13560 zclifm inline large

Visma Advisor

Konversationer

Nya konversationer
Konversation 1 - 15 av 120
Foto på Tibor B
Jämförelsesiffror i rapporter - Advisor
När man i Advisor tittar på rapport för debiteringsgrad eller täckningsgrad så blir jämförelsetalen mellan åren tyvärr fel när medarbetar...
  • 1 jag med
  • 0 svar
  • Problem