Konversationer

Foto på Camilla
Personnummer på lönespecen
Det vore bra om personnummret står på lönespecen då det krävs när man har anställda som får någon typ av stöd från bla arbetsförmedlingen...
  • 2 jag med
  • 3 svar
  • Idé
  • Under bevakning
  • Arkiverad