Konversationer

Foto på ARBEKO
Snabbutskrift kontoanalys
Önskar att när man står inne i kontoplanen och väljer Ctrl+P att man då får valet att skriva ut kontoanalys. Idag får man förslag att skr...
  • 6 jag med
  • 5 svar
  • Idé
  • Inte planerade
Foto på Lalle
Error i scrpt
När jag startar Visma 200, får jag en felutskrift "An error has occured in the script on this page". Se bifogad bild. Ganska irriterande....
  • 1 jag med
  • 2 svar
  • Fråga
  • Besvarad