Konversationer

Konversation 1 - 20 av 29
Foto på De Wina
Bokföra korrigering av lån
Jag har ett HB som har tagit ett lån sedan tidigare tillbaka, detta har inte bokförts rätt och jag behöver göra en korrigering av konto 2...
 • 1 jag med
 • 3 svar
 • Fråga
 • Besvarad
 • Arkiverad
Foto på De Wina
Deklaration HB
Jag ska deklarera ett HB, är det så att ingen egen blankett för själva bolaget behövs utan jag deklarerar bara för ägarna av bolaget?
 • 1 jag med
 • 1 svar
 • Fråga
 • Besvarad
Foto på De Wina
Försäljning
Jag har en försäljning som skett med belopp 250000:- inkl moms. Värdet på tillgången är på konto 1221 100000:- och den är fullt avskriven...
 • 1 jag med
 • 1 svar
 • Fråga
 • Besvarad
Foto på De Wina
Volvo xc90
Detta gäller HB. Jag har en bil som inskaffats. Vid uttag av bil skall en kontantinsats erläggas, vad lägger jag det på för kostnadskonto...
 • 1 jag med
 • 4 svar
 • Fråga
 • Besvarad
Foto på De Wina
Spara mer än 5 semesterdagar?
Vi har en anställd som har många semesterdagar kvar (mer än 5), finns det någon möjlighet att man får spara mer än fem dagar om den anstä...
 • 1 jag med
 • 5 svar
 • Fråga
 • Besvarad
 • Arkiverad
Foto på De Wina
Representation
Vi har haft en aktivitet en heldag för några av våra kunder. Det har under denna dag bjudits på både förmiddagskaffe med tillbehör, lunch...
 • 1 jag med
 • 1 svar
 • Fråga
 • Besvarad
 • Arkiverad
Foto på De Wina
Attestering
Jag har flera personer som attesterar våra leverantörsfakturor. Finns det någonstans på företagskortet där man kan ange vem det är som at...
 • 2 jag med
 • 3 svar
 • Fråga
 • Besvarad
Foto på De Wina
Ny inom moms/ Momsrättelse
När bokslutet gjordes så konstaterades några få kundförluster och denna moms räknades då bort, ska man göra en momsrättelse på dessa belo...
 • 2 jag med
 • 4 svar
 • Fråga
 • Besvarad
 • Arkiverad
Foto på De Wina
Omkostnader vid utbildning
Gäller ett handelsbolag där ena "ägaren" gått en utbildning. Vid denna utbildning har det varit långa resor, kost och logi utgifter till ...
 • 1 jag med
 • 1 svar
 • Fråga
 • Besvarad
 • Arkiverad
Foto på De Wina
Eget kapital i handelsbolag
Är det någon som kan hjälpa mig hur jag räknar fram resultatet för tre handelsbolagsägare? 1:a ha eget kapital, eget uttag och egen insät...
 • 1 jag med
 • 2 svar
 • Fråga
 • Besvarad
 • Arkiverad