Konversationer

Konversation 21 - 28 av 28
Foto på Andreas Palmay
Version 2019.02 av Visma Lön 100/300/600
Nu kan du ladda ner version 2019.02 av Visma Lön 100/300/600 från vismaspcs.se/support/ladda-ner Kontrollera att alla lönekörningar är lå...
 • Andreas Palmay, för 9 månader sedan

 • 1 jag med
 • 0 svar
 • Tillkännagivande
 • Arkiverad
Foto på Andreas Palmay
Nytt i Visma Advisor - januari
Följande förbättring har vi släppt i Advisor under december.  Ta bort/avidentifiera kontakt På grund av GDPR har vi lagt till funktional...
 • Andreas Palmay, för 9 månader sedan

 • 2 jag med
 • 0 svar
 • Tillkännagivande
 • Arkiverad
Foto på Andreas Palmay
Nyheter i Visma Advisor Period & År - januari
Nya deklarationsblanketter – N4 – Uppskov näringsverksamhet & N8 – Skogsavdrag/substansminskningsavdrag Vi har lagt till deklarationsblan...
 • Andreas Palmay, för 9 månader sedan

 • 1 jag med
 • 0 svar
 • Tillkännagivande
Foto på Andreas Palmay
Version 2019.01 av Visma Lön 100/300/600
Nu kan du ladda ner version 2019.01 av Visma Lön 100/300/600 från vismaspcs.se/support/ladda-ner Kontrollera att alla lönekörningar för 2...
 • Andreas Palmay, för 10 månader sedan

 • 2 jag med
 • 0 svar
 • Tillkännagivande
 • Arkiverad
Foto på Andreas Palmay
Version 2019.0 av Visma Lön 100/300/600
Nu kan du ladda ner version 2019.0 av Visma Lön 100/300/600 från vismaspcs.se/support/ladda-nerKontrollera att alla lönekörningar för 201...
 • Andreas Palmay, för 10 månader sedan

 • 1 jag med
 • 0 svar
 • Tillkännagivande
 • Arkiverad
Foto på Andreas Palmay
Nyheter i Visma Advisor Period & År - december
Under december månad så har vi kunnat bjuda våra användare av Visma Advisor Period & År på följande nyheter och förbättringar. Nya bilag...
 • Andreas Palmay, för 10 månader sedan

 • 1 jag med
 • 0 svar
 • Tillkännagivande
 • Arkiverad
Foto på Andreas Palmay
Nytt i Visma Advisor - december
Följande förbättringar har vi släppt i Advisor under december.  Ta bort/avidentifiera medarbetare På grund av GDPR har vi lagt till funk...
 • Andreas Palmay, för 10 månader sedan

 • 3 jag med
 • 0 svar
 • Tillkännagivande
 • Arkiverad
Foto på Andreas Palmay
Version 2018.7 Visma Administration/Fakturering/Förening
Idag har vi släppt version 2018.7 i Administrationsserien och de nyheter som vi bjuder på denna gången är:  Kalkylator i numeriska fält ...
 • Andreas Palmay, för 10 månader sedan

 • 2 jag med
 • 0 svar
 • Tillkännagivande
 • Arkiverad