Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Senaste inlägg

Hej Jessica! Du har rätt att hålla in lön till en anställd om en anställd har en skuld till företaget. Jag har lite svårt att förstå exakt vad som inte redovisats och vad det beror på men jag kan ta ett exempel. En anställd har tagit ut material från företaget som du bedömer har ett värde på 3 000 kr. Detta material har inte redovisats att det använts till ett speciellt ändamål i företagets verksamhet. Du kan då inte fakturera kostnaden vidare till en kund om detta är aktuellt. När du skapar lönekörningen gör du ett nettoavdrag på lönen med 3 000 kr. Du kan använda lönearten 1305 Övriga nettoavdrag och skriva en kommentar om att avdraget gäller arbetsmaterial som inte redovisats. När du får en redovisning som du är nöjd med eller fått tillbaka materialet betalar du tillbaka pengarna. Det fungerar på samma sätt om en anställd använder ett företagskort för att betala. De poster som inte kan redovisas som direkta utgifter för företagets verksamhet betraktas som privata utgifter och medför nettoavdrag på lönen. Om det handlar om misstänkt stöld, vilket jag inte hoppas, blir läget ett annat. Hör av dig om du inte fått tillräckligt svar. Ulla Lindblad
Hej! Det finns en färdig löneart som heter 3216. Den betalar endast ut semestertillägget. Under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar, Semester, kan du dubbelklicka på Semestervillkor 20 och/eller 21 och kontrollera procentsatsen för semestertillägget. (Till löneart 3216 är löneart 3235 kopplad, den räknar ner semesterdagarna. Du kan manuellt på lönespecifikationen radera löneart 3235 med soptunnan). Om det är så att ni på företaget alltid betalar ut semestertillägget i en klump och inte i samband med semesteruttag finns det en inställning för det i programmet. Då går du in under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar, Semester och dubbelklickar på semestervillkor 20 och/eller 21 och avmarkerar rutan Semestertillägget betalas ut vid uttagstillfället. Då använder du snabbvalet Semester/Ersättning för att betala ut semestertillägget och snabbvalet Semester när den anställde tar ut semester. (Då kommer endast lönearterna för semesterlön, semesteravdrag och nedräkning av semesterdagar upp).
Hej! Det går absolut att få med övertiden på lönebeskeden, både för den aktuella perioden och totalt för hela året. Uppgifterna kommer med om man väljer att skriva ut sina lönebesked detaljerade. Inställningen för att göra det hittar du under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Utskrifter m m. Under Summering lönespecifikation väljer du Detaljerad. Du kan växla mellan enkel och detaljerad utskrift fram och tillbaka om du vill jämföra utskrifterna. Önskar du skriva ut en lista över de anställdas sammanlagda övertid kan du i Utskriftscentralen titta på utskriften Övertidslista.
Hej, det finns ett konto som heter 2820 Kortfristiga skulder till anställda. På detta konto kan du boka upp den lön som annars skulle blivit utbetald.
Hej Alf! Jag skulle rekommendera någon av utskrifterna Övertidslista eller Ackumulatorlista. Övertidslistan visar arbetad övertid och mertid under den period som du väljer innan du gör utskriften. Ackumulatorlistan visar ingående värde, periodens värde (dvs för den period du väljer) samt ackumulerat t o m perioden.
Genvägar