Konversationer

Foto på Ann
Summera tidssaldo i Stämpla
Varför räknas inte tidssaldot med i stämpla under kompsaldot som står i västra nedre hörnet på kalendern? Som det är nu får dom anställda...
  • 1 jag med
  • 4 svar
  • Idé
  • Genomförda
  • Arkiverad