Konversationer

Foto på Per Nyquist
Bokföra föregående års resultat
När du är klar med ditt bokslut för år 1 ska du boka om föregående års resultat på första dagen i år 2. Du flyttar helt enkelt saldot fr...
  • 5 jag med
  • 0 svar
  • Fråga
  • Kräver inget svar