så fall hanteras automatiskt i löneprogrammet? Det måste väl gå att lägga till att systemet "känner av" antalet semesterdagar på lönekörningen och anpassar löneavdraget efter det?

TobiasW
NY MEDLEM

Tillväxtverket svarade såhär när jag ställde frågan till dem:

 

"Hej Tobias,
Under semestern gör ni inget löneavdrag då semesterersättning inte är stödgrundande. Ni återupptar avdraget igen när arbetstagaren är tillbaka i arbete."

 

Länk till fråga och svar:

https://kundforum.tillvaxtverket.se/org/tillvaxtverket/d/loneavdrag-for-korttidsarbete-under-semeste...

 

Samtidigt står det helt annorlunda hos vår arbetsgivarorganisation där det står:

 

"Pågår korttidspermittering som omfattar medarbetare som har semester anses medarbetaren fortsätta sin permittering på samma nivå under semestern."

 

Jag vet inte vilket tillvägagångssätt som är bäst att välja.

Om det är av intresse att veta så är vår arbetsgivarorganisation almega. 

-Peter-
UTFORSKARE

Nu kom så nästa utmaning. Eftersom vi har gjort avdrag enligt rutin, d.v.s. använt oss av 15xx-lönearterna som automatiskt räknar ut x% av månadslönen, så måste vi betala tillbaka till de anställda som har fått avdrag på sin lön under semesterperiod.

 

Hur ska jag räkna ut hur mycket som ska betalas tillbaka? Månadslönen betalas ut för innevarande månad, avvikelser justeras följande månad. Så i juli t.ex., om det var 23 arbetsdagar och en anställd hade 15 dagar semester, så motsvarar det 65,2% semester. Alltså ska 65,2% av avdraget betalas tillbaka. Men när jag sitter nu i september och ska göra lönen kommer månadslönen vara för september, och dessutom baseras på antal timmar, ej dagar. Jag vet inte heller hur många semesterdagar någon kommer att ha i september eftersom månaden inte är slut ännu, så jag kan inte räkna ut x dagar semester som en andel av y arbetstimmar i september och justera avdraget för september. Det blir inte heller rätt att titta på hur många semesterdagar de hade i augusti (som kommer med nu i septemberkörningen) och räkna ut hur stor andel de dagarna är mot september månads arbetsdagar, eftersom antalet arbetsdagar/-timmar varierar från månad till månad. Om någon dessutom var permitterade 60% i augusti men endast 40% i september blir det ännu mer fel.

 

Som jag ser det måste jag backa och kolla hur många arbetsdagar var det i augusti, och hur många semesterdagar togs ut. Sen räkna ut hur många % av avdraget som ska betalas tillbaka. Men redan nu i september blir det ju fel igen, eftersom jag inte kan göra rätt avdrag på september-månadslönen då jag inte vet hur många semesterdagar som tas ut under september (kan ju bli någon sista dagarna i september). Så jag måste gå tillbaka efter varje månad och först på nästa lön justera det jag drog av för mycket, när jag vet säkert hur många semesterdagar det blev under månaden - inte sant? Eller tänker jag fel?

-Peter-
UTFORSKARE

Jag svarar på min egen fråga efter att ha pratat med Visma support. Beskedet är: som det ser ut just nu måste arbetsgivare manuellt räkna ut hur mycket avdrag som ska betalas tillbaka, eftersom systemet automatiskt har dragit av för mycket lön då det inte tar hänsyn till semester. Vidare blir det någon form av retroaktiv justering, om man har som oss, att lönen betalas ut för innevarande månad och avvikelser från föregående månad.

 

Det kan vara så att detta varierar beroende på vilket kollektivavtal man går under, men samtidigt var beskedet jag fick från Tillväxtverket att detta ska gälla för alla. Semesterlön är "den anställdes egendom" och arbetsgivare ska inte dra av någon lön för period som de inte får ut något stöd för, d.v.s. semesterdagar. Vem som har rätt där låter jag vara osagt, jag går i alla fall på Tillväxtverkets linje och räknar ut manuellt hur mycket som har dragits för mycket under sommarmånaderna och betalar tillbaka det på kommande lönekörning, vilket också var rekommendationen från Visma Support.

 

Förhoppningsvis kommer det ut någon form av informationsutskick från Visma som reaktion på detta, om inget annat så bara för att uppmärksamma att lönearten 15xx gör ett schablonavdrag på månadslön och tar ej hänsyn till semesterdagar - och att alla arbetsgivare på egen hand måste bedöma huruvida de ska betala tillbaka detta till sina anställda och även att återbetalningarna måste räknas ut manuellt.

 

Jag hoppas att det inte är så många som råkar göra denna missen, kan bara tänka mig böket att göra dessa beräkningar och manuella justeringar för större företag... och handlar det om många anställda som tagit ut mycket av semestern under den här perioden kan det handla om rätt mycket pengar.

Jeanette8
NY MEDLEM

Jag vet inte om jag tänker för mycket eller bara är dum men ska man räkna av Vab och sjuk från lönen vid avstämningen till Tillväxtverket eller räcker det med att skriva i antal dagar i frånvarorutan?

Tex ordinarie månadslön 28600kr,

Avdrag för permittering (40%) 6% -1716kr = 26884kr.

Personen har sedan vabbat två dagar a´6 timmar vilket har dragits av på lönen med 2x990kr. Ska jag dra av detta på lönen i avstämningen också?

Så jag skriver  lönen 26884 - 1980 = 24904kr som stödberättigad eller är det bara avdraget för korttidspermitteringen som ska dras av?

Kan någon klok människa reda ut detta?

Jenny Lu
UTFORSKARE

Du ska inte göra avdrag för detta utan ange månadslön och sedan antal dagar. Anger du lönen efter avdrag blir det dubbelt och stödet blir för lågt. Här står lite mer: https://kundforum.tillvaxtverket.se/org/tillvaxtverket/d/manadslon-under-korttidspermittering-ska-ma...

Jeanette8
NY MEDLEM

Tack för svar,

Då har jag gjort rätt.

Tobbe_16
NY MEDLEM

Hej en fråga angående sjukfrånvaro. Har en anställd som varit sjuk from. 5 september och hela månad ut.

Hur gör jag med löneavdraget 1501. Ska det räknas om eller lämnas oförändrat?

Jesper Fogelström
APPLICATION SPECIALIST
(uppdaterad av Jesper Fogelström APPLICATION SPECIALIST ‎2020-10-20 15:08 )

Hej @Tobbe_16 

 Löneavdraget ska endast göras för lönen som avser 1-4 september. Alltså de dagar han fått lön. För perioden den anställde varit sjuk kommer ni inte få stöd från tillväxtverket eftersom det är frånvaro.
Sen får den anställde söka ersättning för karensavdrag + att arbetsgivaren får tillbaka sjuklönekostnaderna från Förasäkringskassan.

Gör så att du räknar fram en daglön för 1-4 och vad den summan blir sedan dra av procenten på den summan. 

 

Vänligen 

Jesper

Lisa Henriks
COMMUNITY MANAGER

Hej på er! 

 

Senaste nytt är att regeringen tillsammans med Centerpartier och Liberalerna har kommit överens om att förlänga korttidspermitteringen till 30 juni 2021. Beslutet om en eventuellt förlängning kommer att tas i riksdagen. Vi håller koll på utvecklingen och uppdaterar här i inlägget när vi vet mer. 

MalinO
UTFORSKARE

Någon vänlig själ som kan svara (har inget med Visma att göra men det är omöjligt att komma fram till Tillväxtverket). Företag ska göra avstämning och har anställd som blivit/varit deltidssjuk under permitteringen. Personen har varit sjukskriven 50% under 16,5 dag i augusti, hur många dagar ska man då ange i avstämningen? 8, 16, 17?

(vi har under permitteringen använt oss av löneväxling och angivit lön där, permitteringsavdrag har ej gjorts för dessa dagar). 

Jesper Fogelström
APPLICATION SPECIALIST

Hej @MalinO 

Tack för din fråga, jag har hittat ett avsnitt på tillväxtverket som förklarar det du efterfrågar. 

Läs gärna mer via den bifogade länken, och tryck på pluset vid redovisning av frånvarodagar, https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/information-och-stod-kring-coronakrisen/korttidsarbete/a...

 

Vänligen 

Jesper

pisun_
UTFORSKARE

Hej 

Angående löneavdraget  vid semester, då jag har använt mig av "32152 - Justering minskad semesterlön 4% permittering" och alltså gjort extra tillägg för uttagna semesterdagar så blir det väl ändå dubbelt om jag även skulle ha gjort avdrag på löneart 1501 !  eller?

Vid avdrag i samband med sjukdagar förstår jag att jag ska ändra detta löneavdrag.

Har jag uppfattat detta korrekt?

 

Jesper Fogelström
APPLICATION SPECIALIST

Hej @pisun_ 

Det är helt rätt att använda löneart 32152 för att justera upp värdet för semesterlönen. Semesteravdraget som även görs vid uttagstillfället av semester är beräknat på lönen vid korttidsarbete och blir lite lägre än om det varit beräknat på ordinarie lön. Därför bör du även göra avdrag med löneart 1501 för den period som avser semester. Däremot kan jag tycka det är felaktigt att göra löneavdraget med 1501 på hela månadslönen om den anställde har sjukfrånvaro i perioden, eftersom sjukfrånvaron inte är underlag för stöd från Tillväxtverket. I det fallet bör man istället göra avdraget beräknat på antal dagar personen har arbetat. Se vårt beräkningsexempel längst ner i huvudinlägget med rubriken "Beräkningsförslag om korttidsarbetet börjar mitt i månaden". Men hur frånvaro ska hanteras i samband med korttidsarbete bör du alltid kontrollera med ditt kollektivavtal.

 

Vänligen 

Jesper

MalinO
UTFORSKARE

Hur ser ni på det faktum att regeringen har ju gått ut med att förlänga permitteringsstödet till 30/6 2021 beslut kommer dock inte fattas innan februari och då kan man söka retroaktivt från december. Man kan inte ansöka om fortsatt permittering i dagsläget! 

Låt säga att vi avvaktar och gör inga permittering avdrag fram tills vi i februari då ska vi alltså öppna upp och korrigera decembers och januaris lönebesked, vi har en årskiftesrutin och Fora rapportering däremellan. Hur tänker ni kloka kring detta?

Malin Kjellberg
APPLICATION SPECIALIST

Hej!

Vad bra att du lyfter denna frågan, fler därute får gärna berätta hur de tänkt göra. Vi bevakar denna frågan tillsammans med SRF Lönsam och har ännu inget svar på vilket som är den mest korrekta eller bästa hanteringen.

 

Vilka uppgifter som ska rapporteras till Fora och om det kommer krävas någon rättelse av redan inlämnade uppgifter är en av sakerna vi undersöker.

Återkommer så snart vi har mer information.

 

God Jul! 

/Malin

Magnus Erixon
UTFORSKARE

Såhär skriver FORA i sitt utskick inför lönerapporteringen. Jag hoppas att Visma konstruerat underlaget från löneprogrammet enligt denna instruktion? Dvs att den totala lönen (exkl bruttolöneavdrag för korttidsarbete) ingår i FORA-rapporten? Lite tvetydig information om du frågar mig...

"Tjänstepension vid korttidsarbete

Regeringen har infört möjlighet till korttidsarbete som en åtgärd för att mildra de ekonomiska effekterna av coronakrisen. Då betalar staten en del av lönen när den anställda går ned i arbetstid.

Företagen ska fortsatt rapportera den kontant utbetalda bruttolönen till Fora, inklusive den del som staten betalar.

Den anställdas tjänstepension Avtalspension SAF-LO beräknas på den lön som betalas ut, inklusive den del som staten betalar."

Anna Svensson
CONTENT PRODUCER
(uppdaterad av Anna Svensson CONTENT PRODUCER ‎2020-12-18 17:18 )

Hej!

 

Tänkte att jag skulle kunna lämna ett snabbt svar innan helgen. 

 

Vi har varit i kontakt med Fora och de bekräftade då att det är den sänkta lönen som ska redovisas.

Då behöver du inte göra något särskilt för att rapportera det korrekta värdet till Fora.  

 

De lönearter som minskat lönen vid korttidsarbetet - både om du har månadsavlönade och gjort ett avdrag eller om du har minskad timlön - kommer göra att den rapporterade lönen blir lägre.

Formuleringen från Fora tycker jag personligen är lite svår så vi har vridit och vänt på den. - Men summa summarum. Visma Lön hanterar det. 🙂

Vi har lagt till en liten utfällbar text om just korttidsarbete och Fora i checklistan för årsavslut: Checklista Årsavslut »  men har haft lite problem med hur vi ska formulera det.

 

Återkom gärna eller mejla mig direkt på anna.svensson@visma.com om du har förslag på hur vi hjälper fler med denna fundering. Du får också gärna skicka över deras nyhetsbrev som jag inte har fått, trots att jag valt att prenumerera 🙂

Trevlig helg!

Magnus Erixon
UTFORSKARE

Som Anna Svensson skrev i forumet ang underlaget för rapporteringen Fora för det som gäller korttidsarbete, så är det  luddigt formulerat från Fora!

Men Fora säger ju faktiskt "Företagen ska fortsatt rapportera den kontant utbetalda bruttolönen till Fora, inklusive den del som staten betalar."

Jag tolkar det som att det löneavstående som den anställde gör (t.ex. löneart 1501 i Visma Lön) inte ska minska underlaget till Fora då? Eller tolkar ni på Visma detta på annat sätt?  Hur ska den anställde annars får korrekt underlag till sin pension om inte arbetsgivaren redovisar den ordinarie lönen (innan löneavstående)?

Jenny Lu
UTFORSKARE
(uppdaterad av Jenny Lu ‎2021-01-04 08:44 )

@Magnus Erixon fast staten betalar ju inte det löneavståendet (t.ex. löneart 1501 i Visma Lön), det är ju den anställde själv som "betalar" detta med minskad lön. Staten betalar ju ett bidrag för korttidsarbetet, men denna summa ska inte minska redovisat belopp till FORA. 

Jag tolkar det (precis som Visma) som att det är lönen efter löneavstående som är underlag för FORA-rapporteringen, precis samma som det är för tjänstemän inom ITP1.

Jeanette8
NY MEDLEM

Hej, 

Vi har löner som ska höjas retroaktivt from 1 november, vi har under samma tid varit permitterade 20%. Vad jag kan läsa mig till på Tillväxtverket ska dessa inte räknas med i avstämningen till dem utan det är den grundläggande lönen (jämförelsemånaden) som ska användas.

Men hur ska jag göra med löneavdraget på 4% till de anställda?

Ska man även där utgå från lönen före lönehöjning? Eller ska man göra avdrag med 4% på lön efter höjning. 

Ska isf även den retroaktiva lönen sänkas med 4%?

Kan inte hitta nåt svar på detta nånstans. 

Anna Svensson
CONTENT PRODUCER

Hej @Jeanette8 !

Vi har stött och blött det här ett par vändor men inte landat i något superbra svar.

Precis som du säger så står det på Tillväxtverkets hemsida (till exempel här: https://kundforum.tillvaxtverket.se/org/tillvaxtverket/d/avstamning-loneokning-efter-jamforelsemanad...) att det är ordinarie lön som påverkar beloppen.

Jag tolkar texten som att det även gäller avdraget för den anställde? Sen är frågan vad som händer om den anställdes lön efter lönerevisionen överstiger 44000:-.

Du får jättegärna dubbelkolla dina frågor med Tillväxtverket, och väldigt gärna uppdatera oss andra i tråden vad du får för besked 🙂

 

/Anna 

Anna Svensson
CONTENT PRODUCER

Hej!

Igår beslutade riksdagen om regeringens förslag om förlängt stöd för korttidsarbete.

Jag har uppdaterat huvudinlägget med följande information:

 

"Uppdaterat 4 februari 2021:

Igår klubbade riksdagen igenom förslaget om fortsatt stöd för korttidsarbete i en ny tillfällig lag.

Stödet kommer att gälla fram till 30 juni 2021.

 

Den nya lagen träder i kraft 15 februari 2021 och du kommer kunna söka stöd retroaktivt från 1 december 2020. En del regler har förändrats/förtydligats i och med den nya lagen bland annat vad som menas med stödmånad. Du kan läsa mer om det på Tillväxtverket.se »

 

Under januari, februari och mars kan du söka stöd för korttidsarbete upp till 80 procent av arbetstiden. Under april, maj och juni kommer korttidsarbetet att gälla 20, 40 eller 60 procent. 

 Det är först då som företag kan söka hos Tillväxtverket ."

 

Jag rekommenderar att du läser vidare på Tillväxtverkets hemsida där de har förtydligat en hel del av de frågor som uppstått under året.

/Anna

catarina ScF
UTFORSKARE

Hej!

 

Enligt Tillväxtverket ska lönehöjningar inte påverka löneminskningen vid korttidsarbete:

 
"Genomsnittlig lön baseras på ordinarie lön före lönehöjning
Om löneökningar genomförs efter företagets jämförelsemånad ska (likt under stödet 2020) dessa utbetalningar av lönehöjningar inte påverka genomsnittlig löneminskning. Den genomsnittliga löneminskningen baseras istället på den ordinarie lönen, dvs lönen innan lönehöjningen. Arbetsgivaren får endast använda ordinarie lön (dvs. exklusive lönehöjningar efter jämförelsemånaden) för att beräkna stödbeloppet."
 
Hur ska detta göras på bästa sätt i Visma lön 600?
/Catarina
Anna Svensson
CONTENT PRODUCER

Hej @catarina ScF !

Det stämmer att Tillväxtverket har lämnat besked om detta. Det går att läsa mer om det här: https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/information-och-stod-kring-coronakrisen/korttidsarbete/a...

 

Företagen får alltså inte stöd för den eventuella löneökningen som har gjorts. 

Första frågan som ditt företag behöver svara på är om avdraget på den anställde ska göras på lönen före lönerevision (det som man faktiskt får stöd för) eller om avdraget ska göras på den nya lönen. Kontrollera detta med ditt avtal eller arbetsgivarorganisation.

 

Det vi tänker hos oss är att de flesta företag nog vill göra avdrag på lönen före lönerevisionen och då behöver man räkna om lönearterna.

Vår rekommendation för enklaste hantering är att manuellt beräkna avdraget för de anställda.

Formeln för exempelvis 7,5% - löneart 1503 är -(0,075*månadslön).

"månadslön" i formeln är den anställdes aktuella månadslön.

Ska du räkna om det så använder du den tidigare månadslönen istället i samma beräkningsformel. Antingen använder du samma lönearter och ändrar beloppet manuellt eller använder du löneart 1504 som saknar beräkningsformel.

 

Vi har också pratat om ifall det kanske kan hjälpa att använda personvariabler i Visma Lön 600. Det är absolut ett alternativ men jag tänker att arbetsinsatsen blir ungefär densamma om inte mer.

 

Vi håller på att skriva ihop ett litet hjälpavsnitt om hur vi rekommenderar att man gör. Återkom gärna om ni har andra förslag på hantering.

 

Ansökningar för korttidsarbete från december 2020 kan göras på Tillväxtverket från 29 mars. Läs mer här: https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/information-och-stod-kring-coronakrisen/korttidsarbete/k...

 

/Anna

Anna Svensson
CONTENT PRODUCER

Från 1 april kommer nya nivåer av korttidsarbete att införas. Då kommer vi också uppdatera löneartslistan i Visma Lön 100/300/600. 

Vi ser till att uppdatera här i forumet när de nya lönearterna är tillgängliga.

 

Mer info om korttidsarbete 2021 kan du läsa på Tillväxtverkets hemsida: https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/information-och-stod-kring-coronakrisen/korttidsarbete/k... 

 

(jag uppdaterar huvudinlägget med denna information också)

 

/Anna

Magnus Erixon
UTFORSKARE

@Anna Svensson Tydligen så har regeringen nyligen beslutat att nuvarande nivåer ska fortsätta gälla april månad ut och from 1 maj gäller de nya nivåerna!

Anna Svensson
CONTENT PRODUCER

@Magnus Erixon ja det stämmer! Bra att du påminner, jag uppdaterar lite till i huvudinlägget 🙂

Information finns här: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/02/korttidspermittering-pa-80-procent-kvar-till-och-... 

Beslutet är inte taget i riksdagen än och vi förbereder oavsett så att ni vet att vi är på banan.

 

Tycker det är underbart att vi hjälps åt, detta är fortfarande rätt rörigt och nya direktiv kommer då och då! Fortsätt gärna diskutera i denna tråden. Ett år senare är vi fortfarande i detta ihop! 💝

Teknik
NY MEDLEM

@Anna Svensson  I SRF:s 

Korttidsarbete - Branschkod för praktisk lönehantering Version 3.0 Uppdaterad till och med 28 februari

står det enligt nedan.. Vad är det som är rätt egentligen? Ska man göra avdraget på lönen före lönerevisionen eller ska göras på den nya lönen?

 

Retroaktiv lön efter jämförelsemånad

Om löneökningar genomförs efter företagets jämförelsemånad ska dessa utbetalningar av lönehöjningar påverka genomsnittlig löneminskning. Den genomsnittliga löneminskningen baseras på den aktuella lönen, det vill säga lönen efter lönehöjningen. Arbetsgivaren får dock endast använda ordinarie lön (det vill säga exklusive lönehöjningar efter jämförelsemånaden) för att beräkna stödbeloppet.

Exempel:

Januari

Lön 20 000 kr, arbetstidsminskning 40%, löneminskning 6%

Stöd utbetalas för 20 000

I löneberedningen

Månadslön 20 000 kr

Löneminskning 20 000*0,06= 1200

Den anställde får en motsvarande löneminskning på 6% för en arbetstidsförkortning på 40%

Februari

Lönerevision 2 000 kr

Stöd utbetalas för 20 000

I löneberedningen

Månadslön 22 000 kr

Löneminskning 22 000*0,06= 1320 den anställde får en motsvarande löneminskning på 6% för en arbetstidsförkortning på 40%

Anna Svensson
CONTENT PRODUCER

@Teknik tack! 

Där står det ju "SKA".

 

Isåfall behöver man ju inte göra några manuella beräkningar i Visma Lön utan kan höja lönen precis som vanligt. Och bara vara noggrann när man beräknar stödet.

 

Jag kollar på det och återkommer nästa vecka. 🙂

Teknik
NY MEDLEM

@Anna Svensson Tackar och önskar dig en trevlig helg!

Anna Svensson
CONTENT PRODUCER

@Teknik @catarina ScF jag har bollat frågan lite med mina kollegor. 

Branschkoden från SRF skriver att man ska göra avdraget på den nya lönen, men säkerligen kommer en hel del kollektivavtal välja att göra avdraget på lönen före lönerevisionen.

Vi håller som sagt på att skriva ihop hjälpavsnitt och kommer ha förslag på hur du hanterar det för båda varianterna - Jag uppdaterar här i tråden när det finns på plats.

Bäst är som sagt att kontrollera med kollektivavtal om hur just ni ska göra.

/Anna

 

Helene L1
NY MEDLEM

Hej, Är det någon som vet hur man hanterar frånvaro avdraget vid korttidspermittering när en lönerevision gjorts? Dvs ska vab, sjuk mm göras avdrag från lönen reducerad korttidspermittering inkl lönehöjningen eller utan lönehöjningen? Mvh Helene

Anna Svensson
CONTENT PRODUCER

@Helene L1  Enligt SRFs Branschkod som du hittar här » ska alla avdrag beräknas på den reducerade lönen men det står ingen info om det är den "nya" eller "gamla" lönen som ska vara i beräkningen. 

Mitt tips är att du börjar med att kontrollera med ert kollektivavtal eller arbetsgivarorganisation om hur frånvaroavdraget ska göras.

Återkoppla gärna om du får några klara besked!

 

Helene L1
NY MEDLEM

Hej, Pratade med Tillväxtverket o de sa att avdraget ska göras på lönen vid jämförelsemånaden dvs innan lönehöjningen. Sedan kan det skilja sig åt vad vissa kollektivavtal säger? Mvh Helene

catarina ScF
UTFORSKARE

Hej,

 

ang löneavdrag pga korttidsarbete så har vi idag fått svar från vår kontakt på Grafikerna. De går efter det som Tillväxtverket skriver, att avdraget ska baseras på jämförelsemånaden och inte det som SRF skriver.

 

"Det kan vara värt att notera att det som Srf skriver är också det som vi och övriga förbund trodde var det rätta fram till den 17/2. Då ändrade vi vår rådgivning på grund av TVV:s info."

 

/Catarina