Konversationer

Konversation 41 - 60 av 88
Foto på blyfot
Värdepapper i AB - Administration
Jag läste i hjälpen att man ska bokföra det verkliga värdet av aktier/fonder i AB vid bokslutet. Hur gör man det (motkonto) utan att påve...
  • 1 jag med
  • 0 svar
  • Fråga
  • Arkiverad
  • Sammanslagen