Konversationer

Foto på Anna
Kassaflödesanalys
Vi redovisar enligt K3 och ska göra en manuell kassaflödesanalys. Jag undrar nu vilka poster som ingår i "betald inkomstskatt", det ser u...
  • 1 jag med
  • 1 svar
  • Fråga
  • Besvarad
Foto på Anna
Balansomslutning?
Hur får jag fram balansomslutningen till årsredovisningen? Kan jag använda summan av alla tillgångar?Stort tack för hjälp!
  • 1 jag med
  • 2 svar
  • Fråga
  • Besvarad