Konversationer

Foto på Annica
Fler betalningsvillkor för leverantörer - eEkonomi
Vi har många leverantörer som fakturerar med villkor 15, 25 eller 35 dagar. I eEkonomi finns 15 och 45 men inte 25 eller 35 vilket gör at...
  • Annica, för 1 år sedan

  • 1 jag med
  • 0 svar
  • Idé
  • Arkiverad
  • Sammanslagen