Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
(uppdaterad av Anna Svensson CONTENT PRODUCER ‎2021-06-30 16:11 )
  • 515 Svar
  • 27 gilla
  • 171106 Visningar

Från den 16 mars 2020 har företag möjlighet att korttidspermittera de anställda för att klara den ekonomiska krisen som uppstått i samband med Covid-19/Corona.

Stödet kan sökas från och med 7 april 2020, men tillämpas redan från 16 mars och kommer att gälla till 30 september 2021. 

 

 

Jämförelsemånaden blir april 2021 vilket gör att vissa nyanställda också har möjlighet att omfattas av stödet.

Läs mer på regeringen.se: Regeringen förlänger korttidsstödet med ytterligare tre månader »)

 

 

En ny lag för korttidsarbete började gälla 15 februari 2021 och du kommer kunna söka stöd retroaktivt från 1 december 2020. En del regler har förändrats/förtydligats i och med den nya lagen bland annat vad som menas med stödmånad. Ansökan kan göras först 29 mars 2021. Du kan läsa mer om det på Tillväxtverket.se »

 

Tillväxtverket.se finns massvis med information om regler för vilka företag och vilka anställda och svar på de allra flesta frågorna om vad som gäller.

Vårt tips är att oavsett hur du gör att du verkligen ser till att notera alla justeringar du gör för att kunna se vilka inställningar och val som har gjorts.

 

Senast 2 veckor efter den tredje stödmånadens utgång ska du redovisa en avstämning. Här kan du läsa mer om det: Dags för avstämning till Tillväxtverket »

 

Stödet som betalas ut när du har ansökt är preliminärt och efter avstämningen kommer du få reda på om du ska betala tillbaka en del av stödet eller inte. Du söker på 20, 40, 60% eller 80% under stödmånaderna. 

Under perioden för korttidsarbete får du fördela arbetstiden så att det kanske är lite mer ena veckan och lite lägre en annan vecka, så länge som du inte överstiger närvarokvoten som du har ansökt om. Överstiger du närvarokvoten kommer ditt stöd justeras i avstämningen.  

 

När det kommer till lönehanteringen så är det mycket som styrs av kollektivavtalen så börja med att kontrollera vad det står i era avtal. 

Bra info

Tillväxtverket »

SRFs branschkod för lönehantering »

Försäkringskassan »

Inspelning webbinarium Fördjupning korttidsarbete »

Inställningar i löneprogrammet

Vi rekommenderar inte att du ändrar några arbetsscheman utan istället ser till att redovisa löneminskningen och korttidsarbetet på lönespecifikationen.

Minskningen av både lön och korttidsarbete grundar sig på den anställdes anställning.

Korttidsarbete/korttidspermittering Visma Lön 600 » 

Korttidsarbete/korttidspermittering Visma Lön 300 » 

Korttidsarbete/korttidspermittering Visma Lön 100 »

Instruktion Visma eEkonomi Lönebesked »

 

Från version 2020.13 av Visma Lön kan du också använda de nya lönearterna som är framtagna för korttidsarbete: 

Lönearter för månadsavlönade vid korttidsarbete Visma Lön 600 » 

Lönearter för månadsavlönade vid korttidsarbete Visma Lön 300 »

Lönerader för månadsavlönade vid korttidsarbete Visma Lön 100 »  

 

De nya lönearterna 4401, 4402, 4403 och 4405 används för att rapporteringen till SCB ska bli korrekt. Du gör justeringen på lönekörningen med samma löneperiod som de permitterade timmarna avser.

Exempel: Löneperiod 1-30/6 då kan du lägga 4401, 4402, 4403 eller 4405 med de permitterade timmarna som avser juni månad - alltså innevarande månad. Har du löneperiod 1-31/5 på löneutbetalningen i juni kan du vänta tills utbetalningen i juli för att justera permitterade timmar för juni månad.

Registrera sjuk, vab eller semester

Vi rekommenderar att du låter arbetsschemat ligger kvar på den anställde.

Använder ni Visma Lön Anställd kan du läsa om hur den anställde ska hantera sina tider här: 

Korttidsarbete/korttidspermittering Visma Lön 600 » 

Korttidsarbete/korttidspermittering Visma Lön 300 » 

 

Inställningen för Löneväxling som du kan göra i Visma Lön 300/600 gör att frånvaro, till exempel sjukfrånvaro, VAB och semester räknas på det lägre beloppet. Kontrollera i ert avtal hur frånvaron ska beräknas.

 

Om ni använder löneväxling sedan tidigare:

Visma Lön 600:

Kan jag använda löneväxling för att beräkna frånvaro på tillfälligt nedsatt lön om jag använder funk...

Visma Lön 300:

Kan jag använda löneväxling för att beräkna frånvaro på tillfälligt nedsatt lön om jag använder funk...

 

Här finns beskrivning på vad som kan vara bra att tänka på när du redovisar frånvaro om du har gjort inställningen för löneväxlingen eller inte:

Visma Lön 600:

Hur beräknar jag frånvaro på den tillfälligt nedsatta månadslönen vid korttidsarbete?

Hur beräknar jag frånvaro på ordinarie månadslön vid korttidsarbete?

Visma Lön 300:

Hur beräknar jag frånvaro på den tillfälligt nedsatta månadslönen vid korttidsarbete?

Hur beräknar jag frånvaro på ordinarie månadslön vid korttidsarbete?

 

Sjuk:

Karensavdrag och sjukfrånvaroavdrag vid korttidsarbete hanteras som vanligt gällande antalet dagar, dvs. enligt den anställdes ordinarie arbetsschema. Löneavdraget beräknas  som standard på den reducerade lönen

Visma Lön 600:

Hur registreras sjukfrånvaro vid korttidsarbete?

Visma Lön 300:

Hur registreras sjukfrånvaro vid korttidsarbete?

Visma Lön 100:

Hur registreras sjukfrånvaro vid korttidsarbete?

VAB:

Avdrag görs motsvarande de dagar alternativt timmar som den anställde söker ersättning för hos Försäkringskassan. 

Visma Lön 600:

Hur registreras vård av barn och föräldraledighet vid korttidsarbete?

Visma Lön 300:

Hur registreras vård av barn och föräldraledighet vid korttidsarbete?

Visma Lön 100:

Hur registreras vård av barn och föräldraledighet vid korttidsarbete?

Semester: 

Standard är att semesterdagarna registreras utifrån den anställdes ordinarie arbetsschema.

En veckas semester för en anställd som normalt jobbar fem arbetsdagar/vecka, tar fem semesterdagar, även om schemat för korttidsarbetet säger att den anställde bara ska jobba två dagar i veckan. Fyra veckors semester innebär alltså att 20 dagars semester används. 

Semester räknas som frånvaro för stödbeloppet hos Tillväxtverket.

Visma Lön 600:

Hur registreras semesteruttag vid korttidsarbete?

Visma Lön 300:

Hur registreras semesteruttag vid korttidsarbete?

Visma Lön 100:
Hur registreras semesteruttag vid korttidsarbete?

 

Beroende på hur avtalet ser ut kan du behöva justera semesterersättningen för villkor 20/21:

Visma Lön 600:

Beräkna semesterersättning vid korttidsarbete med löneväxling »

Visma Lön 300:

Beräkna semesterersättning vid korttidsarbete med löneväxling »

Visma Lön 100:

Beräkna semesterersättning vid korttidsarbete med löneväxling »

 

Vad händer med semesterskuldlistan?

Om du använder funktionen för löneväxling i Visma Lön 300/600 kommer semesterskuldlistan beräkna på det lägre beloppet. Beloppet uppdateras automatiskt när du tar bort löneväxlingen när korttidsarbetet är slut.  Vill du justera beloppet redan nu kan du läsa här: Räkna upp semesterskulden vid korttidsarbete »

Deltidsanställd

En anställd som är deltidsanställd ska enligt TIllväxtverket minska sin arbetstid och lön enligt samma procentsats som övriga anställda på driftenheten, dubbelkolla med ditt avtal hur du ska göra.

Visma Lön 600:

Hur beräknas korttidsarbete vid föräldraledighet/sjukskrivning på deltid »

Visma Lön 300:

Hur beräknas korttidsarbete vid föräldraledighet/sjukskrivning på deltid »

Visma Lön 100:

Hur beräknas korttidsarbete vid föräldraledighet/sjukskrivning på deltid »

 

Beräkningsförslag om korttidsarbetet börjar mitt i månaden:

Vi vet inte säkert hur det ska räknas utan här måste vi hänvisa till kollektivavtalen eller vad man har avtalat fram om gällande korttidsarbetet.

Ett förslag på beräkning kan vara att ta  (Månadslön*12/365)*x%

Då har vi sänkningen per dag

ex  (30 000*12/365)*0,06= 59,178

59,178*15 dagar = 887 kr

Detta kan du lägga in på löneart 1504

Lönebeskedet blir då

1101 som vanligt med ordinarie lön

1504  887 kr. 

 

Ett annat förslag är att ta månadslönen delat med antalet dagar i månaden för att få fram sänkningen per dag.

Ex: 30 000/30 * 0,06 = 60

60*15 dagar = 900 kr

Detta kan du redovisa på löneart 1504

Lönebeskedet blir då

1101 som vanligt med ordinarie lön

1504  900 kr


Rapportera Fora

På Foras sida står det:

Rapportera lön vid korttidsarbete

För anställda som omfattas av korttidsarbete (även kallat korttidspermittering) ska hela lönen, inklusive den del som staten betalar, rapporteras till Fora. De anställdas tjänstepension Avtalspension SAF-LO beräknas på den lön som betalas ut, inklusive den del som staten betalar.

 

Praktiskt betyder det att om en person har 20.000 kronor i lön och företaget har ett avtal om korttidsarbete så får den anställde en lön på 19.200 kronor givet att hen går ned i lön med 4 procent. Hela den lönen på 19.200 kr är tjänstepensionsgrundande.

Indirekt förlorar den anställde en del av sin tjänstepensionsinbetalning i förhållande till grundlönen på 20.000 kronor men samtidigt får hen ha kvar jobbet och en stor del av tjänstepensionsinbetalningen. Alternativet kanske hade varit varsel och uppsägning.

 

Det är inte helt tydligt, men du behöver alltså inte göra någon justering av beloppet som Visma Lön tar fram.

Kommentarer
Anna Svensson
CONTENT PRODUCER

Hej! 

Igår kom förslaget om att det högre stödet för korttidsarbete ska gälla till och med sista juni 2021. Beslutet tas 24 mars.

 

Mer information finns på Tillväxtverkets sida: https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/nyhetsrummet.html#/news/80-procent-permittering-moejligt... 

 

/Anna

Niklas Crona
CONTENT PRODUCER

Hej!

Igår (24 mars) efter beslut i riksdagen är det möjligt att söka stöd för korttidsarbete upp till 80% av arbetstiden från januari till och med juni 2021. Beslutet innebär också att staten under hela denna period, samt under december 2020, står för 75% av kostnaden för arbetsminskningen. Ansökan öppnar 29 mars.
Läs mer på Tillväxtverket.se

helu79
NY MEDLEM

En fundering om avtalsperioder: En avtalsperiod kan inte längre omfatta flera olika nivåer av korttidsarbete för en och samma anställd.

Fundering 1. Vi måste väl kunna skriva avtal som anger att person A är permitterad till t.ex. 60% under april som blir avtalsperiod 1 och sedan 40% under maj som blir avtalsperiod 2? 

Fundering 2. Måste alla anställda ha samma permitteringsgrad under aktuell avtalsperiod? Kan vi inte skriva avtal att person B är permitterad till 20% under april när person A är permitterad till 60% under samma period? 

Jesper Fogelström
APPLICATION SPECIALIST

Hej @helu79 

Tack för din fundering, jag har hittat ett avsnitt på tillväxtverket som förklarar hanteringen av avtalsperioder etc. 

Läs mer på Tillväxtverket.se

 

Vänligen 

Jesper

Malutten 67
UTFORSKARE

Hej!
Fråga gällande Krav på revisorsyttrande.
Är det någon som sett om 400.000 gäller Bruttolön eller Nettolön?

StephanieB
NY MEDLEM

“Lönesumman är summan av de ersättningar som företaget redovisar i arbetsgivardeklarationen för samtliga arbetstagare, även de arbetstagare som inte korttidsarbetar.”

Jesper Fogelström
APPLICATION SPECIALIST

Hej @Malutten 67 

Det finns mer bra info om revisorsyttrande via följande länk, vilka-foretag-ska-lamna-revisorsyttrande/

 

Vänligen 

Jesper

Jesper Fogelström
APPLICATION SPECIALIST

Hej! 

Eftersom procentsatserna för löneminskning kommer kvarstå även för 2021 så kommer vi inte att införa några nya lönearter utan man kan använda de befintliga som finns för tillfället i programmet. 

 

Vänligen 

Jesper

 

 

MalinO
UTFORSKARE

Pratade med Tillväxtverket idag då företaget som nu permitterar inte har kollektivavtal och därmed ska avtal skrivas mellan AG och AT. Eftersom de var permitterade från april-20 är deras jämförelsemånad för 2021 fortsatt januari-20. Frågan var då vilken lön samt avdrag som skulle anges i avtalet, nuvarande lön 30.000kr eller dåvarande lön 28.000kr. 

Tillväxtverket menar att det i avtalet ska anges 28.000kr och att avdraget vid 60% permittering därmed blir 2100kr. 

 

Det innebär tyvärr också att jag behöver korrigera tidigare lönekörning då jag där låtit avdraget baseras på den högre lönen. Det är visserligen en enkel fix MEN HUR ska jag tänkta vid beräkning av frånvaro? 

 

Jesper Fogelström
APPLICATION SPECIALIST

Hej @MalinO 

Tack för din fråga,  jag hoppas följande avsnitt kan hjälpa dig att förstå hur du ska tänka i hanteringen av den anställdes frånvaro. 

https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-lon-600/content/online-help/korttidsarbete-lonerevision...

 

 

Vänligen 

Jesper

Anna Svensson
CONTENT PRODUCER

Hej!

Vill bara lägga en liten uppdatering här (jag har också uppdaterat huvudinlägget) :

Regeringen har idag lämnat en remiss för förlängning av reglerna för korttidsarbete.

Förslaget är att korttidsarbetet ska gälla ytterligare tre månader, alltså till och med 30 september 2021.

Förslaget är också att jämförelsemånaden blir april 2021 vilket gör att vissa nyanställda också har möjlighet att omfattas av stödet.

Läs mer på regeringen.se: Regeringen förlänger korttidsstödet med ytterligare tre månader »)

 

Vi uppdaterar när vi vet mer.

Ha en fin kväll!

MalinHolmstrom
NY MEDLEM

Vi ska från Juni sluta med korttidspermittering. Vi har inte använt löneväxling innan vi började med korttidspermitteringen. Ska jag nu ta bort den inställningen?

Anna Svensson
CONTENT PRODUCER

Hej @MalinHolmstrom !

Ja, jag tänker att det räcker att du tar bort löneväxlingen. 🙂

Har du gjort några andra justeringar i lönearter eller liknande så behöver du ändra tillbaka det också.

/Anna

MalinHolmstrom
NY MEDLEM

@Anna Svensson  Tack för hjälpen.

Jag har inte ändrat några lönearter, bara lagt upp de som ni rekommenderat till korttidspermittering.

Jag hade lagt in lönearten för korttidspermittering på respektive användare, men det har jag tagit bort nu.

Anna Svensson
CONTENT PRODUCER

Hej!

Jag vill göra (vad jag tror) en sista uppdatering i den här tråden 💞

 

De tillfälliga reglerna om korttidsarbete upphörde 30 september 2021.

Nu istället finns en permanent lag som gäller från 1 oktober.

De flesta företag som haft möjlighet till korttidsarbete har inte det längre.

 

Läs mer på Tillväxtverket vad som gäller för ditt företag: Den permanenta lagen för stöd vid korttidsarbete »

 

/Anna