Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Senaste inlägg

På konto 7510 ska endast arbetsgivaravgifterna redovisas. Skatten ingår i bruttolönen som du redovisas på konto 7010.
Konto 5831 Kost och logi i Sverige kan användas för mat om den är avdragsgill i sin helhet. Om du har momsbefriad verksamhet får du förmodligen inte dra av moms på inköpet, utan även den ingående momsen konteras mot konto 5831.
Hej!Precis så gör du. Gällande momsen fyller du i den del av momsen som du får dra av på företaget. Resterande del registrerar du för eget uttag./Anna
I ekonomisk förening har du samma möjligheter till bokslutsdispositioner som i ett aktiebolag; avsättning till periodiseringsfond och överavskrivning. Periodiseringsfondsavsättning kan göras med 25% av den skattepliktiga inkomsten. Avsättning ska återföras till beskattning senast sex år efter avsättningen. Överavskrivning kan göras om du har inventarier i föreningen. Även här handlar det om att fördela om kostnaden så att man kan jämna ut resultatet över flera år.
Hej!Outnyttjat underskott är inte något som bokförs utan är endast en skattemässig justering vilket gör att detta inte syns i balans- och resultatrapporten som du får ut från Visma eEkonomi.I deklarationsdelen i Visma eEkonomi kan du under Deklaration - Skattemässiga justeringar på fliken Justeringar fylla i Underskott från föregående år och övriga justeringar.Ett underskott från din firma kan du antingen låta ligga kvar till kommande år eller kvitta mot till exempel inkomst av tjänst, inget av detta bokförs.Anledningen till att du får med uppgifterna till Visma Skatt är för att du har importerat SRU-filen som innehåller din deklarations alla uppgifter./Anna
Awesome
Genvägar