Konversationer

Konversation 1 - 20 av 26
Foto på Arash
Spara utkast av pågående verifikat
Vi har ett behov av att kunna spara utkast av pågående verifikat. Ibland jobbar vi med stora & krångliga verifikat och behöver leta efter...
  • Arash, för 1 år sedan

  • 1 jag med
  • 0 svar
  • Idé
  • Arkiverad
  • Sammanslagen
Foto på Stefan
Begränsad flextid - Tid
Hej, I vårt företag har vi begränsat antalet sparade flextimmar till max 16 och min 8. I vårt förra tidredovisningsprogram gick detta ...
  • 2 jag med
  • 12 svar
  • Idé
  • Under bevakning