Lon x64 large

Visma Lön 600

Konversationer

Nya konversationer
Konversation 1456 - 1470 av 1565
Foto på Lind
Personallista till excel
Behöver få ut personallistan från Visma Lön 600 till en excel fil. Går det?
  • Lind, för 6 år sedan

  • 1 jag med
  • 1 svar
  • Fråga
  • Besvarad
Foto på Anna L H
Hur skall ett löneförskott bokföras?
Jag ska betalat ut ett förskott till en anställd där jag använder löneart 1313. Det ska ju regleras samma månad och bokföringsunderlaget ...
  • 1 jag med
  • 1 svar
  • Fråga
  • Besvarad