Konversationer

Konversation 1 - 20 av 26
Foto på Arash
Spara utkast av pågående verifikat
Vi har ett behov av att kunna spara utkast av pågående verifikat. Ibland jobbar vi med stora & krångliga verifikat och behöver leta efter...
 • Arash, för 1 år sedan

 • 1 jag med
 • 0 svar
 • Idé
 • Arkiverad
 • Sammanslagen
Foto på Arash
Språkbugg eEkonomi
När jag fakturerar en kund utomlands med eEkonomi så ska fakturainformationen stå på engelska. Det fungerar fint. Däremot ska för den sak...
 • 1 jag med
 • 5 svar
 • Problem
 • Löst
 • Arkiverad