Konversationer

Foto på Anna73
Löneart 1229 - Lön
Skall inte uppgifter i löneart 1229 milersättning för diesel vid tjänstekörning redovisas i AGI? Tidigare redovisades ju detta värde på K...
  • 1 jag med
  • 6 svar
  • Problem
  • Pågående
  • Arkiverad