Konversationer

Konversation 21 - 40 av 51
Foto på Arash
Språkbugg eEkonomi
När jag fakturerar en kund utomlands med eEkonomi så ska fakturainformationen stå på engelska. Det fungerar fint. Däremot ska för den sak...
  • 1 jag med
  • 5 svar
  • Problem
  • Löst
  • Arkiverad
Foto på Stefan
Begränsad flextid - Tid
Hej, I vårt företag har vi begränsat antalet sparade flextimmar till max 16 och min 8. I vårt förra tidredovisningsprogram gick detta ...
  • 2 jag med
  • 12 svar
  • Idé
  • Under bevakning