Konversationer

Foto på Abraham
Utdelning vid två ägare - Skatt
Vi är två delägare i ett aktiebolag som äger 50% av aktierna vardera. Båda är aktiva i bolaget men endast en av oss tar ut lön som motsva...
  • Abraham, för 2 veckor sedan

  • 1 jag med
  • 0 svar
  • Fråga