Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Senaste inlägg

Hej! När alla anställda är upplagda i ditt företag skapar du löner under Lönekörning - Skapa ny lönekörning. Fyll i utbetalningsdatum, och välj vilka anställda som ska komma med på lönekörningen. Månadslön eller TImlön ska komma in med automatik. Beroende på vilket arbetschema du har valt för de anställda kan du bli tvungen att fylla i kvantiteten för lönen (antalet arbetade timmar). Om den anställde har någon sorts frånvaro eller ytterligare post som ska med på lönebeskedet kan du registrera det direkt på lönespecifikationen via det lilla pappersarket till höger i kolumnen Löneart. Du kan också fylla i uppgifterna under Kalendarium där du kan markera datum då den anställde exempelvis var sjuk och klicka på knappen Sjuk till höger. Då väljer programmet med automatik rätt lönearter för den anställde enligt de uppgifter du lagt in i anställningsregistret. När du är nöjd med den anställdes lönebesked markerar du rutan Lönespecifikatin är klar, längst ner på lönespecifikationen. Då alla anställdas lönebesked är klarmarkerade klickar du på knappen Gå till utskrift/utbetalning. Lås lönekörningen, skriv ut lönespecifikationer till dina anställda och därefter skapar du utbetlaningsunderlag eller betalfil till banken och ett bokföringsunderlag. Lycka till med din första lönekörning!
Hej! På samma rad som själva lönearten går det mycket riktigt inte att lägga in en kommentar. Däremot kan du lägga in en textrad ovanför eller under lönearten där du kan skriva en förklarande text. För att skapa en textrad klickar du in dig på första lediga raden i kolumnen Löneart och sedan klickar du på registersymbolen som visas till höger. Ett av valen som visas i listan är Textrad. Välj det och skriv in din text. Om du vill skapa en textrad mellan redan upplagda lönearter kan du skjuta in en tom rad genom att högerklicka på den lönearten ovanför vilken du vill ha en textrad och välja Skjut in ny rad. Hoppas detta underlättar för dig!
Hej! På semesterskuldlistan summeras de anställdas semesterskuld och arbetsgivaravgifter. Det betyder att har du exempelvis anställda som har lägre arbetsgivaravgift så specificeras inte de, utan de ingår i den klumpsumman. För att kunna se att arbetsgivaravgiften stämmer måste du isåfall ta ut en semesterskuldlista per arbetsgivaravgiftsgrupp eller per anställd.
Hej! Du kan skapa en kopia av löneart 1312 och lägga in beräkningsformeln: -Min(Max((UlagFackavgift_Bel * 0,018+300); 400); 600) I mitt förslag är 0,018 procentsatsen, 300 det fasta beloppet, 400 minsta beloppet och 600 maxbeloppet. Eftersom dessa kan variera får du ändra om de inte stämmer för dig. Här förutsätter jag att alla har samma fasta belopp. Har ni inte det får du skapa fler kopior av lönearten och ändra i beräkningsformeln så det fasta beloppet stämmer på var och en.
Hej! Om den anställde är anställd på 100% men sedan är föräldraledig ska schemat vara 100%. Du kan inte registrera in frånvaro på dagar när den anställde enligt schemat inte ska vara närvarande. Du lägger alltså in ett heltidsschema och registrerar sedan föräldraledighet på de dagar som den anställde har det. Detta gäller tills dess att barnet blivit 1,5 år. Är barnet över 1,5 år och anställda vill gå ner i tjänst ändrar du dock sysselsättningsgraden. Man rapporterar då ingen föräldraledighet i programmet utan den anställde är ledig enligt schemat istället. Den får nu ingen ersättning från Försäkringskassan och har rätt att jobba mindre tills dess att barnet är 8 år. Vissa företag kan vara mer generösa med detta. Förutsatt att all föräldraledighet är semestergrundande kommer den anställde inte få färre semesterdagar än semesterrätten säger och inget avdrag på semesterersättningen. Om det är ej semestergrundande frånvaro i hela dagar kommer den anställde däremot få färre antal betalda semesterdagar. Är det ej semestergrundande frånvaro under del av dag däremot behöver man ändra den anställdes sysselsättningsgrad manuellt för att ersättningen ska bli rätt. Du ändrar detta i anställningsregistret, inne på den anställde under flik 2 Anställning och knappen Genomsnittlig sysselsättningsgrad. Ändringen görs i så fall vid semesterårsavslutet och programmet varnar då om det finns deltidsfrånvaro som är ej semestergrundande så du inte ska missa det. Hur många betalda semesterdagar den anställde får beror också på om företaget tillämpar brutto- eller nettosemester. Det är en inställning som gäller för samtliga anställda och görs i företagsinställningarna. Vid bruttosemester får man fullt antal med avdrag enbart om man har ej semestergrundande frånvaro i hela dagar. Vid nettosemester sker en omräkning av bruttodagarna där man tar hänsyn till hur många dagar den anställde faktiskt jobbar enligt sitt schema per vecka. Du kan läsa mer om hur dagarna beräknas i våra supportdokument: Villkor 10 Villkor 20 Villkor 40 Villkor 50
Awesome
Genvägar