Administration x64 large

Visma Administration 1000

Konversationer

Nya konversationer
Konversation 136 - 150 av 2699
Foto på Milka
Semesterlöneskuld
jobbar första gånger med semerterlöneskulder i bokslutet.Balansrapport:2920 upplupna sem 292 555 kr2921 upplupna sem soc 91 921 krSemeste...
  • 1 jag med
  • 1 svar
  • Fråga
  • Besvarad