Konversationer

Foto på Anna
Bilersättning
Jag är kassör i en förening och en i styrelsen har fått bilersättning med 18:50/mil. Totalt ca 300:- Måste jag lämna kontrolluppgift till...
  • Anna, för 2 år sedan

  • 1 jag med
  • 0 svar
  • Fråga
  • Arkiverad