Tid x64 large

Visma Tid

Konversationer

Nya konversationer
Konversation 46 - 60 av 286
Foto på Kjell J
Dagliga resor enl kollektivavtal - Tid
Det borde finnas en spalt för dagliga resor med privatbil fram och tillbaka mellan hem och arbetsplats i direkt anslutning till spalten f...
  • 2 jag med
  • 0 svar
  • Idé
Foto på Larsen
Visma Tid resursallokering
Resursallokering bra, men bara för den ena parten.om man inte har rollen resurs så kan man arbeta i resursallokeringen med kund och proje...
  • 1 jag med
  • 0 svar
  • Idé
Foto på aaa
Avsaknad av stöd i projektredovisningen - Tid
Varför finns det inget stöd i projektredovisning? nu är det verkligen dubbelarbete med inmatning i två system, och det finns inget stöd t...
  • aaa, för 2 år sedan

  • 1 jag med
  • 0 svar
  • Problem