Konversationer

Foto på Anita Stenfors Revisorsgruppen
Utskrift lönespecifikationer
Personnummer bör kunna skrivas ut på lönespecifikationer. Det underlättar löntagares rapportering av inkomstförändringar till A-kassa, Fö...
  • Anita Stenfors Revisorsgruppen, för 6 år sedan

  • 1 jag med
  • 0 svar
  • Idé
  • Arkiverad
  • Sammanslagen