Konversationer

Konversation 1 - 20 av 21
Foto på lagolas
Inaktivera anställd
Som konsult har jag flera företag med ett ganska stort antal s k "springvikarier", dvs personer som vid behov rings in och jobbar några t...
  • 9 jag med
  • 7 svar
  • Idé
  • Inte planerade